Bilder fra Startsiden og noen av undersidene

www.otta2000.com
(Geir Neverdal)


               

 
 

Tips:
Denne siden er innholdsrik

Dersom du leter etter et ord, et uttrykk, eller en link på
en side med mye tekst kan du gjøre følgende:
Hold nede
Ctrl-knappen på tastaturet og trykk f. 
Da vil følgende vindu åpnes:

Skriv inn søkeord/uttrykk og trykk "Søk etter neste". 
Du vil da bli vist neste forekomst av ordet/uttrykket 

 

 

      Dagens bilder: 2010
Dagens bilder: 2009 Juli-September
Dagens bilder: 2009 April-Juni
Dagens bilder: 2009 Januar-Mars
Dagens bilder: 2008
     
                   

 
 
 
 

(Lagt ut 3.jan. 2011)

 


Kringen - 600 dagar

     
  600 dagar att

Måndag 3. januar er det 600 dagar (omlag 1 år og 8 månader) att til 400-årsmarkeringa i Kringen.

Sel Historielag har registrert domenet www.kringen1612.no - her har vi lagt ut nettsider om "Skottetoget" og "Slaget i Kringen i 1612.
 

 
     
  400-årsmarkeringa i Kringen  
     
  Slaget i 1612 var vel, i europeisk målestokk, ei mindre hending i ei tid med mykje ufred i Europa,  men det som skjedde der kom i ettertid til å få svært mykje å seia ut over det reint lokale.

Symbolverdien i norsk historie
I vår tid er det den store symbolverdien hendinga og mytane rundt ho fekk i nasjonsbygginga av Noreg som ein ønskjer å leggje vekt på i ei slik markering -

Fredeleg sameksistens
-
og dei gode tilhøva vi har til dei som vi for fire hundre år sidan sloss i mot.

Vi lever i eit Europa der det er stor vilje til å løyse problem landa imellom på fredeleg vis. 

  Det er ikkje så mange år sidan det ikkje var slik.
Arbeidet for å unngå at ting som dette skjer på nytt - arbeidet for å unngå at lokale bønder og andre må gripe til våpen for å verje seg og sine tek aldri slutt. - Det er og eit viktig element i ei slik markering.
 
 
 
 

"Slaget i Kringen skapte ei rad med mytar og tradisjonar i Gudbrandsdalen som vart viktige i den seinare nasjonalromantikken. Best kjent av dei litterære produkta av hendinga er Sinklarvisa av Edvard Storm."

(Arnfinn Engen i Store Norske Leksikon)

"Hun (Pillarguri) har fått en plass i nordmenns nasjonale bevissthet på linje med Anna Colbjørnsdatter som heftet en hel hær på Norderhov, Annas brødre som kjempet mot svenskene og var ansvarlige for at haldenserne heller brente byen enn å overgi den, kaptein Dreier som kjempet og døde så heroisk ved Trangen og bare et lite trappetrinn under den fremste av alle våre gamle krigshelter, selveste Tordenskiold.
(Lars Løberg - Norsk Slektshistorisk Forening)

"I 2012 er det tid for å markere 400-årsjubileet. Det forberedende arbeidet har så vidt startet. Dette blir vår anledning til å bringe Kringenstøtta fram i lyset igjen, blant ved å gjennomføre en nødvendig renovering av en viktig del av vår lokale og nasjonale kulturarv."
(Ordfører Dag Erik Pryhn - les artikkel på kulturarv.no)
 


Det som hendte styrket ”sjølvkjensla” til nordmenn generelt og dølene spesielt - i en tid da landet lå langt nede
 

Kommentar:
1906 – et år etter at unionen med Sverige ble oppløst:
Det er vel ikke tilfeldig at da den første foreningen for utvandrede gudbrandsdøler i USA ble dannet  i Minneapolis 1906, valgte de 83 grunnleggerne navnet ”Kringen” - og den første oppgaven var å samle penger til en minnestøtte (Holbøstøtta) i Kringen i Sel.
Det er vel heller ikke tilfeldig at Kongen og Statsministeren var tilstede ved avdukingen av denne støtten i 1912 (300-årsjubileet).


 


Sel Historielag ber alle som har bilder, gjenstander eller informasjon knyttet til markeringene i 1912 og 1962/63 om å ta kontakt med historielaget.

Vi er blitt bedt om å bidra med en utstilling ved 400-årsmarkeringen i 2012 - og håper så mange som mulig vil hjelpe oss med dette.
 

 

 

 

 
 

Dagens bilde
(lagt ut 02.01.2011) 

Klar for neste slått!

     
 
 

Dagens bilde
(lagt ut 15.12.2010) 

Et sommerbilde

 
 

Dagens bilde
(lagt ut 12.12.2010) 

Ein treng ikkje dra til Paris ...
 

 

... ved Fjellstad skinn i Nordherad finn ein
moteriktige og varme ting laga av lokale råstoff

 

 
 
 

Dagens bilde
(lagt ut 10.12.2010) 

Dagens blomst
-10. desember 2010

  Orkidéfamilien eller marihandfamilien (Orchidaceae) er en av de største plantefamiliene. Den består av ca 880 slekter og rundt 22-25 000 arter (Wikipedia)  
 
 

Dagens bilde
(lagt ut 06.12.2010) 

Otta
- desember 2010

Bildet er tatt av Njål Bruheim.

 

Takk til Njål Bruheim for lån av bildet.

 
 
 
 

Dagens bilde
(lagt ut 05.12.2010) 

- er ikke fra Lågen
 


Dagens bilde
(lagt ut 03.12.2010) 
 

 

Rondane sett fra Feforkampen

 
 

Dagens bilde
(lagt ut 24.11.2010) 

Sel Historielag
Boklansering på Grand

mandag 29. november kl. 1800.

Gåmålt og nytt nr 4
400 sider - med 270 foto og illustrasjoner
 

Boksalg og kaffespleis

 

  En gedigen julegave i serien "Gåmålt og nytt frå Sel"  
  En oversikt over innhold og bidragsytere kommer snart.

Bildet over viser tidligere utgivelser

 


 


Dagens bilde
(lagt ut 19.11.2010) 

Kulturhusåpning
Les programmet

Litt historikk:

Hvor samlet folk på Otta seg for festlig – eller mindre festlig samvær før i tida?
Les om Lokomotivstallen, Losjen, Klebersalen, Ebenezer, Solvang  og Ysterisalen
(pluss noen til)


Dagens bilde
(lagt ut 19.11.2010) 

Viola cornuta - en fiolvariant


Dagens bilde
(lagt ut 15.11.2010) 

- er ikke tatt i Ottaelva - men i Frognerkilen (14. nov.)


- og viser en delfin som fulgte båten en
times tid, over Oslofjorden fra Paddehavet. Delfinen svømte i sirkler
rundt båten, og surfet foran baugen lenge. Når en prøvde å slå av påhengsmotoren,
hang den rundt en stund før den stakk av, nesten som om den kjedet
seg. Men når motoren ble startet, kom den sprettende bort til
båten igjen i store buer. (Foto: Johannes Slaattelid)

 


Dagens bilde
(lagt ut 12.11.2010) 

Nytt nettsted:


Fra fredag 12. nov. er den første versjonen av nettstedet
 www.kringen1612.no tilgjengelig for alle.
 

 

Sel Historielag har kjøpt domenet kringen1612.no

- for å kunne samle og systematisere informasjon knyttet til det som skjedde i 1612.

300
-årsmarkeringen i 1912 beskrives også.  Da var både Kong Håkon VII og statsminister Bratlie tilstede ved avdukingen av Kristen Holbøs nye støtte i Kringen ved Otta.

Nettstedet tar opp Skottetoget og Slaget i Kringen: Hva skjedde? Hva var årsaken? Hvilken betydning fikk denne hendingen i norsk historie?
Myter, litteratur, gjenstander (knyttet til skottetoget og slaget) - og forbindelsene til Skottland blir også behandlet.

Les mer på nettstedet
www.kringen1612.no 

 
 

Dagens bilde
(lagt ut 11.11.2010) 

Vi gratulerer!

Kulturprisen for Sel kommune i 2010 går til brørne

Odd og Per Bakke


 

Ein særs fortent pris!

     
  Begge to har lagt ned eit stort og omfattande arbeid gjennom mange år for å få samla og skrive ned lokalhistorie frå Sel kommune.

Begge to har deltatt aktivt i arbeidet for Sel historielag, og vore gode bidragsytarar for fleire av Sel historielag sine bøker og andre skrift. Vidare er det lagt vekt på formidling også ved informasjon som er lagt ut på heimesida www.selhistorie.no.

Odd er også kjent som ”Otta-vandringens far”, da han på 90-talet hadde mange vandringar gjennom Otta sine gater, og dermed gjorde lokalhistoria kjent for fleire.

Prisen er på kr. 5000
 

 

 

Årbok for Gudbrandsdalen 2010
er no i butikkane
 

 


Framsida på årboka i 2010 er teke av Anders Beer Wilse og syner lomsjenta
Hanna Sandviken på toppen av Glittertind i rondastakk ein julidag  i 1910.
(Biletet illustrerer ein artikkel av Kirsti Krekling om
bunad som motiv på postkort frå Gudbrandsdalen.)
 

  Årbok for Gudbrandsdalen 2010 - Det er mange som kvart år ser fram til dette. Nokre samlar og har skaffa seg ein komplett serie med alle de 78 bøkene - andre nøyer seg med dei seinare utgåvene. Frå pressemeldinga:

Årbok for Gudbrandsdalen er komen med sin 78. årgang. Boka vart starta i 1930 og er utgjeven kvart år sidan bortsett frå dei to siste krigsåra. Årboka i år er av dei tjukkaste gjennom heile boksoga, vel 300 sider med artiklar frå 20 skribentar. Artiklane er frå Fåberg i sør til Lesja og Dovre i nord og vest.
Siste verdskrig er handsama i fleire artiklar i samband med 70-årsminnet for det tyske overfallet på Norge. Det er ein omfattande artikkel om kongeflukta og dei sju-åtte dagane da både kong Haakon, kronprins Olav, statsminister Nygaardsvold og mange frå regjeringa budde på Otta, Vågå og Lesja. ”Da Norge vart styret frå Otta og Vågå,” er tittelen på artikkelen, som i stor grad byggjer på dagboksnotata til oberst Nikolai Ramm Østgaard, kronprins Olavs adjutant. Les meir ...

Den innhaldsoversikta over alle tidlegare artiklar som ligg på nettet er til stor hjelp for den som vil finne fram til eldre stoff. 

 

 
 
 

Dagens bilde
(lagt ut 09.11.2010) 

Lilje

Dagens bilde
(lagt ut 07.11.2010) 

Konferanse ved rundballene

 

Dagens bilde
(lagt ut 28.10.2010) 

Gudbrandsdalsost
 

 


 

"Gudbrandsdalsost"

er kanskje det nærmeste en i Norge kommer en merkevare knyttet til et geografisk område.

18 dampysteri i Gudbrandsdalen produserte "Gudbrandsdalsost" i 1930
Les artikkelen om Gudbrandsdalsosten

Les også om Heidalsosten

                   

 

Dagens bilde
(lagt ut 02.11.2010) 

Den gamle Lågenbrua fra 1942

- med hafeille


 

Dagens bilde
(lagt ut 01.11.2010) 

Vestsideveien til Sel ved Nyhusom


 

 

Dagens bilde
(lagt ut 21.10.2010) 

Feforvatnet
I bakgrunnen Skåbu og Jotunheimen

 

 


Høsten er også vakker
 


 

 
 
  Medlemsmøte i Sel Historielag – mandag 25. oktober - kl 19.00 på Selsro
Som vanlig gratis adgang for medlemmer.
 
 
 
     
 

Palmar Ruste viser gamle (og nyere bilder fra Sel (Nord-Sel) og Otta. Her er det mye interessant å se.

Bokkomiteen vil også orientere om ny Gåmålt og Nytt-bok som vil være i salg før jul.

Kaffe og biteti
Vi spanderer denne gang kaffe og biteti – og det blir anledning til interessant prat over kaffekoppen.
 

 

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.

