Fotosamling
(Siden ble oppdatert:19. sep. 2020)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etter hvert vil nye bilder bli lagt ut. Dersom du har opplysninger i forbindelse med bildene - eller finner feil i det som er lagt ut - vil vi gjerne at du sender oss en e-post eller tar kontakt med noen i styret på annet vis. Du kan bruke denne e-postadressen.

Eksterne lenker til noen nettsteder med gamle foto fra Otta og Gudbrandsdalen finner du nederst på siden.
 

Dersom du har bilder som du kan tenke deg å dele med andre, setter Sel Historielag stor pris på å få avfotografere eller skanne bildene. Vi vil da benytte kopiene - enten i nettsammenheng eller i boksammenheng/andre skriftlige publikasjoner når vi har behov for illustrasjoner til artikler. Kopiene går inn i Sel Historielags fotosamling og vil komme lokalsamfunnet til gode. En del vil også etter hvert bli publiserte på denne siden.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Gamle Grand Hotel

 

 

 

Hotelbranden paa Otta
(Aftenposten 24. november 1909)

 

 


"Grand hotel paa Otta nedbrændte totalt igaar Eftermiddag i Løbet af en Times Tid.
Ilden opstod i tredie Etage paa et Tjenerværelse; Hvorledes vides ikke med Sikkerhed; muligens
kan Branden skyldes Gnister fra en Tobakspibe; Et Par Gutter skal Mandag have været inde paa det nævnte Værelse, hvor der ikke fyres om Vinteren, med tændte Piber.

Ilden opdagedes af Uhrmager Ingebrigtsen som saa at det røg af Taget. Han varslede strax Hotellets Bestyrer, Trond Loftsgaard, som greb en Vandbøtte og løb op paa Loftet; med det var da allerede for sent at slukke.

Ilden greb om sig med rasende Fart, saa man maatte indskrænke sig til at søge at redde de omkringstaaende Huse, som var alvorlig truet, saaledes Telefoncentralen, hvor man allerede belavede sig paa at flytte ud, hvad flyttes kunde. Det lykkedes ogsaa ved hjelp af vaade Presenninger, som man fik udlaant af Jernbanen, at redde de øvrige Huse; ligesaa lykkedes det at berge Birkeskogen rundt hotellet. Bygningen var adsureret i den almindelige Brandkasse for 38.000 Kr."
(Aftenposten 24. november 1909)

Takk til Stian Høglien som har skaffet bildet!

Les mer om Grand Hotel på selhistorie.no

 

 

 

 

 

(Lagt ut 23. oktober 2017 - GN)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Slik kunne Selsvollene se ut før dreneringsarbeidet.

 

 

 

Dette er et bilde fra før 1908. Nøyaktig dato har vi ikke men kortet er poststemplet 1908.

Store deler av vollene er her dekket av vann. Sannsynligvis en vårflom da vi ser snøflekker i fjellet bak.
Situasjoner som dette var grunnen til at myndighetene bevilget midler til byggingen av fangdammen i Ula.

Les mer om den her.

Takk til Stian Høglien som har skaffet bildet!

 

 

 

 

 

(Lagt ut 4. desember 2016 - GN)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Slik kunne Selsvollene se ut før dreneringsarbeidet.

 

 

 

Dette er et bilde fra før 1908. Nøyaktig dato har vi ikke men kortet er poststemplet 1908.

Store deler av vollene er her dekket av vann. Sannsynligvis en vårflom da vi ser snøflekker i fjellet bak.
Situasjoner som dette var grunnen til at myndighetene bevilget midler til byggingen av fangdammen i Ula.

Les mer om den her.

Takk til Stian Høglien som har skaffet bildet!

 

 

 

 

 

(Lagt ut 4. desember 2016 - GN)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vel 60 år siden kjørebrua over Ottaelva ble innviet.

 

 

 

 

 

 

Fyrverkeri og fest
"Med ildstjerner og fyrverkeri en mørk septemberkveld ble bruballet på Otta sluttet av sent lørdag kveld. Bygda tok innvielsen av den nye kjøretrua alvorlig. Det begynte med kommunal middag på Grand hotell, og Otta guttemusikkorps overtok senere på kvelden.

