Bilder fra Startsiden og noen av undersidene

www.otta2000.com
(Geir Neverdal)


               

 
 

Tips:
Denne siden er innholdsrik

Dersom du leter etter et ord, et uttrykk, eller en link på
en side med mye tekst kan du gjøre følgende:
Hold nede
Ctrl-knappen på tastaturet og trykk f. 
Da vil følgende vindu åpnes:

Skriv inn søkeord/uttrykk og trykk "Søk etter neste". 
Du vil da bli vist neste forekomst av ordet/uttrykket 

 

 

      Dagens bilder: Siste
Dagens bilder: 2009 Juli-September
Dagens bilder: 2009 April-Juni
Dagens bilder: 2009 Januar-Mars
Dagens bilder: 2008
     
             


Dagens bilder: 2009 Januar-Mars
 


SAGANLEGGET FOR KLEBERSTEIN
PÅ SAGFLATEN –
 
Et kulturminne i fremste rekke
 
Av Kjell Voldheim
Les mer

(lagt ut 27.mars 09)

     
         

Arne Jordet

- er en av de som spilte en sentral rolle da Otta utviklet
seg til et handelssentrum i andre halvdel av 1900-tallet.
Les mer
 
  Han visste usedvanlig tidlig hva han ville bli.
Brua over Ottaelva - risikofritt var det ikke
Sommerjobb på Leiren
Drømmen blir virkelighet
Coopen - Eget slakteri
Rasjoneringstid
Haugens handelsskole - Nye utfordringer fristet
Otta Jernvare - Ny bransje
1960 - Lillehammer eller - selvstendig næringsdrivende?
 
Forretningen fikk navnet K. Bakkes eftf. Arne Jordet.
En uskreven lov
1975 - AJO (Arne Jordet Otta)
Samfunnsengasjert - Otta Musikkforening, Otta Røde Kors
Fiskekonkurranse -  med ettertraktet premie
Lions
Tidlig miljøarbeid
Parkering, parkering, parkering -
avgiftsfri!
Han har alltid likt å arbeide med tre
   

(lagt ut 23.mars 09)

   
   

Årsmøte - Sel Historielag

Årsmøte på Selsro: Tirsdag 31. mars kl. 1900.

   
     

- Vanlige årsmøtesaker
- Lysbildekåseri ved Jakob Sagflaten
- Kaffeservering
 

     
   

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende før 26. mars.

Nye medlemmer ønskes velkommen

Vel møtt!
Les mer om Sel Historielag her.

(lagt ut 20.mars 09)

   

Utsikt fra Snerle mot Lalm
(Lagt ut 17. mars 2009)
 

Kringen i Gudbrandsdalen

Malt av Joachim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz Frich (1810-1858).
Maleriet kan sees i Sinclair-samlingen "Skottetoget 1612" hos Jon Selfors i Vertshuset Sinclair på Kvam.
"Frich reiste i Gudbrandsdalen i 1845 med bidrag fra Fortidsforeningen. Hovedverket til Frich er utsmykningen på Oscarshall"
(Kilde "Skottetoget 1612)
I Store Norske Leksikon kan du lese en lengre artikkel om Joachim Frich. - Han var bl.a. en av stifterne av Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 1844 og satt som medlem av direksjonen frem til sin død. (snl.no)
Du kan lese mer om støttene i Kringen her.
(Lagt ut 14. mars 2009)

(Takk til Jon Selfors for lån av bildet)

 

 

Kleivrudåsen, ovenfor Flåten - sett fra Liavegen
(Se kart over Otta)
 

(Lagt ut 11. mars 2009)
 

Et snøpynta kirsebærtre
 


En oppsummering av vinteren 2008/2009
(For meteorologene er vinteren over første mars - her i Gudbrandsdalen virker det kanskje ikke alltid slik)
 

 

Mars er den første 'vårmåneden'.
Ifølge Meteorologisk Institutt lå gjennom-snittstemperaturen 1,3 grader over normalen i vinter, - men det har faktisk vært 37 varmere vintre siden 1900.

Den mildeste vinteren hadde vi i 1991/92 med 4,3 grader C over normalen.
På Østlandet har vi fått noe mer nedbør enn vanlig, 107 %. Norge sett under ett fikk 98% av normalnedbøren.