Dyr sykkel for 103 år siden?
Har du forresten hørt om sykkelen som amtsskolestyrer Stokkeland fikk av Bjørnstjerne Bjørnson?

Vi viser foto av det som er igjen av den. Sykkelen ble benyttet av Stokkeland i arbeidet med å organisere opptogene på Otta under Kringenmarkeringen i 1912.
Sykkelen kostet den gang en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, hevdes det.
I dag ligger en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn noe over 350.000 kroner.
 

Da det ikke er alle som har tilgang til internett ser vi gjerne at du sprer informasjon om medlemsmøtet til de du kjenner.

Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år). 
   

(Lagt ut 17. oktober 2010)

Tore kvesser ljå
På et tidligere historielagsmøte viste vi dette bildet som Palmar hadde tatt.

 

Dagens bilde
(lagt ut 14.10.2010) 

Heilo
i fjellet vest for Gudbrandsdalen

  Heilo er ca. 26-29 cm lang og veier mellom 150 til 200 gram. Vingespennet er fra 53 til 59 cm. Heilo er en vadefugl. Den har rundt hode og en flekket overside i gråbrune og nesten gule farger. Den hekker over det meste av landet, men er mindre utbredt på Østlandet og Sørlandet. Om våren og gjennom hekktiden er hannen umiskjennelig med sitt svarte bryst og den svarte strupen som er innrammet av en hvit rand. Hunnen er også mørk på undersiden men ikke med så mye kontrast som hannen. Det finnes store variasjoner så det er ikke alltid like lett å skille hann og hunn. (Wikipedia)  
       

Dagens bilde
(lagt ut 08.10.2010) 

Lønn i Otta sentrum
(Storgata)


Dagens bilde
(lagt ut 03.10.2010) 

 

  Hvor fortalte Engebret Hougen  P. Chr. Asbjørnsen sagnet om Pe(e)r Gynt?
(Engebret var den den gang 15 år gammel).

I et brev (datert den 26. mai 2010) til Sel kommune ved ordfører Dag Erik Pryhn forteller Frik Hougen følgende:

"Jeg har fått tak i turistbrosjyren "Rondane 2008" som sikkert vil komme godt til nytte når jeg i sommer skal ta med min sønn og barnebarn på "pilegrimsferd" til Høvringen og Sel, min oldefar Engebret Hougens hjembygd.
Jeg må imidlertid få korrigere en alminnelig feilinformasjon i omtalen av Peer Gynt hytta (s.19), en feil som for øvrig P. Chr. Asbjørnsen er opphavsmannen til:"

Les mer ...

Engebret Hougen (født 26. des.1826 i Sel, død 1891)
Portrett fra Skilling-Magazin 30. mai 1891
(Bildet er lånt fra Wikipedia)                               è

 

 
                   

Dagens bilde
(lagt ut 29.09.2010) 

Ottamartnan 2010
30. sept. - 3. okt.


Martnasområdet i Øya 
(bildet er tatt 9. oktober 2008)
 

 

Ottamartnan fra 1897 til i dag

Dagens Ottamartna er en av Østlandets største salgmesser med utstillere innen de fleste varekategorier. Det omsettes varer og tjenester fra ca. 150 stands og 25.000-30.000 mennesker besøker Ottamartnan i løpet av 4 dager.

Les programmet

For vel hundre år siden - i 1909 - var husdyromsetningen en viktig del av
martnan - det ble omsatt 150 hester og 1500 storfe (Kilde: martnasavisa for 2001.)

Martnasdansen foregikk den gang i Klebersalen (se foto til høyre).

Dersom noen har et bedre bilde av Klebersalen, vil Sel Historielag og Martnaskomiteen gjerne låne det - og få laget en kopi.
 


Storgata på Otta rundt 1900
Klebersalen til venstre.

 

 


Kr 25,- kostet det å leie martnasplassen i 1908

I 1908 behandlet herredsstyret en sak om leie av "Markedsplass paa Loftsgaards Grund paa Otta"

Aar 1908 den 2. mai.
Sak 11.
Skrivelse fra K. Loftsgaard af d.d. ang.Godtgjørelse for brugen af den saakalte Markedsplass paa Loftsgaards Grund paa Otta.
Enst. Beslutning:
Det tilstaaes K. Loftsgaard Kr. 25.00 pr. Aar i Leie af nevnte Plads
(Innsendt av Per Bakke)

Resultatet ble altså at herredsstyret enstemmig besluttet å betale K. Loftsgaard kr 25,- i årlig leie for bruken av det området i sentrum av Otta hvor parken nå ligger.
 

                   

Dagens bilde
 

     
 

(Lagt ut 27.sept. 2010)

 

 

Innhøstningstid

 

Erter/sukkererter

"Erter (Pisum) er en gruppe planter som hører til erteblomstfamilien og blir nyttet som mat og dyrefor. Erter blir også dyrket for å forbedre jordsmonnet og som prydbusk.

Arten sukkerert/hageert (Pisum sativum) er en gammal kulturvekst og det er gjort historiske funn som viser at erter har vært dyrket i minst 10 000 år. I forbindelse med arkeologiske utgravninger i palasset til kong Priamos av Troja ble det funnet ei krukke med over 180 kg erter som hadde holdt seg fint i 3000 år. I Burma har man, ved hjelp av karbon-14-metoden, datert erter til en alder på 9770 år." (Wikipedia)

Dyrking av erter - Les mer...

 
       

Dagens bilde
 

     
 

(Lagt ut 24.sept. 2010)

 


Kringen - 700 dagar

     
  700 dagar att

Laurdag 25. september er det 700 dagar (omlag 1 år og 11 månader) att til 400-årsmarkeringa i Kringen.

Siste: Sel Historielag har registrert domenet www.kringen1612.no - her vil vi om ikkje lenge legge ut nye nettsider om "Skottetoget" og "Slaget i Kringen i 1612.
 

 
  Slaget i 1612 var vel, i europeisk målestokk, ei mindre hending i ei tid med mykje ufred i Europa,  men det som skjedde der kom i ettertid til å få svært mykje å seia ut over det reint lokale.

Symbolverdien i norsk historie
I vår tid er det den store symbolverdien hendinga og mytane rundt ho fekk i nasjonsbygginga av Noreg som ein ønskjer å leggje vekt på i ei slik markering -

Fredeleg sameksistens
-
og dei gode tilhøva vi har til dei som vi for fire hundre år sidan sloss i mot.

Vi lever i eit Europa der det er stor vilje til å løyse problem landa imellom på fredeleg vis. 

  Det er ikkje så mange år sidan det ikkje var slik.
Arbeidet for å unngå at ting som dette skjer på nytt - arbeidet for å unngå at lokale bønder og andre må gripe til våpen for å verje seg og sine tek aldri slutt. - Det er og eit viktig element i ei slik markering.
 
 
 
 

"Slaget i Kringen skapte ei rad med mytar og tradisjonar i Gudbrandsdalen som vart viktige i den seinare nasjonalromantikken. Best kjent av dei litterære produkta av hendinga er Sinklarvisa av Edvard Storm."

(Arnfinn Engen i Store Norske Leksikon)

"Hun (Pillarguri) har fått en plass i nordmenns nasjonale bevissthet på linje med Anna Colbjørnsdatter som heftet en hel hær på Norderhov, Annas brødre som kjempet mot svenskene og var ansvarlige for at haldenserne heller brente byen enn å overgi den, kaptein Dreier som kjempet og døde så heroisk ved Trangen og bare et lite trappetrinn under den fremste av alle våre gamle krigshelter, selveste Tordenskiold.
(Lars Løberg - Norsk Slektshistorisk Forening)

"I 2012 er det tid for å markere 400-årsjubileet. Det forberedende arbeidet har så vidt startet. Dette blir vår anledning til å bringe Kringenstøtta fram i lyset igjen, blant ved å gjennomføre en nødvendig renovering av en viktig del av vår lokale og nasjonale kulturarv."
(Ordfører Dag Erik Pryhn - les artikkel på kulturarv.no)
 


Det som hendte styrket ”sjølvkjensla” til nordmenn generelt og dølene spesielt - i en tid da landet lå langt nede
 

Kommentar:
1906 – et år etter at unionen med Sverige ble oppløst:
Det er vel ikke tilfeldig at da den første foreningen for utvandrede gudbrandsdøler i USA ble dannet  i Minneapolis 1906, valgte de 83 grunnleggerne navnet ”Kringen” - og den første oppgaven var å samle penger til en minnestøtte (Holbøstøtta) i Kringen i Sel.
Det er vel heller ikke tilfeldig at Kongen og Statsministeren var tilstede ved avdukingen av denne støtten i 1912 (300-årsjubileet).


 


Sel Historielag ber alle som har bilder, gjenstander eller informasjon knyttet til markeringene i 1912 og 1962/63 om å ta kontakt med historielaget.

Vi er blitt bedt om å bidra med en utstilling ved 400-årsmarkeringen i 2012 - og håper så mange som mulig vil hjelpe oss med dette.
 

 

 

     

Dagens bilde

(Lagt ut 22. sept 2010)
 

Dagens første kaffekopp


 


Dagens bilde

(Lagt ut 14. sept 2010)
 

Otta


 

 

Det gamle skiferbruddet i sentrum er i dag blitt boligområde.

 
 

Dagens bilde

(Lagt ut 09. sept 2010)
 


Praha 2
 

 

I løpet av åtte måneder fikk rekkverket på denne broen ved Moldau en uventet utsmykning.

Det hele skal ha startet med at et nygift par festet en hengelås på rekkverket - og kastet nøkkelen i elva. De satset på at forholdet skulle vare! - Smitteeffekten var betydelig.

 
 

Dagens bilde

(Lagt ut 09. sept 2010)
 


Praha
 

 

En detalj fra taket på Nasjonalteatret i Praha

 
 

 

Dagens bilde

(Lagt ut 04. sept 2010)
 


Søtvier
 

  'Søtvierslekten (latin. Solanum) er en slekt av urter eller busker i søtvierfamilien (Solanaceae). Søtvierne har hvite, blå eller fiolette blomster i klaser eller skjerm.  
 

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 29. august 2010)

 

 
 
   

Pillarguridagene  26. - 29. august

   
 
 
                   

Fra kransnedleggelsen ved Sinclairstøtta i Kvam 
(Søndag 29. aug. 2010 kl. 14.00)

     
  Ved høytideligheten i Kvam spilte Chris Maile mens jarlen av Caithness, Malcolm Sinclair (medlem av the House of Lords) - og hans sønn la ned krans ved monumentet ved Vik i Kvam.

Etterpå stilte Jon Selfors opp med servering av tradisjonsretten "kål" i Sinclairsamlingen. Her var medlemmer både av Sinclairklanen, Caledonian Society i Oslo, Pillargurikomiteen og styret i Sel Historielag tilstede.

Norman Henderson viste en nydelig fotopresentasjon fra Skottland, - før det hele ble rundet av med kaffeservering.

 

Dagens bilde

(Lagt ut 26. august 2010)

 

Klikk for å se program for byfest og Pillarguridågå


Dagens bilde

 

(Lagt ut 22. august 2010)

Fra Historielagets kjentmannstur til Fugleskjellesetra
22. august 2010

Utsiktspunktet ved Fugleskjellesetra

  På dette bildeutsnittet ser en litt av Selsvollene, Lågen og E6. På hitsiden av E6 ligger Fugleskjelle - 600 meter under oss.  
 
  Det ble en flott tur med Arne Halvorsen som kjentmann.

En halvtime i bilen brakte oss til Putten, hvor vi parkerte bilene. Derfra gikk vi den gamle seterveien ned gjennom bjørkeskogen til Fugleskjellesetra - med noen korte stopp der Arne orienterte oss om det vi så.

Ved Fugleskjellesetra ble ryggsekkene satt igjen, mens vi tok en avstikker til utsiktspunktet over dalen - litt nordenfor setra. Et stup på 600 meter ventet oss, men også et vidsyn fra Sel (tidligere Nord-Sel) til Selsverket, et fugleperspektiv på gårder og åkrer strødd utover de flere tusen mål store Selsvollene.
- Og gjennom det hele slynget Gudbrandsdalslågen og E6 seg som et blått og et grått bånd.

