Store norske leksikon   Wikipedia

links4students.com | otta2000.com | grancanaria2000.com | norwegen1.com

Oppdatert: 20. januar 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder himmel, statue, tekst, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder Font, logo, Grafikk, grafisk design

Automatisk generert beskrivelse 

Et bilde som inneholder himmel, statue, utendørs, våpen

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

Oppføring er gratis. 

Informasjonen er hentet fra de enkelte nettstedene. Noe av informasjonen kan være foreldet - og av og til skifter bedrifter eier, forretningskonsept, eller legges ned. Sjekk derfor nettstedene og andre kilder for kontaktinformasjon og oppdaterte opplysninger.

 

Søketips:

Dersom du vil søke etter et nettsted eller et ord i teksten på siden, kan du holde nede Ctr-tasten og trykke en gang på bokstaven f, da får du opp et lite vindu der du kan skrive inn det du søker etter.

 

 

 

 

 

 

Sel kommune

 

 

 

 

 

 

Sel Kommune

 

Et bilde som inneholder statue, utendørs, Bronseskulptur, tre

Automatisk generert beskrivelse

Hovedsiden for informasjon fra Sel Kommune

Et stort og innholdsrikt nettsted med informasjon bl. a. om næringsliv, kultur, foreninger og lag, helse/sosial/skole og reiseliv.

 

 

 

 

 

 

Tall for Sel Kommune NB

Nøkkeltall for Sel kommune

Befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og levekår, kommunens økonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stat/Fylke og litt til

 

 

 

 

 

 

Fjellnettverket

Fjellnettverket er eit politisk nettverk for kommunar, regionråd og fylkeskommunar i Sør-Noreg. Medlemmene arbeider saman for å sette viktig spørsmål for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder.

 

 

 

 

 

 

Kirken i Sel

Menighetene - Råd - Prostiet - Gudstjenester - Kirkelige handlinger - Kirkebygg - Kirkegårder - Barn og unge - Voksne – Kontakt etc.

 

 

 

 

 

 

Familievernkontoret Otta

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.

 

 

 

 

 

 

Innlandet Fylkeskommune

Innlandet Fylkeskommune: Politikk, Helse, Opplæring, Samferdsel, Kultur, Næring, Planarbeid, Fylkesarkivet etc.

 

 

 

 

 

 

NAV

Arbeid - Helse og sykdom - Familie og barn – Pensjon - Sosiale tjenester og veiledning - Hjelpemidler og tilrettelegging.

 

 

 

 

 

 

Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger på områder der de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg.

 

 

 

 

 

 

Norge

Veiviser til offentlig informasjon og offentlige tjenester på nettet.

 

 

 

 

 

 

Politi

Politi- og lensmannsetaten - kontaktinformasjon for hele Norge. Ved å ringe 02800 kommer du til sentralbordet i politidistriktet du er i.

Er du i nød er nummeret alltid 112

 

 

 

 

 

 

Politi Otta

Ta kontakt på telefon 62 53 90 00 eller 02800 i forkant av oppmøte for å avtale tid dersom du har behov for å oppsøke politiet

 

 

 

 

 

 

Regionrådet - Regionalt

profileringsprosjekt

Profileringsprosjektet i Nord-Gudbrandsdalen startet høsten 2002 i regi av Regionalt Utviklingssenter, Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal. Prosjektet hadde som mål å synliggjøre regionen på en fordelaktig måte overfor potensielle tilflyttere og næringsetablerere.

Et vesentlig element i prosjektet var å styrke det indre samhold i regionen gjennom å opptre i fellesskap i en rekke sammenhenger. Prosjektet ble avsluttet i 2006 og videreført som «regionalt tilflytterprosejkt»

 

 

 

 

 

 

Regjeringen

Ministrer, departement, høringer, offisielt fra statsråd, pressekonferanser, reiseinformasjon etc.

 

 

 

 

 

 

Skatteetaten Otta

Skatt – Avgifter – Folkeregister – Utenlandsk - Betaling og innkreving.

Hvis du skal møte opp hos Skatteetaten, må du bestille time. Det er kun mulig å bestille time for tjenester som krever at du møter personlig.

 

 

 

 

 

 

Statsministerens kontor

Statsministeren har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i regjeringen.

 

 

 

 

 

 

Stortinget

Møteprogram, representanter, komiteer, høringer, vedtak, arkiv etc.

 

 

 

 

 

 

Legekontor / Helsetjeneste

 

 

 

 

 

 

Apotek 1

Les mer på nettsiden. Søk deg fram til Otta apotek.

 

 

 

 

 

 

BUP - Barne og Ungdomspsykiatri -  Otta

BUP poliklinikk Otta

 

BUP poliklinikk Otta gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser. Har kommunene Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lesja, Dovre, Lom og Skjåk som opptaksområde. Tilbudet er frivillig.

 

 

 

 

 

 

Helsenorge

Timebestilling, reseptfornying, chatfunksjon, postboks etc.

 

 

 

 

 

 

Helsestasjon for ungdom

Her møter du lege og helsesykepleier/jordmor. Helsestasjon for ungdom er et lavterskel tilbud for gutter og jenter i alderen 13 - 25 år. Det er ingen timebestilling.

 

Du finner oss på Otta Helsestasjon, Selsvegen 10, som også kalles Otta beredskapssenter (bygget sør for Sel rådhus)

Fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse.

 

Du kan komme alene eller sammen med andre, som for eksempel kan være venner, evt. Kjæreste eller foreldre/andre voksne.