 
 
 

(Lagt ut 9. mars 2009)
 

 

Nord-Fron - like sør for Sødorptunet
 

 

Utsikt fra Sødorp mot Gudbrandsdalslågen mellom Lysåker og Solbrå - på andre siden av elva - i Ruste ligger Båtberget.

 


 Arne Heggeli med traktorgraver i 1955.
Bildet er tat
t i Sødorpfjellet-

 En av pionerene da Gudbrandsdalen tok steget inn i maskinalderen.
(les mer)

 
Den skal tidlig krøkes ...
Skoene frøs fast til gulvet
Tømmerkjøring fra Murudalen til Slangen
Øvre Vinstra-utbyggingen
Damkrona ved Øyvassosen

Samvirkelagsbussen
Ulykke i tunnelen
Verden rundt - på en oljetanker
Harpefossutbyggingen -
Kraftstasjonen og dammen

Egen bedrift

(Lagt ut 27.02.2009)

 

En kulturhistorisk begivenhet

I dag - 25 februar 2009 -  er Norges største leksikon i bokform - "Store norske leksikon" - åpnet for gratis tilgang for alle. Et alternativ til Wikipedia  er nå tilgjengelig på nettet. (snl.no) 25.02.2009


(Lagt ut 25.02.2009)
 

 


Fjernvarmeanlegg
 

 

Otta Biovarme AS satser på å utnytte en del av avfallet fra skogsdrift/sagbruk, flis og bark gjennom et fjernvarmeanlegg som forsyner store deler av Øya-området med vannbåren varme.
De skal også - gjennom byggetrinn 2 - levere biovarme til det nye distriktsmedisinske senteret (DMS) på Otta.
På sikt skal administrasjonsbygget og Nyhusom barneskole knyttes til.

Her kan du lese hva GD skrev i forbindelse med åpningen av anlegget i mars 2007.

Her finner du en oversikt over en del konsesjoner som er gitt for fjernvarmeanlegg.
Otta Biovarme AS har fått konsesjon fra 2007-2037.

Mer om Otta Sag og Høvleri kan du lese her.

 

(Lagt ut 24.02.2009)
 

 

 

 

 

Otta sentrum ca 1900
Otta sentrum ca 1900 - utsnitt av et postkort.
(Ola Tamburstuen)
(Lagt ut 21.02.2009)
 


       
 

Tirsdag 24. februar kl. 1900 på Selsro.

Medlemskap kan også tegnes på møtet.
Vel møtt!
Les mer
(lagt ut 21. feb. 09)

 


(Takk til Sel kommune for lån av kart)

       

 

 

 


Otta og omegn - Kartverk for Nord-Gudbrandsdalen.
Takk til Sel kommune for lån av kart.
(Lagt ut 20.02.2009)
 

     

Blåhøe / Jetta (1617 m.o.h) - sett fra Selsverket
Blåhøe / Jetta (1617 m.o.h) - sett fra Selsverket
(Lagt ut 16.02.2009)
 

 

I Vågå kalles fjellet Blåhø - i Dovre Jetta. Vei til toppen ble bygget først på 1960-tallet, og Jettasenderen som formidler radio og fjernsynssignal til Nord-Gudbrandsdalen sto ferdig i 1963.
Fjuken skriver i en artikkel om klimaforskning på Jetta at temperatur, vind og nedbør blir målt - som en del av det europeiske forskningsprosjektet "Mountwarm". I dette prosjektet deltar vitenskapsmenn fra Norge, Tyskland Østerrike, Sveits og Spania.  Grunnvannstanden overvåkes også.
Institutt for Geofag ved universitetet i Oslo har satt opp kamera som tar et bilde ved tolvtiden hver dag - og følere som måler jordfuktighet tre ganger i døgnet på Jetta og noen andre topper, -
her kan du se noen bilder fra dette prosjektet (PDF-fil).
Jettaområdet er et populært startpunkt for hangglidere og paraglidere:
Her finner du Jetta Luftsportsklubb - og noen bilder.
(Lagt ut 16.02.2009)

Wikipedia  
 

 

 

 


Kirsebær i Liavegen - en augustdag på Otta
(Lagt ut 13.02.2009)
 

 