     
  Grisen som klatret ned  
     
  Arne fortalte blant annet om den gang den tidligere eieren, Marit, gikk/klatret ned den stupbratte snarveien fra Fugleskjellesetra - ned lia til Fugleskjelle:

Da hun vel var kommet ned til bruket nede i dalen og hadde gått inn på kjøkkenet der - kom grisen hun hadde oppe på setra ruslende inn etter henne.

Den hadde fulgt etter henne - og på et eller annet vis klart å komme seg ned den samme, nesten stupbratte stien som hun hadde gått.


En fantastisk utsikt over dalen er belønningen for den som tar turen hit.

     

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 17. august 2010)

 

 

Sel Historielag - lett fottur fra Putten til Fugleskjellesetra med kjentmann Arne Halvorsen

 
     
  Førstkommende søndag - 22. august.
Samkjøring fra Ottatunet, ta med kaffe og biteti.
Flott utsikt over Gudbrandsdalen, Sel og Selsvollene – 600 meter over dalbunnen.

Frammøte kl 1000 ved Ottatunet    
(–avlyses ved sprutregn)         :-)

Alle ønskes velkommen!

     

     


Omtrent midt på dette kartet ser du både Putten og Fugleskjellesetra.
(Takk til Sel kommune for lån av kartet)
 


 

Dagens bilde II

 
 

(Lagt ut 17. august 2010)

 

 

Ein kvinnealder ved vevstolen

 
     
  Ved sida av gardsdrift og barnestell har Randi Lunde i over 33 år nytta dei ledige stundene ho hadde, ved veven. Handarbeid og ei vidareføring av dei gamle tradisjonane med billedvev og rutavev har vore ein lidenskap for ho.

Les meir ...

 
 

 

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 07. august 2010)

 

 
 
   

Pillarguridagene - Foreløpig program 26. - 29. august

   
 
 
                   

Les mer ...

     

 

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut  04. august 2010)

 
 

Ei einsleg bjørk i morgonskodda

Seterkveer i Nord-Fron

     

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 22. juli 2010)

 
 

Lørdag 31. Juli - kl. 10.00 - 17.00
Søndag 1. August - kl. 10.00 - 16.00

 Les mer

 
 

 

Helle i Vågå - Gardmillom


Helle - ein del av det gamle tunet.
 

  Den gamle garden Helle ligg høgt over Vågåvatnet med ei fantastisk utsikt mot vatnet og Jotunheimen. Garden har to freda hus og er ein del av Vågå gardshotell.

Les meir om Helle og det gamle pensjonatet i GD sin artikkel.

 
 

     

Dagens bilde

 

(Lagt ut 19. juli 2010)

 

Pilegrimsleden gjennom Sel
- Ny brosjyre

  Ny brosjyre - et samarbeid mellom Sel kommune, Pilotprosjekt Pilegrimsleden
og Sel Historielag
 
 
  Ved kirken på Selsverket og ved kirken på Sel er det nå satt opp bokser med en ny brosjyre. Den inneholder kart og beskrivelse over Pilegrimsleden fra Otta til grensen mot Dovre.

Pilegrimsleden 2010
Stor internasjonal medieoppmerksomhet:

Fra Pressemeldingen
Vandrepakker à en uke
RAI UNO - Italiensk radio sender daglige reportasjer i en måned fra vandringen
Tyske journalister på pressetur i Oppland i  juni
Nordmanns-Forbundet i Seattle i USA arrangerer 10-dagers gruppeturer à 20 personer

Spanske journalister på pressetur i Oppland
Franske turoperatører?
Spansk pilegrimsforening planlegger tur for minimum 200 deltakere i 2011
TV-program ”Veien til Nidaros”
Praktbok på tysk om Pilegrimsleden mellom Domkirkeodden og Nidaros

Les mer om Pilegrimsleden

Linker til Pilegrimsleden gjennom Sel (kart etc.):
Bjørkerusta - Sjoa - Otta (pilegrim.info)
Otta - Jørundgard - Rostbakken (pilegrim.info)

 
 

 
 

(Lagt ut 13. juli 2010)

 


Dansefestivalen på Sel er i gang

     
 

... i serien: Du finner det i Gudbrandsdalen ...

 
     


Illustrasjonsfoto fra dansefestivalen i 2008
 

  Velkommen til Selfestivalen - med Norges og Sveriges aller beste innen danseband og gammeldans. Spelemannsprisvinnere og Grammyvinnere kommer til Sel kommune i Gudbrandsdalen.
I fem dager arrangeres det konserter, allsang, barneprogram, dansekurs, show, moro og dans, dans, dans, dans...på flere gulv under tak.
 
 
 

Sven Ingvars
Ole Ivars
Ole Jonny Bekkemellem
Ingemars

Dalakopa
Dænsebændet Furulunds
Lasse Stefanz
The Beatniks

 
 

- for å nevne noen få.

 
 
 

Artistoversikt 2010

(Sjekk
nettstedet for endelige datoer, program etc )
 

 
     
 
 
 

Lørdag 31. Juli - kl. 10.00 - 17.00
Søndag 1. August - kl. 10.00 - 16.00

 Les mer


Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 09. juli 2010)

 


Raku-keramikk fra Otta

     
 

... i serien: Du finner det i Gudbrandsdalen ...

 
     

     

     
 

En av våre dyktigste keramikere holder til på Otta.

Kjell R Voldheim har utdanning innen formgivning og driver eget keramikkverksted. Han arbeider innenfor de fleste teknikker med ulike leirer. Han arbeider hovedsakelig med brukskeramikk i høgbrent steingods, men også med andre leiretyper og teknikker. Han har god erfaring innen den spesielle Raku-teknikken og lager dekorative arbeider innen teknikken.
All produksjon foregår bare med tradisjonelle håndteknikker, hovedsakelig dreiing, og det nyttes ikke maskinell serieframstilling eller støping.
Kjell lager også produkter på bestilling etter kundens egne ønsker.

Les mer ...
 

 

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 05. juli 2010)

 


Feforkampen
sett fra Saukampen (1659 m.o.h.) en disig julidag i 2010

     
     


Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 29. juni 2010)

 


Akeleie
(Aquilegia)

     
     


 


Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 29. juni 2010)

 


Eldhus

     
     


 


 

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 25. juni 2010)

 


Trostereir med egg
på uventa plassar

     
     


Ved seterdøra hadde eit trostepar bygd reir.
 


Om nokre veker er ungane flygeferdige.

     
  Trostefamilien (Turdidae) er små til mellomstore fuglar. Familien er utbreidd over det meste av verda og har ca. 300 artar. Den største slekta i familien er Turdus som har 61 artar. Trostane vert ofte delt i to grupper. Dette er stortrostar med 100 artar og 15 slekter og småtrostar med 200 artar og 33 slekter. Nyare forsking viser at småtrostane er nærare i slekt med flugesnapparar enn med dei eigentlege trostane.

Les meir (Wikipedia)

Frå svensk Wikipedia:
"Familjen förekommer främst, men inte enbart, i Gamla världen. De är kraftiga medelstora fåglar med mjuk fjäderdäkt. De är främst insektsätare men vissa tenderar att vara allätare och de födosöker oftast på marken. Merparten av arterna har distinkta och vittljudande läten och flera arters sång brukar beskrivas som mycket vackra."


Bjørktrost (Turdus pilaris) Wikipedia

  Frå engelsk Wikipedia:
"Thrushes are plump, soft-plumaged, small to medium-sized birds, inhabiting wooded areas, and often feed on the ground or eat rose hips. They range in size from the Forest Rock-thrush, at 21 g (0.74 oz) and 14.5 cm (5.7 in), to the Blue Whistling-thrush, at 178 g (6.3 oz) and 33 cm (13 in). Most species are grey or brown in colour, often with speckled underparts.

They are insectivorous, but most species also eat worms, snails, and fruit. Many species are permanently resident in warm climes, while others migrate to higher latitudes during summer, often over considerable distances.

Thrushes build cup-shaped nests, sometimes lining them with mud. They lay two to five speckled eggs, sometimes laying two or more clutches per year. Both parents help in raising the young.[1]

The songs of some species, including members of the genera Catharus, Myadestes, and Turdus, are considered to be among the most beautiful in the avian world."
 
 

Dagens bilde

 
 

(Lagt ut 18. juni 2010)

 


Liljekonvallblad med duggdråper
Otta

     
     

  Liljekonvall (Convallaria majalis) er en plante i konvallfamilien

Siden 1982 har liljekonvallen vært Finlands nasjonalblomst, og den er Østfolds fylkesblomst.
Liljekonvall finnes oftest på bakken i lune skogholt, men er også observert helt opp i 1200 moh, og så langt nord i landet som Rana.

Les mer (Wikipedia -eng.)

 

 

Dagens bilde
 

     
 

(Lagt ut 16. juni 2010)

 


Kringen - 800 dagar

     
     
  Torsdag 17. juni er det 800 dagar (omlag
2 år og 2 månader) att til 400-årsmarkeringa i Kringen.
Slaget i 1612 var vel, i europeisk målestokk, ei mindre hending i ei tid med mykje ufred i Europa,  men det som skjedde der kom i ettertid til å få svært mykje å seia ut over det reint lokale.

Fredeleg sameksistens

I vår tid er det dei gode tilhøva vi har til dei som vi for fire hundre år sidan sloss i mot - og den store symbolverdien hendinga og mytane rundt ho fekk i nasjonsbygginga av Noreg som ein ønskjer å leggje vekt på i ei slik markering.

Vi lever i eit Europa der det er stor vilje til å løyse problem landa imellom på fredeleg vis. 

  Det er ikkje så mange år sidan det ikkje var slik.
Arbeidet for å unngå at ting som dette skjer på nytt - arbeidet for å unngå at lokale bønder og andre må gripe til våpen for å verje seg og sine tek aldri slutt. - Det er og eit viktig element i ei slik markering.
 
 
 
 
"Slaget i Kringen skapte ei rad med mytar og tradisjonar i Gudbrandsdalen som vart viktige i den seinare nasjonalromantikken. Best kjent av dei litterære produkta av hendinga er Sinklarvisa av Edvard Storm."

(Arnfinn Engen i Store Norske Leksikon)

"Hun (Pillarguri) har fått en plass i nordmenns nasjonale bevissthet på linje med Anna Colbjørnsdatter som heftet en hel hær på Norderhov, Annas brødre som kjempet mot svenskene og var ansvarlige for at haldenserne heller brente byen enn å overgi den, kaptein Dreier som kjempet og døde så heroisk ved Trangen og bare et lite trappetrinn under den fremste av alle våre gamle krigshelter, selveste Tordenskiold.
(Lars Løberg - Norsk Slektshistorisk Forening)

"I 2012 er det tid for å markere 400-årsjubileet. Det forberedende arbeidet har så vidt startet. Dette blir vår anledning til å bringe Kringenstøtta fram i lyset igjen, blant ved å gjennomføre en nødvendig renovering av en viktig del av vår lokale og nasjonale kulturarv."
(Ordfører Dag Erik Pryhn - les artikkel på kulturarv.no)
 


Det som hendte styrket ”sjølvkjensla” til nordmenn generelt og dølene spesielt - i en tid da landet lå langt nede
 

Kommentar:
1906 – et år etter at unionen med Sverige ble oppløst:
Det er vel ikke tilfeldig at da den første foreningen for utvandrede gudbrandsdøler i USA ble dannet  i Minneapolis 1906, valgte de 83 grunnleggerne navnet ”Kringen” - og den første oppgaven var å samle penger til en minnestøtte (Holbøstøtta) i Kringen i Sel.
Det er vel heller ikke tilfeldig at Kongen og Statsministeren var tilstede ved avdukingen av denne støtten i 1912 (300-årsjubileet).


 


Sel Historielag ber alle som har bilder, gjenstander eller informasjon knyttet til markeringene i 1912 og 1962/63 om å ta kontakt med historielaget.

Vi er blitt bedt om å bidra med en utstilling ved 400-årsmarkeringen i 2012 - og håper så mange som mulig vil hjelpe oss med dette.
 

