BERGVERKSUKE 2011

 
     

 

 

 

Sel kommune arrangerer i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea as

bergverksuke i uke 36.

 

 
 
 
 

Torsdag 8. september kl. 18.00 i Sel Bibliotek, Otta:

“Registrering og dokumentasjon av bergverksminner”
En informasjonsutstilling i tekst og bilder


Forfatter Terje Kleiven
vil informere om boka si om Bårstadsamfunnet og mølledriften på Lalm.

Utstillingen vil stå til 19.september
**********

 
 
 
 

Lørdag 10. september kl. 11.00

“Geologi- og mineraltur til Botthaugen på Raphamn”

 Turen egner seg godt for barn og unge som er interessert i
stein og mineraler

Vi har med noe verktøy, men de som har murhammer kan ta den med

Frammøte ved Otta Skysstasjon kl. 11.00
**********

 
 
 
     
 

Kulturminnedagen
søndag 11. september kl. 10.00

“Tur fra Sagflaten til Vågå-rusten med tema kleberdrift og taubane”

Sammen med Vågå Historielag arrangerer vi tur fra saghuset på Sagflaten og over til Vågå-rusten. Tema for turen er klebersteinsdrift og taubana fra Lalm.

Frammøte ved Nedre Rusten i Rustdalen kl. 10.00 for samkjøring.
Etter turen blir det rast og prat med litt mat (kr 50) på Nedre Rusten.

***************

Foto av taubana: Terje Kleiven

 

 
 

 

 
     
 

Litt historikk

Sel kommune har bergverk og steinindustri som særlig anvarsområde innen Verdiskapningsprogrammet i Nord-Gudbrandsdalen (VSP).
I forbindelse med Kulturminneåret 2009, hadde VSP og Sel kommune satt som prioritert tiltak å arrangere Bergverksuke 2009.
Arrangementet ble en svært vellykket og Sel kommune ønsker å ha det som et fast årlig tiltak.

 

Fra Åsåren Gruve, 1600-talsgruva
Foto: Dr. ing. Sjur Dagestad, 1993

Sel kommune har en unik plass i Norge innen bergverk og steinindustri. Kommunen er kjent for sine lange tradisjoner innen bergverk og steinindustri og har rike forkomster av skifer og kleberstein som har vært utnyttet i århundrer. I tillegg har vi malmforekomster som ga grunnlag for et av Norges eldste kobberverk.
Det finnes en rekke steinbrudd, gruver og sjerp rundt om i kommunen som forteller om stor aktivitet innen en betydningsfull næringsveg.

I regi av VSP, har Sel kommune siden 2007, hatt et særlig ansvar for kulturminner etter bergverk og steinindustri i regionen.
Det har vært arbeidet med en rekke prosjekter, og det kan nevnes at i 2009 ble det åpnet en kultur- og informasjonssti i området med de gamle 1600-tallsgruvene etter Sel kobberverk.
Det er utarbeidet et undervisningsopplegg for 5. årstrinn i grunnskolen med tema geologi og lokal bergverkshistorie.
Det ble til sesongen 2010 bli gitt ut en fyldig informasjonsbrosjyre om Sel kommunes bergverkshistorie med både generell informasjon og et utvalg lokaliteter som omtales og tilvises spesielt.
I 2010 ble det satt i gang et samarbeid mellom Sel kommune, Gudbrandsdalsmusea og Oppland fylkeskommune som skal ta for seg en full dokumentasjon etter de nedlagte anleggene etter klebersteinsindustrien i Sel og Vågå.

 

Guidede turer til utvalgte bergverkslokaliteter i kommunen
Sel kommune er rik på minner etter den omfattende aktiviteten innen bergverk og steinindustrien.
I Bergverksuke 2011 ønsker vi å arrangere guidede turer til utvalgte lokaliteter.

2009 - Bergverk i Sel kommune, utprøving av undervisningsopplegg for 5. årstrinn i grunnskolen. Otta skole.
I 2009 ble det laget et undervisningsopplegg i geologi og bergverkshistorie ved Otta skole. Opplegget som er tilpasset 5. årstrinn ble utprøvd og presentert ved elevutstillinger. I opplegget inngikk det også ekskursjon til utvalgt lokalitet.

Utstillinger
Etter århundrer med bergverk og steinindustri har Sel kommune et rikt materiale med ulike minner. Gjennom temautstillinger vil vi forsøke å formidle deler av den unike historien.

 

Elever ved Otta skole arbeider med kleberstein under Bergverksuke 2009

Kjell R Voldheim

 

 
 
 
           
   

Les mer her:

     
   

Kultursti Rustom
Rustgruvene 1

Rustgruvene 2
Rustgruvene 3
Rustgruvene 4

 

Kjell Voldheims notat om
Sagflaten (Verdiskapningsprog.)


Truls Gjefsens artikkel
hos selhistorie.no
 

 
 

 

 
 

BLI KJENT MED DI LOKALE FORTID, – UTEN FORTID – INGEN FRAMTID
 

 

 
     
     
     
 

www.otta2000.com
Web: Geir Neverdal