Startsiden | Bøker | Foto | Aktiviteter | Pilegrimsleden | Severdigheter | Bli medlem | Linker

| Om oss | Artikler1 | Artikler2 | Artikler3 | Arkiv  

 
 
Sjur Lonbakken
Leder og
kontaktperson
E-post: sjurlonbakken@gmail.com
Tlf: 928 39967
Bjørn Engehagen
Kontaktperson
og kasserer
E-post: bjengeh@online.no 
Tlf: 90 25 12 47
Geir Neverdal
Websidene +
400-årsmarkeringen i Kringen
E-post: geirne@online.no 
Tlf: 48 22 56 60
Kjell Voldheim  
Ressursperson: Steinindustri og Gudbrandsdalsmusea
E-post: kjr-vold@online.no 
Tlf  90 16 92 68
 
 
  Siste nytt: (Oppdatert 04.11.2018)               

    Søk

 

                   
 
 
     

 

Etter 10 år er det på tide med nye websider for historielaget.
Arbeidet med dette er i gang og når disse er klare vil de bli linket inn fra www.otta2000.com.
(En tid vil de gamle sidene også være tilgjengelige som arkiv.)

Med dette takker jeg for meg som webansvarlig. Det har vært 10 interessante og givende år og jeg ønsker neste redaktør lykke til med arbeidet.

Til slutt en oppfordring:
Støtt historielaget med å kjøpe den nye "Gåmålt og nytt"-boka.
Det er en flott julegave.
(En ny - og søkbar - innholdsfortegnelse til de første 5 bøkene finner du forøvrig her)

Vi setter også stor pris på nye medlemmer, både aktive og passive!

(Lagt ut 4. november 2018, Geir Neverdal )

     

     
 

Årsmøte 2018 - Sel Historielag

Årsmøte på Parken Grill og Cafebar
tirsdag 6. mars kl. 1800.

Vanlige årsmøtesaker

Planer for året

Orientering om stadnamnprosjektet

Bilder

Kaffe og biteti.

Vel møtt!
(Styret)

(Lagt ut 7. februar 2018, G.N. )


 

 
 
     
 

Vi arbeider med en ny bok - "Gåmålt og nytt frå Sel"

Vi vil gjerne ha stoff og oppfordrer folk til å skrive.

Send stoff til Bjarne Fredriksen eller Bjørn Engehagen.

Vi har en god del, men det er plass til mer.

En spesiell oppfordring går til de mange skriveføre damene vi har!

(Lagt ut 10. desember 2017, G.N. )


Tidligere utgaver

 

 
 
     
  Tre Lag Stevne i USA - 2-5 august 2017  
     
 

Trelagsstevne:

Fellesmøtet for de tre foreningene:

Gudbrandsdal Lag,
Hedmark og Hedmarken Lag og
Trønderlag

- er dette året lagt til Radissonhotellet i La Crosse, Wisconsin.
Her finner du mer informasjon om stevnet.

NB klikk for en større versjon.
En større versjon av President Jim Olsons
hilsen - og kontaktinformasjon for laget
finner du på denne siden.

 

Norgestur:

Bygdelagenes Fellesraad og Norwegians Worldwide planlegger Norgestur fra 31. august til 16. september i år. En rundtur med hurtigruten inngår i denne.
 

(Lagt ut 17. april 2017, G.N. )
(En takk til Gudbrandsdalslaget for tilsendt brev)


Her finner du informasjon om medlemskap i laget.

 

 
 
 

Årsmøte i Sel Historielag:

 
  Parken Grill & Cafebar mandag 20. februar 2017 kl. 19.00.  
     
 

Saksliste:
Valg av møteleder.
Valg av møtesekretær.
Valg av 2 personer til å skrive under protokoll.
Årsberetning 2016.
Regnskap.
Budsjett 2017.
Innkomne saker, innleveringsfrist 13. februar.
Rapport fra komiteer.
Valg:
a. Styret.
b. Komiteer.
c. Valgkomité.

Program for kvelden: Palmar Ruste viser bilder fra Otta og Høvringen - og litt til.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen - åpent for alle!

Kaffe: Laget spanderer.
(Styret)

(Lagt ut 04. januar 2017, G.N. )

 

 

 
 
     
 

Etterlysning!
Er dette fra en skole i Sel? Kan noen hjelpe?
Da er gåten løst - bildet er fra Lesja (16. feb. 2017)

 
     

     
  (Lagt ut 5. desember 2016, G.N. )  

 

 
 
     
 

Seminar sundag 27. november kl. 16.00-18.30 – Nord-Sel kyrkje:

Magnus Berg - den gløymde kunstnaren frå gruvesamfunnet i Sel

 
     
  28. november i år er det 350 år sidan Magnus Berg (1666-1739) vart truleg fødd i Sel, der han voks opp i eit ungt gruvesamfunn.

Han vart i si tid ein kjend kunstnar av europeisk format, og levde store delar av livet i København.

Faren arbeidde ved kopparverket i Sel (etablert i 1642) og han var i nær familie med fenrik Just Mogensøn Berg som eigde Olstad gård og var også knytta til drifta ved verket.

Som ung var Magnus i teneste åt soknepresten i Vågå og Sel - Henning Munch - og det var nok han som oppdaga det store kunstnartalentet Magnus Berg hadde.

Seminaret vil ha et hovedfokus på Magnus Berg sin bakgrunn og tilknytning til Sel og Vågå.

Program:

Hans Jacob Dahl, Magnus Berg, treskjærar, malar og elfenbenskunstnar. Eit 350-års minne.
Ivar Teigum, Om ei rettssak i Vågå 1682 der Magnus Berg var vitne og om levekår på den tida.
Kjell Voldheim, Sel Kopparverk på Magnus Berg si tid.

I tillegg skal vi vise bilete frå nokre av dei elfenbeinsrelieffa han laga i København og som i dag er stilt ut på Rosenborg slott.

Det blir også kaffe og biteti, og høve til vidare prat om tidleg verkshistorie og Magnus Berg.

Alle velkomne!

Arrangørar:
Sel historielag,
Vågå historielag,
Gudbrandsdalsmusea as og
Hans Jacob Dahl
.


Litt bakgrunnsmateriale:
Runeberg
Weilbachs Kunstnerleksikon
Norsk kunstnerleksikon
Rolf Ulvolden
NRK-Stor kunst - sterkt skjelvande hender

(Lagt ut 17. november 2016, G.N. )


Er dette Rasmus Berg?

 

 
 
     
 

Tur til Kvernsteinberget på Lalm lørdag 8. oktober 2016:

 
     
  (Lagt ut 27. september 2016, G.N. )

 

 
 
     
 

Medlemsmøte i Sel Historielag på Romundgard måndag 30.mai kl. 1900:

 
     
  Program:

Rasmus Stauri kåserer om folkehøgskuletida på garden.

