Skannet og bearbeidet i OCR-program av Geir Neverdal (2018)
(Gi beskjed dersom du finner feil)


 

 

 

 

NB Bruk CTR + f for å søke etter person/artikkel her.

 

 

 

 

 

 

I bok nr 2 står ikke artikkelforfatterne oppført i innholdsfortegnelsen i boka. Disse er skrevet til i denne nettindeksen. Gi beskjed om du finner feil som korrekturlesningen ikke har fanget opp.
OCR-programmet jeg bruker, er forholdsvis treffsikkert, men noen mistak kan også her forekomme. 

 

 

 

 

 

 

(Seterboka og 2018-boka er ikke med i indeksen. Disse kommer senere)

 

 

 

 

 

 

«Otta gjennom 100 år» (1996)

 

 

 

 

Side

 

  

 

 

Heimbygdi

(av Nico Haugaløkken)

4

 

 

Minne frå di ti'n jøinnbana kom åt Ottun

(av Torgeir T. Nygaard)

 7

 

 

Jernbanens begynnelse

(av Arne Bergsvendsen)

11

 

 

Bjønndalsveien  

(av Ola Tamburstuen)

27

 

 

Togreisa

(av Kåre Bakke)

29

 

 

Otta jernbanebru

(av Amund Lie)

30

 

 

Otta stasjon 100 år

(av Lars Riise Pedersen)

34

 

 

Stasjons-sauen

(av Oddmund Utskarpen)

42

 

 

Stasjonsbyen Otta 1896 - 1946

(av Odd Bakke)

43

 

 

Ei minneverdig bilreise Otta - Åndalsnes - Otta høsten 1901
 

(av Klaus Jøran Tollan)

73

 

 

Fra skysskjerre til automobil

(av Oddvar Pladsen)

76

 

 

Sel kommune

(av Reidar Solhjem)

94

 

 

Lensmenn i Sel og Heidal

(av Karine Madslien)

102

 

 

Stor-auren i Lågen

(nedteikna av (av Kåre Bakke) 

106

 

 

Otta apotek

(av Marit Stormorken)

107

 

 

Otta Ysteri

(av Jacob Bergum)

115

 

 

Otta og steinindustrien  

(av Kjell R. Voldheim)

117

 

 

Industri og næringsutvikling i Sel i etterkrigsåra

(av Ola Dahl)

131

 

 

Otta Sag og Høvleri A/S  

(av Gustav Saastad)

136

 

 

Otta som avisstad

(av Jon Vegard Lunde)

138

 

 

Posten har også jubileum

(av Per Erling Bakke)

143

 

 

Telefonhistorie

(av Liv Liven)

152

 

 

Prolog ved 100-ars-jubileet på Otta

(av Åse Nordnes)

160

 

 

Sell Sparebank

(av Anders Olstad)

162

 

 

Skulehistorie

(av Kåre Bakke og Gustav Saastad)

169

 

 

Opplæringssenteret i Nord-Gudbrandsdal

(av Dag Erik Pryhn)

177

 

 

SUL, ein kulturberar gjennom meir enn 100 år

(av Kåre Bakke)

179

 

 

Ottas idrettsforeninger gjennom tidene - den første historie
 

(utdrag av 50-årsberetningen)

184

 

 

Skytterlaget - bygdas eldste eksisterende forening?

(av Steinar Grønn)

192

 

 

Otta Sanitetsforening

(av Karine Madslien)

201

 

 

Tida etter 90-årsjubileet

(av Turid Lindby)

207

 

 

Losje Kringen

(av Kåre Bakke)

208

 

 

Otta-speider'n - et lite tilbakeblikk

(av Kirsten Veggumsløkken)

216

 

 

Otta Musikkforening 70 år!

(av Odd Bergdølmo)

220

 

 

Otta Skolekorps

(av Odd Bergdølmo)

223

 

 

Korsang på Otta

(av Jacob Bergum)

226

 

 

Otta Spelemannslag

(av Lars Riise Pedersen)

230

 

 

Sel Baptistmenighet

(av Steinar Botten)

231

 

 

Otta Indremisjon, 1903-1996

(av Birger Haugstulen)

235

 

 

Marcello Haugens opphold og arbeid på Otta stasjon

(av Synnøve Ulvolden)

238

 

 

Ottamartna'n

(av Gustav Saastad)

243

 

 

Jakop Stampen

(av Sigmund Veggum)

245

 

 

Hans Bræe

(av Marit Breden Romsås)

247

 

 

Stortingsmannen Sigurd Blekastad

(av Dag Erik Pryhn)

251

 

 

Olav Kringen - ein åndshøvding frå Otta

(av Gustav Saastad)

255

 

 

Hans H. Lie - Gudbrandsdalsfotografen

(av Gustav Saastad)

257

 

 

«Oppfordring til dans»  

(av Bjarne Fredriksen)

259

 

 

Rolfs trio

(av Bjarne Fredriksen)

