Romundgard på Sel
Ved Romundgard åpnet statsråd Torbjørn Berntsen Pilegrimsleden gjennom Sel sommeren 1997.

(Foto:lånt fra Wikipedia)

Pilegrimsleden 2010
Stor internasjonal medieoppmerksomhet

Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi viser også til Pilegrimsledens nettsted - som har svært omfattende informasjon om leden på sine sider. Her finner en detaljert beskrivelse av delstrekningene, kart og omfattende bildemateriale.
Opplysninger om overnattingsmuligheter og severdigheter i Ledens nærhet gjør dette til et nettsted en bør benytte seg av når en planlegger vandringer. Les mer...

 
     
 


I en pressemelding fra Pilotprosjekt Pilegrimsleden fortelles det om stor internasjonal medieoppmerksomhet.

Verdifull markedsføring

Dette kan få betydning for regionene i vårt distrikt - Nord- og Midtgudbrandsdalen.
En pressedekning av det omfanget som skisseres her vil være viktig også for næringslivet i dalen - markedsføringsverdien for distriktet er stor - en tilsvarende kampanje ville ha kostet millionbeløp!

Det er da viktig at Leden blir opplevd som noe positivt av de som i sommer skal vandre her, både at den er godt ryddet og merket - og at vandrerne blir godt tatt i mot.

Sel Historielag vil gjerne ha en tilbakemelding om merking skulle ha blitt borte - eller om det er behov for ekstra rydding noen steder i løpet av sesongen.
 

 

 
     
 

Fra Pressemeldingen
Vandrepakker à en uke
RAI UNO - Italiensk radio sender daglige reportasjer i en måned fra vandringen
Tyske journalister på pressetur i Oppland i  juni
Nordmanns-Forbundet i Seattle i USA arrangerer 10-dagers gruppeturer à 20 personer

Spanske journalister på pressetur i Oppland i juni eller september
Franske turoperatører?
Spansk pilegrimsforening planlegger tur for minimum 200 deltakere i 2011
TV-program ”Veien til Nidaros”
Praktbok på tysk om Pilegrimsleden mellom Domkirkeodden og Nidaros

 
     
     
 

I år ble Pilegrimsleden for første gang markedsført på "Grüne Woche" i Berlin som en del av  Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale vandrekampanjer

Rundt
5000 akkrediterte journalister fra hele verden er tilstede her.

 

 
     
 

Siste: 
Fjernsynsstasjonen NDR (Norddeutscher Rundfunk) vil følge forfatteren Helfried Weyer på vandringen og lage et timeslangt program fra Leden som skal sendes første eller andre juledag på tysk fjernsyn.
 

 
 
 

 

Etter at Pilotprosjekt Pilegrimsleden ble presentert på "Grüne Woche" i Berlin ... har utenlandsk presse vist  stor interesse for den norske Pilegrimsleden.
Dette har så langt resultert i følgende:
 

 

 
 
   

 
Kirken på Selsverket ved Otta
 


Kringen ved Otta
 


Fra lysbildeforedrag på Jørundgard
 


Utsikt fra Pilegrimsleden retning Otta


Kors ved Pilegrimsleden ovenfor Varphaugen i Sel


Selsverket i 1647 - tegning av Kjell Voldheim

 
 

Vandrepakker à en uke

I samarbeid med Norske Bygdeopplevelser AS har Pilotprosjekt Pilegrimsleden utviklet  4 vandrepakker à en uke for deler av Pilegrimsleden gjennom Oppland.

 

 
 
 
 

RAI UNO - Italiensk radio sender daglige reportasjer i en måned fra vandringen

Produksjonsteam fra RAI UNO  – italiensk nasjonal radiokanal - skal sende reportasjer daglig fra en vandring Oslo-Nidaros 21.juni – 28 juli.

 

 
 
 
 

Tyske journalister på pressetur i Oppland i  juni

Pressetur i Oppland planlegges for inntil 8 tyske journalister i  juni. Denne presseturen organiseres i samarbeid med Annica Sundström ved Hamburgkontoret til Innovasjon Norge, Ringerike/ Hadeland Reiseliv, Turistkontoret Gjøvik. Land, Toten, Hedmark Reiseliv og Lillehammer Turist.