 

 


(Lagt ut 15. juni 2010)


Epletre i blomst
i Gudbrandsdalen
 

     

 

Eple

"Eple, apal, planteslekten Malusi rosefamilien. Ca. 25 arter i Europa, Asia og Amerika. Trær eller busker med spredte, stilkete og hele blad. Store blomster, som sitter i fåblomstrede, skjermlignende klaser. Fem begerblad, fem hvite eller rødlige kronblad, mange pollenbærere og fem fruktblad. Frukten er oftest et femrommet bæreple (se eplefrukt) med to frø i hvert rom. Flere arter, og en mengde hybrider og kulturformer blir dyrket, dels som nytte-, dels som prydplanter." (Store norske leksikon.)

Historikk

"Epledyrkingen er flere tusen år gammel. Ordet eple, som er felles på de nordeuropeiske språk og muligens av keltisk opprinnelse, tyder på at eple har vært kjent i Nord- og Mellom-Europa før romernes erobring, og man har i Skandinavia steinalderfunn som dreier i samme retning. I Osebergskipet (ca. 850 e.Kr.) ble det funnet 54 godt bevarte epler, som viser at de ble høyt verdsatt. Men først etter kristendommens inntog, særlig i forbindelse med klostrene, ble epledyrkingen mer alminnelig i Norge."  (Store norske leksikon.)

Visste du at ...

Kina produserer over en tredel av verdens epler? (tall fra 2003)

Les mer hos Store norske leksikon.

 
     
 
 

(Lagt ut 01. juni 2010)


BERGVERKSUKE 2010
 

      Søndag 13. juni kl. 11.00
Kulturminneområdet Rustgruvene, guidet tur
med Kjell Voldheim.
Vi går den 6 km lange kulturstien om Rustgruvene, Vetahøe og Bukkedalen.
Frammøte: P-plass ved Nordre Rusten.
   
     


Fra 7. – 13. juni 2010
vil Sel kommune i samarbeid med Verdiskapningsprogrammet
arrangere ”Bergverksuke 2010”

     
 
 
       
 
 
 • Guidede turer til utvalgte bergverkslokaliteter i kommunen
   
 • Foredragsrekke med emner fra bergverk og steinindustrien
   
 • Bergverk i Sel kommune, utprøving av undervisningsopplegg for 5. årstrinn i grunnskolen. Otta skole.
   
 • Utstillinger
   
 • Åpne bedrifter
   
 
       
 

Les mer: Program etc.

Dette er en fin mulighet til å bli kjent med sin egen kommune

 
 
 

(Lagt ut 29. mai 2010)


Rydding og merking av Pilegrimsleden
 


Dag Haugaløkken (t.v.) og Per Bakke ved grensa mot Nord-Fron

 
     
 

Sel Historielag er i ferd med å rydde og merke Pilegrimsleden gjennom Sel for sesongen 2010. Bjørn Engehagen og Ivar Breden rydder to av strekningene mens Kåre Simenstad, Dag Haugaløkken, Per Bakke og undertegnede tar de resterende to.

Internasjonal oppmerksomhet
Leden vil i sommer få besøk bl. a. av journalistgrupper fra de fleste store turistnasjonene i Europa, noe som kan gi ringvirkninger også for lokale bedrifter og næringsliv.
(Les mer ...)

Et fint turtilbud
Vi håper så mange selværer (og andre) som mulig vil benytte seg av dette turtilbudet som i Sel strekker seg fra grensa mot Nord-Fron i sør til grensa mot Dovre kommune i nord.


Utsikt mot jernbanebrua over Lågen
like nord for Sjoa

Linker til Pilegrimsleden gjennom Sel (kart etc.):
Bjørkerusta - Sjoa - Otta (pilegrim.info)
Otta - Jørundgard - Rostbakken (pilegrim.info)

 
   
     
 
 
                   

Vågåmo

(Lagt ut 28. mai 2010)

Arkivbilde 2006


Speil - speil på veggen der ...

(Lagt ut 24. mai 2010)

     
  I Anatolia (Tyrkia) har man funnet 8000 år gamle obsidianspeil, i Kina lagde de bronsespeil for 4000 år siden. ...  Glasspeil har vanligvis et sølv- eller aluminiumslag.
Les mer (engelsk artikkel) ...
 
 
     

Gullasalea
Rhododendrum Luteum

(Lagt ut 22. mai 2010)


 


Pinse 
 

  "Pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskedagen (50. påskedag) ...

Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Dette var opprinnelig navnet på den jødiske høytiden sjabuót som ble feiret den femtiende dagen etter pesach." (Wikipedia)
(shavuot/sjabuót)
 
 
  Les mer - Store norske leksikon.

Les mer - Wikipedia

     


Kvam


 Arkivbilde - mai 2009

     
 

(Lagt ut 18. mai 2010)

 
     

17. mai

Lesja - i bakgrunnen Lesja kyrkje
(arkivbilde)

     
  Nokre glimt frå 17. mai på Otta i 2003

Litt frå Romsdalen og Lesja 17. mai i 2007

Ruste - 17. mai 2004

"17. mai. Norges grunnlovsdag, feires til minne om Eidsvollsgrunnlovens vedtagelse 17. mai 1814"
Store norske leksikon - Les mer ...

17. mai i Wikipedia
     
 

(Lagt ut 16. mai 2010)

 

Såtid i dalen


(Bredebygden - arkivbilde)

     
 

(Lagt ut 12. mai 2010)

 
     

8. maiBilder fra flagg ved Sødorp kirke (over) og Krigsmuseet i Kvam (under).
(Bildene er tatt 8. mai 2009)

     
  Frigjøringsdagen i Norge den 8. mai 1945 er den dagen tyske militære styrker kapitulerte etter fem år med okkupasjon. Tyskland kapitulerte betingelsesløst, og ut over sommeren 1945 ble de tyske styrkene sendt tilbake til Tyskland.
(les mer - Wikipedia)

Les også om Norge under den annen verdenskrig (1939–45) i Store norske leksikon

Kampene i Kvam i 1940 var særlig harde. Gudbrandsdal Krigsminnesamling ved Kvam kirke inneholder dokumentasjon om krigshandlingene.

Les intervju med Molberg Nilssen i GD
 

 

(lagt ut 08.05.2010) 

 


 


Besøk fra Gudbrandsdalslaget i USA
(Kringenmarkeringen i 2012) 

Jim Olson
- hans 17. tur til Norge og Gudbrandsdalen.

     
 

Møte på rådhuset

22. april 2010 kom Jim Olson, presidenten i det amerikanske Gudbrandsdalslaget til Otta for å bli orientert om planene for 400-årsmarkeringen i Kringen.

Jim fikk i møtet på rådhuset en grundig orientering om hva som var skjedd så langt, hvem som er involvert og hvilke planer som pr i dag foreligger. Jim fortalte på sin side om Gudbrandsdalslaget og det arbeidet de i dag driver.  Les mer

 
 

Reisen hit var imidlertid ikke uproblematisk:

Askefast i Amsterdam - bagasjen borte - togreise sittende på gulvet til København - en hjelpsom svenske ...

Les mer  (Lagt ut 07. mai 2010)

 

(lagt ut 05.05.2010) 


 

Medlemsmøte - Torsdag 6. mai - kl 19.00 på Selsro

Odd Bakke viser en kortfilm fra postgangen fra Oslo til Otta og videre til Heidal. Her deltar aktører fra Sel og Heidal.. Han forteller også litt fra lokal posthistorie.
Vi vil videre vise noen gamle bilder fra Otta.
Denne gang blir det åresalg og kaffe og biteti.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.
Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

Les mer om Sel Historielag på websidene til laget.

(Lagt ut 05. mai 2010)

 

(lagt ut 02.05.2010) 

Phalaenopsis i Sel


 

Phalaena er navnet på en type store møll.

Denne blomsten sies å ligne disse. De kalles derfor også ofte "Moth orchids" (møllorkideer). De hører hjemme i Sørøst-Asia fra Himalayafjellene til Filippinene og Nord-Australia

Les mer (eng.)
 

 

(lagt ut 30.04.2010) 

Første mai
 

 

"Første mai, internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. I 1888 besluttet den amerikanske landsorganisasjon, American Federation of Labor, å gjennomføre generalstreik 1. mai 1890 som ledd i kampen for 8-timers arbeidsdag. Med bakgrunn i dette initiativ vedtok stiftelseskongressen for den annen internasjonale i Paris 1889 å gjøre 1. mai til en internasjonal demonstrasjonsdag, også fra 1890 ... I Norge er 1. mai offentlig høytidsdag og lovfestet fridag siden 1947." (Les mer: Store norske leksikon)
 

 
 


Selvær

Selværen Olav Kringen, (født 24. juli 1867, død 6. oktober 1951) var en norsk journalist og pioner innen arbeiderbevegelsen. Kringen reiste i 1887 til USA hvor han tok lærerutdannelse, men viet seg senere til journalistikken. Etter å ha kommet tilbake til Norge ble han ansatt i Social-Demokraten, hvor han i 1903 til 1906 også var redaktør. Også i Arbeiderpartiets blad Det tyvende århundre var han redaktør fra 1900 til 1904.

Ut over sine redaktørverv er Kringen i ettertiden mest kjent for den norske oversettelsen av Internasjonalen.

(Wikipedia
 


Etter at han kom tilbake fra Amerika, satte han seg opp et
staselig hus i Høgkringom nær Otta. Han har også fått
navnet sitt på en vei i byggefeltet Plassjordet.


(lagt ut 26.04.2010) 

Pilegrimsleden 2010
Stor internasjonal medieoppmerksomhet

     
 

I en pressemelding fra Pilotprosjekt Pilegrimsleden fortelles det om stor internasjonal medieoppmerksomhet.

Verdifull markedsføring

Dette kan få betydning for regionene i vårt distrikt - Nord- og Midtgudbrands-dalen.
En pressedekning av det omfanget som skisseres her vil være viktig også for næringslivet i dalen - markedsførings-verdien for distriktet er stor - en tilsvarende kampanje ville ha kostet millionbeløp!

Les mer ...

Fra Pressemeldingen
Vandrepakker à en uke
RAI UNO - Italiensk radio sender daglige reportasjer i en måned fra vandringen
Tyske journalister på pressetur i Oppland i  juni
Nordmanns-Forbundet i Seattle i USA arrangerer 10-dagers gruppeturer à 20 personer

Spanske journalister på pressetur i Oppland
Franske turoperatører?
Spansk pilegrimsforening planlegger tur for minimum 200 deltakere i 2011
TV-program ”Veien til Nidaros”
Praktbok på tysk om Pilegrimsleden mellom Domkirkeodden og Nidaros

Illustrasjon: Milestein på Selsverket - med utfrest kilometerangivelse for gjenstående avstand til Nidaros.

 (Lagt ut 26. april. 2010)

 

(lagt ut 22.04.2010) 

Kyrkja på Selsverket
Står ho på rette tomta?

     
 

Lysbildeforedrag sundag 25. april

For ei tid sidan vart Sel Historielag bedt om å lage ein lysbildepresentasjon om kyrkja på Selsverket. Denne vert vist sundag kveld (25. april etter gudstenesta som tek til kl. 19.00).

Står ho på rette tomta? Kvifor rustar ikkje jarnet i tårnspiret? Kvifor måtte mange av dei som budde i Bredebygden reise til Kvamskyrkja?

 
  Stor takk til Marit Stormorken som skaffa mykje informasjon – mellom anna manuskripta til Pål Drivenes frå feiringa i 1952 - og notatboka til Johan Nygaard, fyrste ordføraren i Sel og klokkar gjennom meir enn førti år (1875-1916).
 
 

(lagt ut 16.04.2010) 

Krokus
  
 

  "Crocus, slekt i sverdliljefamilien. Ca. 80 arter, de fleste i middelhavsområdet. Plantene har underjordiske, flatrunde stengelknoller, smale, lange blad med hvit midtlinje og nedbøyde kanter. Blomster i mange farger med langt, smalt, stilkaktig kronrør og seksdelt, klokkeformet krage. Tre pollenbærere og en griffel med tredelt arr.