261

 

 

Spill-op-gutta

(av Olaf Saastad)

262

 

 

DIKT FRA OKKUPASJONSTIDA:

 

 

 

 

Det lysner vel igjen

("Dølagjenta" 1941 - lagsavisa til Sel u.lag)

263

 

 

Kaffedrikkerens bønneskrift

("Dølagjenta" 1940)

264

 

 

Øl-bilens sang

(av Nico Haugaløkken)

265

 

 

Cellulosedressen

("Dølagjenta" 1941)

266

 

 

Et minne fra aprildagene i 1940

(av Norman Heitkøtter)

267

 

 

Otta-visa

(av Øyvind Bratbakken)

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gåmålt og nytt frå Sel (1999)

 

 

 

 

 

 

 

Innhald

 

5

 

 

Song til Sel

(av Lars Riise Pedersen)

7

 

 

«Parti fra Sel»

(av Anthon Bang)

8

 

 

Kyrkja vår er 250 år 

(av Marit Stormorken)

10

 

 

Fra Sinclairvisa til friskolelærere i Sel

(av Odd Bakke)

17

 

 

Ymse gamalt frå Nord-Sel

(av Ingrid Sørlie Dokken og Erna Dahl)

24

 

 

Sigrid Undset, Kristin Lavransdatter, Kristinstatuen og Jørundgard

(av Øystein Ulen)

34

 

 

Sætervegen opp Formolie

(av Oleanna Løkken Einbu)

38

 

 

Bredevangen, et stoppested ved Kongsvegen

(av Odd Bakke)

45

 

 

Den glade vandrer fra Bredebygden

(av Per Bakke)

47

 

 

Posten i Heidal

(av Per Bakke)

54

 

 

Post på Sel i 350 år 

(av Per Bakke)

57

 

 

Mysusætre før i ti'n 

(av Syver Ulvolden)

62

 

 

Melkekjøring med hest fra Mysuseter 

(av Oskar Rønningen)

72

 

 

Gjenferd på Raphamn i 1924

(av Ola Bergum)

76

 

 

Krigsdagane i Sel 1940

(av Johan Kvåle)

78

 

 

Sel og Mysuseter aprildagene 1940

(av Oskar Rønningen)

80

 

 

Minner fra aprildagene i 1940

(av Ola Blekastad)

83

 

 

Tegn på kveldshimmelen 

(av Reidar Lonbakken)

90

 

 

Dramaet på Kleivrudåsen i 1940 da fem selværer mista livet 

(av Karl O. Lien)

92

 

 

Soldaten som falt på Rustom 

(av Andrea Stampeløkken)

94

 

 

Engelske soldatar som kom bort frå avdelingane sine under felttoget i Norge i 1940 

(av Oleanna Løkken Einbu)

96

 

 

Krigsminne frå Sel 

(av Sigurd Skogheim)

101

 

 

Da krigen kom til Otta- slik jeg opplevde den 

(av Kåre Johan Bakke)

104

 

 

«Mexico» - gjemmested for mange under krigen 

(av Reidar Lonbakken)

110

 

 

Fellessetra i Hessmorken 

(av Ola Blekastad)

112

 

 

Nordre Holseter 

(av Ola K. Haugen)

118

 

 

Et slitets saga 

(av Reidar Lonbakken)

119

 

 

Kleberforekomstene i Sel ga sikre arbeidsplasser 

(av Olav Moen)

135

 

 

Kreditkassen 80 år på Otta

(av Odd Klashaugen)

143

 

 

Gamle skikkar til kvardag og fest 

(av Semon Prestgard)

146

 

 

Marknadsråket 

(av Bernhard Lillesæter)

157

 

 

Glade martnas-minner 

(av Theodor Andersen)

161

 

 

Utdrag av gards- og ættesoge frå Nedre Heidal - Kleiven øvre (Øvre Kleive, Hans- Kleive) 

(av Jørgen Espelund)

167

 

 

Vår første «hytte» på fjellet 

(av Kåre Johan Bakke)

175

 

 

Glimt frå FolkehøgskulenRomundgard 1919-20 

(av Kåre Bakke)

177

 

 

Anne Stampen fortel 

(Intervju ved Grete Berggrav)

188

 

 

Middelskole på Otta 

(av Odd Bakke)

190

 

 

Utdrag frå «Selvær'n», lagsavisa til det frilynte ungdomslaget Selvær'n på Nord Sel 

(av Kåre Bakke)

193

 

 

Otta diskusjonslag 1949-53 

(av Jostein Pedersen)

197

 

 

Utdrag frå «Dølajenta» - lagsavisa til Sel ungdomslag 

(av Kåre Bakke)

203

 

 

Otta Malerklubb 

(av Reidar Svendsen)

219

 

 

Gamle spelemenn i Sel 

(av Lars Riise Pedersen)

229

 

 

Ein folkeprest 

(av Kåre Bakke)

233

 

 