Kaffe og historisk prat.

Alle er velkomne!

Styret

(Lagt ut 6. mai 2016, G.N. )


Christopher Arnt Bruun -  I 1867 startet han folkehøyskolen på Romundgard i Sel.
 


Fra konserten for Sinclairklanen på Romundgard - under 400-årsmarkeringen i august 2012.
(Foto: Palmar Ruste)
 


Romundgard finner du midt på kartutsnittet.
 

  Romundgard, storgård i Sel kommune, Oppland, i Nord-Sel, på strandflaten på Lågens vestside. Gården tilhørte erkebiskopen av Nidaros frem til reformasjonen, var deretter krongods og ble solgt til selveie ca. 1720

Gårdsanlegget er fredet; fredningen omfatter tre våningshus, tre loft (det ene kalles Sinclairstuggu, og her skal den skotske offiseren Sinclair ha sovet siste natten før slaget ved Kringen 1612), foruten stabbur, låve og driftsbygning. De eldste bygningene er fra ca. 1600. – Romundgard skal være forbilde for Jørundgård i Sigrid Undsets roman Kristin Lavransdatter. (Store norske leksikon)

 
 
 
     
  Ny bok?
     
  Sel historielag vil prøve å gje ut ei ny bok i serien - "Gåmålt og nytt frå Sel".

Vi har ein god del stoff, men vil ha meir.

Har du noko liggjande, eller har ein ide om noko å skrive om - ta kontakt!

Desse er med i boknemnda:
Bjarne Fredriksen snippen6@gmail.com
Ivar Teigum ivar.teigum@gmail.com
Tor Einbu
 

(Lagt ut 6. mai 2016, G.N. )

     
 
 
 

Kveldsseto i Jutulheimen - Onsdag 13. april 2016 kl. 19.00 - Vågå Historielag:

 
     
 

Kveldsseto i Jutulheimen

Terje Kleiven og Kjell Voldheim fortel om steinindustrihistorie:

- Sel koparverk
- kleber: historia til Østlandske, Bårstad og Sagflaten
- litt om skifer
- arbeidet med å bevare Sagflaten

Onsdag 13. april 2016 kl. 19.00.

Kaffespleis.

Alle velkomne.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå Historielag

(Illustrasjon: Jutulporten i Vågå)

(Lagt ut 12 april 2016, G.N. )

     
 
 
     
 

Referat fra årsmøtet i Sel Historielag (2016):

 
     
 

Årsmøte i Sel Historielag
Mandag 29. februar 2016
avholdt på Parken Grill & Cafebar.

Referat:
 
Møtet startet kl. 1900. Det møtte 24 medlemmer,
inkludert Bjørn Engehagen – Astrid Aspaas – Helge Bakken – Odd Arne Fosså -
Kåre Simenstad og Dag Haugaløkken, fra styret.
Fraværende: Gro Heitkøtter.

 

Fotogruppa stilte med Palmar Ruste – Helge Bakken – Jens Høystad – Kjell Voldheim – Bjørn Engehagen allerede nevnt i styret, men også i fotogruppa. Fraværende: Geir Neverdal.
Valgkomiteen: Kåre Gravå – Ivar Myrum – Bjørg Hernæs.

Møteleder for kvelden ble Astrid Aspaas
Sekretær for kvelden ble Dag Haugaløkken.
2 personer til å skrive under referatet for møtet ble: Kåre Gravå og Ola Bergum.

Sekretær leste opp årsmeldingen for 2015 som ble godkjent uten kommentarer.

Kasserer Bjørn E. Leste opp regnskap og budsjett og kapital. Som ble godkjent. En kommentar fra Tor Høye ble stilt til styret, som lød som følger: Da bruttokapitalen i laget er høy, hvorfor ikke bruke noe av den til et formål/prosjekt innen laget. Det ble enighet om å bevilge 5000 kroner til fotogruppa og 10000 kroner til disponible prosjekter.

Rapport fra komiteer: Palmar Ruste leste opp årsmeldingen fra fotogruppa. Det fremkom ingen kommentarer.

Valg : Kåre Gravå leste opp valgkomiteens innstilling til valg. Gro Heitkøtter har trukket seg fra styret og Svein Sletten ble valgt inn for to (2) år som ny representant i styret.
Bjørn Engehagen, 1 år igjen – Dag Haugaløkken, 1 år igjen – Odd Arne Fosså, gjenvalgt for 2 år – Helge Bakken, valgt for to (2) år – Jens Høystad, valgt for ett (1) år (ny) - Astrid Aspaas, valgt for ett (1) år.

Vararepresentant i styret, valgt for ett (1) år: Kåre Simenstad – Bjørg Hernæs – Ingebjørg Torgersrud, gjenvalgt.

Revisorer, valgt for ett (1) år: Steinar Grønn, gjenvalgt – Rolf Øvstedal, gjenvalgt.

Valgkomite: Kåre Gravå, 1 år igjen – Anne Gretha Svelstad, valgt for to (2) år (ny) -
Ivar Myrum, 1 år igjen.

Kjell Voldheim kåserte over emnet «Sagflaten – historie og vern».
Laget spanderte kaffe og vafler på medlemmene.

Dag Gylder Haugaløkken. Sekretær.

Underskrivere: Kåre Gravå. Ola Bergum.

(Lagt ut 15 mars 2016, G.N. )

 
     
 
 
     
 

Årsmøte i Sel Historielag:

 
  MANDAG 29. FEBRUAR 2016 KL. 19.00 PÅ PARKEN GRILL & CAFÉBAR  
     
 

Saksliste:
Valg av møteleder.
Valg av møtesekretær.
Valg av 2 personer til å skrive under protokoll.
Årsberetning 2015.
Regnskap.
Budsjett 2016. Innkomne saker. Innleveringsfrist 22. februar.
Raport fra komiteer.
Valg:
a. Styret.
b. Komiteer.
c. Valgkomite.

Program for kvelden: Fotokåseri v/ Kjell Voldheim.
Tema: “Sagflaten – historie og vern”.

Kaffe: Laget spanderer.
(Dag Haugaløkken)

 

 

(Lagt ut 09. februar 2016, G.N. )

 

Sagflaten - midt på kartet.

 
 
 
     
 

Medlemsmøte i Sel Historielag:

 
     
  MANDAG 25. JANUAR 2016
KL. 19.00
PÅ PARKEN GRILL & CAFÉBAR

“Kanaliseringen på Selsvollene”.
Kåseri ved Hans Svastuen

Det blir kaffesalg og historisk prat etter kåseriet

 

(Lagt ut 13. januar 2016, G.N. )

 

     
 
 
 

Nord-Sel kirke
Foto: Palmar Ruste

Sel Historielag ønsker medlemmer og andre en riktig god jul!
- Og fotogruppa oppfordrer alle til å ta en titt på de nye bildene i Otta Amfi / Ottatunet.