 

Vi har taushetsplikt

Tilbudet er gratis

Ingen timebestilling

 

 

 

 

 

 

Lillehammer sykehus

Sykehuset i Lillehammer er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

    Akuttmottaket, Lillehammer

    Anestesi, Lillehammer

    Avdeling for patologi

    Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

    Barne- og ungdomspoliklinikken, Lillehammer

    Barne- og ungdomssengeposten, Lillehammer

    Barnepalliativt team

    Bildediagnostikk (røntgen), Lillehammer

    Blodbanken, Lillehammer

    Dagkirurgi, Lillehammer

    Dialyse, Lillehammer

    Ergoterapi og fysioterapi

    Føde-/barselavdelingen, Lillehammer

    Gynekologisk poliklinikk, Lillehammer

    Gynekologisk sengepost, Lillehammer

    Intensivavdelingen, Lillehammer

    Kirurgisk avdeling, Lillehammer

    Kirurgisk poliklinikk, Lillehammer

    Kirurgisk sengepost, Lillehammer

    Kreftenheten, Lillehammer

    Kvinneklinikken, Lillehammer

    Laboratoriet, Lillehammer

    Medisinsk avdeling, Lillehammer

    Medisinsk poliklinikk, Lillehammer

    Medisinsk sengepost, Lillehammer

    Nevrofysiologisk poliklinikk

    Nevrologi og klinisk nevrofysiologi

    Nevrologisk poliklinikk, Lillehammer

    Nevrologisk sengepost

    Nyfødtintensiv, Lillehammer

    Overgrepsmottaket, Lillehammer

    Palliativt team

    Øyepoliklinikken

 

 

 

 

 

 

Lokalmedisinsk senter Otta (NGLMS)

 

Lege- og jordmorvakt

Spesialhelsetjenester

Kommunale helsetjenester

Interkommunale helsetjenester

Prosjektet NGLMS

Et bilde som inneholder statue, utendørs, Bronseskulptur, tre

Automatisk generert beskrivelse

Ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter utfører Sykehuset Innlandet og private spesialister polikliniske tjenester og dagbehandling innenfor en rekke områder.

Sengeavdelingen ved NGLMS omfatter 6 korttidsplasser for Sel kommune i tillegg til 6 intermediære og 3 KAD (øyeblikkelig hjelp) senger for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

 

Ved NGLMS avdeling for bildediagnostikk blir det utført undersøkelser av lunger og skjelett. Avdelingen betjenes av en radiograf på hverdager i ordinær arbeidstid.

Lysbehandling

Det gis bl.a. behandling for psoriasis, eksem og vitiligo - etter henvisning fra spesialist.

Les mer på nettsiden.

 

 

 

 

 

 

Nord-Gudbrandsdal MS-forening  

MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS).

MS-forbundet er en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

 

 

 

 

 

 

Norges Astma- og Allergiforbund

Vi jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi, eksem, kols og andre overfølsomhets­sykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

 

 

 

 

 

 

Norsk Luftambulanse

I 1979 startet lege og pionér Jens Moe den norske luftambulansetjenesten på dugnad.

 

Luftambulansebasen på Dombås

Norsk Luftambulanse AS drifter basen på oppdrag for Luftambulansetjenesten HF. Sykehus Innlandet har det medisinske ansvaret. Driften av luftambulansetjenesten i Norge er offentlig finansiert.

Basen ble offisielt åpnet i 1987. Antall oppdrag 2018: 539

Dekningsområde: Store deler av Oppland, inn mot svenskegrensen, opp mot Trøndelag, ut mot Vestlandet. Dekker store nasjonalparker og Jotunheimen.

Type oppdrag: Størst andel er medisinske oppdrag ved akutt sykdom eller skade. Noe overføring mellom sykehus.

Flyr pasienter til sykehusene: I Trondheim, Ålesund, Lillehammer og noen ganger til de store sykehusene i Oslo.

 

 

 

 

 

 

Otta helsestasjon

Helsestasjonen er en gratis tjeneste til barn og unge 0-20 år og deres foreldre/foresatte og skal være et lavterskeltilbud.

Helsestasjonen holder til i i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset (gamle Telenor-bygget).

 

 

 

 

 

 

Otta Legekontor

Koronainformasjon, timebestilling, pasientreiser, legevakt, åpningstider etc.

 

 

 

 

 

 

Skolehelse-tjenesten  

Skolehelsetjenesten skal, i samarbeid med skolen, gi helsefremmende og forebyggende tjenester for barn i skolealder og deres familier. Vi følger faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet

 

 

 

 

 

 

Sosialavdelingen i Sel Kommune

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et forsøk på å samle en del lenker til nettsteder med tilknytning til Otta og Sel i Gudbrandsdalen (pluss litt til). Tips meg gjerne når du finner feil.

 

På grunn av andre prosjekt kan det ta tid før siden blir oppdatert.

G. N.

 

 

Fra omvisningen ved åpningen av det lokalmedisinske senteret på Otta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter / Media

Festivaler / Arr.

Museer / Saml.

Vær / Webkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har selvsagt ingen kontroll med innholdet på de sidene som det linkes til - men forsøker så langt som mulig å velge seriøse og nyttige nettsteder. Internettet er imidlertid i stadig forandring, av og til overtar enkeltpersoner og "bedrifter" i nettets "gråsone" nettadresser som tidligere har vist til nyttige og informative sider. Det forekommer dessverre også at nettsider blir "hacket" og får forandret innhold.  Dersom du finner feil - eller om noen av lenkene her skulle peke til tvilsomme sider, vil jeg gjerne få tilbakemelding slik at jeg kan rette dette opp. Jeg minner videre om at dette er en gratistjeneste og at jeg selvsagt ikke kan ta noe ansvar for konsekvenser av mulige feil som måtte finnes på disse sidene eller de sidene det linkes til. Vær generelt kritisk til all informasjon du finner på Internett - og sjekk også med andre kilder dersom det er noe som er viktig for deg.

 

 

 

 

Otta2000.com