 

 
 
 
 

Nordmanns-Forbundet i Seattle i USA arrangerer 10-dagers gruppeturer à 20 personer

Nordmanns-Forbundet i Seattle i USA arrangerer 10 - dagers gruppeturer à 20 personer med Pilegrimsvandring mellom Oslo og Nidaros sommeren 2010.

 

 
 
 
 

Spanske journalister på pressetur i Oppland i juni eller september

Pressetur i Oppland planlegges for inntil 8 spanske journalister juni eller september. Denne presseturen organiseres i samarbeid med Luca Bocci ved Madridkontoret til Innovasjon Norge, Ringerike/ Hadeland Reiseliv, Turistkontoret Gjøvik. Land, Toten, Hedmark Reiseliv og Lillehammer Turist.

 

 
 
 
 

Franske turoperatører?

Pilotprosjekt Pilegrimsleden møter franske turoperatører i Paris 07.april. Trolig pressetur som oppfølging.

 

 
 
 
 

Spansk pilegrimsforening planlegger tur for minimum 200 deltakere i 2011

3-4 representanter fra en stor spansk pilegrimsforening kommer på visningstur i juni/ september for å planlegge og kvalitetssikre en vandring for sine medlemmer i 2011. Forventes minimum 200 deltagere. Opplegget for denne visningsturen utvikles i samarbeid med Luca Bocci ved Madridkontoret til Innovasjon Norge.

 

 
 
 
 

TV-program ”Veien til Nidaros

Filmselskapet Massimo Produksjoner planlegger innspilling av TV-programmet ”Veien til Nidaros” med planlagt oppstart våren 2010.

 

 
 
 
     
 

Praktbok på tysk om Pilegrimsleden mellom Domkirkeodden og Nidaros

På oppdrag fra Tecklenborg Verlag i Tyskland kommer forfatteren Helfried Weyer med fotograf til Norge i to omganger sommeren 2010. Dette for å dokumentere, innhente info og intervjue i forbindelse med produksjon av en praktbok om Pilegrimsleden mellom Domkirkeodden og Nidaros. På den andre turen i juli skal Weyer og fortografen følge en gruppe pilegrimer fra Hamburg under ledelse av Pilgerpastor Bernd Lohse i Hauptkirche St. Jacobi.

Siste:
Fjernsynsstasjonen NDR (Norddeutscher Rundfunk) vil følge Forfatteren Helfried Weyer på vandringen og lage et timeslangt program fra Leden som skal sendes første eller andre juledag på tysk fjernsyn.

 
 


Helfried Weyer
(f.1939) - fotograf, forfatter og foredragsholder (multimedia-foredrag). Han regnes som en av de beste overhodet innen sin genre.
Weyer har holdt sine multimediaforedrag for et millionpublikum over hele verden - Europa, Amerika, Asia, Afrika og Australia. Han har da benyttet dias i mellom- og storformat (Rolleiflex og Linhof) som projiseres med 6 Hasselblad-projektorer på et panoramalerret.
Sammen med sin kone Renate står han bak et stort antall praktbøker, deriblant også en om Hurtigruten og en om Jakobsveien (pilegrimsleden til Santiago de Compostela i Spania) - den best kjente av alle pilegrimsledene.

Weyer har videre skrevet flere bøker om fotografering - og han er som fotograf blitt hedret med Kodaks Fotobokpris.

 

 
 
 
           
 

Les mer om Pilegrimsleden (referat fra oppsummeringsmøte i desember 2009):

 
       
 

Bruken av Leden øker
Behov for flere overnattingssteder
Romundgard
Jørundgard
Merking
Det digitale kartverket

Mange kulturminner
Ny E-6 og Kringen
Rosten
Framtidsutsikter
Pilegrimssenter
Noen bilder

 
     
 

 

 

 

Tips:

Dersom du leiter etter eit ord, eit uttrykk, eller ein link på ei side med mykje tekst kan du gjera følgjande:
Hald nede
Ctr-knappen på tastaturet og trykk f
Da vil følgjande sprette opp:

Skriv inn søkjeord/uttrykk og trykk "Søk etter neste". 
Du vil da bli vist neste førekomst av ordet/uttrykket 

www.otta2000.com
www.links4students.com