www.links4students.com 

www.otta2000.com 

www.norwegen1.com 

 

Ringebu Stavkirke (14 KB)

Museer og samlinger

i Gudbrandsdalen og Lillehammerområdet

 

Vindu i stallen på Bjørnstad på Maihaugen (16 KB)

Oppdatert: 13.04.2017

       
   


Dette er er forsøk på å samle nettinformasjon om museer o.l. i dette distriktet. Det meste av opplysningene er hentet fra museenes/samlingenes egne hjemmesider.
 NB Sjekk museenes hjemmesider m.h.t  åpningstider, priser etc.

 
  

    

Aulestad

Bjerkebæk

Budsjord

Einbustugu på Dombås

Folkemusikkarkivet  i Vågå

Gudbrandsdal Krigsminnesamling

Jutulheimen Bygdemuseum

Jørundgard Middelaldersenter

Lesja Bygdemuseum

Lillehammer Kunstmuseum

Lom Bygdemuseum

Maihaugen

Opplandsarkivet Dovre

Opplandsarkivet Skjåk

Opplandsarkivet  Vågå

Norges Olympiske Museum

Norsk Fjellmuseum (Lom)

Norsk Vegmuseum

Otta bergverkssenter

Ringebusamlingene

Skottetoget 1612 (Kvam)

Stavkirkesenteret I Lom

Weidemannsamlingen

 

Se også: 
   "
Festivaler og andre arrangement i Gudbrandsdalen og Lillehammerområdet"
   

 

     
Klikk på et av museene / en av samlingene for mer informasjon
  

(Tips her dersom du oppdager feil)

 
Aul  

   

Aulestad
(Gausdal)
*****

Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson - 5KB

Aulestad - 7KB

 

 
 


Telefon: 61 22 41 10

Aulestad, Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem,  ligger i Gausdal, nedenfor Follebu kirke, c 18 km fra Lillehammer. Denne siden viser beliggenheten.
Et besøk her gir innblikk i dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnsons liv og virke. Det viser også hvordan livet på en av de større gårdene artet seg rundt forrige århundreskifte. 

 

  (Sjekk hjemmesiden for fellesbillett med Maihaugen og andre museer)
  Hjemmeside:    https://aulestad.no/   
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
(dersom denne linken ikke virker kan du søke deg frem her)
 
         
Bud  

 

Bjerkebæk NY
(Lillehammer)

 

         
      Sigrid Undsets hjem
 

Nobelprisvinneren Sigrid Undset bodde på Bjerkebæk med sine barn fra 1919 til sin død i 1949. Stedet ble åpnet som museum i 2007, og er gjenskapt slik det så ut på 1930-tallet.
 
 
         
    Hjemmeside:    http://www.bjerkebek.no/
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
         
Bud  

 

Budsjord 
(Dovre)

Tunet på Budsjord (12 KB)

  Dør på Budsjord (11 KB)

 

 
 

Gammel, fredet gård, mellom Dovre og Dombås
Servering
Eget gardsmatutsalg
Barnevennlig miljø med husdyr 
Salg av antikviteter

  
  Hjemmeside:    http://www.budsjord.no/
http://www.kulturarv.no/kulturminne/budsjord 

  
Jør  

    Jørundgard Middelaldersenter
(Sel)


Statuen av Kristin Lavransdatter ved kirken på Nord-Sel  -13 KB
 

 
 

 
Bestilling/spørsmål:
tlf. 61 23 37 00


Middelaldergården Jørundgård med 16 hus og stavkirke ble oppført til innspillingen av filmen "Kransen" i 1994, bygget på Sigrid Undsets roman om Kristin Lavransdatter
 
  Hjemmeside:    http://www.jorundgard.no/ 
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Li  

   

Lillehammer Kunstmuseum

Vannskulpturen ved siden av museet. 9 KB

  
Inngangspartiet til museet - 8KB
  

 

 
Stortorget 2. Postboks 264
2602 Lillehammer
Norge

Tlf: 61 05 44 60


Museet ligger ved siden av Stortorget i sentrum av Lillehammer.
"Den private stiftelsen Lillehammer Kunstmuseum ble etablert 1.4.1994. Stiftelsen er en videreutvikling av den 67 år gamle institusjonen Lillehammer Bys Malerisamling. Lillehammer Kunstmuseums faste samling består av norsk billedkunst fra 1830-tallet og fram til i dag. Museet viser i tillegg skiftende utstillinger av norsk og internasjonal kunst"
 
  Hjemmeside:    http://www.lillehammerartmuseum.com
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Mai  

 


Maihaugen
De Sandvigske Samlinger
(Lillehammer)

******


Tun i nærheten av Garmokirken (16 KB)
 

Hesteskyss oppe ved setergrenda (14 KB)

 

 
Lillehammer
Telefon: 61 28 89 00

Anders Sandvigs arbeid ligger til grunn for mye av det vi i dag har av samlinger knyttet til  Maihaugen.og Lillehammer. Denne statuen står på Stortorget i Lillehammer. - 6KB


Etter manges mening Norges beste friluftsmuseum.
  
