x


links4students                                    Gran Canaria                                   Norwegen


 

                              Byen ved Rondane - Otta - fikk bystatus 26. august 2000. Dette er et forsøk på å samle en del nettinformasjon om Otta, Sel og Gudbrandsdalen                           (Siden ble oppdatert: 12. sep. 2020)


Se også:
1) Forretninger og Bedrifter
2) Festivaler og andre arrangement i
    Gudbrandsdalen og Lillehammerområdet
  
3) Museer og samlinger i Gudbrandsdalen og
    Lillehammerområdet
.
4) Vær og Webkamera i Gudbrandsdalen &
    Lillehammer

Eller bruk Søk-funksjonen for www.otta2000.com -sidene

En god del foreninger og lag mangler ennå nettsider, men da Internett er en billig og enkel måte å formidle informasjon på vil dette forhåpentligvis snart endre seg.

Oppføring her er gratis.
Informasjonen er hentet fra de enkelte nettstedene.
Noe av informasjonen kan være foreldet - og av og til skifter nettsteder
eier, konsept, eller legges ned. Sjekk nettstedene for kontaktinformasjon og oppdaterte opplysninger.

En e-post om adresseforandring
eller feil i oppføringene tas i mot med takk.
Ta kontakt dersom noe ønskes forandret. - eller  du har tips om et nytt nettsted.
Nye nettsteder legges til etter hvert.

 

 

 

Diverse organisasjoner

denne siden i Sel kommunes nettsted kan du laste ned en side med oversikt over diverse lag og organisasjoner i Sel kommune.

 

Bredebygden Lokalhistoriske Selskap 
 

BREDEBYGDEN LOKALHISTORISKE SELSKAP - "Mangen en historie om mennesker som gjennom tidene har hatt sitt liv og virke i Bræbygden, eller som var født der og siden reiste ut, har levd videre på folkemunne. Vi ønsker å skrive ned historiene om dem og formidle dem videre til neste generasjon"
  

DNT Gudbrandsdalen

DNT Gudbrandsdalen har om lag 1200 medlemmer i kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dovre.
 

 

Dølehest - Landslaget for Dølehest
 
- Se også Ottadalen Dølahestlag

"Dølehesten er den største av Norges 4 nasjonale hesteraser. Den er en godmodig, arbeidsvillig, lettforet og ikke minst vakker hest. Rasen gir muligheter for bruk til ulike formål som bl.a ridning, kjøring og arbeid i skogen"
 

 

Fjellstyrene

"Velkommen til Norges Fjellstyresambands nye nettsider.
Her vil du finne informasjon og nyheter om fjellstyrene og statsallmenningsforvaltningen. Er du på utkikk etter noen av fjellstyrenes friluftsliv, jakt og fisketilbud vil vi anbefale et besøk på Inatur eller fjellstyrenes egne nettsider." (Dovre, Lesja, Lom, Vågå, Ringebu, Gausdal etc.)

 

Fron Historielag 

"Fron historielag vart stifta den 19. august 1928 med Jon Harildstad som formann. Andre i styret var Halftan Haanshus, Ole P. Brandvold, Thor Aasmundstad, Even Sveipe, Nils Bjerke, Albert Wadahl og Rasmus Stauri. Noko av æra for skipinga må vi tilegna Kristofer Fliflet i Gudbrandsdal historielag og historieskrivaren Ivar Kleiven.
I 1930 vart såleis bygdaboka "Fronsbygdin" utgjeve i regi av historielaget
."
 

 

Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktuelt, Virksomhet, Vannstander, Naturgrunnlaget, Anlegg og Drift, Faglig Stoff, Årsrapporter etc.
 

Gudbrandsdalsgruppen av Norsk Radio Relæ Liga

Amatørradio. "Vi er en gruppe radiointeresserte personer (radioamatører) med medlemmer fra Bjorli i nord til Gausdal i sør. Gruppen er tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga, NRRL.  NRRL er tilsluttet den verdensomspennende International Amateur Radio Union, IARU."
 

Hamsunlaget i Lom

Les mer på https://hamsun-selskapet.no/lenker/  

 

Heidal Historielag

Heidal Historielag vart skipa den 23. august 2005 og er såleis framleis i oppbyggingsfasen.
Etter årsmøtet i februar 2008 er dette styre-representantane:
Pål Prestgard, Ståle Rønningen, Sverre Nybø,
Guri Brobakken og Sverre Svindland.
 