 
(Lagt ut 04 desember 2015 - GN)
 
     
 
 
     

Lansering av ny lokalhistorisk DVD

     
 

Filmkveld på Solvang 19. november 2015 - gratis inngang - åpen for alle
kaffesalg - og du kan få kjøpe dobbel-DVDen til en god pris.

 
     


 

 
(Lagt ut 30 oktober 2015 - GN)
 
     
 
 
  Kveldsseto -
50 årsjubileum for stemne i Vågå


Tor Stallvik og Syver Berge har ljosbiletekåseri om landsstemnet til Noregs ungdomslag i Vågå i 1965.
Kristian Venås, som var sentral med alle teaterframsyningar, blir også med og mimrar.
Jutulen var også synleg fleire gonger under stemnet!

Jutulheimen onsdag 11. november kl. 19.00.
Alle velkomne!
Arr.: Vågå Ungdomslag og Vågå Historielag


(Lagt ut 4. november 2015 - GN)
 
 
     
  Tur til Reiret - åpen for alle  
     
  START FRA PARKERINGSPLASSEN
VED KIRKA PÅ SELSVERKET KL. 12.00.
Kjell Voldheim og Bjørn Engehagen
er kjentmenn og guider.
Ta med en kaffeskvett og litt å bite i, så håper vi på godvær og en trivelig kafferast underveis.

 

“REIRET”

Milorg-hytta i Uldalen i Sel
ved Reidar Lonbakken
(Tidligere mangeårig formann i Gudbrandsdal Forsvarsforening)

På forsommeren 44 dro W.M. Nilssen opp til Otta der han skulle møte Oluf Havn. Sistnevnte var også med i motstandsbevegelsen og hadde fått i oppdrag å finne en plass for en liten “kåk”. Der ble “Reiret” lagt. Hytta var bygget i lemmer på Enstad Snekkerverksted i Vågå og ble kjørt opp til øvre Havn med lastebil og videre med hest for til slutt bli båret fram til stedet. ...

Les mer på denne siden

 

Søndag 20. september 2015

     


Foto: Hans Vorkinslien

 
(Lagt ut 9. sept 2015 - GN)
 
     
 
 
     
  Sagflaten - Open dag - 13. september  
     
  Sundag 13 september 2015 kl 1200

• orientering om vernearbeidet
• omvising på anlegget
• tur til Rustberget (ca. 800 m)

Sal av boka «Klebereventyret på Bårstad og Sagflaten»
Sal av medlemsbrev

Ta med mat og drikke
Arr.: Styret for Sagflaten SA

Sagflaten - saganlegg for kleberstein - et kulturminne i fremste rekke.

A/S Østlandske Stenexport ble stiftet i november i 1915 for å ta hånd om de rike klebersteins-forekomstene på Bårstad og ”Åsen”.
Transporten fra ”Åsen” til Otta ble nok i drøyeste laget for allerede i 1922 var aktiviteten her flyttet til nytt saghus på Sagflaten.
Saghuset lå sentralt til i forhold til steinbruddene Rustberget, Nyseterberget og Åsårberget som etter tur forsynte saghuset med steinblokk.
Les mer på denne siden
 

     
  Det er nå på plass ei stifting i form som eit SA av m.a. Norsk Kulturarv, Fortidsminneforeninga, Gudbrandsdalsmusea AS og privatpersonar. Den gamle blokksteinsfabrikken på Sagflaten er den einaste attverande i landet. Den har fått nasjonal verneverdi, og arbeidet er i gang med sikte på å ta vare på den. Formålet med turen er å informere om det gamle industriminnet og det oppstarta vernearbeidet.  
 
(Lagt ut 7. sept 2015 - GN)
 
 
 
     
  Fotoutstilling i Amfi Otta (Ottatunet)  
 

Foto: Palmar Ruste
  I Ottatunet har fotogruppa i historielaget en stor fotomontasje som viser utviklingen av Otta gjennom mer
enn 100 år.
 
(Lagt ut 29.august 2015 - GN)
 
 
 
     
  The Great Pretenders:

Ibsens drama "Kongsemnerne" spilles i Otta Kulturhus 8, 9, 14, og 15 august.

Kongsemnerne

“Innerst I sjelen stiger landet frem”

I 2015, i anledning Grunnlovens 201-års jubileum og Friluftslivets år tar vi tak i Ibsens glemte skatt om det gryende kongeriket Norge. 8., 9., 14. og 15. august åpner vi Varteigsporten til kong Håkon Håkonssons rike. Men vær varsom, i kulissene lusker hertug Skule og truer rikets sikkerhet!

NB! Kun 50 plasser.

Billettreservasjon og mer info: kongsemnerne@gmail.com

Arrangør: The Great Pretenders

 

 

 

(Lagt ut 7. juli 2015 - GN)

 
 
     
  Åpning av nytt museumsbygg på Lesja

Lesja bygdemuseum.
Lørdag 20 juni kl 1200.

Gratis inngang og åpent for alle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lagt ut 15. juni 2015 - GN)

 
 
   
  Historielagene inviteres til en dag på Lorkverna på Lesja - 6. juni 2015
 

(18. mai 2015 - GN)

 
   
 
 
   
  Årsmøtereferat Sel Historielag (3. mars 2015)
     
 

Ved Dag Haugaløkken

Kjell Voldheim har gjort en stor innsats gjennom mange år og ble av Bjørn Engehagen takket med blomster og gode ord for sin tid som leder i Sel Historielag.
Kjell har fortsatt interesser i historielaget, og kommer til å være tilknyttet laget fremover.

Torveig Dahl som er direktør ved Gudbrandsdalsmusea, holdt deretter kveldens foredrag som hun
kalte «Krigens kulturminner i Sel / Gudbrandsdalen – samarbeid museum og historielag».

Les mer ...

(10. april 2015 - GN)

 

 
 
 


Fotoalbum?

 
     
 
Har noen peiling på hvor flere av disse fotoalbumene kan befinne seg?

Palmar Ruste ber om hjelp til å lokalisere noen album med foto som vi mangler i arkivskapet til historielaget.

Vi har album 1-9,11 og 16.

Vi mangler album 10, 12, 13, 14 og 15.

Ta kontakt med Palmar, Ruste, Kjell Voldheim, Geir Neverdal, Bjørn Engehagen, Helge Bakken eller Jens Høystad dersom du vet noe om disse.

De må ha vært lånt ut for en god del år siden da ingen i den nåværende fotogruppa har sett dem. Sannsynligvis før 2008.

     
 

(Lagt ut 22. mars 2015 - GN)

 
 
 
 

 

 

     
 

(Lagt ut 20. februar 2015 - G.N.)