Otta skole 1923-2000 

(av Astrid Linløkken)

237

 

 

Sel ungdomsskole 

(av Terje Lindby)

241

 

 

Hans Hansen Pillarviken 

(av Birger Sivertsen)

245

 

 

Paul Botten-Hansen 1824-1869 

(av Rolf Ulvolden)

256

 

 

Pillarguri på sokkel 

(av Syver Bakken)

262

 

 

Eit sterkt folk 

(av Per Fergestad)

266

 

 

Ottdøler som reiste til Amerika 

(av Kåre Gravå)

271

 

 

Ottadalen Sanitetsforening 

(av Mari Eglum)

277

 

 

Rondane skiklubb 

(av Ola Tamburstuen)

282

 

 

Ottacup-1983 

(av Arvid Vårhus)

286

 

 

Soga om den store kappestrida

(av Arvid Vårhus)

290

 

 

Ottas gater og veger 

(av Per Bakke)

294

 

 

Navn, sagn og opprinnelse 

(av Ola Tamburstuen)

312

 

 

Kjerrhusbakken 

(av Jakob Bergum)

314

 

 

Heilsing åt ein fjeillfant 

(av Norman Heitkøtter)

315

 

 

Fra reinsfjellet 

(av Norman Heitkøtter)

316

 

 

Ein dråpå vatn 

(av Norman Heitkøtter)

320

 

 

Møte i fjellet 

(av Reidar Lonbakken og Lars Riise Pedersen)

322

 

 

Elva veks 

(av Arvid Vårhus)

325

 

 

Butikkhistorie frå Sjoa/Bredebygda 

(av Jakop Eide)

327

 

 

Aksion på Slett-Kollo'n 

(fortalt av Anton Resset til Jakob Bergum)

334

 

 

Drosjetrafikken på Otta 

(av Arvid Jakobsen)

335

 

 

Otta Kjørebru 

(av Lars Riise Pedersen)

340

 

 

I mangel på utedo 

(av Ola Tamburstuen)

342

 

 

Sel Historielag 

(av Per Bakke)

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gåmålt og nytt frå Sel II» (2002)

 

 

 

 

 

 

 

Gudbrandsdalen 

(av Olav Kringen)

7

 

 

Amerikafeber - utvandring frå Sel til Amerika 

(av Kåre Bakke)

8

 

 

Utvandrar og heimføding 

(frå "Dalagjenta", 1906 - lagsavisa til Sel ungdomslag)

11

 

 

Heimgrenda 

(av norsk-kanadieren Hans Kvehaugen 1889-1966)

12

 

 

Folkevandring 

(frå "Dølagjenta, 1912)

13

 

 

Fyrste Heimen 

(av Olga Haugen)

15

 

 

Liste over utvandringa frå Sel til Amerika 1854-1930 

(av Gunvor Tofte)

16

 

 

Syver Olsen 

(av Gunvor Tofte)

30

 

 

Peder Sagflaten 

(av Jakob Sagflaten)

32

 

 

Olav Ottheim 

(brev til Ola Bergum)

36

 

 

Næprudfamilien som utvandra til Amerika 

(av Marit Breden Romsås)

37

 

 

Thora Rovang, f. Bergum 

(av Ola Bergum)

41

 

 

Kristen Slåen 

(av Inger Jeilen)

43

 

 

Eli Dahlelien   )

(brev til Gunnar Ottosen i Vågå)

45

 

 

Frå Teigen til Amerika 

(av Gunvor Tofte - oppskrift etter Ivar Eglum)

47

 

 

300-års mindet om Skotteslaget. 

(av Ivar Kleiven)

49

 

 

Dengang et amerikabrev var en begivenhed 

(Decorah-posten 14. des. 1909)

51

 

 

Gudbrandsdalslaget i Amerika

(av ?)

53

 

 

Hos gudbrandsdøler i Amerika

(av Kåre Johan Bakke)

55

 

 

Trøndere og Døler i Vesterled

(av Jakob Bergum)

65

 

 

Dei som drog nord- og vestover

(av Synnøve Selbakk - f. Teigen)

72

 

 

Utvandring frå Veggumsgrenda til Helgeland 

(av Synnøve Selbakk - f. Teigen )

72

 

 

Ragnhild Hansdotter Uldalslien født i Sel 1844 

(av Kari Bakke Storvik)

79

 

 

Snarprat med Olaf Olsen fra Dyping i Steigen 

(artikkel frå bladet "Nordlands Framtid)

81

 

 

Utvandring til andre prestegjeld i Norge 

(av Gunvor Tofte)

83

 

 

Bredebygden - Nedlagte plasser, og bruk og folket som bodde der 

(av Per Bakke)

107

 

 

Buflåten, Slette og Skalet 

(av Gunvor Tofte)

157

 

 

Skreden (Skriu) Br.nr.227 Gr.nr. 1 på Otta

(av Erik I. Lindstad)

166

 

 

