Bli medlem

   
 
 

 

Sel Historielag er avhengig av støttespillere og aktive medlemmer
- og  ønsker at så mange som mulig  tegner medlemskap og støtter opp om laget. Hvis du kan tenke deg å være med, er dette arbeidet  - i tillegg til trivelig sosialt samvær - både interessant og givende. Og ikke minst - en blir bedre kjent med - og lærer mye nytt om stedet og dalen.

- Ved siste telling hadde laget vel hundre medlemmer.

Medlemsavgiften er kr 100,- per år og kan betales til Bjørn Engehagen, kasserer i laget.

Telefon 61 23 06 98
Mobiltelefon 902 51 247
E-post:
bjengeh@online.no

 

 
 
 
 
     
 

Brødrene Odd og Per Bakke - De to første æresmedlemmene i Sel Historielag

 
     
 

7. april 2008 ble Odd Martin Bakke (86) historisk. Han ble nemlig det første æresmedlemmet i Sel Historielag gjennom tidene. Dette kan du lese mer om her hos www.selhistorie.no .

30. april 2011 ble Per Erling Bakke det andre æresmedlemmet i Sel Historielag.

Vi takker begge for stort og omfattende lokalhistorisk arbeid gjennom mange år.
 

 


Per (til venstre) og Odd Bakke

                   
 
 
 
  Sel Historielag har fått et nytt æresmedlem:  Jon Selfors  
     

     
  Jon Selfors har gjennom mange tiår lagt ned et stort arbeid for å samle informasjon om og dokumentere en viktig del av historien til – ikke bare Sel og Gudbrandsdalen – men også til Norge.
Han har, ved siden av Pillargurikomiteen også vært sentral i bygging av gode forbindelser til Skottland og Sinclairklanen – og i mange år vært en viktig støttespiller for Sel Historielag – ikke minst i forbindelse med forberedelsene til – og gjennomføringen av 400-årsmarkeringen i 2012.

Takk for godt arbeid for laget!

(Lagt ut 22. september 2012)
(Oppdatert 5. september 2013)


Jon overrekker her blomster til Joan Burton fra Sinclairklanen
(Foto: Palmar Ruste)
                   
 
 
 

 

  Undertegnede ble på årsmøtet i 2014 også utnevnt til æresmedlem i Sel Historielag med bakgrunn i  innsats i forbindelse med Kringenmarkeringen i 2012 .

- Noe jeg setter stor pris på og er svært takknemlig for - men jeg føler nok at det er mange andre som fortjener dette minst like mye som meg.

Jeg benytter denne anledningen til å takke styret og årsmøtet for æresmedlemskapet og gode ord!

Geir Neverdal