 
     
 
 
     
 

"While Waiting"
Premiere i Otta Kulturhus

 
     

Kanadiske soldater i en skyttergrav under den første verdenskrig (1916).
 

  Teater- og danseforestillingen ”While Waiting” har premiere på Otta Kulturhus 12. Februar 2015. Forestillingen er laget av heidølen Øystein Johansen fra The Great Pretenders teatergruppe som har base i Otta.

Johansen har fått flere priser både i Norge og i utlandet for sine forestillinger, deriblant ”A thing of beauty” og ”The Dahmer Syndrome”.
 

 
 
While waiting’ tar for seg 1. verdenskrig:
Hva skjedde på slettene i Belgia?
Forestillingen ser på det daglige livet i skyttergravene, hvordan det hele oppstod og hvordan ettervirkningen av krigen var.

Hvilke minner er det som står igjen etter 1. verdenskrig? Hvordan relaterer vi til minner som er for store?

Torsdag 12.02 klokka 19.00
Fredag 13.02 klokka 19.00
Lørdag 14.02 klokka 19:00

Kjøp billetter her.

     
 

(Lagt ut 6. februar 2015 - GN)

 
 
 
 

 

 
     

 

(Lagt ut 20. januar 2015)

 
 
 
     
  Første medlemsmøtet i 2015 blir tirsdag 27. januar, og årsmøtet er satt til tirsdag 3. mars.

På januarmøtet vil vi vise fotografier fra lagets arkiv, og på årsmøtet vil direktør i Gudbrandsdalsmusea, Torveig Dahl kåsere.
Begge møtene blir på Frivillighetsentralen, Otta, kl. 19.00.
Nærmere kunngjøringer på nettsida seinare.
 

(Lagt ut 9. januar 2015)

 
 
 
 

 

 
  Gudbrandsdalsseminaret 2015
Maihaugen onsdag 28. januar 2015

Sjølve Gudbrandsdalsseminaret 2015 onsdag 28.01. er ope for alle. Her ønskjer vi å setja fokus på spørsmål av interesse ikkje berre for historielag og historisk interesserte personar, men også for politikarar og tilsette i kommunar og fylke.

Les meir her (PDF-fil)

Bindande påmelding innan
15. januar 2015 kan sendast til:

Maihaugen
Maihaugvn 1
2609 Lillehammer
Tlf 61 28 89 00
Epost: post@maihaugen.no

For spørsmål, kontakt:
Marit Hosar
oppark@maihaugen.no
Tlf 61 28 89 02

 

 

(Lagt ut 9. januar 2015)

 
 
 
     
 

Sel historielag - Medlemsmøte på Formo tirsdag 11. november 2014
 

 
 

(Lagt ut 29. oktober 2014)

 
 
 
     
  Vellykket fotomøte på Ottatunet

Det var mange fremmøtte på Amfi Otta både fredag og lørdag, forteller Palmar Ruste. Vi bli også invitert hjem til en del som hadde mye - for å skanne bilder.
God respons. Skannet vel 35-40 bilder.

Vi kommer tilbake til Ottatunet med skannerutstyr ved en senere anledning - og oppfordrer alle til å ta med bilder og møte opp til en hyggelig prat.


 

(Lagt ut 19. oktober 2014)


Fengslet i Bredebygden
 

 

Fra fotoutstillingen i Ottahallen under martnan i 2010

 
 
 
     
  SEL HISTORIELAG - REGISTRERING AV GAMLE BILDER/FILMER

Vi har satt i gang arbeide med å samle inn og registrere gamle bilder
Har du gamle bilder/filmer.
Vi avfotograferer/skanner bilder og filmer mens du venter.
Sted: Otta Amfi; fredag 17. og lørdag 18.oktober
Kl. 11 – 14


Ta med bilder og møt opp til en hyggelig prat.

 

(Lagt ut 14. oktober 2014)


De strikket mens de gikk.
     
     
 
 
     
  Seminar om stortingsmann Ole P. Haagenstad

Det fyrste Stortinget vart opna 8. oktober 1814, der møtte Ole P Haagenstad.

Seminar laurdag 11. oktober 2014 kl. 11.00.

Start i kyrkja der Håkenstad-stolen blir opna.
Etter dette i Jutulheimen.

Gjenstandar og kledbonad etter Ole P Haakenstad vil bli utstilt.
Foredrag av professor Tore Pryser, arkivar Tor Stallvik og historikar Ivar Teigum.


Seminaret er gratis. Salg av kaffe mm.


Arr.: Kyrkja i Vågå, Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå Historielag.

 

(Lagt ut 9. oktober 2014)

     
     
 
 
     

 

 

Program:
15.30 De kom fra alle kanter – eidsvollsmennene og deres hus. Riksantikvar og redaktør for boka, Jørn Holme, forteller om mirakelåret 1814.

16.00 6 fra Oppland på Eidsvoll. Forfatterne Magnhild Apeland og Kjell Marius Mathisen vil fortelle om de som representerte Oppland på Eidsvoll: Lauritz Weidemann, Hans Jacob Stabel, Anders Lysgaard, Nils Fredriksen Dyhren, Paul Thorsen Harildstad og Peder Paulsen Balke.

16.30 Avslutning og boksignering.
Velkommen!

Historielagene er invitert.

(Lagt ut 3. sept 2014)

 
     
 
 
     
  Etterlysning - martnasbilder - Ottamartnan

Sel Historielag forbereder en fotoutstilling
til høstens martna.

Har du noen bilder, gjerne med mye folk fra Ottamartnan, vil vi gjerne ha/lage en kopi.

Alt er av interesse, gamle bilder, nye bilder,
arrangement, utstillinger, tivoli etc.
Dersom du har digitale filmsnutter, tas også
kopier av disse imot med takk!

Ta kontakt med Palmar Ruste, Kjell Voldheim
eller andre i styret dersom du har opptak du
kan tenke deg å dele med historielaget.
 

(Lagt ut 18. juni 2014)

Ottamartna
 
 
     
  Presten Bang Wang - i Jutulheimen

Kåseri av Johan Storm Munch om presten Marcus Fredrik Bang Wang:
«Historier som ikkje står i pene bøker»
Les mer ...

(Lagt ut 26. mars 2014)

Bang Wang var prest i Vågå frå 1803 til 1814, det var
han som gjorde at Jo Gjende vart presthatar.


Jutulheimen fredag 28. mars 2014 kl. 19.00.
Kaffespleis kr 50,-.
Arrangør: Vågå Historielag

 
 
     
     
  Årsmøte 3. mars 2014

Årsmøtereferat
ved Dag Haugaløkken
(Lagt ut 17. mars 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lagt ut 24. februar 2014)

 

 
 
     
  Ope dag 1. mars - Jo Gjende-bua, Klonesbuene

Melding frå Knut Raastad:
Ope dag i buene ved Gjendeosen laurdag 1. mars 2014 frå kl. 13.00.

