Bilder fra Startsiden og noen av undersidene

www.otta2000.com
(Geir Neverdal)


               

 
 

Tips:
Denne siden er innholdsrik

Dersom du leter etter et ord, et uttrykk, eller en link på en side med mye tekst kan du gjøre følgende:
Hold nede
Ctrl-knappen på tastaturet og trykk f. Da vil
en søkefunksjon poppe opp et sted på siden.
Skriv inn søkeord/uttrykk og trykk enter. Du vil da bli vist neste forekomst av ordet/uttrykket på siden. 

 

 

      Dagens bilder: 2015
Dagens bilder: 2014

Dagens bilder: 2012/2013
Dagens bilder: 2011
Dagens bilder: 2010
Dagens bilder: 2009 Juli-September
Dagens bilder: 2009 April-Juni
Dagens bilder: 2009 Januar-Mars
Dagens bilder: 2008
     

Dagens bilde:
Oppdatert
3. januar  2017
 

Arkivfoto - Mjøsbrua
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
Oppdatert
8. desember  2016

Stasjonsparken - Otta

 

Takk til Stian Høglien som skaffet bildet
 
  Jernbaneparken/Stasjonsparken ble anlagt like etter at jernbanen kom til Otta (1896).
Anlegget ble stelt av tilreisende jernbanegartnere hver vår og sommer.
De mange vakre parkanleggene som omkranset stasjonsbygningene rundt omkring i Norge representerte noe nytt og annerledes.
Plener, rosebed, busker og hageganger hørte med, og som regel var flaggstangen sentralt plassert i parken. En flink stasjonsmester satte sin ære i å holde området ryddig og velstelt, men så hadde han også som regel en stor stab som kunne gjøre jobben, forteller Lokalhistoriewiki.
Ved enden av parken sees Mostugubui, senere Otta Apotek.

Per Bakke:
 
     
  "Sigurd Blekastad startet med butikk på Mostugu på slutten av 1860-årene. Den gamle Mostugubui måtte i 1896 flyttes på sørsiden av vegen for å gi plass for jernbaneparken. Her kom det etter datidens målestokk opp et moderne landhandleri med eget bakeri og med hotellvirksomhet i 2. etasje, inntil hotellet stod ferdig i 1897.

Samme året døde stortingsmann Sigurd Blekastad. Enka, Lina Blekastad, drev butikken fram til i 1902, da sønnen Ivar Sigurdsen Blekastad overtok. I 1903 ble det spørsmål etter lokaler til et nytt apotek som skulle åpnes på Otta. Hele butikkbygningen ble nå leid bort til apotek med leilighet i 2. etasje for apotekeren. Derved opphørte Mostugubui etter 35 års drift."
(Per Bakke/selhistorie.no)

 
 
  Tusenårssted

12 oktober 2002. Etter lang tids anleggsarbeid ble stasjonsparken på Otta, tusenårsstedet i Sel kommune gjenåpnet. 
Nyåpningen var resultatet av et samarbeid mellom Handelsstanden på Otta, Staten/Aetat og Sel Kommune.  Les mer.

 
 

Arkivbilde fra høsten 2010
Lagt ut 2. desember  2016
 

     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

Hva er dette?
Lagt ut 25. november  2016
 

     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

Sommerminne
Lagt ut 14. november  2016
 

  Gullkurv/Gullkorg (Doronicum), planteslekt i kurvplantefamilien med 39 (antallet varierer hos de forskjellige kildene) arter i Europa, Asia og Nord-Afrika. Ingen opprinnelig viltvoksende arter i Norge, men stauder med vakre gule blomster kan plantes i hager over hele landet. Hardføre arter som trives i noe skygge og fuktig jord. (SNL)  
     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

Så ble det vinter
Lagt ut 7. november  2016
 

     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

Vannliljer/Nøkkroser

Lagt ut 23. oktober  2016
 


Rød nøkkrose er kommuneblomsten til Nærøy (Nord-Trøndelag).
 

  Ifølge Norsk Hagedamforening er et ti-talls sorter vinterherdige i Norge

Näckrosväxter (Nymphaeaceae) är en växtfamilj där plantorna växer i stillastående eller långsamt strömmande sötvatten. De slår rot i dybotten och bladen och blommorna flyter på vattenytan. Det finns omkring 60 arter som placeras i sex släkten.
 Näckrosorna kan delas in i två grupper, härdiga och tropiska. De härdiga blommar bara under dagen, men de tropiska kan blomma både på dagen och natten.
I Sverige finns tre arter, gul näckros (Nuphar luteum) och dvärgnäckros (Nuphar pumila) i släktet gulnäckrossläktet samt vit näckros (Nymphaea alba) i näckrossläktet. Den röda näckrosen tillhör samma art som vit näckros och har på grund av en eventuell mutation blivit röd. (Svensk Wikipedia)

 
     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

Uladammen

Lagt ut 13. oktober  2016
 


Tømming av fangdammen hausten 2016
(Foto: Palmar Ruste)
 

  Like nord for Otta, på Selsverket, renn sideelva Ula ut i Lågen.
Ula har opp gjennom tidene ofte laga vanskar. Ho renn gjennom lange strekningar med leirblanda grus, - og i vårflaumen vart delar av denne massen frakta ned i hovuddalføret. Her la grusen seg att, Lågen vart demd opp - og Selsmyrene overflømde.

For å unngå dette bygde ein i 1878-79 - med statlege midlar - ein dam som skulle fange opp grusmassane før dei kom så langt at dei gjorde skade ...