Mange arter alminnelig dyrket, de fleste blomstrer svært tidlig om våren, som vårkrokus, C. vernus, med blå eller hvite, ofte stripete blomster. Dyrkes i mange kulturformer og forvilles lett. Gulkrokus, C. flavus, med gule blomster, blir også alminnelig dyrket i mange former. Høstblomstrende er bl.a. høstkrokus, C. speciosus, med fiolette blomster, svært hardfør og villig art som sprer seg lett. Safrankrokus dyrkes i Mellom- og Sør-Europa for safranproduksjon." (Store norske leksikon)

 
 
 
  "Slekten kommer opprinnelig fra områdene rundt Italia, Balkan og Tyrkia. De er for det meste høyfjellsplanter." (Wikipedia)

Les mer om krokus på "hagegalsidene".

"Safran er et krydder som består av de tørka arrene fra safrankrokusen (Crocus Sativus L.). Dette er ett av de mest kostbare krydder som finnes. Til ett kilo safran kreves minst 70 000 krokuser, eller omtrent 150 000 til 200 000 arr, som må plukkes og renses for hånd." (Wikipedia)

 

(lagt ut 14.04.2010) 

Dagens blomst
  
 

     

(lagt ut 08.04.2010) 

Otta Sag 2005
(før Sagtunet)

 

 

Otta Sag ble etablert i 1942 og har i alle år vært en hjørnesteinsbedrift i Sel kommune.  Otta Sag er  totalleverandør av trelast med eget impregneringsanlegg.

"Fra oppstarten bestod en del av produksjonen av å lage sviller for NSB. Tidlig på 50-tallet ble bedriften flyttet ut på øya over "vesle-elva", hvor det ble drevet ren skurlastproduksjon. Foredling av materialene ble foretatt av Fåvang Sag. Egen videreforedling kom på plass på 60-tallet, høvel og barkemaskin ble montert. I perioden 1970 til 1980 ble bl.a. "Gullhøne" montert og sag ombygd. Nytt høvleri og administrasjonsbygg ble også reist. Fra 1980 og frem til i dag har det pågått med omfattende ombygging av sag, kombiverk, høvleri, målestasjon for tømmer. Det er også investert i nytt impregneringsanlegg og 2 trelasttørker." (Informasjon hentet fra bedriftens nettsted) Les mer her

 

(lagt ut 06.04.2010) 

Det er mye interessant på NRK

 

     

(lagt ut 26.03.2010) 

Påske - Rondane

  Sjekk løypene og løypekartene i Gudbrandsdalen på www.skisporet.no

Her kan du tipse om løypesider

 
       
   
Bjorli
Høvringen
Mysuseter og Raphamn
Peer Gynt
Kvamsfjellet
Skåbu
Gålå
 
Fefor
Kvitfjell
Venabygdsfjellet
Ringbu Østfjell
Espedalen
Øyer
Lillehammer
 
  Sjekk reiselivsidene her - Rondvassbu, Høvringen, Mysuseter, Peer Gynt etc.
Værsider og Webkamera for fjellområdene og dalen kan du sjekke her
 

(lagt ut 24.03.2010) 

Vollsdammen


(lagt ut 21.03.2010) 

Solsikker

 

Noen solsikker i Fron.
Les mer om solsikker her (no) og her (eng)

 

(lagt ut 16.03.2010) 

Faukstad
 

 

Les mer om Heidal på www.heidal.no og på www.heidal-historielag.org/heimesida.html

 
       
  Sjoafestivalen Eventyrfestivalen  

(lagt ut 13.03.2010) 

Otta
Bruene over Lågen

 

Les litt om de gamle bruene over Lågen her

 

 

(lagt ut 11.03.2010) 

DMS - Otta
Et løft for Nord-Gudbrandsdalen

  Sterk støtte til Distriktsmedisinsk senter i Norddalen

"Representanter for Sel kommune og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal (prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad, kommunalsjef Kåre Eide, regionsjef Ole Aasaaren, ordfører Dag Erik Pryhn og regionrådsleder Simen Bjørgen) har hatt møter med Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Helsedirektoratet om utviklingen av DMS Otta. Det gis sterk støtte til det videre arbeidet. ..."
Les mer ...

Øyelege, hudlege, audiograf ...

Samfunnsøkonomisk vil det være lønnsomt å få utført flere legetjenester i distriktet.
Snart vil de som har behov for øyelege, hudlege eller audiograf - for å nevne noen - kunne få gjort dette i Norddalen - og spare seg og samfunnet den lange reisen til Lillehammer eller Gjøvik.
(Underskrevne måtte for eksempel til Gjøvik for hudlegetjenester og dit måtte min svigerfar også reise for å få tilpasset høreapparatet sitt. - En tur-retur reise på henholdsvis 32 mil fra Otta og 26 mil fra Vinstra.)

 
 

 
  Omvisning for Landslaget for offentlige pensjonister

Et stort antall medlemmer fra Landslaget for offentlige pensjonister fra Nord- og Midtdalen benyttet onsdag  anledningen til å få en omvisning i det nye bygget. Terje Lindby ønsket forsamlingen velkommen og etter en orientering i Rådhuset tok kommunalsjef for pleie og omsorg - Kåre Eide - de frammøtte med gjennom nybygget. Her var arbeidet med fullføring av innredningen kommet langt - og det var virkelig et imponerende tilbud han kunne informere om.

Alt i alt er dette et svært godt bidrag til å trygge bosettingen i Nord-Gudbrandsdalen - gjennom et bedre helsetilbud til de som bor her, mindre transportkostnader, mindre fravær fra arbeid p.g.a. kortere reisevei til spesialist og mindre bruk av følgeressurser - spesielt til eldre og kronisk syke.

Sykehuset Innlandet

Samarbeid med Sykehuset Innlandet står her sentralt. Det er da også et lite auditorium i det nye bygget - hvor det er lagt til rette for bildetelefonkontakt og direkte konferanser med Sykehuset. Dette kan også benyttes til opplæring og kursing av helsepersonell i Norddalen.

 
     
 

 
 
Auditoriet nærmer seg ferdigstilling

 

Web: G.N.

Et av badene, legg merke til heisskinnen i taket. Den går fra pasientrommet direkte inn på badet. Sparer de ansatte for tunge løft.
 

(lagt ut 10.03.2010) 

Heidal

  "I fjellbygda Heidal øverst i Gudbrandsdalen, kan du få det beste av naturopplevelser. Vi kan nevne: Rafting i Sjoa, juv - vandring, Ypperlig Utgangspunkt for Fjellturer i Jotunheimen og Rondane, oppkjørte skiløyper i fleng, 15 min. til skitrekk, seterbesøk, gardsbesøk, og mye mye mer"
Les mer på
www.heidal.no og på www.heidal-historielag.org/heimesida.html
 
     

 

(lagt ut 09.03.2010) 

 

  900 dagar  
   

I dag, tysdag 9. mars er det 900 dagar (omlag
2 år og 5 månader) att til 400-årsmarkeringa i Kringen.
Slaget i 1612 var vel, i europeisk målestokk, ei mindre hending i ei tid med mykje ufred i Europa,  men det som skjedde der kom i ettertid til å få svært mykje å seia ut over det reint lokale.

I vår tid er det kanskje dei gode tilhøva vi har til dei som vi for fire hundre år sidan sloss i mot - og den store symbolverdien hendinga og mytane rundt ho fekk i nasjonsbygginga av Noreg som ein bør leggje vekt på i ei slik markering.

Vi lever i eit Europa der det er stor vilje til å løyse problem landa imellom på fredeleg vis. 
Det er ikkje så mange år sidan det ikkje var slik.
Arbeidet for å unngå at ting som dette skjer på nytt - arbeidet for å unngå at lokale bønder og andre må gripe til våpen for å verje seg og sine tek aldri slutt. - Det er og eit viktig element i ei slik markering.
 

 

 
 
 
"Slaget i Kringen skapte ei rad med mytar og tradisjonar i Gudbrandsdalen som vart viktige i den seinare nasjonalromantikken. Best kjent av dei litterære produkta av hendinga er Sinklarvisa av Edvard Storm."

(Arnfinn Engen i Store Norske Leksikon)

"Hun (Pillarguri) har fått en plass i nordmenns nasjonale bevissthet på linje med Anna Colbjørnsdatter som heftet en hel hær på Norderhov, Annas brødre som kjempet mot svenskene og var ansvarlige for at haldenserne heller brente byen enn å overgi den, kaptein Dreier som kjempet og døde så heroisk ved Trangen og bare et lite trappetrinn under den fremste av alle våre gamle krigshelter, selveste Tordenskiold.
(Lars Løberg - Norsk Slektshistorisk Forening)

"I 2012 er det tid for å markere 400-årsjubileet. Det forberedende arbeidet har så vidt startet. Dette blir vår anledning til å bringe Kringenstøtta fram i lyset igjen, blant ved å gjennomføre en nødvendig renovering av en viktig del av vår lokale og nasjonale kulturarv."
(Ordfører Dag Erik Pryhn - les artikkel på kulturarv.no)
 


Sel Historielag ber alle som har bilder, gjenstander eller informasjon knyttet til markeringene i 1912 og 1962/63 om å ta kontakt med historielaget.

Vi er blitt bedt om å bidra med en utstilling ved 400-årsmarkeringen i 2012 - og håper så mange som mulig vil hjelpe oss med dette.
 

 
                   

(lagt ut 06.03.2010) 

Sjoa
 
 
 

Brakelien/Bråkålia på vestsida av Lågen - like sør for åmotet.

                   

(lagt ut 01.03.2010) 

Bredebygden
 
 
 

Les mer om Bredebygden og Bredebygdens historie på disse to nettstedene:

                   
 

Bredebygden Lokalhistoriske Selskap   

Bredebygden: selhistorie.no  

(lagt ut 28.02.2010) 

Bredebygden
 
 

Bredebygden sett fra veien opp til Kringsetrene

Les mer om Bredebygden og Bredebygdens historie på disse to nettstedene:

                   
 

Bredebygden Lokalhistoriske Selskap   

Bredebygden: selhistorie.no  

(lagt ut 24.02.2010) 

Vinterferietid i Gudbrandsdalen 
 

 

     

(lagt ut 21.02.2010) 

Høstbilde fra Jæren 
 

 

     

(lagt ut 19.02.2010) 

Traner
 
 
Et litt uskarpt vårbilde (april/mai) av traner i fjellet i Gudbrandsdalen.
 

  Grus grus

, fugleart i tranefamilien. Eneste hekkende art i sin familie her i landet. Den er større enn stork, med meget lang hals og lange ben. Den er vanligvis meget sky og har et trompetlignende skrik." (Store norske leksikon)

Rekord på 15300 traner i tranedans ved Hornborgarsjön i Sverige i 2008

"Tranan är Västergötlands landskapsfågel"
"När tranorna är som flest kan det röra sig om 13-14.000 fåglar samtidigt på fälten vid Trandansen, i Hornborgasjöns sydvästra hörn. " (lst.se)


Rabbagast
(Illustrasjonsfoto)


 

NRK - Språkspalten forklarer ordet slik:

"Rab(b)agast" er betegnelse på en villstyring, bråkmaker osv., og ordet har en helt konkret opprinnelse. Det var den franske forfatteren Victorien Sardou som i 1872 skrev skuespillet "Rabagas", og dermed la grunnlaget for et nytt ord også i vårt språk. Når det gjelder det første leddet "raba-", kan Sardou hatt latin i tankene - vi kjenner jo ordene "rabiat", "rabulist", "rabies", som alle har samme opprinnelse. Det siste leddet "-gas" er beslektet med "gast".

I Språkspalten til NRK kan du finne forklaringer på mange andre ord og uttrykk, en del stedsnavn og også noen etternavn.

Øyaområdet
2005 - før kunstgressbane og kultursal


(lagt ut 09.02.2010) 

 

 

Om vel to år får vi 400-års markeringen i Kringen. Benytt sjansen til å lese det H. Angell skrev i boka som ble gitt ut i forbindelse med 300-års markeringen i 1912.
Den markeringen fant sted sju år etter at unionen med Sverige ble oppløst og Norge ble et selvstendig land.
 