Kirsebær/Surkirsebær  (Prunus cerasus) er en steinfrukt som er i slekt med plommer - les mer på frukt.no.
Der finner du også en næringstabell for frukten.

helsenett.no hevdes det at kirsebær er bra for den som er støl etter treningsøkten. De inneholder visstnok  stoffer som begrenser muskelskader etter harde belastninger. (Kilde: British Journal of Sports Medicine)

 

 

 


Bjølstad-kapellet og Heidal kirke i februarsol
(Lagt ut 10.02.2009)
 

  "Heidal kirke - korskirke bygd i 1941 i tømmer med 300 plasser. Nord-Gudbrandsdal prosti. Sel kommune.
Arkitekt: Berntsen, Bredo H. / Villa, Knut."
(kirkenorge.no)

Heidal kirke ble satt opp i årene 1937-41 - den er en kopi av den gamle kirken fra 1751/52. Litt informasjon om den nye kirkeporten er å finne i lokalavisa Dølen.
Du kan lese mer om den gamle kirken, lynnedslag og brann i 1933 i Årbok for Dølaringen (1933) og i Årbok for Gudbrandsdalen (1959). - Der gikk noe av den ypperste treskurden til Jakob Bersveinson Klukstad og Sylfest Nilson Skrinde tapt. (Ifølge et brev fra Knut Pedersen Soksen som var klokker da den gamle kirken ble bygget, - tok de til med arbeidet i juli 1753 og var ferdige i oktober 1754 (Edvard Grimstad i årboka fra 1933)

Her kan du se et foto av altertavla i Lesja kirke - som også er laget av Klukstad.
 

 


Ola Tamburstuen (71)

Over 20 års innsats i Sel Historielag
(Les mer)  (lagt ut 09.02.2009)
 

 

Et lite sommerminne - fra Fagerlisetrene i Fron - i bakgrunnen, Feforkampen.
(lagt ut 05.02.2009)
 

 

 

Frostkald elv ved Åsårbrua (6 km vest for Otta, retning Lalm) i begynnelsen av februar.
(lagt ut 05.02.2009)
 

 

 

Ryggsekken til Kristian har fraktet butikkvarer til gards gjennom mange tiår.
Den har også vært en trofast følgesvenn på utallige turer til skogs og til fjells. Nå er den pensjonert.

(lagt ut 03.02.2009)
 

 

Kveldsstemning på Lillehammer - Bildet er tatt fra Stortorget mot kirken.
(lagt ut 01.02.2009)
 

 

Fra gammelt av har gudbrandsdølene reist til Lillehammer. Byen har vært og er et viktig handelssentrum, men har også mange andre institusjoner som dølene trenger - for eksempel Lillehammer sykehus.
Med lange avstander fra Nord-Gudbrandsdalen er det ikke underlig at de som bor her føler et sterkt behov for en ambulansetjeneste som er minst like god som den de hadde tidligere.

 

 

Phalaenopsis-orkidéene  er populære - også i Norge. (Otta i januar 2009)
(lagt ut 29.01.2009)
 

 

De utgjør en slekt av orkidéfamilien som består av ca 60 arter.
Den svenske botanikeren Linné gav navnet Phalaena til en type store møll - og på engelsk kalles derfor disse blomstene ofte "Moth orchids". (Les mer her)

 

 

Det blir vel nok snø i år også.
Bildet er tatt i Nord-Fron for et par dager siden.
(lagt ut 27.01.2009)
 

 

Snø - "Hva vet du om snø?" 
Er hyttetaket på rundt 100 m2 og snølaget en meter tykt, kan vekten som ligger på hytta være omlag 30 tonn. Dette tilsvarer vekten av en fullastet betongbil (met.no) .
"Hvor mye vann er det i snø - og er det mark i snøen?" - spør nysgjerrigper.no. En skoleklasse på Koppang forsket i 2003 på det.
 

 

 

Vågåvatnet - med en overflate som hamret sølv.
Foto tatt sommeren 2008 - på hitsiden ser en garden Sande.

(lagt ut 24.01.2009)
 

 

Vågåvatnet ligger 362 meter over havet og dekker et areal på nesten 15 km2. - Et av de mange vakre områdene i innlandet.
Informasjon fra elvedeltadatabasen om Ottas utløp i Vågåvatnet finner du her - og om Bøvras utløp her.
Informasjon om fiske finner du her og utfyllende om fiskereglene her.
Vassdrags- og energidirektoratet har utarbeidet en lengre artikkel om flomsonekart i Vågå. De har også laget et sammendrag med linker til flomsonekartene.