Dølavise 

(av Johan Nygaard)

169

 

 

Fyrste ordføraren i Sel 

(av Martinus Høgåsen)

171

 

 

Uladammen 

(av Johan A. Lie)

176

 

 

Selsvollane - frå sumpmark til åkerland

(av Hans Formo)

185

 

 

Brev frå «Sellsnæpe» te «Sellsnæpe» 

(frå skuleavisa til Sel Framhaldskule 17 feb.1925)

224

 

 

Bygging av ny vei i Verkens bakkom 

(av Oskar Rønningen)

226

 

 

Gammel-veigen åt Mysusætrom 

(av Torgeir T. Nygaard)

227

 

 

Langs den gamle setervegen til Raphamn 

(av Ola Bergum)

233

 

 

Utbedring av vegnettet i Sel i etterkrigsåra 

(av Ola Dahl)

238

 

 

Gamalt vatningsanlegg i Sel 

(av Ola Bergum)

245

 

 

Gardskar og sveiser i Skjena 

(av Oskar Rønningen)

248

 

 

Oksedriften i Musvolldalen 

(av Oskar Rønningen)

249

 

 

Gåmålt frå Sel 

(av Torgeir T. Nygaard)

251

 

 

Reiseskildring 

(frå "Reisehaandbok for Gudbrandsdalen og Lillehammer" 1905)

258

 

 

Historiske glimt fra Selsverket 

(av Syver Ulvolden)

266

 

 

Måssåtåking i Mysusæterfjeillé

(av Kjell Arne og Per Bakke)

270

 

 

Ei skjebne frå Skjenna 

(av Ola Tamburstuen)

277

 

 

Tre bibelske namn 

(av Ola Tamburstuen)

278

 

 

Huusmands - Contrakt 

(levert av Ola Tamburstuen)

279

 

 

Overtru, eller - 

(av Rolf Ulvolden og Kåre Bakke)

282

 

 

Magnus Berg - billedhuggeren med de «sterkt rystende hender» 

(av Rolf Ulvolden)

285

 

 

Matauk og smørkø - noen minner fra siste verdenskrig 

(av Reidar Lonbakken)

288

 

 

Prolog ved fredsjubiléet 8. mai 1995 

(av Reidar Lonbakken)

290

 

 

Ved en britisk soldats minnestein 

(av Reidar Lonbakken)

292

 

 

Du skal gå med vårens banner 

(av O. A. Torgersrud)

293

 

 

90-åring fra Nord-Sel i kulturens tjeneste 

(av Arne Grindstuen)

297

 

 

Sel Musikkforening 80 år 20. mars 1993

(av Lars Riise Pedersen)

300

 

 

Til «Kongens by» med grønnrussen først på 1960-tallet 

(av Bjarne Fredriksen)

302

 

 

Kafé-liv 

(av Arvid Jakobsen)

306

 

 

Variasjon over kjent tema («Dølagjenta» 1961) 

(av Arvid Vårhus)

315

 

 

A - Otta vår by er så stor 

(frå "Dølabladet" signert: tekå)

317

 

 

Byen ved Rondane 

(av Bjarne Fredriksen)

319

 

 

«Otta-graut» kokt i Ottagrytun 

(av Ivar Hanslin)

323

 

 

Otta Knivklubb 

(av Inger Grindhaugen)

325

 

 

Selsjordøyene - et lokalt Marismas 

(av Norman Heitkøtter)

328

 

 

Ode til Einangsstraumen 

(av - sportsfiskaren -)

331

 

 

Litt om fisk og fiskestell i Sel og Nordre Kolloen statsalmenninger fra først på 1950-åra 

(av Norman Heitkøtter)

332

 

 

Den omvendte elgjakta 

(av Arvid Vårhus)

338

 

 

Hjellum eller øvre Ottbragde

(av Kåre Bakke)

341

 

 

Blindtarm-operasjonen 

(av Kåre Bakke og Arvid Vårhus)

353

 

 

Ulvetid 

(av Kåre Bakke)

354

 

 

Dahlegrenda - Litt om folket som har budd i grenda 

(av Gunvor Tofte)

355

 

 

Johan Dalby - til minne 

(av Norman Heitkøtter)

380

 

 

En kjempe fra Vårmland 

(av Reidar Lonbakken)

382

 

 

Tarzan i taklampa 

(av Kåre Bakke og Arvid Vårhus)

385

 

 

Dein fyste apoteker'nOttun

(av Ola Tamburstuen)

386

 

 

Setri 

(utdrag frå "Dølagjenta")

387

 

 

Rettingar

 

388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gåmålt og nytt frå Sel III» (2005)

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Sel

(av Olga Haugen)

7

 

 

Marit Olsdtr. og Ole Olsen, husmannsfolk som reiste ut frå Sel

(av Kari Bakke Storvik)

8

 

 

Utvandringa til Amerika

(Norsk Utvandrermuseum på Hamar )

17

 

 