Vi tek i mot Ole Kr. Ødegård etter at han har gått i Jo Gjendes fotspor frå Brurusten om Sikkilsdalen til Gjende.

Historia om Jo Gjende og buene ved Gjendeosen.

Kaffe og Gjende-kjeks.

Arr. Vågå Historie- lag

 

 

 

 

 

 

(Lagt ut 24. februar 2014)
 

 

 
 
     
     
  Det er 100 år sidan kunstmålaren Trygve Haakenstad vart fødd.

Dette vil Vågå Historielag markere med ei stor minneutstilling i Jutulheimen i Vågå.
I tillegg til ca 80 maleri med spenn over meir enn 60 år, blir det og utstilt teikningar og trefigurar.

Opningstider:
Laurdag 14. desember 11:00 – 18:00
Sundag 15. desember 11:00 – 17:00
Inngang kr. 50,-
Kaffesalg

Arr: Vågå Historielag

(Lagt ut 9. desember 2013 )
     

 

 
 
     

Årets julegave?

Ved å kjøpe DVD-en støtter du historielagets arbeid.
Les mer

 

 

 

Jernbanejubileum - Otta-Dombås
100 år
1913-2013


 

     
                   
     
 
 
     
 

Medlemsmøte i Sel Historielag:

 
     
  TYSDAG 5. NOVEMBER 2013 KL. 19.00 PÅ SELSRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lagt ut 29. oktober 2013 )
 

 

   
 
 
     
 

Fron historielag inviterer til  markvandring

 
     

 

Fron historielag har markvandring langs Skodalsåa på Harpefoss søndag den 6. oktober kl. 11.30.
Frammøte på parkplassen for Harpefoss oppvekstsenter. Guri og Øystein fra Skodalsåas Venner fortel om gamle kulturminne på turen oppover langs elva. Etterpå er det kaffe og biteti ved gamle Saga landhandleri.
Alle interesserte vel møtt.
Arr. I samarbeid med Foreningen Norden Sør-Fron

(Lagt ut 1. september 2013 )
 

 


Oversiktsbilde - Nord-Fron og Sør-Fron
Tatt fra Kviknehøgda

     
 
 
     
 

Tur med historielaget til Vangstjønnehaugen og Gnedden 25. august 2013

 
 


Tur til Vangstjønnehaugen

Vi var 10 som etter å ha samordna kjøring, møtte Mathias Vangen i Solhjemslia. Vi kjørte opp Næplykkjevegen opp til Løype hvor Ola Vangen ventet på oss.
Fra der ledet de to brødrene oss oppover «Steinvegen», et gammelt og nesten igjengrodd vegfar opp mot fjellet. I flott vær og lett terreng tok vi oss opp vegen som stedvis var knapt synlig. Dette var den gamle vegen som ble brukt til steintransport fra kleberbruddene inne ved Vangstjønnehaugen vinterstid.
Vi tok oss tid til å smake på høstens bær: her var både molte og blåbær.
Inne på flatfjellet gikk vi inn til de gamle steinbruddene: her ligger det 4 klebersteinsbrudd av uviss alder. Det skal ha vært uttak av stein her før krigen, men forekomsten har trolig vært kjent langt tidligere. Vi finner spor etter pigghakke, spetto og saging med svans på blokkene på tipphaugen.
Etter mat og kaffe i det fine været gikk vi opp på Vangstjønnehaugen før noen av turdeltagerne gikk videre til Gneddsetrene. En fin tur som vi gjerne kunne ha hatt flere med på.

Kjell R Voldheim

(Lagt ut 9. august 2013 )
(Oppdatert 5. sept. 2013)

       


Foto: Kjell Voldheim

     
 
 
     


11. juni 1913 - 11. juni 2013

Les mer...
 

     
 
 
     
  Se også: Program for stemmerettsjubileet i Sel kommune  
     
 
 
     
                   


Ingen kvinner å se i Oscar Arnold Wergelands maleri «Eidsvold 1814».

Maleriet ble malt i 1882–1885 og henger i Stortingssalen. I 1814 så rommet litt annerledes ut.
Aftenposten hevder også at mennene satt benket på to rader, ikke tre (Aftenposten 15. mai 2013, kultur s.9)
(Bildet er lånt fra Wikipedia)

     
 

Web: Geir Neverdal (cand. philol.)
Sel Historielag
www.otta2000.com

 

 

 
 
     
 

Innhold på denne siden om stemmerett:

 
       
  Stemmeretten i Norge - litt historikk

1814 - Bare ca 7 % hadde stemmerett - disse var menn.

En heidøl på Eidsvoll i 1814

1885 - Kvinnestemmerettsforeningen (KSF) ble stiftet

1886 - Forslag om å endre ordlyden i grunnlovens paragraf 50

1890 - Stemmerett for norske kvinner ble tatt opp til debatt i Stortinget.

1905 - Vendepunktet?

Underskriftslistene fra Gudbrandsdalen i 1905

1907 - Begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalg

1911 - Første kvinne på Stortinget

1913 - Allmenn stemmerett for kvinner

Førte dette til at vi fikk mange kvinner på Stortinget i årene etter 1913?

Når fikk kvinnene i andre land allmenn stemmerett?

Noen av kvinnene som fikk stor betydning i kampen for å oppnå like rettigheter

Camilla Collett
Fredrikke Qvam
Gina Krog
Anna Rogstad
Fernanda Nissen

 
     
 
 
     
  Stortingsvedtaket i 1913 var et resultat av den norske kvinnebevegelsens målrettede kamp for stemmerett gjennom nesten 30 år  
     

Camilla Collett (1813-1895)         Fredrikke Qvam (1843-1938)                 Gina Krog (1847-1916)                   Fernanda Nissen (1862-1920)

     


Anna Rogstad på Stortinget 19. mars 1911

     
  Dette var kvinner som fikk stor betydning i kampen for å oppnå like rettigheter med menn her i landet. Mer om disse her.  
 


Les mer...
 