Dette er et museum  -  og en opplevelse du ikke bør gå glipp av. 

"Friluftsmuseet forteller om liv og arbeid gjennom 500 år.":

- Bygdesamlinga
- 1900-tallssamlinga
- Bysamlinga

Faste utstillinger:

- "Langsomt ble landet vårt eget"
- Folkekunst i Gudbrandsdalen
- "De gamle verksteder"

Butikk, bakeri, apotek, lekemuligheter for barn. I deler av sesongen er det aktiviteter i flere av de gamle husene.
 

  Hjemmeside:    http://www.maihaugen.no/
 (Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
         
Bud  

       
 

Norges Olympiske Museum NY
(Lillehammer)

 

         
      Norges Olympiske Museum
 

OL-museet på Lillehammer er det eneste i sitt slag i Nord-Europa som forteller historien om alle olympiske leker i moderne tid fra 1896 - sommer og vinter. Presentasjon av antikkens leker fra 776 f. Kr. til 393 e.Kr.
 
 
    Hjemmeside:  https://ol.museum.no/
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
         
Nor  

   

Norsk Fjellsenter
(tidligere: Norsk Fjellmuseum)

(Lom)

 
Norsk Fjellmuseum ligger like ved Lom Stavkirke (14 KB)
  

Olav Aukrust-statuen like ved Lom Stavkirke ( 7 KB)
 

 
Nokre av dei temaene som utstillingane tek føre seg:
  
  Telefon 61211600
Mammut
Veidefolket
Seterdrift
Jegerane
Oppdaginga
Klatring
Fjellet og kunsten
Den Norske Turistforening
Utbygging
Verneinteresser
  
 
  Hjemmeside:      http://www.norskfjellsenter.no/  
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 

Nor  

   

Norsk Vegmuseum
(Øyer)

*****

I rullestol går det greit å komme seg fram gjennom veimuseet (11 KB)

Gratis hesteskyss rundt i friluftavdelingen av museet deler av dagen (2002) - 9KB

 

 
Hunderfossen
2625 Fåberg
Telefon 61 28 52 50

Ligger på vestsiden av Gudbrandsdalen et stykke nord for Hunderfossen.
Dette er et usedvanlig godt tilbud. 
Gratis adgang
 til samlingene. 
En interessant og informativ samling av utstyr, verktøy, biler, maskiner, modeller, veianlegg m.m. gir et godt innblikk i norsk veibygging (og historisk utvikling). (ferdmannskvile, skysstasjon, vegstasjon, vegvokterbolig, knuse- og sorteringsverk, campingplass for veteranbiler,

Flott uteanlegg på 300 mål! Lekemuligheter for ungene. 
Godt tilrettelagt med rasteplasser og bord for den som ønsker det.

Rikelig med parkeringsplass.

Utlån av rullestol for handicappede.

Lysaker Gjestgiveri og kafé.
 

   
  Hjemmeside:    http://www.vegmuseum.no eller 
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Om+organisasjonen/Norsk+vegmuseum  
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)

NB! Hvis linkene over ikke fungerer kan du søke deg
fram fra: http://www.vegvesen.no
 

We  

 

Ringebu stavkirke -
og Ringebusamlingene

Weidemannsamlingen ved Ringebu stavkirke (12 KB)


Ringebu Stavkirke (14 KB)
  

 

 

 
Ringebu stavkirke nevnes på 1200-tallet - men det er under restaureringsarbeider funnet rester av en stolpekirke fra 1100-tallet.

Kirken består imidlertid av deler fra flere tidsepoker. 
Døpefonten er for eksempel fra 1100-tallet, andre deler skriver seg fra middelalderen - og altertavlen er fra 1686.

Nedenfor kirken ligger et område som på 13- og 1400-tallet ble brukt som tingsted.

