Store norske leksikon   Wikipedia

links4students.com | otta2000.com | grancanaria2000.com | norwegen1.com

Oppdatert: 23. januar 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppføring er gratis. 

Informasjonen er hentet fra de enkelte nettstedene. Noe av informasjonen kan være foreldet - og av og til skifter bedrifter eier, forretningskonsept, eller legges ned. Sjekk derfor nettstedene og andre kilder for kontaktinformasjon og oppdaterte opplysninger.

 

Søketips:

Dersom du vil søke etter en bedrift eller et ord i teksten på siden, kan du holde nede Ctr-tasten og trykke en gang på bokstaven f, da får du opp et lite vindu der du kan skrive inn det du søker etter.

 

 

 

 

 

 

Se også: Festivaler og andre arrangement - Museer og samlinger -  Vær og Webkamera

 

 

 

 

 

 

Sel kommune

 

 

 

 

 

 

Lag og organisasjoner i Sel kommune. ++

 

NB! Du finner det aller meste om lokale lag og organisasjoner på kommunens side.

Eva Martinsen har her lagt ut en omfattende liste med godt over 100 lag og organisasjoner i Sel kommune.

Kontaktpersoner, telefonnummer og e-postadresser. (Jan.2024)

 

 

 

 

 

 

Noen lag og organisasjoner med egne nettsider

 

 

 

 

 

 

Bredebygden Lokalhistoriske Selskap

Om folkeliv, garder og slekter i Bræbygden.  "Mangen en historie om mennesker som gjennom tidene har hatt sitt liv og virke i Bræbygden, eller som var født der og siden reiste ut, har levd videre på folkemunne. Vi ønsker å skrive ned historiene om dem og formidle dem videre til neste generasjon"

 

 

 

 

 

 

DNT Gudbrandsdalen

DNT Gudbrandsdalen dekker kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Vi ønsker å stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv, og arrangerer turer, aktiviteter og møter for alle aldersgrupper. Bli med oss på tur!

 

 

 

 

 

 

Dølehest - Landslaget for Dølehest

Avl og utstilling, aktiviteter, medlemskap etc.

Landslaget for Dølahest er en ideell organisasjon som har til formål å arbeide til beste for denne hesterasen.

 

 

 

 

 

 

Fjellstyrene

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 93 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.

 

 

 

 

 

 

Fron Historielag

Fron historielag hører heime i kommunane Nord- og Sør-Fron i Innlandet fylke, altså det gamle Fron prestegjeld.

Logoen til Fron historielag er teikna av kunstnaren Ragnvald Frøysadal etter ein gammal kyrkjering frå Steig i Sør-Fron. Garden var i kongens eige og er omtala i sogebøkene fleire gonger. Sjølve motivet er eit fabeldyr som bit seg sjølv i sporden. Egen nettside siden 2013.

 

 

 

 

 

 

Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktuelt, Virksomhet, Vannstander, Naturgrunnlaget, Anlegg og Drift, Faglig Stoff, Årsrapporter etc.

 

 

 

 

 

 

Gudbrandsdalsgruppen av
Norsk Radio Relæ Liga

Fra det første, innledende møte den 30. August 1977 med 8 frammøtte, gikk det ikke mer enn et par måneder før gruppen var godkjent. Da var styre og lover allerede i orden, så vi kunne kjøre på for fullt med det samme.

Møtene ble holdt på forskjellige steder, selv om vi hadde lokale på Vinstra. Dalen er som kjent lang, og det ble tatt hensyn til at ikke de samme skulle være nødt til å kjøre like langt hver gang…

Les mer på nettstedet.

 

 

 

 

 

 

Hamsunlaget i Lom

Hamsun-Selskapet er Norges største litterære forening, med om lag 400 medlemmer. Foreningen er for deg som er over gjennomsnittet interessert i Knut Hamsuns  fabelaktige kunst og utfordrende liv/biografi, eller som generelt er interessert i litteratur og språk/stilistikk.

 

 

 

 

 

 

Heidal Historielag

Les mer på nettsiden

 

 

 

 

 

 

Heidal Idrettslag

Ski, trim, padling, fotball, håndball, orientering, frisbeegolf, medlemsskap, kontakt.

 

 

 

 

 

 

Høvringen Vel

Høvringen Vel ble etablert 31.7.1982. Det er totalt over 400 hytter på Høvringen, og vi anmoder de som ikke allerede er medlemmer hos oss om å bli det! Antallet medlemmer ligger på rundt 250-260. Høvringen vel arbeider for å videreutvikle grunnlaget for et fremtidsrettet hytte- og rekreasjonsliv på Høvringen.