De første hjem på prærien

(Mrs Bertha Peterson - oversatt av Bjarne Fredriksen)

22

 

 

Utvandring frå Sel:

 

29

 

 

Iver Sandbo

(amerikabrev - oversatt av Kåre Halvdan Bakke)

29

 

 

Kristian Prestgard og Decorah-Posten

(av Kåre Halvdan Bakke)

36

 

 

Meir utvandring

(av Gunvor Tofte)

40

 

 

Folket i Veggumsgrenda

(av Synnøve Teigen Solbakk)

45

 

 

På flukt mot friheten

(av Reidar Lonbakken)

106

 

 

Med kongen til Vågåmo

(av Ola Tamburstuen)

109

 

 

Unionsoppløsningen i 1905

(av Kåre Johan Bakke)

111

 

 

Registrering av noen eldre buer og setrer i Rondane

(av Norman Heitkøtter)

114

 

 

HelsebrunnTjønnbakken

(levert av Ola Tamburstuen)

142

 

 

Naturvern og nasjonalparker

(av Norman Heitkøtter)

144

 

 

Rondvatnet 2005

(av Kai Rune Båtstad)

149

 

 

Muru

(Gudbrandsdølen juni 1996, K.H.B.)

151

 

 

Ola Gundersen Moen

(av Per Bakke)

153

 

 

Om reinjakt i Ronden i gammel og nyere tid

(av Steinar Ola Moen)

157

 

 

Grendeskulane som vart borte

(av Kåre Halvdan Bakke)

161

 

 

Nokre minneord om
Marit Kleiven

(av Ivar I. Haugen)

169

 

 

Skuleordninga i midtre og søre Sel:

 

171

 

 

Selsverket skule

(av Astrid Linløkken)

171

 

 

Solhjem skule

(av Marit Breden Romsås)

179

 

 

Sandbu skule

(av Aud Sandbu)

183

 

 

Sjoa skule 1896-2003

(av tilsette ved Sjoa-skulen 2003)

195

 

 

Handelsfolk i Sel og Heidal 1909 - 1949

(av Per Bakke)

204

 

 

Mobue på Selsverket

(av Berit Sletten Berget)

213

 

 

Frå tida som butikkgutMobu'n

(av Torbjørn Berget)

220

 

 

J. K. Wangen

(av Per Bakke)

223

 

 

Firma K. Bakke 1923 - 1975

(av Kåre Johan Bakke)

228

 

 

Bråtås Handel 1954 - 1970

(av Edvin Bråtå)

233

 

 

Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder

(av Odd Bakke)

235

 

 

Dagligliv på Otta anno 1944

(av Nico Haugaløkken)

246

 

 

Villa Westend

(av Per Bakke)

248

 

 

Da Dovregubben løp løpsk

(av Kåre Johan Bakke)

256

 

 

Oldefars gamle sykkel

(av bestefar Odd)

259

 

 

Ottheim

(av Per Bakke)

260

 

 

Den gamle Pillarguristøtta

(av Odd Bakke)

265

 

 

Gudbrandsdølerne fra Amerika paa tur

(Gudbrandsdølen 4. aug. 1921)

267

 

 

Skiferkøyring med øyk

(av Lars Riise Pedersen)

269

 

 

Lasterampa på Kongsparten

(av Per Bakke)

271

 

 

Sjåførveteraner fra Otta

(av Oddvar Pladsen)

273

 

 

Bestemor Kari Myren

(av Jørgen Letrud)

278

 

 

Gustav Rusten (1920 - 1994)

(av Ola Bergum)

280

 

 

Skotårsfest 1948

(av K. Josten og I. Furusæther i Dølagjenta 29. feb. 1948)

284

 

 

Otta Musikkforenings 75-års-jubileum 07.12.01

(av Reidar Lonbakken)

287

 

 

Gode rispo

(av diverse)

290

 

 

«Romantikk i kinomørket»

(av Bjarne Fredriksen)

293

 

 

Rulletekst:

(av Bjarne Fredriksen)

318

 

 

Sel teaterlag - jubileumskavalkade

(av Truls Gjefsen)

326

 

 

Lafter'nJørundgård

(av Bjarne Fredriksen)

333

 

 

Frå Ula sangkor og Sel Songlag til Sel sangkor

(av Astrid Linløkken)

334

 

 

Speider'n

(av Kåre Halvdan Bakke)

339

 

 

Sel ungdomslag 1888 - 1968

(av Johan Kvåle)

342

 

 

Da 'n Ku-Per var på Otta

(jula 1960 red: Bendik Madslien)

351

 

 

Engelsksjuke og svartsjuke

(av Ola K. Haugen)

353

 

 

Velkomen

(forfatter ukjent - vise fra først på 1980-tallet)

357

 

 

Um gamle håndverk og hånverkare, og ymse æinna frå Ottun

(av Ola Tamburstuen)

358

 

 