  

      
  Hjemmeside:   

http://www.stavechurch.no/  (Ringebu stavkirke)
http://www.ringebuprestegard.no/
(Kunstutstillinger)
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 

 
Gu  

   

Gudbrandsdal Krigsminnesamling i Kvam
(Nord-Fron)

 

 
 
Telefon:  61 29 40 33
               

Fredsparken i Kvam - 9KB


1612 Skottetoget - Sinclair 
1940-45 Andre verdskrigen i Gudbrandsdalen

 
I følge brosjyren ble krigsminnesamlingen  åpnet i "Vollsfjoset" i Kvam sentrum 5. mai 1995.

Samlinga har ei utstilling på 240 kvm om krigshistoria i Gudbrandsdalen som med gjenstandar, modellar, bilde, teikningar, kart og skriftleg dokument skildrar:

Andre verdskrigen i Gudbrandsdalen
    
- krigshandlingane i april 1940
     - okkupasjonsåra 1940-45
     - frigjerings- og fredsvåren 1945

"Skottetoget" i 1612 (Sinclair)
 

  Hjemmeside:    http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/gudbrandsdal-krigsminnesamling  
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)

                    

         
Einbustugu

    Einbustugu på Dombås 

 
 

   
"Einbustugu på Dombås var barndomshjemmet til Sigurd Einbu (1866-1946), kjent amatørastronom, lærer og lokalhistoriker.
Huset rommer et utvalg av hans observasjonsutstyr og notater samt en miniutstilling som presenterer Einbus liv og virke."

 
   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/einbustugu  
 (Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Folkemusikkarkivet  i Vågå

    Folkemusikkarkivet  i Vågå


 

 
 

   
"Folkemusikkarkivet har ansvar for innsamling, bevaring og formidling av lyd-, bilde- og notemateriale som dokumenterer folkemusikk- og folkedanstradisjonene i Nord-Gudbrandsdalen. Arkivmaterialet vårt spenner fra 1950-tallet til de siste lokale folkemusikkbegivenhetene i distriktet i dag. Folkemusikkarkivet er samlokalisert med Norddalsarkivet Vågå og Vågå Folkebiblioteket."

 
 

   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/folkemusikk  
 (Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Jutulheimen

    Jutulheimen Bygdemuseum
(Vågå) 

 
 

 

 

Hjemmeside:   
 


"Jutulheimen Bygdemuseum er et friluftsmuseum som består av 9 verneverdige bygninger fra perioden 1700 – 1900. Husa gir døme på byggeskikk, eksteriør og interiør på en storgard, og viser rammene rundt gardsliv og -arbeid i det gamle bondesamfunnet. Jutulheimen har en innholdsrik og variert gjenstandssamling knyttet til jordbruk og dagligliv.
Museet ligger med god utsikt over Vågå sentrum."

 

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/jutulheimen   
 
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)

Lesja Bygdemuseum

    Lesja Bygdemuseum 

 
 

   
"Lesja Bygdemuseum ligger 500 meter sør for Lesja sentrum.
”Villrein – jakt og fangst”   ny permanent utstilling 2005.
”Lesja 8000 f. Kr til 1536 e. Kr”
Utstillingen viser arkeologiske funn fra området. De eldste er ca. 8000 år gamle."

"Andre utstillinger  Lesja Bygdemuseum har i tillegg flere utstillinger som tar opp tema fra nær og fjern fortid. Du kan se utstillinger om • Krigshandlingene som utspant seg i Lesja i aprildagene 1940 • Barneleker og barneklær • Draktskikken i Lesja"

 

   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/lesja-bygdemuseum   
 
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Lom Bygdemuseum

    Lom Bygdemuseum

 

 
 

   
”Gje Vår Herre sol, ska oss sjølve skaffe væte”  
"
Utstillingen i Storstabburet, et kornmagasin/ tiendebu fra midten av 1500-talet, forteller om vatningskulturen sin historiske betydning for oppretholdelsen og utviklingen av det lokale landbruket.
Utstillingen er åpen hele året - daglig i sommersesongen og etter avtale ellers"

"Lom Bygdemuseum er et friluftsmuseum med 26 verneverdige bygninger fra perioden 1500 - 1940. Husene gir døme på byggeskikk, eksteriør og interiør på storgard, husmannsplass og seter. Museets samlinger består av gjenstander knyttet til jordbruk og dagligliv samt tekstilarbeider innenfor billedvevning og drakt. Museet administrerer adgangen til Tor Jonsson - stugu."