 

 

 

 

 

 

Kvam Idrettslag  (Nord-Fron)

Den første startkapitalen ble anskaffet på en korgfest i april 1919. Av pengene ble det kjøpt inn fotball, stoppeklokke, kule, spyd og diskos. Per Smed-lykkja ble plassen hvor de idrettslige aktivitetene gikk for seg.

 

Siden dette har Kvam IL holdt det gående innenfor flere idretter. Ski, friidrett, håndball, fotball, orientering, trim, allidrett og sågar alpin har vært aktiviteter laget har tilbudt sine medlemmer.

 

 

 

 

 

 

Lions (Norge)

"Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter."

 

 

 

 

 

 

Lom Idrett (Lom kommune)

Ishockey – Ski – Fotball – Idrettsskulen -Tur og trim

 

 

 

 

 

 

Mysusæter Vel

Mysusæter Vel er en velforening for alle som har hytte, annen eiendom eller driver næringsvirksomhet på Mysusæter.

 

På denne siden vil du finne nyheter om Mysusæter, informasjon om velforeningens arbeid , nyttige linker og annet av interesse for medlemmer og andre som er glade i Mysusæter.

 

 

 

 

 

 

Nord-Gudbrandsdal MS-forening

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøs nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose. Den skal ivareta og fremme interessene til personer med multippel sklerose og arbeide for å bekjempe sykdommen multippel sklerose.

Foreningen står tilknyttet ms-forbundet og har medlemmer fra Sør-Fron og nordover.

MS er en sykdom som ofte debuterer i 30-årsalderen. Mange står ofte alene med sin diagnose, og her finner en link til ms-forbundet med mye informasjon om MS

 

 

 

 

 

 

Norske redningshunder

Norske Redningshunder (NRH) er en frivillig redningsorganisasjon som trener hunder og førere for tjeneste under redningsaksjoner. Dette gjør oss til en viktig aktør i redningstjenesten i Norge. Vi bruker hundens fantastiske luktesans til å redde liv.

 

Norske Redningshunder ble stiftet i 1956, og dekker hele landet. Organisasjonen er delt opp i distrikter med tilhørende lokallag.

 

 

 

 

 

 

Norsk Motor Klubb - Nord-Gudbrandsdal

NMK NORD-GUDBRANDSDAL er en forholdsvis ung klubb, som ble startet av flere bilcross interesserte ildsjeler på Lalm i Ottadalen på slutten av 80 tallet.Første årene ble navnet NMK OTTADALEN brukt.Etter mye jobbing med å få til en bilcross bane i Ottadalen, ble det "full klaff" med å bygge bane på dagens området på Bjorli. Første løp på Bjorli ble kjørt i 1991 med et stort antall deltagere. (Les mer på nettsiden)

 

 

 

 

 

 

Norsk Villreinsenter  

På Norsk villreinsenter jobber vi med fagsaker, rådgivning og naturveiledning. Vår jobb er å gjøre informasjon og kunnskap om villrein tilgjengelig for alle. Vi består av to senter, Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn.  I tillegg har vi besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA på Hjerkinn.

 

Vi har blant annet jobbet med kvalitetsnormen for villrein, hvor vi hadde hovedansvaret for delnorm 3.

 

 

 

 

 

 

Otta Bridgeklubb

Nyheter - Rondanecupen

Æresmedlemmer – Linker – Resultater – Terminlister – Klubbpoeng – Klubben - Arkiv

 

 

 

 

 

 

OttaCup

Flere av dagens toppspillere har i sin ungdomstid deltatt i OttaCup. Noen av de mest kjente som har deltatt i OttaCup: Steffen Iversen – Øyvind Leonardsen – Ole Gunnar Solskjær – Jan Åge Fjørtoft – Magne Hoseth, Julie Blakstad, Ragne Svastuen, Vetle Skjærvik, Mushaga Bakenga med flere.

 

 

 

 

 

 

Ottadalen Sykkelklubb

Ottadalen Sykkelklubb ble stiftet den 19. november 1995 og ble medlem i Norges Sykkelforbund i 1996.

 

Hovedgrunnen for stiftelsen var tanken om å arrangere terrengrittet «Uppnosi Rundt».

Vi ønsker å være et alternativ for alle som har interesse for sykkelsporten i Ottadalen og omegn.

 

 

 

 

 

 

Otta Idrettslag

Otta idrettslag ble stiftet 23. januar 1927. Dette var imidlertid ikke noen nyskapning som idrettslig forening. Ifølge arkivsaker som er kommet til rette, ble Otta idrettsforening stiftet den 8. februar 1919, og innmeldt i Centralforeningen for utarbeidelse av idrett. Ifølge denne foreningens lover var formålet å utvikle: «dyktighet ved idrettsøvelser sommer og vinter, samt bevare interessen for dette».