 

Skottetoget - Et 400-aars minde

 

 

Oberst H. Angells bok om skottetoget i nytt opptrykk. Denne gang med ny forside: Et maleri av Georg Strømdal (født i Christiania i 1856, død i Kragerø i 1914.)
Maleriet henger på vertshuset Sinclair, Kvam i Gudbrandsdalen
(104 sider)

 

Pris kr. 98,- (+ evt. porto)

Boka kan bestilles hos Bjørn Engehagen,
kasserer i
Sel Historielag
Telefon 61 23 06 98
Mobiltelefon 902 51 247
E-post:
bjengeh@online.no

 


(lagt ut 07.02.2010) 

Elg
- en morgenstund i Gudbrandsdalen


Bildet ble tatt gjennom soveromsvinduet for et par dager siden


Dagens bilder
(lagt ut 04.02.2010) 
 

  Årsmøte i Sel Historielag 18. februar 2010 kl. 19.00 på Selsro.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

- Vanlige årsmøtesaker
- Arnfinn Engen forteller om Skysstasjoner i
  Gudbrandsdalen

- Kaffeservering
Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende før 10. februar.

Det blir anledning til å kjøpe boka på årsmøtet.

Arnfinn Engen
- er tidlegare fylkeskonservator, mangeårig redaktør av "Årbok for Gudbrandsdalen", forfattar og historikar. Han er dessutan ein av bidragsytarane til "Store norske leksikon". mellom anna med fagartiklar om historiske personar og hendingar knytta til Gudbrandsdalen.
 

"Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen"

Skysstellet, den gamle transportordninga for reisande før bilen og jernbanen kom, er eit tema som det er skrive lite om både i rikshistoria og i lokalhistoria. Dette kan vi undre oss over når vi ser kor viktig ordninga med skysstellet var på mange område. Det var vesentleg for administrasjonen av landet at embetsmenn kunne reise. Det var avgjerande for framveksten av turismen på 1800-talet at turistane fekk transport også i innlandet, ikkje berre med båtar langs kysten. For dei fastbuande bøndene var skyssplikta ei plage. Men med opprettinga av dei faste skysstasjonane var skysstellet også ei kjelde til inntekt for mange. På skysstasjonane vart det bygd store hus som seinare var opphav til hotell og reiselivsverksemder.

            Ikkje minst i Gudbrandsdalen er historia om skysstellet eit spennande tema. Dalen var ei hovudferdselsåre gjennom landet, og fleire av dei mest kjente skysstasjonane i landet låg her. Skysstasjonane var ofte avgjerande for kvar dei seinare jernbanestasjonane vart lagt, og dermed styrande for framveksten av tettstadene i dalen.

            Denne boka er den første samla framstillinga av dette temaet i Gudbrandsdalen, og er rikt illustrert med historiske teikningar og fotografi.
 

 (Lagt ut 4. feb. 2010)
 

Det var skysstasjoner bl. a. på Laurgård, Mo (Selsverket), Loftsgård og Nordre Bredevangen.

GD om boka: Verdifull historie

"Skysstasjonane ... var eit sentralt tema i mange av reiseskildringane som vart skrevne på 1800-talet og ikkje reint få kunstnarar og fotografar fanga inn motiv på tur gjennom dalen, eller ved opphaldet på ein skysstasjon. Mange av desse bilda er å finne att mellom desse permene, og er med på å gjera boka om skysstellet i Gudbrandsdalen til god og viktig lokal- og rikshistorie."
 

Nokre klipp frå Per Bakkes artiklar på www.selhistorie.no :

"Laurgård på Nord-Sel hadde skysstasjon og post i 1854."
"Loftsgård Skysstasjon ble etter kontrakt med Knud Loftsgaard opprettet i 1896."
"På Nord-Sel var det således både skysstasjon, post og butikk på Laurgard, og slik var også på Moen (Mo) på Selsverket og på Nordre Bredevangen i Bredebygden."
"I Mo var det skysstasjon og det førte med seg stor trafikk. Det var stor do der, visstnok en sjuseter. Her satt det karer og kvinnfolk side om side."

 

Les mer om Sel Historielag på historielagssidene

 

Dagens bilde
(lagt ut 03.02.2010) 

Høvringen i januar 

 

I bakgrunnen: Jetta

 

Dagens bilde
(lagt ut 30.01.2010) 

Nok et sommerminne 

 

"Dersom Gud skaffar oss sol skal vi sjølve skaffe væte." er eit gamalt ordtak i Ottadalen.
Les om "Bordvassvegen i Lom"
Les meir (Skjåk kommune)

 

Dagens bilde
(lagt ut 28.01.2010) 

Valmuer og kornblomster 

  Du kan lese mer om valmuer her (norsk) og her (engelsk). Kornblomster omtales her (dansk) og her (engelsk).  
   

 


Dagens bilde
(lagt ut 21.01.2010) 

Medlemsmøte
Gamle og nye medlemmer
Onsdag 27. januar - kl 18.00 på Selsro 

 

Historielaget har lagt ned mye arbeid i å avfotografere bildene og identitetskortene fra krigens dager. (Alle innbyggere over 15 år i Sel kommune)

Vi vil på medlemsmøtet onsdag den 27. januar vise fram en del av bildene og fortelle litt om det vi fant.
Det blir anledning til å kjøpe kaffe og biteti.

Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

Arkivet er ennå ikke alfabetisert - det består i dag av ca 6600 filer - og det er tidkrevende å finne fram til enkeltpersoner.

På møtet vil historielagsmedlemmene likevel - i denne omgang - få anledning til å bestille to bilder av slektninger fra arkivet (gratis).

For å få dette til, må vi på møtet få en
e-postadresse som bildene kan sendes til - og nøyaktig navn og helst fødselsår på de to personene en ønsker bilde/kort av.
 

Når vi har fått alfabetisert arkivet vil det bli lettere å finne fram enkeltpersoner - men materialet er så stort at dette vil ligge nokså langt fram i tid og være avhengig av personer som vil/kan utføre arbeidet.
Med tiden ønsker vi å gjøre materialet tilgjengelig for alle.
 

 Lærer Arthur Janson var en kjent person i Sel kommune.


 

 

Arthur Janson ble født i Drammen i 1887 og døde i november 1949. Han er gravlagt på Selsverket.

Han var aktiv i mange sammenhenger, bl. a. søkte han rundt 1920 - sammen med  K.M. Bø og O.G. Moen om «Tilladelse til at drive Kinematograf paa Otta» forteller Bjarne Fredriksen i artikkelen "Romantikk i Kinomørket".

Fra 1. jan. 1926 til 31. des. 1934 var han også ordfører.
 

 

Dagens bilde
(lagt ut 20.01.2010) 

Et sommerminne


Dagens bilde
(lagt ut 18.01.2010) 

Rimfrost i Fron

Den verste kuldeperioden over for denne gang
- i dag har vi fire-fem kuldegrader og fint vintervær i Gudbrandsdalen


Dagens bilde
(lagt ut 12.01.2010) 

Bugardane
på vestsida av Lågen - sør for Otta
 

Kaldt har det vore - og kaldt er det
- men sola ber bod om varmare tider


Dagens bilde
(lagt ut 19.12.09) 

Valmue
med "någå attåt"


 


Dagens bilde
(lagt ut 15.12.09) 

 

Pilegrimsleden 2009
Oppsummeringsmøte - Otta

Romundgard på Sel
(Foto:lånt fra Wikipedia)

 

   

 

Onsdag 2. desember - oppsummeringsmøte i Sel Rådhus

Her ble erfaringene med årets vandresesong - og utfordringer i 2010 drøftet.

 

 

Bruken av Leden øker
Behov for flere overnattingssteder
Romundgard
Jørundgard
Merking
Det digitale kartverket

 

Mange kulturminner
Ny E-6 og Kringen
Rosten
Framtidsutsikter
Pilegrimssenter
Noen bilder

Les mer ...
 

Dagens bilde
(lagt ut 11.12.09) 

 

Bildearkiv fra 1940-åra

Illustrasjon - en kopi av et av kortene

Lærer Arthur Janson var en kjent person i Sel kommune. Han var aktiv i mange sammenhenger,
bl. a. søkte han rundt 1920 - sammen med  K.M. Bø og O.G. Moen om «Tilladelse til at drive Kinematograf paa Otta» forteller Bjarne Fredriksen i artikkelen
"Romantikk i Kinomørket".

Fra 1. jan. 1926 til 31. des. 1934 var han også ordfører.

Arthur Janson ble født i Drammen i 1887 og døde i november 1949. Han er gravlagt på Selsverket.

 

   

 

  Historielaget ved Bjarne Fredriksen, Bjørn Engehagen og undertegnede er nettopp ferdig med å avfotografere det gamle arkivet som ble funnet i en kjeller på Otta for en tid siden.
Ingen sensitive opplysninger
Foto, fødested, bosted og yrke
6600 filer
Mye arbeid står igjen
En del av materialet presenteres på neste medlemsmøte
 
Les mer ...
 
 


Dagens bilde
(lagt ut 08.12.09) 

 

Et semester som student i CanadaFra en curling-turnering.
(Foto: Ina Hjellet)

Artikkel av Ina Hjellet 
Les mer ...  
 

       

Dagens bilde
(lagt ut 27.11.09) 

Kulturstien på Rustom
Rustgruvene ved Otta
 Et sjeldent bilde fra det 70 meter lange bergrommet i Øvre Rustgruva!
I vår tid er det ikke mange som har vært her.
Fotograf: Bjørn Ivar Berg
(Norsk Bergverksmuseum)

- et av Gudbrandsdalens viktigste kulturminner 
Les mer ...  
 

       

Dagens bilde
(lagt ut 29.11.09) 

 

  1000 dagar  
   

I dag, sundag 29. november er det 1000 dagar (omlag 2 år og 9 måneder) att til 400års-markeringa i Kringen.
Slaget i 1612 var vel, i europeisk målestokk, ei mindre hending i ei tid med mykje ufred i Europa,  men det som skjedde der kom i ettertid til å få svært mykje å seia ut over det reint lokale.

I vår tid er det kanskje dei gode tilhøva vi har til dei som vi for fire hundre år sidan sloss i mot - og den store symbolverdien hendinga og mytane rundt ho fekk i nasjonsbygginga av Norge som ein bør leggje vekt på i ei slik markering.

Vi lever i eit Europa der det er stor vilje til å løyse problem landa imellom på fredeleg vis. 
Det er ikkje så mange år sidan det ikkje var slik.
Arbeidet for å unngå at ting som dette skjer på nytt - arbeidet for å unngå at lokale bønder og andre må gripe til våpen for å verje seg og sine tek aldri slutt. - Det er og eit viktig element i ei slik markering.
 

 

 
 
 
"Slaget i Kringen skapte ei rad med mytar og tradisjonar i Gudbrandsdalen som vart viktige i den seinare nasjonalromantikken. Best kjent av dei litterære produkta av hendinga er Sinklarvisa av Edvard Storm."

(Arnfinn Engen i Store Norske Leksikon)

"Hun (Pillarguri) har fått en plass i nordmenns nasjonale bevissthet på linje med Anna Colbjørnsdatter som heftet en hel hær på Norderhov, Annas brødre som kjempet mot svenskene og var ansvarlige for at haldenserne heller brente byen enn å overgi den, kaptein Dreier som kjempet og døde så heroisk ved Trangen og bare et lite trappetrinn under den fremste av alle våre gamle krigshelter, selveste Tordenskiold.
(Lars Løberg - Norsk Slektshistorisk Forening)

"I 2012 er det tid for å markere 400-årsjubileet. Det forberedende arbeidet har så vidt startet. Dette blir vår anledning til å bringe Kringenstøtta fram i lyset igjen, blant ved å gjennomføre en nødvendig renovering av en viktig del av vår lokale og nasjonale kulturarv."
(Ordfører Dag Erik Pryhn - les artikkel på kulturarv.no)
 

 

Dagens bilde
(lagt ut 19.11.09) 

Heitkøtterkveld på Otta - søndag 22. november
  

 

 

PÅ SOLVANG OTTA

SØNDAG 22. NOV. KL 1900

Kom og opplev Norman, Olaf og Fredrik Heitkøtter sine fantastiske bilder.

Vi viser også filmen "Kviskring i vindsus".

Inngang: Vaksne kr 150. Barn gratis.

Det blir anledning til å kjøpe boka ”Dei gav oss ein arv” med 15% rabatt.