 

   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/lom-bygdamuseum    
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Norddalsarkivet Dombås

    Opplandsarkivet Dovre 

 
 

   
Lokalhistoriske foto
"Vi tilbyr hjelp til å finne fram lokalhistoriske foto, arkiv og slektshistorisk materiale (berre i opningstida til arkivet) • Tilgang til kopiar/avskrifter av det mest aktuelle kjeldematerialet for slektsgransking etter ca. 1650 • Tilgang til leseapparat for mikrofilm/mikrofich samt datamaskin for søking i lokale kyrkjebøker og folketellingar • Tilgang til fotodatabase med ca. 6000 registrerte lokalhistoriske foto • Du kan få utlagt arkivmateriale på lesesalen for gjennomsyn, avskriving eller kopiering, dersom materialet tillet det. Arkivmateriale kan normalt ikkje lånast med heim.
"

 

   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/opplandsarkivet    
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Norddalsarkivet Skjåk

    Opplandsarkivet Skjåk 

 
 

   
"Lokalhistoriske foto  
"Vi hjelper med å finne fram lokalhistoriske foto, arkiv og slektshistorisk materiale • Hjelp til å lese gotisk handskrift i eldre kjelder • Tilgang til kopier/avskrift av det mest aktuelle kjeldematerialet for slektsgransking • Tilgang til leseapparat for lesing av kyrkjebøker, folketellingslister og lokalaviser på mikrofilm • Du kan få utlagt arkivmateriale på lesesalen for gjennomsyn, avskriving eller kopiering, dersom materialet tillet det. Arkivmateriale kan normalt ikke hjemlånes.
"

 

   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/opplandsarkivet#skjaak   
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Norddalsarkivet  Vågå

    Opplandsarkivet  Vågå 

 
 

   
"Vi hjelper deg å finne fram lokalhistoriske foto, arkiv og slektshistorisk materiale • Hjelp til å lese gotisk handskrift i eldre kilder • Tilgang til kopier/avskrifter av det mest aktuelle kildematerialet for slektsgransking • Tilgang til leseapparat for lesing av kirkebøker og folketeljingslister • Du kan få utlagt arkivmateriale på lesesalen for gjennomsyn, avskriving eller kopiering, dersom materialet tillet det. Arkivmateriale kan normalt ikkje lånast med heim.."
 
   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/opplandsarkivet#vaagaa   
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Otta bergverkssenter

    Otta bergverkssenter 

 
 

   
"Bergverk og steinindustri i Sel 1600 - 1900"  
"
Utstillingen presenterer i tekst, foto og gjenstander Sel kommunes geologi og industrier knyttet til skiferdrift, kobberverk og klebersteinsdrift i tidsrommet 1600 - 1900."

 

   

Hjemmeside:   

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/bergverkssenter   
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)
 
Stavkirkesenteret

    Skottetoget 1612 
(Kvam) - Vertshuset Sinclair 

 
 

   

 


Stengt
 
   

  

 

   
Stavkirkesenteret

    Stavkirkesenteret
(Lom og Ringebu) 

 
 

     
”Lom Stavkyrkje i 1000 år”
• 
"Utstillingen gir en levende fremstilling av både middelalderliturgien, prestens oppgaver i lokalsamfunnet og begravelsesskikker. Stavkirkens konstruksjon og bygningsmessige utvikling blir vist gjennom bygningsmodeller, originale bygningselementer, tekst og foto"
 
 

Hjemmeside:    
 


http://www.gudbrandsdalsmusea.no/avdelingar/kyrkjesamlinger     
 
(Sjekk de siste opplysningene om åpningstider etc)

  De fleste bilder v/G. Neverdal

NB Dette nettstedet er en gratistjeneste og tar ikke ansvar for 
konsekvenser av eventuelle feil som måtte finnes her. 
 Sjekk museenes egne hjemmesider 
m.h.t  åpningstider, priser etc.

Dersom du har forslag til museer/samlinger som burde ha vært med kan du sende 
meg en e-post
med link til samlingens/museets nettsted (oppføring er gratis).
 

 

"Museer og samlinger åpner en dør på gløtt inn i vår fortid
 - - - "

Mosaikk inspirert av en blomstereng i Midt-Gudbrandsdalen.

"- - - 
men gir også inspirasjon, og innsikt i hvordan vi kan skape en bedre framtid for våre etterkommere og oss selv."

Mosaikk: "En blomstereng i Midt-Gudbrandsdalen".