1749-1794

Sæter-Reise

 


 
               

     
 

Oppveksten i Norge
Tida i Danmark
Litt om verda på den tida Edvard Storm levde
 

Dikting
Dialekt-ordsamling

Kjelder

 


Fjellet ventar

 
 
 

 

Sæter-Reise

Markjé grønast, Sjógen braana,
Fjeill bli bært, aa Louve sprætt,
Muri-Nykjyl staar i Dalom,
Kué se fæ eta mætt,
Alt som livi bydja kræka,
Bjønn'n kjøm taa Hié fram,
Utu Fjosé spring fornøygde
Ku aa Kalv aa Sou aa Lamb.

--- ooo ---

Æille Fugle læt se høyre,
Tiur sit paa Furu-Kvist,
Kaar som kjeinné att sin Maakaa,
Syng mæ Hógna: Takk for sist!
Blanda Song ti Fjeillé ljóma,
Gouk aa Røy aa Jærp aa Trost
Kappast um kæm bæst kæinn rópe
Gleé ut for slutta Frost.

--- ooo ---

Solé skjin paa Aaker-Reinom,
Tælæin rætt-naa burte æ,
Ølen æ ti Være komin,
Plóg aa Horv lyt laagaast te;
Guten velé um Hafeillun,
Eingjé ska ou røjast naa,
Dæ betyé for Budeiun:
Bøling ska te Sæters gaa.

--- ooo ---

Komé Fæna, komé følgje,
Kom Gull-dropple, kom Spe-lin!
Kjyra, Kalve! Døkk e føre
Vill ti Sæter-Kveé inn;
Utta Faré ska oss læva,
Busveinn heild oss fri for Bjøinn,
Kaa hæinn inkje honom frykta,
Frykta hæinn Budeias Høinn.

--- ooo ---

Feite Grase ska døkk eta,
Drikke klaare Kjøilda te,
Kaar ein Dag ska Gjæstbo væra
Mat ska naa aat døkkre Kne;
Døkk for Vinters Frost aa Kæildé
Svult aa Hónger Rætt ska faa;
Ingór Hulder bære Krytyr
Heill som døkk ska sia haa.

--- ooo ---

Mjolk aa Rummé, Smør aa Kjuke,
Óst aa kaa som forkunt æ,
Mysu, slikt aa æinna meire
Vist oss hær óføildom fæ;
Saa ska oss i Somaar læva,
Tess dæ Sjógen bli for sleim,
Dæmæ vænda oss aat Bygden,
Fær mæ Smør aa Bøling heim.

--- ooo --- 

(Halvorsen sin versjon 1898)

 

 

Sæter-Reise

1. Markjé grønast, sjógen bråna,
fjeill bli bært, å lauve sprætt,
murinykjyl står i dalom,
kué se fæ eta mætt,
alt som livi byn'da kræka,
bjøynn 'n kjøm tå hié fram,
utu fjósé spring fornøygde
ku å kalv å sau å lam.

--- ooo ---

2. Eille fugle læt se høyre,
tiur sit på furukvist,
kår som kjeinné att sin måkå
syng mæ hógna: Takk for sist!
Blanda song ti fjeillé ljóma
gauk å røy a jærp å trost
kappast um kæm bæst keinn rópe
gleé ut for slutta frost.

--- ooo ---

3. Sólé skjin på åker‑reinom,
tælein rættnå burte æ,
ølen æ ti være komin,
plóg å horv lyt lågåst te;
guten velé um hafeillun,
eingjé ska au rø'jast nå,
dæ betyé for budeiun:
Bøling ska te sæters gå.

--- ooo ---

4. Komé fæna, komé følgjé,
kom Gulldrople, kom Spelin!
Kjyré kalve! Døkk e føre
vill ti sæterkveé inn;
utta faré ska oss læva,
Busveinn heild oss fri for bjøynn,
um heinn inkje honom frykta,
frykta heinn budeias høynn.

--- ooo ---

5. Feite grase ska døkk eta,
drikke klåre kjøylda te,
kår ein dag ska gjæstbo væra,
mat ska nå at døkre kne;
døkk for vinters frost å keildé,
svult å hónger rætt ska få;
ingór hulder bære krytyr
heill som døkk ska sia hå.

--- ooo ---

6. Mjolk å rummé, smør å kjuke,
óst å kå som forkunt æ,
mysu slikt å einna meire
visst oss hær óføyldom fæ;
så ska oss i såmår læva,
test dæ sjógen bli for sleim,
dæmæ vænda oss åt bygden,
fær mæ smør å bøling heim.

--- ooo ---

(1994, Mageli, Grev, Grøsland, Holen)

 

 

 

 

"Muri-Nykjyl staar i Dalom,
Kué se fæ eta mætt"
Sæter-Reise

Frå setergrenda på Maihaugen

 

 

       
 

Dølevisene:

   
 

Sæter-Reise
Heimreise fraa Sætern
Førkja aat Guté
Færmæinn
Huldré aa'n Eilland
 

Skóg-Møté hass Torgjér Sjeille
Æilderdómen
Aat Mónkjé

Zinklars Vise (på dansk)
 
       
 

Nokre av dei danske dikta Storm skreiv:

Pounchens Dyder
Ode til mine Urtepotter
Arrig slog Stærkodder Rynker på Næsen
At være glad er det en Kunst

   
       
       
       
       
 

Dersom du finn feil i teksten kan du sende ei melding hit