 
     
  (Lagt ut 30. mai 2013 )  
     
 
 
   

Pakka med informasjon
fra 300-årsmarkeringen i 1912
«Den mystiske pakken» vant 1.-prisen i kategorien «Online Video»
på European Digital Media Awards

 

 


 

     
  For noen dager siden vant «Den mystiske pakken» 1.-prisen i kategorien «Online Video» på European Digital Media Awards. Den ble delt ut av WAN-IFRA - verdens største bransjeorganisasjon for journalister. Fra hovedkvarterene i Paris og tyske Darmstadt, representerer WAN-IFRA over 18.000 publikasjoner og 15.000 ulike nettpublikasjoner i 120 land. 30 mediehus fra Europa var med i denne konkurransen.
(VG)

 
 
  (Lagt ut 28. april 2013 )  
 
 
   
 

NB Tilbud til Sel Historielags medlemmer fra Per Gynt
teaterlag - torsdag 25.april og lørdag 27. april

     
  Per Gynt teaterlag skal torsdag 25.april og lørdag 27. april ha forestillingen "Løytnant i det fronske". Forestillingen dreier seg om de lokale Peer Gynt-sagn og om hvordan Asbjørnsen og Ibsen fikk tak i sitt sagnmateriale. I den sammenheng er det mye Sel-stoff bl.a om Hans Hansen Pillarviken.

Per Gynt teaterlag vil gjerne tilby medlemmer av Sel Historielag opp til 10 billetter til rabattert pris, som prisen for student/skoleelev: kr 150. (Ordinær pris er kr 250)

 


De 10 første medlemmene som tar kontakt med Kjell Vold
heim vil få disse rabatterte billettene.
E-post:
kjr-vold@online.no
 

 

 

 

Her kan du også lese litt om den rollen Engebret Hougen spilte.

     
     
 
 
   
 

En oppfordring til medlemmer og andre interesserte

     
  Dersom du ønsker å registrere deg for å få tilsendt informasjon om møter etc. i Sel Historielag kan du sende en e-post til følgende adresse:

kjr-vold@online.no

Vi håper så mange som mulig vil benytte seg av dette. Det blir da enklere for oss å informere om aktiviteter i laget.

  (Lagt ut 14. mars 2013 - GN)  
     
 
 
   
 

Sel Historielag - Årsmøte

     
  MÅNDAG 4. MARS 2013 KL. 19.00 PÅ SELSRO
 


**
ÅRSMØTESAKER
**
Tørt som i Sahara –
utvegar til vatn i Nord-Gudbrandsdalen
Ivar Teigum kåserar om vatning
**
Salg av dvd Kringen 400 år
Loddsalg
*
Kaffe

VI ØNSKJER GAMLE OG NYE MEDLEMMER VELKOMNE

Styret
**
KAFFE OG LODDSALG
Styret
(20. februar 2013)

     
 
 
     
 

Årets julegave?

 
     
 

Den første DVD-en fra 400-årsmarkeringen
- er nå i salg - 21. desember.

 
 


 

  Vi håper du vil støtte det arbeidet Sel Historielag gjør ved å kjøpe årets DVD fra 400-årsmarkeringen i Kringen.

Denne DVD-en inneholder bl. a. deler av åpningsarrangementet den 18. august 2012, åpningen av pakka fra 1912 og opptoget lørdag den 25. august 2012.

Utsalgspris vil være kr. 150,-

Spesialpris for medlemmer av Sel Historielag kr. 100,- (evt.+ porto) på lanseringsmøtet eller direkte fra Bjørn Engehagen. (
E-post: bjengeh@online.no Tlf: 90 25 12 47 ).
Medlemskap i historielaget (kr. 100,-) kan tegnes samtidig og gjelder da for resten av 2012 og hele 2013.

Sel Historielag har mye filmstoff og intervjuer fra de andre arrangementene under markeringen. Dette kommer vi tilbake til på neste DVD.

Takk til DNB-sparebankstiftelsen, Lonbakken mek. verksted og Høgskolen i Oslo og Akershus for støtte og hjelp i forbindelse med restaurering av støtta i Kringen og produksjon av denne DVD-en.

Takk til Jon Selfors og skottetogsamlingen ved Vertshuset Sinclair i Kvam for hjelp med omslagsbildet, Strømdals maleri.

(Lagt ut 2. desember 2012)

 
     
 
 
     
  Sel Historielag har fått et nytt æresmedlem  
     
  Jon Selfors har gjennom mange tiår lagt ned et stort arbeid for å samle informasjon om og dokumentere en viktig del av historien til – ikke bare Sel og Gudbrandsdalen – men også til Norge.
Han har, ved siden av Pillargurikomiteen også vært sentral i bygging av gode forbindelser til Skottland og Sinclairklanen – og i mange år vært en viktig støttespiller for Sel Historielag – ikke minst i forbindelse med forberedelsene til – og gjennomføringen av 400-årsmarkeringen i 2012.

Takk for godt arbeid for laget!

(Lagt ut 22. september 2012)


Jon overrekker her blomster til Joan Burton fra Sinclairklanen
(Foto: Palmar Ruste)
     
 
 
 

Kringen 2012

 
     
 

- etter 400 år en markering der fred, forsoning
og kulturelt samarbeid med Skottland vektlegges.


 
Siste:

 

 
 

Pakkeåpningen under 400-årsmarkeringen
skapte mediehistorie
(Lagt ut 8. september.2012)

 
 


Ordfører Dag Erik Pryhn åpner her pakken assistert av Torveig Dahl og Kjell Voldheim
Foto: Palmar Ruste

     
  Ordfører Dag Erik Pryhn, direktør Torveig Dahl og Kjell Voldheim fra Gudbrandsdalsmusea satte Gudbrandsdalen og Gudbrandsdalsmusea grundig på kartet under kulturkvelden fredag 24. august.

"In front of a crowd that included Princess Astrid of Norway, the mayor of Norway’s Sel municipality (wearing a dashing necklace, I might add) cut the ropes on the package, which was supposedly sealed in 1912 and delivered to the town of Otta’s mayor in the mid-to-late 1920s. Curators from the Gudbrandsdal museum then took the reins, unwrapping the brown paper package to see what was inside." Forbes (les mer) 

Ola E. Stenberg, Redaksjonell leder VGTV, forteller:

Generelt opplevde vi enorm interesse for pakken, og direktesendingen (min utheving) fredagen pakken skulle åpnes hadde totalt et sted mellom 1,2 og 1,5 millioner visninger

Samtidig sørget direktesendingen for at vi satte en ny rekord på VGTV; Vi hadde 1,6 millioner unike brukere på VGTV isolert fredagen, hvilket gjorde VGTV til større enn VG Nett forsiden den dagen for første gang i historien  (min utheving) .

[Det var] også en enorm interesse for pakken i sosiale medier og internasjonale tradisjonelle medier. Vi har opplevd stor interesse for andre ting vi har gjort i internasjonale medier tidligere, men det var spesielt det massive trykket i sosiale medier som var unikt denne dagen.

Nedenfor viser vi noen få linker til mediebedrifter som skrev om pakkeåpningen og Gudbrandsdalen.
Aviser og radiostasjoner i store deler av verden formidlet denne saken. Britiske, amerikanske, polske, sveitsiske, arabiske, spanske, tyske, filippinske, indiske, bolivianske, chilenske - for å nevne noen ved siden av de skandinaviske mediene.