Gro Heitkøtter ** Terje Kleiven ** Tor Alvheim

 

Les det som Ola Tamburstuen forteller om Norman Heitkøtter i denne artikkelen.
Les om Nasjonalparkriket.
 

 

Her finner du en oversikt over bøker skrevet av
Heitkøtter, Fredrik  - 
Heitkøtter, Norman  - 
Heitkøtter, Olaf

(Lagt ut 19. nov. 2009)

               

Dagens bilde
(lagt ut 18.11.09) 

Snegler på gjerdestolpe
  

 

 

Dagens bilde
(lagt ut 14.11.09) 

2 x norgesmester fra Lesja
 

 

Karin Heggeli Moen og Ru-Svarta.
De har to ganger tatt seieren hjem i dressurridning i NM junior.

 
               

Dagens bilde
(lagt ut 13.11.09) 

Øyaområdet på slutten av 1960-tallet

 

 

 
  På denne tiden var det ingen idrettshall, ingen kunstgressbane og ingen svømmehall.
Det var imidlertid vann i utendørsbassenget midt i bildet.

Vi ser den gamle grusbana og klubbhuset til Otta idrettslag til venstre i bildet.

Til høyre for klubbhuset ligger den "nye" ungdomsskolen. Samfunnshuset (kulturhuset) var også reist.

På andre siden av elva er en i ferd med å bygge den "nye" E-6en. Tidligere riksvei 50 ble beholdt som lokalvei.

 

Dagens bilde
(lagt ut 11.11.09) 

Ein treng ikkje dra til Paris ...

... ved Fjellstad skinn i Nordherad finn ein
moteriktige og varme ting laga av lokale råstoff

       

Dagens bilde
(lagt ut 8.11.09) 

Årbok for Gudbrandsdalen 2009 - en bestselger

Godt salg i Sel av Årbok for Gudbrandsdalen.
En av de trofaste lokale årbokselgerne i Sel solgte i løpet
av kort tid alle de førti eksemplarene han hadde tatt imot.

 
 

Gave og samleobjekt med variert innhold

Årbok for Gudbrandsdalen er nå i salg. Årets utgave spenner vidt og innfrir absolutt de forventningene vi har til boka.
Det er mange som hvert år ser fram til dette. Noen samler og har skaffet seg en komplett serie med alle de 77 bøkene - andre nøyer seg med de senere utgavene - men alle setter pris på dette møtet med Gudbrands-dalskulturen.
Ofte utløser artiklene et ønske om å sette seg dypere inn i et av de emnene som blir tatt opp - og ikke sjelden finner en nyttig informasjon og svar på spørsmål i en av de eldre utgavene.
 

Innholdsfortegnelse på nettet for 77 årbøker

Den innholdsfortegnelsen over alle tidligere artikler som er lagt ut på nettet er også til stor hjelp. 

Med tiden får vi kanskje mulighet til å søke i hele tekstmaterialet? Det vil i så fall utgjøre en svært innholdsrik database med informasjon om Gudbrandsdalen og gudbrandsdølenes liv.

Litt av innholdet i 2009-årboka:


"Tidleg og innhaldsrik lastebiltransport på Otta.
Sjåfør er Ola Plassen, ein legende blant turistsjåførane i Gudbrandsdalen" 
(Årboka s. 97)
 

 
  Fransk mote i Vågå
En grønn bok og en brubygger (O. Damstuen og Sundbrua)
Spøkelsessoldater i Kvam
Knust glas og ljåblad i vegen
Gjorde bygdekulturen populær (Børt-Erik Thoresen)
Bybudeier på Dovre
Turistvertane bygde kraftverk
OL-samling på Fokstugumyra
Sisselrot
Noko å dele
Fisk og bygsling i Rondane

Barbro Tronhuus Storlien
Erik Holø
Egil Ulateig
Jan Vidar Lie Pedersen
Kristian Hosar
Agnethe Weisser
Arvid Møller
Leif T Hage
Lisbet Lid Venås
Rolf Vang
Trygve Hesthagen

 

Dagens bilde
(lagt ut 5.11.09) 

Søre Harildstad i Heidal


Foto: Dag Haugaløkken (2009)

 
  Søre Harildstad

Søre Harildstad er et de av mange vakre gårdsanleggene i Heidal.
Det gamle inntunet består av tre våningshus, et stabbur og ei aurbu fra slutten av 1700-tallet, det eldste huset er fra 1773.
Inntunet blir beskrevet som et av de "tetteste" og fineste som er igjen i Gudbrandsdalen

Treskjæreren Per Veggum er mannen bak den spesielle treskurden i svalgangene.

Den totalfredete gården - som også er tildelt "Olavsrosa" -  er åpen for eksklusiv overnatting med selvhushold.

Linker:
Kart som viser Søre Harildstad
Søre Harildstad - Olavsrosa
Søre Harildstad - heidal.no
Per Veggum - les mer i SNL
 


Søre Harildstad


Dagens bilde
(lagt ut 1.11.09) 

Spindelvev

Forskere ved Oxford har nettopp funnet 140 millioner år gamle edderkoppspinn - innkapslet i rav.
 
Dette spindelvevet er nok ikke så gammelt:
 

Det har levd edderkopper på jorda i nesten 400 millioner år. Her i landet er det registrert 555 arter - men 20 av disse er nå erklært forsvunnet fra Norge.

Det har levd edderkopper på jorda i nesten 400 millioner år.
Her i landet er det registrert 555 arter - men 20 av disse er nå erklært forsvunnet fra Norge.
 


  Spindelvev i ravfunn ved Sussex-kysten i England

"Ravet spindelvevet ble funnet i er svært sjeldent, og er blant de eldste forekomstene noen sinne som har slike levninger inni seg." (forskning.no)
Funnet skriver seg fra tidlig Kritt - den perioden folk flest i dag forbinder med dinosaurene.
Les mer ...

Noen edderkopparter kan bli opptil 30 cm store. En regner med at det finnes mer enn 180 000 arter - men mange av disse er i ferd med å bli utryddet - bl. a. gjennom ødeleggelsen av de tropiske regnskogene.

Noen linker:
Kritt (geologisk periode)
Ravfunnet med spinnrester
(forskning.no)
Edderkopper1    Edderkopper2

Professor Martin Brasier (Oxford University)
 

Bildet er lånt fra Wikipedia - klikk for en større versjon og informasjon om lisens. - Fotograf: Elisabeth.
Dette illustrasjonsbildet viser en edderkopp
fanget i en ravklump
Det er lånt fra Wikipedia -
les mer om copyrightbestemmelsene for bildet her

 

Til venstre:
Omtrent slik så jorda ut for 90 millioner år siden hevdes
det. En skimter konturene av dagens kontinenter.
Illustrasjon: Wikipedia (klikk for en større versjon)

 

 

 

Dagens bilde
(lagt ut 31.10.09) 

Geiranger sett fra Dalsnibba

Geiranger sett fra Dalsnibba
 

  Om sommeren er ikke veien lang fra Otta til et av verdens vakreste fjordlandskap. Litt over femten mil - gjennom praktfulle kulturlandskap i Ottadalen - over fjellet og ned svingene mot Geiranger - kanskje med en avstikker opp på Dalsnibba for utsiktens skyld.

Stort mer kan en ikke ønske seg når det gjelder naturopplevelser på en liten formiddag.

Noen linker:
Ottadalen - Vågå - Lom - Skjåk
Dalsnibba
Geiranger (Wikipedia)
Geiranger (SNL)

Skageflå1 Skageflå2 (Storfjordens venner)

                   

Dagens bilde
(lagt ut 27.10.09) 

Veronika (Veronica longifolia) i Gudbrandsdalen

                   

Dagens bilde
(lagt ut 26.10.09) 

Cala Sant Vicenc i oktober 2009

 

       

Dagens bilde
(lagt ut 24.10.09) 

Sjodalen

       

Dagens bilde
(lagt ut 21.10.09) 

Sødorp

       

Dagens bilde
(lagt ut 19.10.09) 

Pipeløk - Sel kommunes rødlisteansvar

  Stephen Barstow - prosjektleder for Genressurssenterets løkprosjekt besøkte Nord-Gudbrandsdalen og gjennomførte en befaring av noen av de viktigste pipeløkbestandene i juli 2009.
Les mer
 

Dagens bilde
(lagt ut 05.10.09) 

"Reiret"


Milorg-hytta i Uldalen i Sel
ved
Reidar Lonbakken
 (Tidligere mangeårig formann i Gudbrandsdal Forsvarsforening)

 

Foto i artikkelen: © Hans Vorkinslien og Reidar Lonbakken. Les mer
 

  Historisk bakgrunn
Okkupasjon
Quisling - Østfronten
De første organiserte motstandsgruppene
Gudbrandsdalen med Lillehammer, Gausdal,
Ottadalen og Lesja

“Reiret” - Oluf Havn
Oppgaver
Olav Bismo
En kommunal oppnevnt gruppe skal ta vare på “Reiret” - Vi må lære av fortida

Wilhelm Molberg Nilssen (“Lilleby”)
Einar Thorsrud (“Møller”)
Finn Bjørn Johnsen (Snekker`n)

Kodeark

 

Dagens bilde
(lagt ut 04.10.2009) 

En sommer er over ...

 


Dagens bilde
(lagt ut 29.09.2009) 

Ottamartnan 1.-4. oktober


Martnasområdet i Øya 
(bildet er tatt 9. oktober 2008)
 

 

Ottamartnan fra 1897 til i dag

Dagens Ottamartna er et svært stort arrangement med 160 utstillere, landbruk og matprodusenter, Europas største tivoli, auksjon, konserter, kappleik, show, martnasdans, konkurranser, bil-utstilling, barnas martnasdag, maleri- og fotoutstillinger, lurvetog og andre tilbud for både store og små.

Les programmet

For hundre år siden - i 1909 - var husdyromsetningen en viktig del av
martnan - det ble omsatt 150 hester og 1500 storfe (Kilde: martnasavisa for 2001.)

Martnasdansen foregikk den gang i Klebersalen (se foto til høyre).

Dersom noen har et bedre bilde av Klebersalen, vil Sel Historielag og Martnaskomiteen gjerne låne det - og få laget en kopi.
 


Storgata på Otta rundt 1900
Klebersalen til venstre.

 

 


Kr 25,- kostet det å leie martnasplassen i 1908

I 1908 behandlet herredsstyret en sak om leie av "Markedsplass paa Loftsgaards Grund paa Otta"

Aar 1908 den 2. mai.
Sak 11.
Skrivelse fra K. Loftsgaard af d.d. ang.Godtgjørelse for brugen af den saakalte Markedsplass paa Loftsgaards Grund paa Otta.
Enst. Beslutning:
Det tilstaaes K. Loftsgaard Kr. 25.00 pr. Aar i Leie af nevnte Plads
(Innsendt av Per Bakke)

Resultatet ble altså at herredsstyret enstemmig besluttet å betale K. Loftsgaard kr 25,- i årlig leie for bruken av det området i sentrum av Otta hvor parken nå ligger.
 

 

Dagens bilde
(lagt ut 28.09.2009) 

Ny kultursal tar form - Otta


Bildet er tatt 24. sept. 09
 

 

Samarbeid Sel kommune - Oppland fylke

Gjennom et samarbeid mellom Sel kommune og Oppland fylkeskommune får Nord-Gud-brandsdalen og Midt-Gudbrandsdalen nå en kultursal som blant annet tilfredsstiller Riksteatrets krav - og som har kapasitet og utstyr for større teateroppsetninger, musikaler og større kulturmønstringer.
 

Les mer (Sel kommune)
Se Doffin-kunngjøring

Støtte fra de andre Norddals-kommunene

Svært positivt er det at dette tiltaket støttes av de andre kommunene i regionen.

Prosjektet har vist seg å bli langt dyrere enn ventet og Sel kommune har hatt problemer med å få på plass nødvendig finansiering. Regionrådet pekte i et brev til fylket derfor på hvor viktig det er for alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen at Oppland fylkeskommune strekker seg langt for å bidra til å virkeliggjøre planene. (Les mer - artikkel i GD)

 

Dagens bilde
(lagt ut 25.09.2009) 

Soloppgang over Sør-Fron i september


Dagens bilde
(lagt ut 22.09.2009) 

Skålgroper i Nordherad

 

 

I Nordherad - høgt over Vågåvatnet - finn ein skålgroper. 

