BERGVERKSUKE 2010

 

 

 

Fra 7. – 13. juni 2010
vil Sel kommune i samarbeid med Verdiskapningsprogrammet
arrangere ”Bergverksuke 2010”

 

 
  

 
 

Bergverksuke 2010 (Se programmet for Bergverksuka)

Sel kommune har bergverk og steinindustri som særlig anvarsområde innen Verdiskapningsprogrammet i Nord-Gudbrandsdalen (VSP).
I forbindelse med Kulturminneåret 2009, hadde VSP og Sel kommune satt som prioritert tiltak å arrangere Bergverksuke 2009.
Arrangementet ble en svært vellykket og Sel kommune ønsker å ha det som et fast årlig tiltak.

 

Fra Åsåren Gruve, 1600-talsgruva
Foto: Dr. ing. Sjur Dagestad, 1993

Sel kommune har en unik plass i Norge innen bergverk og steinindustri. Kommunen er kjent for sine lange tradisjoner innen bergverk og steinindustri og har rike forkomster av skifer og kleberstein som har vært utnyttet i århundrer. I tillegg har vi malmforekomster som ga grunnlag for et av Norges eldste kobberverk.
Det finnes en rekke steinbrudd, gruver og sjerp rundt om i kommunen som forteller om stor aktivitet innen en betydningsfull næringsveg.

I regi av VSP, har Sel kommune siden 2007, hatt et særlig ansvar for kulturminner etter bergverk og steinindustri i regionen.
Det har vært arbeidet med en rekke prosjekter, og det kan nevnes at i 2009 ble det åpnet en kultur- og informasjonssti i området med de gamle 1600-tallsgruvene etter Sel kobberverk.
Det er utarbeidet et undervisningsopplegg for 5. årstrinn i grunnskolen med tema geologi og lokal bergverkshistorie.
Det vil til sesongen 2010 bli gitt ut en fyldig informasjonsbrosjyre om Sel kommunes bergverkshistorie med både generell informasjon og et utvalg lokaliteter som omtales og tilvises spesielt.
I 2010 er det satt i gang et samarbeid mellom Sel kommune, Gudbrandsdalsmusea og Oppland fylkeskommune som skal ta for seg en full dokumentasjon etter de nedlagte anleggene etter klebersteinsindustrien i Sel og Vågå.
 

I uke 23 ønsker vi å markere Bergverksuke 2010 med følgende arrangement:

  • Guidede turer til utvalgte bergverkslokaliteter i kommunen
  • Foredragsrekke med emner knyttet til bergverk og steinindustri
  • Bergverk i Sel kommune, utprøving av undervisningsopplegg for 5. årstrinn i grunnskolen. Otta skole.
  • Utstillinger
  • Åpne bedrifter

Guidede turer til utvalgte bergverkslokaliteter i kommunen
Sel kommune er rik på minner etter den omfattende aktiviteten innen bergverk og steinindustrien.
I Bergverksuke 2010 ønsker vi å arrangere guidede turer til utvalge lokaliteter.

Foredragsrekke med emner fra bergverk og steinindustrien
Vi vil gjennom ”bergverksuka” formidle historie og kunnskap gjennom flere kåserier og foredrag. Disse arrangementene vil finne sted i Otta bergverkssenter / Sel Bibliotek.

Bergverk i Sel kommune, utprøving av undervisningsopplegg for 5. årstrinn i grunnskolen. Otta skole.
I 2009 ble det laget et undervisningsopplegg i geologi og bergverkshistorie ved Otta skole. Opplegget som er tilpasset 5. årstrinn vil bli utprøvd og presentert ved elevutstillinger. I opplegget inngår det også ekskursjon til utvalgt lokalitet. VSP vil bidra med finansiering av busskyss til det involverte årstrinnet.

Utstillinger
Etter århundrer med bergverk og steinindustri har Sel kommune et rikt materiale med ulike minner. Gjennom temautstillinger vil vi forsøke å formidle deler av den unike historien.

Åpne bedrifter
Steinindustribedriftene Minera Otta og Granit-Kleber A/S er gode samarbeidspartnere, og de vil holde åpne bedrifter hvor publikum får tilgang og informasjonen om den topp moderne produksjonen av kvalitetsprodukter innen skifer og kleberstein.

 

Elever ved Otta skole arbeider med kleberstein under Bergverksuke 2009

Otta, 14.04.2010

Sel kommune / Verdiskapningsprogrammet

Kjell R Voldheim

prosjektleder

 

 
 
 
           
   

Les mer her:

     
   

Kultursti Rustom
Rustgruvene 1

Rustgruvene 2
Rustgruvene 3
Rustgruvene 4

 

Kjell Voldheims notat om
Sagflaten (Verdiskapningsprog.)


Truls Gjefsens artikkel
hos selhistorie.no
 

 
 

 

 

 

Programmet for Bergverksuka

 
     
 

Mandag 7. juni kl. 18.00
Minner etter klebersteinsindustrien.
Omvisning i saghuset for blokkstein på Sagflaten, Sel, og tur til Rustberget. Orientering ved prosjektleder Kjell R Voldheim.
Arkeolog Lars Pilø, Oppland fylkeskommune, forteller om fylkeskommunens dokumentasjonsplaner og verdien av klebersteinsindustriens kulturminner.
Frammøte ved saghuset på Sagflaten.

Tirsdag 8. juni kl. 19.00
”Fra malm til kobber”, kåseri ved Kjell R Voldheim
Sel bibliotek, Otta.

Onsdag 9. juni kl. 12.00 – 19.00
Åsåren Gruve. Informasjonsutstilling om den gamle kobbergruven ved Veggumskampen.
Sel bibliotek, Otta.  
Utstillingen vil stå i en uke.             

Torsdag 10. juni kl. 12 og 14
Granit-Kleber as  holder åpne dører og viser produksjon av ovner og peiser.  

Torsdag 10. juni kl. 12
Minera holder åpne dører og viser produksjon av ulike skiferkvaliteter.  

Fredag 11. juni kl.10.00 – 12.30
Bergverk i Sel kommune, tverrfaglig prosjekt.
Utstilling av elevarbeider ved Otta skole             

 

Søndag 13. juni kl. 11.00
Kulturminneområdet Rustgruvene, guidet tur.
Vi går den 6 km lange kulturstien om Rustgruvene, Vetahøe og Bukkedalen.
Frammøte P-plass ved Nordre Rusten.

 

 
 

BLI KJENT MED DI LOKALE FORTID, – UTEN FORTID – INGEN FRAMTID
 

Åpningstider for fotoutstillingen i Sel bibliotek, Otta

Mandag og onsdag 12.00 – 19.00, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 – 16.00
og lørdag 10.00 – 14.00

 

 
     
     
     
 

www.otta2000.com
Web: Geir Neverdal