Om oss

                   
 
 
    Dagens styre
Tillitsvalgte 1988-1999
Oppnevnte utvalg 1993-1999
Vedtekter
Historikk
Brev fra Olav Råstad
   
 
 
     
 

Styret 2018

 
 

(25.april 2018 - G.N.)

 
     
 

Styre (2016) bestod av:

 
        Bjørn Engehagen , 1 år igjen.
Dag Haugaløkken,  1 år igjen.
Odd Arne Fosså, gjenvalgt for 2 år.
Helge Bakken, valgt for 2 år.
Svein Sletten, valgt for 2 år (ny).
Jens Høystad, valgt for 1 år (ny).
Astrid Aspaas, 1 år igjen.
(Leder velges blant disse på første styremøte)
   
             
        Vararepresentanter til styret, valgt for 1 år:
1. Kåre Simenstad (ny).
2. Bjørg Hernæs, (ny).
3. Ingebjørg Torgersrud, gjenvalgt.

Revisorer, valgt for 1 år:
Steinar Grønn, gjenvalgt.
Rolf Øvstedal, gjenvalgt.

Valgkomite:
Kåre Gravå, 1 år igjen.
Anne Gretha Svelstad, valgt for 2 år (ny).
Ivar Myrum, 1 år igjen.

(15. mars 2016 - G.N.)

   
           
 

 

 
 

Styret (2015) bestod av:

 
        Bjørn Engehagen , gjenvalgt for 2 år.
Dag Haugaløkken, gjenvalgt for 2 år.
Odd Arne Fosså, sittende for 1 år.
Kåre Simenstad, sittende for 1 år.
Gro Heitkøtter, sittende for 1 år.
Astrid Aspaas, sittende for 1 år.
(Leder velges blant disse på første styremøte)
   
             
        Vararepresentanter til styret, valgt for 1 år:
1. Helge Bakken (ny).
2. Eldbjørg Sletten, gjenvalgt.
3. Ingebjørg Torgersrud, gjenvalgt.

Revisorer, valgt for 1 år:
Steinar Grønn, gjenvalgt.
Rolf Øvstedal, gjenvalgt.

Valgkomite:
Kåre Gravå, gjenvalg 2 år.
Bjørg Hernæs, sittende for 1 år.
Ivar Myrum, gjenvalgt for 2år

(10. april 2015 - G.N.)

   
           
 

 

 
 

Styret (2014) bestod av:

 
        Kjell Voldheim (leder)
Bjørn Engehagen (kasserer)
Dag Haugaløkken (sekretær)
Kåre Simenstad
Gro Heitkøtter
Odd Arne Fosså
Astrid Aspaas
   
             
           
 

 

 
 

Styret (2013) bestod av:

 
        Kjell Voldheim (leder og sekretær)
Bjørn Engehagen (kasserer)
Dag Haugaløkken
Kåre Simenstad
Gro Heitkøtter
Odd Arne Fosså
Geir Neverdal (Web+400-årsmarkeringen i Kringen)
   
             
           
 

 

 
 

 Styret (2012) bestod av:

 
        Kjell Voldheim (leder og sekretær)
Bjørn Engehagen (kasserer)
Dag Haugaløkken
Kåre Simenstad
Gro Heitkøtter
Odd Arne Fosså
Geir Neverdal (Web+400-årsmarkeringen i Kringen)
   
             
           
 

 

 
 

Styret (2011) bestod av:

 
        Kjell Voldheim (leder og sekretær)
Bjørn Engehagen (kasserer)
Arne Halvorsen
Dag Haugaløkken
Kåre Simenstad
Gro Heitkøtter
Geir Neverdal (400-årsmarkeringen i Kringen)
   
     

 

   
 

 

 
 

Styret (2010) bestod av:

 
        Bjørn Engehagen (kasserer)
Arne Halvorsen
Ivar Breden
Dag Haugaløkken
Kåre Simenstad
Gro Heitkøtter
Geir Neverdal (sekretær)

 

   
     

 

   
 

Årsmøtet i Sel Historielag, tirsdag 18. februar 2010.
 

 
     

 

Valget:


Styret.

Bjørn Engehagen, ikke på valg.
Ivar Breden ikke på valg.
Dag Haugaløkken ikke på valg.

