Pilegrimsleden

                   
 

 

 
 

Historielaget
har tatt på seg arbeidet med å rydde og merke Pilegrimsleden. To og to av medlemmene blir tildelt strekninger av leden som går gjennom Sel.

I 2010 rydder og merker Bjørn Engehagen, Ivar Breden, Kåre Simenstad, Dag Haugaløkken, Per Bakke og undertegnede leden.

Vi vil gjerne ha en tilbakemelding om merking skulle ha blitt borte - eller om det er behov for ekstra rydding noen steder i løpet av sesongen.

Les også:
Pilegrimsleden 2009: Oppsummeringsmøte - Otta

Pilegrimsleden 2010: Stor internasjonal medieoppmerksomhet


Linker til Pilegrimsleden:
Bjørkerusta - Sjoa - Otta (pilegrim.info)
Otta - Jørundgard - Rostbakken (pilegrim.info)

 
 

Pilegrimsleden
egner seg også svært godt som tursti for den som kanskje ikke er så opptatt av den religiøse siden av dette. En vandring her gir i alle fall tid, ro og muligheter til ettertanke og litt filosofering over livets mange sider.

 

 
 

Nedenfor følger noen bilder fra strekningen Varphaugen - Solhjem.
Neste år håper vi alle gruppene kan få tatt en bildeserie fra  "sin" del av ruta. Vi kan da lage en beskrivelse av det som finnes av severdige ting langs stien og legge ut informasjon om dette.