(Les meir om Uladammen her)

 
     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

Motiv fra Gudbrandsdalen

Lagt ut 2. oktober  2016
 


 

  Dalene i området er formet av elver og isbreer. Breenes erosjon har preget landskapet sterkest. Dalbunnene er stort sett vide, men liene er bratte (U-formede daler). Dalformene og fjellandskapet mellom dem veksler alt etter berggrunnen.
I de øverste deler av Gudbrandsdalen vokser furuskog på mektige sandlag, avsatt i en bredemt sjø som lå her i slutten av istiden. De høyeste fjellene i Gudbrandsdalen finnes i Jotunheimen på vestsiden og i Dovrefjell og Rondane på østsiden av hoveddalen. Alle disse fjellområdene har topper over 2000 moh. (bl.a. Galdhøpiggen 2469 moh.).
De høyeste partiene i Jotunheimen består av magmatiske bergarter, mens de i Dovre og Rondane er bygd opp av lys, hard sandstein (sparagmitt). Ved forvitring danner sparagmitten næringsfattig mineraljord, og vegetasjonen er sparsom innen disse fjellområdene, særlig i Rondane, der sparagmitten har størst utbredelse. Rundt de høyeste fjellene ligger andre sedimentære bergarter av forskjellig opprinnelse.
I flere av sidedalene og på store deler av Dovre har vi mer eller mindre omdannede skiferbergarter fra kambrisk og ordovicisk tid. Her opptrer også flere steder kleberstein, som i lange tider har vært benyttet til peiser, ovner, gravstøtter o.a., og som ennå brytes i Gudbrandsdalen.
Felles for de sedimentære bergartene, unntatt sparagmitten, er at de er relativt løse, smuldrer lett og danner god jord. (Store norske leksikon)
 
     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

Ottamartnan
Fredag 30. september til søndag 2. oktober 2016
Lagt ut 28. september  2016
 


En rose til Ottamartnan og de mange frivillige som gjør en stor dugnadsinnsats her.

Program

 

Fredag 30. september til søndag 2. oktober 2016 er det klart for nok en folkefest i byen ved Rondane.

Det hele startet i det som i dag er parken nea lina - i1897. Les mer på selhistorie.no.

 
     
 

Tidligere bilder fra startsiden her

 
 
 
Dagens bilde:
 

En Austin 7 1926-modell
Lagt ut 22. september  2016
 


Arkivbilde fra Sjoa og Heidal Gammeltekniske Forening sin utstilling i Vågå 2010.
 

  Bilen hadde vel 10 HK og var knapt 1m og 20cm bred. Den ble produsert fra 1922 til 1939 i Storbritannia.
Den ble svært populær på det britiske markedet og solgte også godt andre steder.
 
Det hevdes at da BMW i 1927/28 begynte å lage personbiler, var den første modellen en Austin 7 som de produserte på lisens.
 
     
 
 
Dagens bilde:
 

Harpefossen
Lagt ut 18. september  2016
 

  Kraftverket her utnytter en fallhøyde på ca 35 meter og produserer omtrent det samme som den planlagte utbyggingen av nedre Otta, vel 270 GWh i året, - nok til ca 13 000 husstander.  
     
 
 
Dagens bilde:
 

Japansk hage
Lagt ut 4. september  2016
 

  "Japanese gardens are traditional gardens that create miniature idealized landscapes, often in a highly abstract and stylized way.[1] The gardens of the Emperors and nobles were designed for recreation and aesthetic pleasure, while the gardens of Buddhist temples were designed for contemplation and meditation." (Eng. Wikipedia)  
     
 
 
Dagens bilde:
 

Soria Moria-landet
Lagt ut 18. august  2016
 

  "Soria Moria slott, i folkeeventyret av samme navn det slottet hvor helten finner den bortkomne prinsessen. Moltke Moe satte navnet i forbindelse med Kuria Muria-øyene, men det er også pekt på likheten med finsk suuria muuria, dvs. store steinmurer." (Store norske leksikon)

"Soria Moria slott er et norsk folkeeventyr som ble nedtegnet av Peter Chr. Asbjørnsen på reise i Røyken og trykt i Norske Folkeeventyr i 1843.
Det er også en serie av tolv eventyrtegninger av Theodor Kittelsen (1857-1914) laget og utstilt i 1900. Billedserien var også grunnlaget for Kittelsens illustrerte barnebok med samme tittel fra 1911. Teksten er utført i en Asbjørnsen-imiterende stil.
Bakgrunnen for navnevalget er ikke kjent. Men eventyret ble til på en tid da bibelhistoriene stod sterkt og var velkjente i befolkningen, og fjellet Moria nevnes i Bibelen, for eksempel i Andre Krønikebok 3,1: Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på fjellet Moria." (Wikipedia)

 
     
 
 
Dagens bilde:
 

Luftige svev over Gudbrandsdalen
Lagt ut 06. juni 2016
 

     
     
 
 
Dagens bilde:
 

Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen
Lagt ut 09. mai 2016
 

 

På den nærmeste brua krysser Skåbuveien den nye E6-traseen.

 
     
 
 
Dagens bilde:
 

Vår
Lagt ut 24. april 2016
 

     
     
 
 
Dagens bilde:
 

Nysnø i kirsebærtreet
Lagt ut 10. februar 2016
 

     
     
 
 
 
Dagens bilde:
 
 

Hustrig?
Lagt ut 19. januar 2016
 

     
     
 
 

Mandeltreblomstring
Lagt ut 15. januar 2016
 

     
     
 
 
 

Hvor går ferden i 2016?
Lagt ut 30. desember 2015
 


 

     
     
 
 
                   

                   
      Dagens bilder: 2015
Dagens bilder: 2014
Dagens bilder: 2012/2013
Dagens bilder: 2011
Dagens bilder: 2010
Dagens bilder: 2009 Juli-September
Dagens bilder: 2009 April-Juni
Dagens bilder: 2009 Januar-Mars
Dagens bilder: 2008