Arne Halvorsen, gjenvalgt for 2 år.
Kåre Simenstad, gjenvalgt for 2 år.
Geir Neverdal, gjenvalgt for 2 år.
Gro Heitkøtter, valgt for 2 år (ny)

Vararepresentanter til styret, valgt for 1 år
Odd Arne Fosså, ny.
Eldbjørg Sletten, ny.
Ingebjørg Torgersrud, gjenvalg

Revisorer, valgt for 1 år.
Steinar Grønn
Rolv Øvstedal

Valgkomite, valgt for 2 år.
Kåre Gravå, ikke på valg

Bjørg Hernes gjenvalgt for 2 år.
Kjell R Voldheim gjenvalgt for 2 år.


 

 
 

 

 
 

Styret 2008/2009 bestod av:

 
     

Ola Tamburstuen (formann)
Bjørn Engehagen (kasserer)
Arne Halvorsen
Ivar Breden
Dag Haugaløkken
Kåre Simenstad
Geir Neverdal (sekretær)

 

   
 

Årsmøte i Sel Historielag, mandag 7.april 2008.
 

 
     

 

Valgnemndas innstilling til valg:

Styret.
Ola Tamburstuen, leder, gjenvalgt for 1 år.
Arne Halvorsen, gjenvalg valgt for 2 år.
Kåre Simenstad, ny, valgt for 2 år.
Geir Neverdal, ny, valgt for 2 år.

Ikke på valg (for perioden 2007 – 2008)
Bjørn Engehagen
Ivar Breden
Dag Haugaløkken.

Vararepresentanter til styret, valgt for 1 år
Gro Heitkøtter, ny.
Ingebjørg Torgersrud, ny.
Magny Slaaen, gjenvalg.

Revisorer, valgt for 1 år.
Jostein Ruud
Otto Josten

Valgkomite, valgt for 2 år.
Kåre Gravå, ikke på valg (2007 – 2008)
Bjørg Hernes, ny.
Kjell R Voldheim, gjenvalg


For valgkomiteen,

Kjell R Voldheim
 

 
     
 

 

 
                   
 

Sel Historielag. Tillitsvalgte 1988 -1999
- skrevet ned av Per Bakke -
(2000 - 2007 kommer senere)
 

 
 

1988

 

 

Fra venstre: Odd Bakke, Arne Jørgen Rønningen, Marit Breden Romsås, Olaf Sørli, Ola Tamburstuen.
Fra det første styret mangler her: Mabel Berg, Karine Madslien og Jakop Eide.

 Styret:

Formann: Ola Tamburstuen.
Styremedlemmer: Odd Bakke, Marit Breden Romsås, Arne Jørgen Rønningen,
Mabel Berg, Karine Madslien, Jakop Eide.

Varamedlemmer: Kjell Voldheim, Paul Brun, Astrid Linløkken.

Revisorer
Ivar Juvshol, Edvin Bråtå.

Valgnevnd
Ola Blekastad (leder) Gustav Rusten, Margot Rusten ( Margot Berg).

 
 

1989

 
 

 

Styret

Formann: Ola Tamburstuen gjenvalgt.
Styremedlemmer: (Vedtekt § 4: ... Tre styremedlemmar er på val kvart år,fyrste gongen ved loddtrekking)
Karine Madslien gjenvalgt, Arne Jørgen Rønningen gjenvalgt, Margot Berg nyvalgt,
Odd Bakke, Marit Breden Romsås, Jakop Eide.

Varamedlemmer: Kjell Voldheim gjenvalgt, Paul Brun gjenvalgt, Astrid Linløkken gjenvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgnevnd
(ikke protokollført)

 
 

1990

 
   

Styret

Formann: Ola Tamburstuen gjenvalgt.
Styremedlemmer: Odd Bakke gjenvalgt, Marit Breden Romsås gjenvalgt,
Jakop Eide gjenvalgt, Karine Madslien, Arne Jørgen Rønningen, Margot Berg.

Varamedlemmer: Kjell Voldheim gjenvalgt, Paul Brun gjenvalgt, Astrid Linløkken gjenvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite: ( årsmøtet 1990 bestemte ” Det vart vedtatt at valkomiteèn skulle skifte ut ett medlem for året ved loddtrekking. Helge Nybø går inn i i valkomiteèn. Rusten ut.)
Ola Blekastad gjenvalgt, Margot Rusten gjenvalgt, (Margot Berg) Helge Nybø nyvalgt.
 

 
 

1991

 
 Styret

Formann: Arne Jørgen Rønningen nyvalgt.
Styremedlemmer: Karine Madslien gjenvalgt, Margot Berg gjenvalgt, Marie Krogdahl nyvalgt, Odd Bakke, Marit Breden Romsås, Jakop Eide.

Varamedlemmer: Kjell Voldheim gjenvalgt, Astrid Linløkken gjenvalgt, Steinar Grønn nyvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Ola Blekastad gjenvalgt, Margot Berg gjenvalgt, Helge Nybø gjenvalgt.