Pakka ble også stor på Twitter.

 

 
  TIME Magazine:

Huffington Post:

Mashable:

NBC:
NBC:

The Independent

Fox News

Daily Mail

Forbes

Nine News (Australia)

News Track (India)

Kommunal rapport:

Terra (Peru)

ETtoday (Taiwan?)

Senior.pl

Česká televize

LaRazon (Bolivia)

Süddeutsche Zeitung

Delo (Slovenia)

Emol.com (Chile)

Antenna3

 

 
 
 
     
 

Riksarkivet og Statsarkivene
har laget en nettutstilling om
Slaget ved Kringen - et 400-årsminne
 (Lagt ut 29. august.2012)Biskop Solveig Fiske i Sel kirke

Fredsmessen i en fullsatt Sel kirke - med biskop Solveig Fiske, Rev. Dr. Malcolm Sinclair fra Toronto og prost Paul Skuland - ble en verdig avslutning på en 400-årsmarkering der fred, forsoning, vennskap og kulturell utveksling har stått sentralt.

Arrangementskomiteen ved leder, ordfører Dag Erik Pryhn vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi fikk disse dagene sammen med våre venner fra Skottland, England, Wales, Canada, USA, Italia, Australia og Norge, for å nevne noen av de som har delt denne uka med oss.

Kalmarkrigen, Slaget i Kringom og Skottelåven.
Vi har et ønske om at kunnskap om fortiden skal sette oss bedre i stand til å unngå at ting som dette skjer på nytt. Derfor skal vi ikke glemme det som skjedde for 400 år siden, selv om det finnes de som mener det.
Arbeidet for en fredeligere verden, arbeidet for å unngå at vanlige mennesker - som lokale bønder og andre - må gripe til våpen for å verge seg og sine - og arbeidet for å ta vare på menneskeverdet tar aldri slutt.
(Lagt ut 27. august.2012)


Fotball Norge - Skottland U18 på Otta lørdag 25. august:
Bård Finne scoret det avgjørende målet da Norge slo Skottland (3 -2).
  (Lagt ut 25. august.2012)


 

www.kringen1612.no er nå oppe igjen

Nettstedet lå nede i morgentimene den 25. august. - En voldsom pågang på nettstedet til Kringenmarkeringen sprengte grensen for trafikk der . (Lagt ut 25. august.2012)

Landskampen Norge - Skottland i Kåja samlet over 1200 tilskuere.
Skottene kunne gå av banen som seierherrer etter ”Slaget i Kåja”. Over 1200 tilskuere hadde møtt opp.
Hvem vinner på Otta Lørdag?
(Lagt ut 24. august.2012)


Pakka fra 1912

VG:
Denne pakken er 100 år gammel - hva inneholder den?

They have been waiting for 100 years: What is in the mysterious package?

Fox News (USA):
Town in Norway ready to open 100-year-old mysterious package

Daily Mail

Aftonbladet:
Det mystiska paketet öppnas - efter 100 år

Forbes
 (Lagt ut 23. august.2012)Fra filming ved den restaurerte Holbøstøtta i Kringen.

AV-avdelingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus filmer de fleste arrangementene fram til og med lørdag 25. august under Kringenmarkeringen for Sel Historielag. Opptakene vil i etterkant bli redigerte til en DVD fra markeringen.
(Lagt ut 22. august.2012)


Sikringsrekkverket ved den restaurerte Holbøstøtta

Stor takk til Bjørn Lonbakken og LONBAKKEN Mek. Verksted A/S som sponser Sel Historielag og Sel kommune med produksjon og montering av sikringsrekkverket ved den restaurerte Holbøstøtta i Kringen!


G18-TROPPEN TIL DOBBELTLANDSKAMP Norge - Skottland på Otta og Vinstra

G18-landslagstrener Øivind Nilsen har tatt ut troppen til de to privatlandskampene mot Skottland på hjemmebane. Dette laget har tidligere i år slått Tsjekkia 2-1 på bortebane!
Les mer
(Lagt ut 1. august.2012)

Tre Brann-spillere er med i den norske G18-landslagstroppen denne gang.

Strømsgodset: Martin Rønning Ovenstad i G18-troppen
Nybergsund IL-Trysil har fått en ny landslagsspiller i fotball. Nå er Erik Næsbak Brenden (18) klar for G18-landskamper mot Skottland. (Les mer)
Tre fra Viking i G-18-landslagstroppen


Kulturkvelden med Prinsesse Astrid og pakkeåpning - billettbestilling

Du kan nå bestille billetter til Kulturkvelden fredag 24. august
Omfattende program: Bl. a.: Prinsesse Astrid tar i mot Pillarguriprisen på vegne av Sanitetskvinnene - og åpning av pakka fra 1912.
(Lagt ut 30. juli.2012)
 

 
     
     
 

Utstilling - Kringen 1612

Etterlysing

Som del av den store markeringa av slaget ved Kringen, skal Gudbrandsdalsmusea (saman med Postkortklubben på Otta og Otta Knivklubb) lage utstillingar i Otta Samfunnshus 18. - 26. august. Vi ønskjer å låne inn gjenstandar til utstillinga med Pillarguri, Kringenstøtta eller anna med relevans.

Om nokon har våpen eller våpendelar som kan vera frå 1612, ta dei med for vurdering av våpenekspertar i utstillingsperioden (full diskresjon om eigar/verdi).

Kontakt: Kjell Voldheim tlf. 901 69268,
epost: kjr-vold@online.no  eller

Torveig Dahl tlf. 926 12830,
epost: torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no

 
  (4. aug. 2012)  
     
 
 
     
  Film og bilder fra 400-årsmarkeringen i august?  
     
  Sel Historielag vil med dette oppfordre alle som filmer og/eller tar bilder under 400-årsmarkeringen i august - til å støtte oss ved å la historielaget få en kopi.

Dette vil vi senere kunne benytte på nettsidene og i bokform eller på en DVD etc.

Les mer om Skottetoget her ...

 

(14. juni 2012)

     
 
 
  NRK - Etterlysning - bilder og historier fra Rondane
     
  Informasjon fra NRK:  
 
Rondane nasjonalpark fyller 50 år i år!

NRK trenger din hjelp!
Har du historier og bilder fra Rondane?
Vil du hjelpe til med å lage en spesiell foto-fortelling på nettsidene til NRK?

Har du et gammelt foto?
Scann og mail dine gamle bilder og helst også en refotografert ”dagens” versjon til oss:

rondane@nrk.no

Vi skal ut i fjellet i sommer og gjenskape gamle motiver som vi får inn - kanskje kommer vi til deg?