Denne er hogge inn på toppen av ein stor stein og er omlag 3-4 centimeter i diameter.

Gamle funn tyder på at det budde folk her for 5000 år sidan, fortel nettstaden nordherad.no.

Les meir om skålgroper her (kulturnett.no)
Les meir om Nordherad her
(nordherad.no)

Svensk Wikipedia:

"Skålgrop ... huggen grop i storlekar från 5-10 mm diameter upp till över 300 mm diameter. Djupet på groparna varierar på samma sätt mellan någon millimeter upp till över 50 mm. Motivets storhetsperiod var under bronsåldern i samband med hällristningar  ..."

"Den vanligaste tolkningen av groparnas funktion är att de under forntiden skulle ha haft någon roll i fruktbarhets- och offersammanhang"

 

Dagens bilde
(lagt ut 21.09.2009) 

Ruste


Dagens bilde
(lagt ut 16.09.2009) 

Skardfjellet - Skåbu


 

  Bildet er tatt på toppen av Skardfjellet ved Skåbu i dag - 19. september 2009. I bakgrunnen, om lag en halv mil unna ligger den blå vassflata til Olstappen.  

Dagens bilde
(lagt ut 16.09.2009) 

Tesse


 

  Sommeren 1911 registrerte Hanna Resvoll-Holmsen plantelivet ved Tesse, året etter, i 1912 publiserte hun resultatet denne undersøkelsen: "Om vegetationen ved Tessevand i Lom"

Les mer om Hanna Resvoll-Holmsen

 

 

Dagens bilde
(lagt ut 11.09.2009) 

Stortingsvalg 2009


(Illustrasjonsfoto lånt fra Wikipedia)

Bruk stemmeretten -
Det har ikke alltid vært like selvsagt for alle å få stemme til valg i Norge.
Les mer her.
 

 

  Valgkort
"Alle velgere får tilsendt valgkort i posten fra sin kommune. ...
På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen."
Les mer

Les mer om tidligere stortingsvalg: Wikipedia

Les om stortingsvalget 2009 - partiene og diverse meningsmålinger


Dagens bilde
(lagt ut 09.09.2009) 

 


Dagens bilde
(lagt ut 06.09.2009) 

 

 

Ny bru over Vinstra

Arbeidet med ny bru over Vinstra ved Loholet er i gang.

Dette er en del av den nye gang- og sykkelveien fra Ruste til Lomoen industriområde (og Vinstra).

Omkjøringsvei går fra Industri-området i Lomoen og krysser elva Vinstra noen hundre meter nærmere Gudbrandsdalslågen.


Dagens bilde
(lagt ut 03.09.2009) 


Minnesteinen ved Gjendesheim - laget av
Øystein Mobråten fra Kongsberg og Einar Skogum fra Lalm.
 

Hanna Resvoll-Holmsen
1873-1943

- naturverneren som reddet Sjodalen og Gjende
- den første kvinnen i Norge med botanikk som hovedfag
- hun registrerte plantelivet  på Svalbard, fotograferte med
farger før første
  verdenskrig og ble invitert til fyrst Albert I av Monaco  Les mer ...
 

Arvet hun morens lidenskap for planter?
Skolegang og sykdom i Kristiania
Latinartium og studier
Realfagstudent
Svalbard - Fyrst Albert I av Monaco
Fargefotografering - en pioner
Åpningen av det oseanografiske museet i Monaco.

Beste matematisk-naturvitenskapelige eksamen
Fjellstudier ved Tesse i Nord-Gudbrandsdalen
Universitetsstipendiat i 1915 - Dosent i 1921
Hannas pionerinnsats for å verne norsk natur - Den første norske naturverner
Gjende og Sjodalen vernes
Kilder


Dagens bilde
(lagt ut 31.08.2009) 

       

Pillarguridågå 2009

Pillarguridågå på Ottatunet.

27. - 30.august 2009 


Pillarguri
Statuen i sentrum av Otta er laget av Arne Mæland.
Sokkelen er i Ottaskifer fra Pillarguritoppen.
 

 

Pillarguridågå på Otta: 27.08.09  - 30.08.09. Prisutdeling til årets Pillarguri:

Wenche Myhre

Tidligere prisvinnere er:

2008 Kristin Krohn Devold
2007 Mari Maurstad
2006 Liv Signe Navarsete

2005 Marit Breivik
2004 Shabana Rehman
2003 Kari Traa
2002 Mari Boine
2001 Trine Hattestad
2000 Anne-Cath. Vestly
1999 Åse Kleveland
1998 Wenche Foss
1997 Annbjørg Lien
1996 Rosemarie Køhn
 

Ifølge statuttene skal prisen deles ut «til en kvinne som i kraft av sitt mot og virke er et forbilde for oss andre». (wikipedia - "Pillarguriprisen")

Pillarguridågå 2008 - les mer

 

 

Dagens bilde
(lagt ut 18.08.2009) 

     

Fra Trøndelagskysten


Dagens bilde
(lagt ut 14.08.2009) 

     

Hjemreise


Dagens bilde
(lagt ut 09.08.2009) 

     

Minner fra en (nesten) svunnen tid?


"Ekstra tilskudd for å hesje graset
Hesjetørket høy - medisin for dyra ..." Les mer

 

 

"Med hesjing får en en helt annen kulturmark, og artsmangfoldet blir mye større enn når en kjører gras til silo"
(tronderbladet.no)

Hesjing (Wikipedia)
Hesje (Store norske leksikon)
Noen bilder

 

Dagens bilde
(lagt ut 03.08.2009) 

     

Pimpernell i blomst (Fron)


... Pimpernell kom opprinnelig fra Nederland i 1953 - ifølge
matportalen.no.
 

  Pimpernell regnes som en god matpotet. Den kan lagres lenge og er resistent mot potetkreft og sterk mot tørråte.

En italiensk undersøkelse er kommet fram til at nordmenn ligger på bunnen i Europa når det gjelder spising av poteter.
Med bare 30 kg i året ligger vi langt etter Storbritannia med 120 kg - for ikke å snakke om Hviterussland med 172 kg per person.

Skog og Landskap - poteter

Matportalen
- Dyrk egne poteter - veiledning
- Lagring av poteter

Frukt.no   Coop

Litt om dyrking (Løten)

 

Dagens bilde
(lagt ut 03.08.2009) 

     

Det står en hvitmalt benk i hagen ...

... Alby ved Moss


Dagens bilde
(lagt ut 30.07.2009) 

     

Morgenstemning


Dagens bilde
(lagt ut 26.07.2009) 

     

Squash i Gudbrandsdalen


Squash kan du normalt høste i store mengder fra andre halvdel av juli
fram til frostnettene setter inn.
Store frukter (40-80 cm lange) kan faktisk lagres ganske lenge (et par måneder) i en vanlig kjeller
dersom en er påpasselig og fjerner enkeltfrukter så snart de begynner å bli litt myke i enden.

 

     
     
 
Squash

"Squash ... , zucchini eller courgette, latinsk navn: Cucurbita pepo) kan deles inn i sommersquash og vintersquash. Sommersquash er en plante med normalt grønne eller gule frukter, men noen har også andre farger, som er mer sjeldent. De vanligste sortene har frukter med en agurklignende fasong, men andre fasonger forekommer også." (Wikipedia)
Les mer ...

Tilberedning

Den kan brukes på mange måter, - rå, kokt, stekt,  som ingrediens i kaker - men personlig foretrekker jeg den skåret i terninger og surret i en panne sammen med litt bacon til den er blank og gjennomstekt.
I Italia får du også kjøpt blomstene på torget. Disse dyppes i en mjølrøre og frityrstekes.

Mer informasjon, litt historie og bruksmåter finner du her: Wikipedia - engelsk versjon.

 

Dagens bilde
(lagt ut 23.07.2009) 

     

Heidal
Les meir om Heidal ...


 

 

Eventyrfestival i Heidal - 23. -26. juli 2009
 

 
 
 


"Med fjellbygda Heidal som eit unikt bakteppe, let festivalen deg oppleve og føle den ekte stemninga som ligg bevart i norske folkeeventyr. Festivalen passar for alle aldersgrupper og presenterer eit tettpakka program med musikk, teater, stemningsfulle vandringar, tradisjonsmat og overraskingar"
Les meir ...


Dagens bilde
(lagt ut 21.07.2009) 

     

Gudbrandsdalslaget i USA - 100 år


Pillargurinål
Dette er jubileumsnåla som alle medlemmer får ved hundreårsfeiringen i St. Paul.
Den er tegnet av Jeff Anderson. Les mer (engelsk tekst).
 

 

Gudbrandsdalslaget i USA feirer i år 100-årsjubileum.

Det ble dannet i Minneapolis - 12. september 1909 regnes som stiftelsesdato. Laget var en sammenslutning av Fargo-laget i Nord-Dakota og Kringen-laget i Wisconsin med Pastor Lars P. Thorkveen som den første presidenten (president fra 1909 til han døde i 1923).

Laget skulle holde ved like båndene til Norge og være et sted hvor emigrantene fra Norge, og da særlig Gudbrandsdalen kunne møtes.

100-årsjubileet feires den 5. - 8. august i St. Paul. Les mer om programmet her (engelsk tekst).

Presidenten, Jim Olson har, sammen med en gruppe deltakere fra laget vært på et lengre besøk i Gudbrandsdalen i sommer. De er nå vel tilbake i USA. En rapport fra besøket kommer senere.


2012

Gudbrandsdalslaget i USA er interessert i planene for Kringenmarkeringen i 2012. Laget spilte en viktig rolle ved 300-årsjubileet i 1912 (se nedenfor). Det snakkes derfor om en mulig tur til Norge i forbindelse med neste markering.
 

Tette bånd til Gudbrandsdalen - Pillarguristøtta til Kristen Holbø ved Kringen i Sel.

Pastor Lars Paalson Thorkveen var som nevnt den første presidenten - og en av de første oppgavene var å samle inn 200 dollar til reising av Pillarguristøtta ved Kringen i Sel.

Thorkveen og 29 av medlemmene reiste tre år senere over til Norge for å være til stede da Kong Håkon 7. avduket minnesmerket i Kringen i 1912.
(Edna og Georg Gilbertson "Bygdelag i Amerika"  - omsett av Per  Åsmundstad  i Årbok for  Gudbrandsdalen 1982, s.108)

Takk til Gudbrandsdalslaget i USA for tillatelse til å publisere informasjon fra tidsskriftet 'Gudbrandsdalslaget BREV'.

 

Dagens bilde
(lagt ut 20.07.2009) 

     

Rustom - en engelsk soldats grav

  29. april 1940 falt den engelske soldaten Laurence Mc Keown i en trefning på Rustom ved Otta.
Det tok 55 år før slektningene i England fikk vite hvor dette skjedde.

Soldaten som falt på Rustom het Laurence Mc Keown. Han ble født den 27 sept. 1910, var gift og hadde en mindreårig datter.
Han hadde tjenestegjort i 5 år i The Green Howards i India.

Til minnestunden i 1997 skrev Ola Tamburstuen denne artikkelen ... les mer.


Dagens bilde
(lagt ut 16.07.2009) 

     

Skiløper på Sognefjellet i juli


Dagens bilde
(lagt ut 13.07.2009) 

     

Morellene er modne

Bildet er tatt for en uke siden i Nord-Fron


      Dagens bilder: 2010
Dagens bilder: 2009 Juli-September
Dagens bilder: 2009 April-Juni
Dagens bilder: 2009 Januar-Mars
Dagens bilder: 2008
     
 

Kommunikasjon (Buss/Tog etc.)

Sport/Idrett/Foreninger/Lag

Reiseliv/Turisme

Stat/Fylke

Sel Kommune

Utenlandske sider 

Skoler/Undervisning

Diverse (art. etc.)

 

 

www.otta2000.com
www.links4students.com
www.grancanaria2000.com
www.norwegen1.com
  
 

 

(Dette nettstedet har ikke ansvar for innholdet på de sidene det lenkes til)

© 

Start