Om tømmervegen i Bjørndalen, men mest om dei som bygde han

(av Aud Sandbu)

360

 

 

Frå Sel si kulturhistorie

(av redaksjonen)

366

 

 

Pilegrimsleia

(av redaksjonen + info frå Sel kommune )

367

 

 

Rettingar til "Gåmålt og nytt bind II"

 

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)

 

 

 

 

 

 

 

Forord

 

 

 

 

Ola Tamburstuen til minne

 

8

 

 

Gamle avisutklypp

valgt ut av Kåre H. Bakke

9-29

 

 

   (Fullstendig oversikt nede på siden - klikk her)

 

 

 

 

Fra okkupasjonstidens Otta

valgt ut av Bjarne Fredriksen

30-59

 

 

   (Fullstendig oversikt nede på siden - klikk her)

 

 

 

 

Snus-og tobakksløyse.

av Reidar Lonbakken

60

 

 

Tidenes hit er frå Sel

av Truls Gjefsen

62

 

 

Intervju med bestefar

av Odd Bakke

64

 

 

Fiskehistorie etter Kristian Voldheim

av Kåre Halvdan Bakke

71

 

 

Leirskoleopphold på Bjørnsund

av Bjarne Fredriksen

72

 

 

Utdrag av ”Sellsnæpa”, skuleavis for Sel
framhaldsskule

valgt ut av Kåre Halvdan Bakke

83

 

 

Arthur Janson

av Oddvar M. Pladsen

99

 

 

”Seil meg ud der øst for Suez…..”

av Bjarne Fredriksen

101

 

 

Soga til Sjoa kapell

av Kari Kjørum

107

 

 

Til Sjoa kapells innvielse 17. des. 1978

av Magnhild Aarnes

112

 

 

Prolog

av Jakob Eide

113

 

 

Reparasjon av tårnet på Sel Kirke

av Reidar Lonbakken

117

 

 

Gjætarsangen hans Knut Soksen

av Kåre Halvdan Bakke

119

 

 

Hytteboka på ”Sameti” (til 1945)

valgt ut av Kåre Halvdan Bakke

122

 

 

Laugarbrua ved Selsverket

av Ivar Teigum

137

 

 

Tolstadskriu

av Jakob Sagflaten

140

 

 

Trusking

av Ola Bergum

145

 

 

Solvang, kulturhuset midt i Otta-byen

av Kåre Halvdan Bakke

149

 

 

Hjertesukk frå Solvang (1965)

fra "Dølagjenta"

150

 

 

Lykkelig utfall

av Marit Skau

154

 

 

Fra husflid, håndverk og heimeindustri til
industri og næringsutvikling

samlet av Odd Bakke

157-200

 

 

   (Fullstendig oversikt nede på siden - klikk her)

 

 

 

 

Husmor – hushjelp – hjemmeværende

av Kirsten Veggumsløkken

201

 

 

Skredderen på Hjellum - Kristen Gundersen

av Kjell R. Voldheim

205

 

 

Kristian Voldheim

ført i pennen av Bjarne Fredriksen

208

 

 

Rolf Ulvolden – Kaniner og tobakk la grunnlaget for en karriere som forretningsmann

av Geir Neverdal

212

 

 

Ragnhild og Ole Paulsen Olstad

av Geir Neverdal

219

 

 

Solveig og Pål Olstad

av Geir Neverdal

222

 

 

Jonsgard

av Hans Olav Hansen Møller

224

 

 

Paul G. Rusten

av Per Erling Bakke

225

 

 

Gudbrandsdal Tørrmelk

av Knut H. Bryhn

227

 

 

Lonbakken Mekaniske Verksted A/S

av Reidar og Bjørn Lonbakken

230

 

 

Så kom Thomas Olesen og TV til Otta

av Morten Olesen

235

 

 

Anna Syrrist

av Magnhild Syrrist

239

 

 

Underverk i underverden - Samtaler med Olav Tøndel

av Bjarne Fredriksen

241

 

 

Tobbenstreker sommeren 1970

levert av Bjarne Fredriksen

257

 

 

Ottasang

levert av Odd Bakke

258

 

 

Kongsparten

av Aud Sandbu og Ola Blekastad

259

 

 

Prolog til Finnlandsfesten på Otta

av Sigmund Veggum

265

 

 

Tvungen arbeidstjeneste i 1941 og militær
vakttjeneste i 1946

av Odd Bakke

269

 

 

Bauta over mannskap fra Norsk Arbeidstjeneste

 

276

 

 

Flanering i Ottas sidegater

av Bjarne Fredriksen

277

 

 

”Alles gut”

av Bjarne Fredriksen

289

 

 

Coktail – munnspillorkester under okkupasjonen

avskrift fra dagbok - levert av Bjarne Fredriksen

297

 

 

Evakuering fra Finmark 1944 (Avisa Laagen)

levert av Bjarne Fredriksen

299

 

 

Heggelund Difterilasarett

levert av Bjarne Fredriksen

300

 