 
 

1992

 
 


Styret

Formann: Arne Jørgen Rønningen gjenvalgt.
Styremedlemmer: Jakop Eide gjenvalgt, Marit Breden Romsås gjenvalgt, Kjell Voldheim nyvalgt, Karine Madslien, Margot Berg, Marie Krogdahl.

Varamedlemmer: Astrid Linløkken gjenvalgt, Steinar Grønn gjenvalgt, Reidar Lonbakken nyvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Ola Blekastad gjenvalgt, Helge Nybø gjenvalgt, Sølvi Lien nyvalgt.

 
 

1993

 
 


Styret

Formann: ( Fra årsmøteprotokoll 14.4.93.:”Leder Arne Jørgen Rønningen hadde fråsagt seg attval. Styret og valnemd skal prøve å finne ein ny leiar”.Odd Bakke har deltatt på styremøter i løpet av året. Av årsmeldingen for 1993 går det fram av møteprotokoll:”Det vart ikkje vald ny leiar for laget på siste årsmøtet, men Odd Bakke har fungert både som leiar og kasserar”).
Styremedlemmer: Margot Berg gjenvalgt, Marie Krogdahl, gjenvalgt, Lars Riise Pedersen nyvalgt, Jakop Eide, Marit Breden Romsås, Kjell Voldheim.

Varamedlemmer: Astrid Linløkken gjenvalgt, Steinar Grønn gjenvalgt, Reidar Lonbakken gjenvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Ola Blekastad gjenvalgt, Sølvi Lien gjenvalgt, John K. Lien nyvalgt.

 
 

1994

 
 


Styret

Formann: Odd Bakke
Styremedlemmer: Kjell Voldheim gjenvalgt, Marit Breden Romsås gjenvalgt, Olav Skog nyvalgt, Margot Berg, Marie Krogdahl, Lars Riise Pedersen.
(I følge møteprotokoll møtte varamann Steinar Grønn på alle styremøter i stedet for Lars Riise Pedersen.).

Varamedlemmer: Astrid Linløkken gjenvalgt, Steinar Grønn gjenvalgt, Reidar Lonbakken.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Sølvi Lien gjenvalgt, John K. Lien gjenvalgt, Helge Johnsgard nyvalgt.

 
 

1995

 
 


Styret

Formann: Odd Bakke gjenvalgt.
Styremedlemmer:Marie Krogdahl gjenvalgt, Steinar Grønn nyvalgt, Egil Svelstad nyvalgt, Kjell Voldheim, Olav Skog, Marit Breden Romsås.
(Styremøte 30.5.95: ” Egil Svelstad har sagt frå at han ikkje har høve til å koma på styremøta.. Kari Tollefsrud blir fast styremedlem og Egil Svelstad varamedlem”).
Varamedlemmer: Reidar Lonbakken gjenvalgt, Marit Stormorken gjenvalgt,
Kari Tollefsrud nyvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Ola Bergum nyvalgt, Magnhild Syrrist nyvalgt, Aud Leren nyvalgt.

 
 

1996

 
 


Styret

Formann: Ola Tamburstuen nyvalgt.
Styremedlemmer: Kjell Voldheim gjenvalgt, Olav Skog gjenvalgt, Marit Breden Romsås gjenvalgt, Marie Krogdahl, Steinar Grønn, Kari Tollefsrud.

Varamedlemmer: Reidar Lonbakken gjenvalgt,Marit Stormorken gjenvalgt, Kåre Simenstad nyvalgt.


Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Ola Bergum gjenvalgt, Magnhild Syrrist gjenvalgt, Aase Randi Lie nyvalgt.

 
 

1997

 
 


Styret

Formann: Ola Tamburstuen gjenvalgt.
Styremedlemmer: Marie Krogdahl gjenvalgt, Kari Tollefsrud gjenvalgt, Steinar Grønn gjenvalgt, Kjell Voldheim, Olav Skog, Marit Breden Romsås.

Varamedlemmer: Reidar Lonbakken gjenvalgt, Marit Stormorken gjenvalgt,
Kåre Simenstad gjenvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Ola Bergum gjenvalgt, Aase Randi Lie gjenvalgt, Reidar Grønn nyvalgt.

 
 

1998

 
 


Styret

Formann: Ola Tamburstuen gjenvalgt.
Styremedlemmer: Kjell Voldheim gjenvalgt, Olav Skog gjenvalgt, Per Bakke nyvalgt,
Marie Krogdahl, Kari Tollefsrud, Steinar Grønn.