Vi er veldig glade om du skriver noen linjer om bildene (hvem, hvor, når, hva skjer på bildet, hvorfor var dere der…. )

Finn fram gamle fotoalbum – ta bildet/bildene med oppi fjellet, let opp samme motiv i dag og knips bildet anno 2012!
Ring oss gjerne om du vil vite mer, eller har ei historie du vil fortelle. ALT kan være interessant!!

Hilsen
Ruth Barsten og Lars Erik Skrefsrud
Tlf NRK: 61 28 72 00
 

 

NRK ber Sel Historielag om hjelp til å skaffe bilder, - og vi oppfordrer med dette  medlemmene -  og andre til å bidra med bilder og historier.

Sel Historielag tar også gjerne imot en kopi av slike bilder - til bruk på nettsidene og i våre publikasjoner


(G.N)

(14. juni 2012)

     
 
 
 

MÅNDAG 11. JUNI 2012 KL. 19.00
PÅ SELSRO
**

KRINGEN 1612 - 2012

ORIENTERING OM ARRANGEMENTET
OG DEI OPPGÅVENE SOM SEL HISTORIELAG
HAR ANSVAR FOR
**
KRINGENSTØTTA
HISTORISK SEMINAR
**

KAFFE
**

VI ØNSKJER GAMLE OG NYE MEDLEMMER VELKOMNE
 

Styret

 

 

 

     
 
 
   
 

Etterlysning - bilder fra 1940 av kongen, kronprinsen og regjeringsmedlemmer da de befant seg i Nord-Gudbrandsdalen

     
  Dovre kommune arbeider med å etablere et Krigshistorisk Landskap i Minneparken på Dombås. Egil Ulateig er engasjert som forfatter, likeledes til å fremskaffe bilder. En har nå klar et utkast til gjennomgang. Det er Dovre Design AS som har satt sammen dette i forhold til "Narvik-modellen". Tekst er på norsk, engelsk og tysk.

Etterlysningen gjelder særlig bilder av kongen, kronprinsen og regjeringsmedlemmer - mens de var innenfor vårt område i Nord-Gudbrandsdalen (Dovre - Lesja - Otta/Sel - Vågå) 13. - 22.april 1940.

Dovre Historielag og Sel Historielag ville sette stor pris på om den som har slike bilder kunne tenke seg å

Fra krigshandlingene ved Otta i 1940
  dele dem med oss slik at vi kan bruke kopiene i våre papir- og nettpublikasjoner - og i Minneparken på Dombås.
Vi trenger ikke å låne originalbildene - det er nok at vi får avfotografere disse.

Noen holdepunkter fra aprildagene 1940.

• 13.april passerte kongen/regjeringen Dovrebygde (kom fra Folldal) ned mot Otta pr.tog/bil.. Statsministeren m/følge hadde passert vestover (til Lesjaverk). Det tyske fallskjermangrepet avskar forbindelsen mellom kongen og regjeringen.

• 14.-19.april var det flere kamphandlinger med de tyske fallskjermsoldatene som ble sluppet ned den 14.april. Kapt. E.Austlid ble drept. 15.april. Tyskerne overgav seg 19.april.

• Om kvelden 19.april passerte hele Norges gullbeholdning Dombås på tur til Åndalsnes. 7 godsvogner m/ totalt 48.8 tonn gull.

• Den 20./21.april passerte den norske regjeringen i bil m/kurs mot Stuguflotten hotell på Bjorli(Lesja).

• Den 21.april passerte Kong Håkon m/følge i bil Dovre-Dombås m/kurs vestover(Bjorli).

• Dombås jernbanestasjon ble ødelagt av flybomber den 21.april(her ble kapt.R.M.Losey drept-den første amrikaner i den 2.verdenskrig). Flere hus i Dombås sentrum ble ødelagt.

• Et av de siste og mest betydningsfulle statsråd i Norge ble holdt på Stuguflotten hotell (Bjorli) den 22.april. Her ble Nortrashipavtalen underskrevt.

Les også artikkelen til Per Bakke om kongens opphold på Otta (www.selhistorie.no) :
 

(G.N)

(10. mai 2012)

 
     
 
 
 

Første mai 1930 - på Otta

     
   

Takk til Terje Bekkemellem som sendte oss bildet!

Du finner en større versjon på fotosiden.

 

 

(30. april 2012)

     
 
 
   
 

Et gammelt skolebilde fra Otta

     
  Kan du hjelpe oss med informasjon om dette bildet som vi har fått fra Terje Bekkemellem?

Hvem ser vi - og når er det tatt?

Du finner en større versjon på fotosiden.

 

 

(30. april 2012)

     
 
 
   
 

Heidal Historielag inviterer til møte:

   
 

Heidal Historielag
inviterer til et historisk tilbakeblikk

Norge i 1814

*
Professor
Tore Pryser
kåserer på
Heidal skule, torsdag 12. april kl. 19.00

*
Vel møtt til interessant kveld i Heidal!


BLI KJENT MED DI LOKALE FORTID, – UTAN FORTID – INGA FRAMTID
 

  (05. april 2012)  
     
 
 
   
 

Sel Historielag - Årsmøte

     
  MÅNDAG 5. MARS 2012 KL. 19.00 PÅ SELSRO  
 
**
ÅRSMØTESAKER
**
TERJE KLEIVEN
FORTEL OM BOKPROSJEKTET SITT
BÅRSTADSAMFUNNET
OG INDUSTRIHISTORIA

**
KAFFE OG LODDSALG
Styret
(20. januar 2012)
 
 
     
 

Gudbrandsdalsseminaret 1. februar 2012

     
  2012 er eit jubileumsår i Gudbrandsdalen.

Det er 400 år sidan slaget ved Kringen i Sel i 1612.
Det er 150 år sidan Anders Sandvig vart fødd, grunnleggjaren av Maihaugen, De Sandvigske Samlinger på Lillehammer.
Og det er 100 år sidan den sjølvlærde astronomen Sigurd Einbu frå Lesja oppdaga ei ny stjerne i stjernebildet Tvillingane. Nova Geminorum II 1912
Enebo fekk namn etter oppdagaren.

Arrangørar er:

Maihaugen

Oppland Fylkeskommune

Gudbrandsdal Historielag og

Gudbrandsdalsmusea

For spørsmål, kontakt:
Marit Hosar
oppark@maihaugen.no
Tlf 61 28 89 02

 

  Her kan du lese meir om programmet - og melde deg på.
   
 
 

NB 2008 - 2011 ligger nå på arkivsiden

                   
                   

 Startsiden | Bøker | Foto | Aktiviteter | Pilegrimsleden | Severdigheter | Bli medlem | Linker | Om oss | Artikler1 | Artikler2 | Artikler3 | Arkiv  

Lagt ut på nettet første gang 2, desember 2008

Design og Web - Geir Neverdal - www.otta2000.com