Kultursti
Rustgruvene - Kulturminneområde
 
 Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com

 

                   
 

Åpning:

Kulturstien ble åpnet av ordfører Dag Erik Pryhn den 6. juni 2009.
 

 

Kjell Voldheim

Kjell Voldheim har gjennom flere tiår lagt ned svært mye arbeid  for å samle informasjon om - og informere om Selsverket og de gamle kobbergruvene på Rusthøa.

Det er i stor grad hans fortjeneste at kunnskapen  - både når det gjelder gruvedriften på Rustom og steinindustrien i Sel og nærområdene - er blitt tatt vare på og gjort tilgjengelig for oss alle.

Han har da også hatt hovedansvaret for arbeidet med opprettelsen av kulturstien.

 


Kjell Voldheim og Dag Erik Pryhn ved åpningen

 

Voldheim ble behørig takket ved åpningen - og overrakt blomster av ordføreren.

Deretter kuttet ordføreren snora og de mange som hadde møtt fram la ut på en vel 6 kilometer lang
runde - med en opplagt og kunnskapsrik guide.
 

     
 

Kommunen var bl. a. representert ved Ordfører Dag Erik Pryhn og Kommunalsjef Kari Hølmo Holen som begge ble med på turen rundt til gruve-områdene, Vetahøa, elgravene, ned Bukkedalen og tilbake til startpunktet ved parkeringsplassen.

     
     
 
 
     
                   

   
 
 
         

 

Kultursti - startside
Kultursti del 2- Tavlepunkt 2-8
Kultursti del 3 - Tavlepunkt 9-14
Kultursti del 4 - Tavlepunkt 15-18
Fra åpningen av kulturstien - 2009
1   Start / Parkering
2  
Gruvedrift
3  
Berghalder og gruvevann
4  
Stollpåhugg fra ca. 1650
5  
“Untere Rösch”
6  
Sakkerhus
7  
Bergrom og sjakter
8  
“Lichtloch”
9  
Øvre Rustgruva
10 Pumpemaskin
11 Pumpesjakt
12 “Lichtloch”
13 Bergrom
14 “Mysuholet”
15 Damanlegg
16 Vetahøe
17 Fangstanlegg for elg
18 Bukkedalen
 
   
       
   

 

www.otta2000.com