 

 

 

 

 

 

Otta Musikkforening

Litt om KorpsCup Otta.

Konkurransen et samarbeid med NMF Innlandet. Den er primært åpen for brass- og janitsjarkorps fra Innlandet. Korps fra andre deler av landet kan også melde seg på, men ved eventuelt kapasitetsproblemer har korps fra Innlandet fortrinnsrett til deltagelse.

 

Hovedinnholdet i KorpsCup Otta vil være konkurransespilling. Ønsker korpset å stille utenfor konkurranse er det også mulig

 

 

 

 

 

 

Otta Røde Kors

Otta Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 17. mars 1947 .

Vi har vel 500 medlemmer, hvorav ca. 50 aktive.

I tillegg til hjelpekorpset har vi en ungdomsavdeling med ca. 15 medlemmer.

Vårt område når det gjelder fjellredningstjeneste er i Rondane. Vi har vaktstasjoner både på Mysuseter og Høvringen. I samme område har vi også ansvaret for merking av mange mil med sikringsløyper om vinteren.

De siste 15-20 årene har vi også tidvis hatt mye å gjøre med vannredning/søk. Vi har 3 større elver - Sjoa, Otta og Gudbrandsdalslågen - i vårt område, i tillegg til flere vann.

Otta RKH har årlig sanitets- og sikringsvakter på flere større arrangement i området.

 

 

 

 

 

 

Sel Fjellstyre

Fiskekort, småviltjakt, villreinjakt, diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordgudbrandsdal vgs

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Lenker til skolene forandres av og til – Et søk på nettet vil da vanligvis hjelpe.
Dessverre legges også noen skoler ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barhaug skole (Vinstra)

Barhaug skole har 150 elevar, 18 lærarar og 8 assistentar. (2024?)

Visjonen vår er: "Trivsel for alle" Ikkje så mange og vansklege ord - heller tilsynelatande enkel.

Visjon er eit mål som vi skal strekkje oss etter kvar dag. 

 

 

 

 

 

 

Dovre barneskole

Dovre barneskole hadde oppstart august 2021, etter at Dovre skule og Dombås skole vart slått saman.

På Dovre barneskole har vi Dovremodellen. Dette betyr i praksis større lærartettheit, og eit stort fokus på at alle elevane skal følgjast opp både sosialt og fagleg i klasserommet.

 

 

 

 

 

 

Dovre ungdomskole

På Dovre ungdomsskole har vi Dovremodellen som du kan lese meir om i menyen. Dette betyr i praksis større lærartettheit, og eit stort fokus på at alle elevane skal følgjast opp både sosialt og fagleg i klasserommet.

 

 

 

 

 

 

Heidal skule

Heidal skule er ein 1 - 10 skule med 121 elevar og 33 tilsette skuleåret 2022-23.

Skulen er ein kombinert barne -og ungdomsskule. Det er 86 elevar på barnesteget og 35 elevar på ungdomssteget.

 

 

 

 

 

 

Høgskolen (Lillehammer etc.)

Høgskolen i Innlandet vart etablert 1. januar 2017 etter Kongeleg resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Verksemda vår er lokalisert på studiestadene Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena. I tillegg tilbyr vi undervisning i Kongsvinger, Oslo og på Tynset.

 

Den norske filmskolen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

 

 

 

 

 

Karriere Innlandet
Otta og Vinstra

Vi tilbyr:

 

Karriereveiledning

Videregående opplæring for voksne

Vurdering av realkompetanse

Fag- og svennebrev

Høgskoleutdanning der du bor

Opplæring for bedrifter på bestilling

 

 

 

 

 

 

Kvam skole

Kvam skole ligg sentralt på Kvam, med 75 elevar, ti lærarar og fire fagarbeidarar. (2024)

 

 

 

 

 

 

Nord-Gudbrandsdal vgs

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule er skulen i Nasjonalparkriket. Som elev deltek du i eit stort og mangfaldig skulesamfunn fordelt på tre skulestader: Dombås, Lom og Otta.

Skulen har sju utdanningsprogram fordelt på yrkesfag og studieførebuing (2024):

 

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag

Bygg og anleggsteknikk

Idrettsfag

Studiespesialisering.

 

 

 

 

 

 

Otta skole

VELKOMMEN TIL NY OTTA SKOLE 3. januar 2023!

Otta skole er en av tre grunnskoler i Sel kommune. Skolen er en barneskole med for tiden 327 elever fordelt på trinnene 1-7.  Det er 58 ansatte.