 

Heidal Idrettslag  

"Velkommen til hjemmesida for Heidal IL - Fotball - Håndball - Ski - Vannsport - Trim - Bruktbutikk - Informasjon "
 

 

Høvringen Vel

"Høvringen Vel ble etablert 31.07.1982. Totalt er det over 400 hytter på Høvringen."
 

 

Kvam Idrettslag  (Nord-Fron)

Fotball, Håndball, Ski, Allidrett, Turorientering, Andre idretter, Klubbavtaler etc
   

LaagenDelta Blues Klubb

Lillehammer - "LaagenDelta Bluesklubb ble startet i 1974/75 og det påstås at det er landets eldste bluesklubb. ... Klubben har stort sett vært aktiv og levende fram til nå, og har bl.a. hatt bluesfestival flere ganger i 90-årene. "
 

 

Landslaget for Dølahest

"Dølehasten er den største av Norges 4 nasjonale hesteraser. Den er en godmodig, arbeidsvillig, lettforet og ikke minst vakker hest. Rasen gir muligheter for bruk til ulike formål som bl.a ridning, kjøring og arbeid i skogen"
 

 

Lions (Norge) 
 

"Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter."
 

 

Lom Idrett (Lom kommune)

Følg Lomsfotballen
 

 

Mysusæter Vel

"Hjemmesiden ble offisielt åpnet 4. august (2007). I første versjon er den tenkt som et supplement til Mysusæter-Nytt, medlemsbladet som distribueres til medlemmer og hytteeiere i og rundt Mysusæter i Sel kommune.  I tillegg vil hjemmesiden kunne brukes som oppslag og informasjonskilde.  Vi håper du som leser vil gi oss tilbakemeldinger slik at hjemmesiden kan bli et nyttig oppslagsverk og informasjon for våre medlemmer."
 

 

Nord-Gudbrandsdal MS-forening 

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøs nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose. Den skal ivareta og fremme interessene til personer med multippel sklerose og arbeide for å bekjempe sykdommen multippel sklerose.
Foreningen
står tilknyttet ms-forbundet og har 46 medlemmer fra Sør-Fron og nordover.
MS er en sykdom som ofte debuterer i 30-årsalderen. Mange står ofte alene med sin diagnose, og her finner en link til ms-forbundet med mye informasjon om MS
 

 

Norske redningshunder
     - Avd, Oppland/Hedmark)
   

"Norske Redningshunder er en humanitær organisasjon som trener opp hunder og førere til innsats i den frivillige redningstjenesten. Vi arrangerer kurs og treningssamlinger på mange steder rundt i landet. Der lærer vi opp hunder og førere til å lete etter savnede mennesker - i snøskred, på barmark og i ruiner. De som består de avsluttende prøver, føres opp på våre tjenestelister, og kan kalles ut av politiet ved leteaksjoner. All innsats i organisasjonen er på frivillig basis"
 

Norsk Motor Klubb
     - Nord-Gudbrandsdal
 

Norsk Motor Klubb Nord-Gudbrandsdal har nå fått egen hjemmeside

Norsk Villreinsenter  
 

"Alt om villrein på én adresse - Norsk Villreinsenter i samarbeid med Villreinrådet i Norge presenterer i dag et nytt nettsted som har som mål å "løfte" villreinen fra "menighet" til samfunn. Det gjør vi i fellesskap."
 

Otta Bridgeklubb  

Bridge - "På denne hjemmesiden finner du opplysninger om resultater fra klubbens turneringer, mesterpoeng, generelle opplysninger om spillested og –tidspunkter, hvordan du kommer i kontakt med klubbens styre samt en oversikt over lenker til andre interessante hjemmesider på Internett"
 

OttaCup

OttaCup: Innendørsturnering i fotball (1983-) Historikk, påmelding etc.  
 