Som en kuriositet: Det finnes også karuss i Vågåvatnet!   Bildet er lånt fra Wikipedia.

 

 

Gammelstua på Haverdalseter Turisthytte
Haverdalen i Rondane - sommeren 2008

(lagt ut 23.01.2009)

 

Myrull ved Birkebeinerveien
 - en sommerkveld i Øyerfjellet 2008
 

 

Litt om myrull i Wikipedia og i miljølære.no

I Finnmark var det  fram til andre verdenskrig ikke uvanlig at en blandet myrull i ulla under kardingen (lagt ut 18.01.2009)

 

 

 

Gaupe på biblioteket på Otta
 


 

   

Utstilling av gaupe og rev på biblioteket på Otta.

"Nasjonalparksenteret har en vandreutstilling med utstoppa gaupe og rev. Utstillinga står her fram til mai 09. Bra til bruk for tema "rovdyr", "dyr i skogen" for barnehagegrupper, skoleklasser."
Biblioteket har i tillegg en egen gaupe, den ble skutt ved et boligfelt i nærheten av Otta for noen år siden.

På biblioteket finner du også en utstilling som tar for seg seterlivet før i tida, - og en utstilling som viser hvordan gruvedrift foregikk her i Sel på 16- og 17-hundretallet
 (Lagt ut 13. jan. 09)
Gaupe i Norge - Rovviltportalen
Miljøstatus i Norge - Direktoratet for naturforvaltning 

 

 


Dovre
 

    Oversiktsbilde som viser litt av Dovre-bygda.
I øvre del av bildet - på vestsida av Lågen ligger Hjerleid med Senter for bygdekultur, Tresenteret,  Handverksskolen (treskjæring) og videregående skole.
Noen kilometer unna ligger også Bygningshistorisk Park med oppgangssag, smie, kvern og andre bygninger - vel verdt et besøk!
(Den som vil vite mer om Randine og Halldor Hjerleid og bakgrunnen for Hjerleid-skolen kan lese M. Høgåsen sin artikkel: "Oskeladden som la ut frå Dovre i 1836"  i Årbok for Gudbrandsdalen - 1959, og Arnfinn Engens artikkel i årboka for 2001 - biblioteket har bøkene).
E6 sees midt i bildet - retning Otta til venstre, retning Dombås til høyre. 
 (Lagt ut 12. jan. 09)
 

 


Frossen katt?
 

    Jeg ble litt betenkt da jeg så hvor hun hadde plassert seg - etter en tur ute i vinterkulda (-19)
-
men ovnen, en Jøtul 602, var ikke fyrt opp og plassen ga jo god oversikt over det som skjedde ellers i rommet - og det liker hun å ha.
Heldigvis vet hun å passe seg for varme ovner.
  (Lagt ut 10. jan. 09)
 
 

 


Høstbilde fra Peer Gynt hytta
 

   

Peer Gynt-hytta ligger lengst mot vest i Rondane Nasjonalpark
Et kamera på Høvringen gir en pekepinn om hvordan været i området er.
(lagt ut 6.jan.09)

 

 

 

   

En ørliten sopp fanget oppmerksomheten en dag i august.
Den vokste midt i stien 800 meter over havet, var bare tre-fire centimeter i diameter - men fargen gjorde den umulig å overse.
Her kan du lese mer om sopp (Universitetet i Oslo).
Soppherbariet. Enda mer om Sopp i engelsk Wikipedia.
                        (lagt ut 3.jan.09)

 

Bedrifter 

Kommunikasjon (Buss/Tog etc.)

Sport/Idrett/Foreninger/Lag

Forretninger

Reiseliv/Turisme

Stat/Fylke

Helsetjeneste/Legekontor

Sel Kommune

Utenlandske sider 

Hjemmesider

Skoler/Undervisning

Diverse (art. etc.)

 

 

www.otta2000.com
www.links4students.com
www.grancanaria2000.com
www.norwegen1.com
  
www.grytting.com

 

(Dette nettstedet har ikke ansvar for innholdet på de sidene det lenkes til)

© 

Start