 

 

 

 

 

 

Otta ungdomsskole
(tidligere Sel ungdomsskole)

Otta ungdomsskole er en av 2 ungdomsskoler i Sel kommune.

Skolen har skoleåret 2023-24 147 elever, og her arbeider 21 lærere, 10 fagarbeidere samt en konsulent.

 

 

 

 

 

 

Rondeheim Den norske fjellskolen

Den norske fjellskolen, Rondeheim, ligger på Høvringen ved foten til nasjonalparken Rondane. Vi ønsker å vise frem den flotte naturen vi har her på fjellet i samspill med dyr og friluftsliv. På Rondeheim finner du geiter, griser, høns, marsvin, kaniner, hunder og hester som trenger kos og stell.


Leirskole

Hytteferie

Familieferie

Ridning

Aktive opplevelser

 

 

 

 

 

 

Sel Bibliotek, Otta ++

 

Viktig for alle som er under utdanning!

 

Alle bibliotektjenester, bibliotek for barn, bibliotek for ungdom, kopiering, utskrift,scanning, internett, bildedatabase, tidsskrift og aviser, utlån av fritidsutstyr etc.

 

Vi abonnerer på mange ulike tidsskrifter og flere aviser, de fleste på Otta, men du finner også tidsskrift på Sel og i Heidal. Ønsker du å låne tidsskrift vi ikke har på filialene så er det bare å si ifra, da sender vi det fra Otta.

Vi tilbyr også tilgang til PressReader, en digital tjeneste som gir deg digital tilgang til ca. 7000 papiraviser og magasiner, fra 125 land og på rundt 60 språk. Les mer om denne tjenesten på vår informasjonsside om PressReader.

 

 

 

 

 

 

Skåbu oppvekst

Skåbu oppvekst ligg i fjellbygda Skåbu i Nord-Fron kommune. Vi har barnehage og barneskule, med aldersblanda klasser for 1. og 2. årssteg, 3. og 4. årssteg og 5. - 7. årssteg.

Vi har gode lokale for elevar og lærarar, med mellom anna eigen symjehall, gymsal, datarom, sløydsal og fint skulekjøken.

 

 

 

 

 

 

Sødorp skole (Vinstra)

Sødorp skole er én av to barneskoler på Vinstra, og har 148 elevar og 25 tilsette.

 

 

 

 

 

 

Vinstra ungdomsskole

Vinstra ungdomsskole er kommunen einaste ungdomsskole, og ligg sentralt plassert på Vinstra, med Sødorp barneskole som nærmaste nabo. Skolen har 180 elevar, og 30 lærarar og assistentar.

 

 

 

 

 

 

Vinstra vidaregåande skule

Vinstra vidaregåande skule er ein kombinert vidaregåande skule med seks utdanningsprogram og om lag 380 elevar.

Skulen er den einaste i landet med landsline folkemusikk som ein del av ei allsidig musikkline.

 

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Landsline for folkemusikk

Musikk, dans og drama

Studiespesialisering

Teknologi- og industrifag

Påbygging til generell studiekompetanse

 

 

 

 

 

 

 

Vågåmo skule  

Kontaktinformajon på nettstedet

 

 

 

 

 

 

Vågå ungdomsskule  

Kontaktinformajon på nettstedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et forsøk på å samle en del lenker til nettsteder med tilknytning til Otta og Sel i Gudbrandsdalen (pluss litt til). Tips meg gjerne når du finner feil.

 

På grunn av andre prosjekt kan det ta tid før siden blir oppdatert.

G. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter / Media

Festivaler / Arr.

Museer / Saml.

Vær / Webkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har selvsagt ingen kontroll med innholdet på de sidene som det linkes til - men forsøker så langt som mulig å velge seriøse og nyttige nettsteder. Internettet er imidlertid i stadig forandring, av og til overtar enkeltpersoner og "bedrifter" i nettets "gråsone" nettadresser som tidligere har vist til nyttige og informative sider. Det forekommer dessverre også at nettsider blir "hacket" og får forandret innhold.  Dersom du finner feil - eller om noen av lenkene her skulle peke til tvilsomme sider, vil jeg gjerne få tilbakemelding slik at jeg kan rette dette opp. Jeg minner videre om at dette er en gratistjeneste og at jeg selvsagt ikke kan ta noe ansvar for konsekvenser av mulige feil som måtte finnes på disse sidene eller de sidene det linkes til. Vær generelt kritisk til all informasjon du finner på Internett - og sjekk også med andre kilder dersom det er noe som er viktig for deg.

 

 

Otta2000.com