 

Ottadalen Sykkelklubb

Les mer på nettsiden om sykkelklubben, Lomsrittet, Lalmsrittet, treningsplan, Styrkeprøven etc

 

Otta Idrettslag

"Otta idrettslag ble stiftet 23. januar 1927. Dette var imidlertid ikke noen nyskapning som idrettslig forening. Ifølge arkivsaker som er kommet til rette, ble Otta idrettsforening stiftet den 8. februar 1919, og innmeldt i Centralforeningen for utarbeidelse av idrett. Iflg. denne foreningens lover var formålet å utvikle: «dyktighet ved idrettsøvelser sommer og vinter, samt bevare interessen for dette». "
 

Otta Musikkforening

 

Påmelding til GD-Cup Program, Gjennomføring, Kontakter, Reglement, Rekrutteringspris, Resultat,
Fra Cupen
 

Otta Røde Kors

"Otta Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 17. mars 1947 og holder til på Otta i Sel kommune med ca. 6.500 innbyggere.
Vi har vel 500 medlemmer, hvorav ca. 50 aktive
I tillegg til hjelpekorpset har vi en ungdomsavdeling med ca. 15 medlemmer"

 

Otta Skytterlag 

Stiftet i 1881 - da som Sells Skytterlag. Skiftet navn i 1972 til Otta Skytterlag.
Informasjon om laget, møter, aktiviteter etc. Les mer på nettsidene til laget.
 

 

Pillarguri Badmintonklubb

Hjemmeside (facebook) med bilder og nytt om badmintonmiljøet på Otta. Her finner du informasjon om kontakter, treningstider, turneringer m.m.
 

 

Rondanecupen
 - se også Otta Bridgeklubb

Resultater m.m fra 1958 til i dag.
Diverse informasjon og bilder fra de siste arrangementene.
 

 

Sel Fjellstyre 

"Vi håper at siden vil gi mye nyttig informasjon til dere som brukere av statsallmenningene, og selvsagt også til dere  andre interesserte. Hjemmesiden vil hele tiden være under oppdatering. Kommer til å legge stor vekt på å holde dere oppdatert på det som skjer i tilknytning til allmenningen, og håper samtidig at våre lesere vil komme med gode innspill."
 

 

 


                                                     

  

 

 


Barhaug skole (Vinstra)
 


Informasjon om skulen og dei tilsette.
 

 

Høgskolen i Lillehammer (HIL)

Studietilbud, Forskning, Studentliv, Bibliotek
 

Kvam skole

Informasjon om skulen og dei tilsette.
 

 

Lalm Oppvekstsenter 

Les mer ...

  

 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule
 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Avdeling Otta er en kombinert videregående skole.
 

 

Otta ungdomsskole (tidligere Sel ungdomsskole)
 

«Skolen ble opprinnelig ferdigstilt i 1969. Ny midtfløy og oppussing av sidefløyene ble satt i gang skoleåret 2005/06. Pga. brann i østfløya under byggeperioden, ble den gamle østfløya revet og bygget opp igjen fra grunnen. Skolen sto ferdig slik den ser ut nå i mars 2007. Skolen skiftet samtidig navn fra Sel ungdomsskole til Otta ungdomsskole.»
 

 

Rondeheim Den norske fjellskolen

"Rondeheim, Den Norske Fjellskolen,  ble startet i 1957 og var den første i sitt slag i landet. ... Leirskolen drives daglig som leirskole for skolebarn fra hele landet. Under oppholdet på fjellskolen ønsker vi at elevene skal oppleve mest mulig av det naturen og omgivelsene har å tilby."
 

Sel Bibliotek, Otta

"Biblioteket på Otta ligger sentralt i Johan Nygårds gate 17, ved det nye kjøpesenteret Ottatunet."  
Sel bibliotek – Litt historikk
 

 

Skåbu skole

Informasjon om skulen og dei tilsette.
 

 

Sødorp skole (Vinstra)

Informasjon om skulen og dei tilsette.
 

 

Vinstra ungdomsskole

Informasjon om skulen og dei tilsette.
 

 

Vinstra vidaregåande skule

Vinstra vidaregåande skule er en kombinert videregående skole.
 

 

Vågåmo skule 

Les meir 

 

Vågå ungdomsskule 

Informasjon om skulen og dei tilsette.
 

 

 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Avdeling Otta
 

Tilbake til startsiden

 

www.otta2000.com
www.grancanaria2000.com
www.links4students.com
www.norwegen1.com

Geir Neverdal
 (Cand. philol./Lektor)