Varamedlemmer: Reidar Lonbakken gjenvalgt, Marit Stormorken gjenvalgt,
Kåre Simenstad gjenvalgt.

Revisorer
Ivar Juvshol gjenvalgt, Edvin Bråtå gjenvalgt.

Valgkomite
Aase Randi Lie gjenvalgt, Reidar Grønn gjenvalgt, Hjørdis Båtstad nyvalgt.

Programkomite
(Styremøte 3.2.98: Styret er samd med Odd Bakke i at det blir nedsett ein programkomite som har som oppgåve å ordne med program til møta i samarbeid med formannen”).
Rolf Ulvolden, Magnhild Syrrist, Aase Ulmo (valgt for et år).

 
 

1999

 
 


Styret

Formann: Ola Tamburstuen gjenvalgt.
Styremedlemmer: Kari Tollefsrud gjenvalgt, Marie Krogdahl gjenvalgt,
Bjørn Engehagen nyvalgt, Kjell Voldheim, Olav Skog, Per Bakke.

Varamedlemmer: Reidar Lonbakken gjenvalgt, Marit Stormorken gjenvalgt
Kåre Simenstad gjenvalgt.

Revisorer
Edvin Bråtå gjenvalgt, Marit Klinkenberg nyvalgt.

Valgkomite
Reidar Grønn gjenvalgt, Hjørdis Båtstad gjenvalgt, Peter Sandbu nyvalgt.

Programkomite
Rolf Ulvolden gjenvalgt, Magnhild Syrrist gjenvalgt, Odd Bakke nyvalgt.

 

 

Oppnevnte utvalg i forbindelse med spesielle prosjekt:

 
 


1993

Arbeidsgruppe/Venneforening for bevaring av saghuset på Sagflaten.

Margot Berg, Odd Bakke, Marie Krogdahl, Kjell Voldheim, Einar Sagflaten,
Ola Sagflaten, Palmar Ruste.

1996

Redaksjonskomite i forbindelse med eget bokprosjekt: Otta gjennom 100 år.

Odd Bakke, Kåre Bakke, Steinar Grønn, Gustav Saastad, Kjell Voldheim.

1999

Redaksjonskomite i forbindelse med eget bokprosjekt for Sel.

Kåre Bakke, Bjarne Fredriksen, Per Arne Berntsen, Margot Bergum, Per Bakke.


Otta 7. mars 1999

Per Bakke
sekretær

 

 

   
 

 

Vedtekter for Sel Historielag (vedtatt på stiftingsmøte 19.februar 1988)§ 1
Føremål
Laget har til føremål å vekkje interesse og skapa forståing for bygdehistoria i Sel.
Det vil arbeide for å utbreie kjennskap til kulturarven vår og verne kulturminne av alle slag i bygda.

§ 2
Medlemskap
Alle som vil stø eller arbeida for føremålet til laget, kan verta medlemmar ved å betale årskontigent. Kontigenten vert fastsett av årsmøtet. Livsvarig medlemskap kan ein teikna ved ved å betale ein kontigent som er 10 gonger høgare enn årskontigenten.
Historielaget skal stå tilslutta Gudbrandsdal Historielag.

§ 3
Årsmøtet
Årsmøtet er det høgaste organ for laget og skal haldast innan den 1/3. Det vert innkalla av styret med minst 14 dagars varsel. På årsmøtet skal styret leggja fram revidert regnskap, årsmelding, budsjett og arbeidsprogram for året som kjem. Årsmøtet er vedtaksført når minst 10 av medlemmane er tilstades. Årsmøtet skal velja ei valnevnd på tre personar.
Ved lovendring vert det kravd 2/3 fleirtal. Dersom styret eller 1/3 av medlemmane finn det naudsynt, kan det verta innkalla til omframt årsmøte.

§ 4
Styret
Styret består av 7 medlemmar med 3 varamedlemmar. Formann og varamedlemmane vert valde for eit år, og styremedlemmane vert valde for to år om gongen. 3 styremedlemmar er på val kvart år, fyrste gongen ved loddtrekking. Formannen vert vald ved særskilt val, medan styret sjøl vel varaformann, sekretær og kasserar. Årsmøtet skal og velja to revisorar. Styret kan bruka utval til å ta seg av særskilte arbeisoppgåver.

§ 5
Oppløysing
Vedtak om oppløysing av laget kan berre verta gjort på årsmøtet og krev 2/3 fleirtal. Vert laget oppløyst skal det laget eig forvarast i Sel av Sel kommune til nytt lag kjem i gang etter likelydande vedtekter.

Skrevet ned av Per Erling Bakke.