 

Skulehuset på Selsverket

av Kristian Magnus Bø

302

 

 

Otta Spesialskule

av Annlaug Øvstegård

304

 

 

Barnehagar i Sel

fra Dagningen 1947

308

 

 

Selsverket barnehage 1988 – 2010

av Hilde Bjørklund

309

 

 

Ottbragden barnehage 1990-2002

av Rigmor Moe Alstad

311

 

 

Ottbragden barnehage 20 år i 2010

av Reidun Aasgaard

315

 

 

Slottet barnehage i Nedre Heidal

av Kari Bragelien

317

 

 

Sel barnehage

av Marit Mølmen Aarnes

318

 

 

Heidal barnehage

av Oddny Løkken Sanden

322

 

 

Smurfen familiebarnehage

av Siw Hjelde

323

 

 

Thoskogen - fra ide til oppstart

av Ingrid Tho

327

 

 

Sandbu og Heggelund Barnehage

av Camilla Ulvolden

331

 

 

 

 

 

 

 

Gode rispo

samlet av Kåre Halvdan Bakke

333-334

 

 

   «Tåkasta på neste stasjon»

 

 

 

 

   Ein skal ikkje røyve seg mykje ...

 

 

 

 

   Kongeleg service

 

 

 

 

   Du kan få han til å kjøre deg

 

 

 

 

   Veslevaksen 3-åring

 

 

 

 

   Han valde laksen i staden for kona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Harlaugseter

av Oddvar Pladsen

335

 

 

Måssåbuene i Mysuseterfjellet

av Per Erling Bakke

337

 

 

Hoteller på Otta

av Per Erling Bakke

347

 

 

Folket i øvre Åsårgrenda

av Synnøve Solbakk

366

 

 

Speiderbilder

levert av Ingrid Magnussen og Bjarne Fredriksen

395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamle avisutklypp

valgt ut av Kåre Bakke

9-29

 

 

 «Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)   side  9-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad lever vi for?

Sell ungdomslag

 

 

 

Det spøker i Marcello Haugens hytte

Skolenytt i Sell

 

 

 

Glassmaleriene i Sell kirke

Svenskene vil stjele Peer Gynt

 

 

 

Gudbrandsdalslaget i Amerika

Den historiske Peer Gynt

 

 

 

Den 26.aarsstemna i Gudbr.dalens ungdomslag

Til Sell herredsstyre, helseråd, ungdomslag og familiefedre

 

 

 

Ungdomsstevnet på Otta

Ungdomslaga i Sell og Vågå har skirenn

 

 

 

Minnegave til pastor L. P. Thorkveen

 

 

 

 

Misjonsstevnet på Otta 1924

 

 

 

 

Otta marked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra okkupasjonstidens Otta 
«Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)    side 30-59

valgt ut av Bjarne Fredriksen

30-59

 

 

 

 

 

 

 

Dykkere i arbeid på Otta

Vannverk på Otta

 

 

 

Utrolig fiskeskrøne fra Otta

Lompesalg på Otta

 

 

 

Sel herredstings møte

Trekkspillkonsert på Otta

 

 

 

Kongofilm på Otta

Planer om bygging av brannstasjon og folkebad på Otta

 

 

 

Otta idrettslag

Gøsta Saastad

 

 

 

Ny bibliotekar på Otta

Så er "de fem årene" over

 

 

 

Har trosten vært modell?

Ble stukket av mygg og måtte på sykehus

 

 

 

Påsketrafikken

Parkanlegget på Otta skal begynne så fort godkjent plan foreligger

 

 

 

Sommeren 1942

Stygg fisk i Otta-elva

 

 

 

Nytt orgel installert i Sell kirke

En grundig opprensking må til i Rondevatnet, skal det bli ordentlig fiskevatn

 

 

 

Tjuverier på Otta

Røde Kors-kurset på Otta avsluttet Otta-marknaden

 

 

 

Tørrlegginga av Sellsmyrene

Alle norske bilister overså stoppskiltet ved riksveg 50

 

 

 

Pillarguri kaninavlsforening

Solvang på Otta får scene som Riksteatret kan nytte

 

 

 

Otta Sanitetsforening

”Siamesiske” ugler iakttatt ved Otta

 

 

 

Ulovlig dans i Heidal

Solgløttkaos i Rondane

 

 

 

Fjøs tatt av snøskred

Høvringen Vel vil lage en hyggekveld for utlendingene

 

 

 

Maksimalpriser på ferskvannsfisk i Opland

Brudefølge på Otta

 

 

 

Fugl fanget med oter i Sell

Ottamartnan

 

 

 

Naturpark i Jotunheimen

Otta-martnan samlet mye folk

 

 

 

Ulv gjester reinflokkene i Rondane

Verket

 

 

 

Frontbrev fra gudbrandsdøl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra husflid, håndverk og heimeindustri til industri og næringsutvikling:
«Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)

Følgende personer er omtalt på sidene
157-200 i Gåmålt og nytt nr IV:

samlet av Odd Bakke


NB! - En del personer som naturlig hører inn under denne overskriften har fått
egne artikler som kan leses andre steder i denne boka og i de andre bøkene til  
historielaget.

157-200

 

 

 

 

 

 

 

Skreddere og syersker

Fotografer

 

 

 

Syver Olsen Slåen

Hans H. Lie

 

 

 

Mathias Josten

Sverre Lie

 

 

 

Ole Rusten

Ferry Zeemann

 

 

 

Guri Rusten

John Rusten

 

 

 

Anton O. Rusten

Johan Bratbakken

 

 

 

Petter Kleiven

Einar Hedlund

 

 

 

Martinus Olsen

Per Erik Hedlund

 

 

 

Strykerske

Elektrikere

 

 

 

Marit Strykerske

Martin O. Moen

 

 

 

Skomakere

Otto Moen

 

 

 

Hans Kristensen Gravåmellom

Radioforretninger

 

 

 

Ole O. Larsstuen

Theodor Trondsen

 

 

 

Gudbrand Bakken

Arne Johan Degenes

 

 

 

Hans H. Næprud

Asbjørn Nystad

 

 

 

Petter Resløkken

Rørleggere

 

 

 

Leif Slaaen

Ragnvald Johansen

 

 

 

Byggmestere, snekkere, møbelsnekkere

Kjell Kristiansen

 

 

 

Ole O. Brun

Erling Nystuen

 

 

 

Ole Kr. Sørlie

Blikkenslagere

 

 

 

Ole P. Steen

Hans Endrestad

 

 

 

Anton Steen

Harald Endrestad

 

 

 

Olaf Bekkemellom

Harald Tangen

 

 

 

John Rukin

Transportforretninger

 

 

 

Fred Dohrn

Iversen

 

 

 

Einar Killi

Simen Stenersen

 

 

 

Mathias Killi

Steinar Jostuen

 

 

 

Ola Ødegård

Henrik Sedell

 

 

 

Gunvald Ødegård

Kristian O. Lien

 

 

 

Alfred Johansen

Entrepenører - se også byggmestere 

 

 

 

Karl Haugan

John Lien

 

 

 

Fiskekremmere og kjøtthandlere

Drosjeeiere

 

 

 

Julius Andersen

Anton Jakobsen

 

 

 

John Lereggen

Jakob Jakobsen

 

 

 

Olaf Rakstad

Gunnar Haugen

 

 

 

Hans Einangen

Ragnvald Haugen

 

 

 

Bakere

Morten Olsen

 

 

 

Kristoffer Larsen

Barberer og frisører

 

 

 

Ragnar Hansen

Uri

 

 

 

Syver Turmo

Jørgensen

 

 

 

Edvard O. Løkke

Halvard Klophus

 

 

 

Kunstmalere

Leif Berntsen

 

 

 

Peter Heitkøtter

Rolf Myhre

 

 

 

Ola Veggum

Dag Myhre

 

 

 

Jarle Wangen

Damefrisører

 

 

 

Ivar Haugaløkken

Ruth Stenvåg

 

 

 

Malere

Aslaug Brovold

 

 

 

Johs Mathisen

Ragnhild Pedersen

 

 

 

Sigurd Svendsen

Elisabeth Eckhoff

 

 

 

Smeder og hjulmakere

Magnhild Heranger

 

 

 

Sigurd Svendsrud

Agenturer

 

 

 

Anton Lie

Ragnvald Jevne

 

 

 

Reparatører

Simen Moen

 

 

 

Hugo Palmberg

Jakob S. Moen

 

 

 

Karl Oddvar (Kalle) Jordet

Petter Haugen

 

 

 

Arthur Andersen

Gunnar Moen

 

 

 

Jakob Kleiven

Sigmund Kleiven

 

 

 

Tanntekniker

Fra mølledrift til hotelldrift

 

 

 

Alfred Rakstad

Hans Nygård

 

 

 

Urmakere

Ingrid og Erling Erlandsen

 

 

 

Johs Haugen

Stampen mølle

 

 

 

E. Engebretsen

Jehans Stampen

 

 

 

Gunvald Saastad

Jakob Stampen

 

 

 

Gullsmeder

Kari Stampen

 

 

 

Hartvig Hansen

Fryseri

 

 

 

Ivar L. Slaaen

Pål Stenersen

 

 

 

Thor K. Slaaen

Sagbruk

 

 

 

 

Alfred Josten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her mangler en god del personer som har spilt en betydelig rolle i utviklingen av Otta.
Noen har vi skrevet om i tidligere bøker og i allerede publiserte artikler på nettet. Andre mangler vi artikler om - og vi ber nålevende slektninger eller andre skriveføre personer om å hjelpe oss med stoff til neste bok - eller til nettartikler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder fjell, hest, brun, stående

Automatisk generert beskrivelse