5000 sekker sement
Til middagen hadde kommunen invitert vegsjef Høye, fylkeskontorsjef S j e t n e og arbeidsstokken ved bruarbeidet. Ordfører Ola D a h l ønsket velkommen til bords, mens vegsjef H ø y e gjorde greie for arbeidet med nybrua. Brua har 10 tonns akseltrykk, lengden er 133 meter, bredde på kjørebanen 6 meter med 1,5 meters fortau på hver side. 5000 sekker sement er gått med.

Kostnadsoverslaget holdt!
Som en kuriositet i disse tider kan nevnes at kostnadsoverslaget har holdt: 647 000 kroner. Hittil er brukt 600 000 kroner, men en del etterarbeid står igjen.

Tidligere ordfører S l a a e n fortalte om bruas forhistorie og konkluderte med en takk til Oppland fylkes vegvesen for vel utført arbeid. Et sterkt behov innen bygda var blitt dekket da nybrua sto ferdig.
En representant for arbeidsstokken, Olaf Bekkemellem, tolket en takk til arbeidsledelsen for godt samarbeid. Byggmester Haverstad takket for at han fikk brujobben overlatt, mens fylkeskontorsjef Sjetne hilste fra fylkesmannen - og takket for maten.

Otta guttemusikkorps
Lørdag kveld startet Otta guttemusikkorps med musikk i gatene, Mye folk møtte opp ved nybrua, og tross høstkjøligheten ga unge og eldre seg med i bruballet til tonene fra guttekorpsets instrumenter.
Til å begynne med var det kort tale av tidligere ordfører Slaaen, prolog ved Arvid Vaarhus. Riise Pedersen hadde sørget for anslående tekst. Også den materielle underholdning sørget guttemusikantene for, velvillig assistert av pårørende.

Og til slutt tegnet fyrverkeri lysstrimer over en dypblå høsthimmel.
Da var man inne i de små timene."

(Referat fra Gudbrandsdølen mandag 3. september 1956)
Takk til Morten Tullut som skaffet informasjonen.

Litt mer om åpningen - og et bedre bilde av brua i 1956
 

 

 

(Lagt ut 24. oktober 2016 - GN)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Hvem er dette?

 

 

 

 

 

 

Historielaget har fått tilsendt noen bilder som er tatt på Otta. De skal ha tilhørt en E. Eliassen som en periode var lektor ved en skole i Tromsø. Dersom du kjenner til dette / vet noe om personene på bildet vil vi gjerne få en tilbakemelding.

 

 

(30. august 2015 - GN)

 

 

 

 

 

Takk til Per Bakke for følgende informasjon:

"Jeg synes dama til høyre ligner på Ida Müller. Vedk. har luggen til ida.
Bildet/ene er funnet nord i landet. I min artikkel om doktor Müller og Turmohuset står det om Ida: 
“Si første tid som lærer i Son i Østfold og ett sted nord i landet”

(Oppdatering 2. september 2015)

 

 


 

 

 

 

 

Dahle - før utbyggingen - og Dahle i dag (2015)

 

 


Dahle først på 1960-tallet?


Dahle i dag, 7. mai 2015 - foto: Palmar Ruste

 

 

 

 

Takk til Palmar Ruste som i dag fotograferte området og viste litt av hva som har skjedd på Dahle siden boligbyggingen der tok til.

 

 

 

 

 

(7. mai 2015 - GN)

 

 


 

 

 

 

 

Brua over Ottaelva

 

 

 

Bilde lånt fra Wikipedia.
(Jacob Reidar Brun 1921-1995)

 

 

 

 

 

Dette bildet er tatt før den nye kjørebrua over Ottaelva ble åpnet i 1956. Det ligger enda materialer på hitsiden av brua - og noe arbeid gjenstår på den andre siden.
 

 

 

Vi etterlyser her beretninger om bruballet og åpningsfesten - og gjerne bilder.
Hvem kan fortelle noe om det?
Send en e-post til:
geirne@online.no 
(16. mars 2015 - GN)

 

 

 

 

 

"Det var sjølsagt ei storhending da Ottabrua vart opna i 1956. Eg var 10-år og hugsar Bruballet som markerte sjølve opninga. Som vanleg ved store lokale arrangement framførte Lars-Rise Pedersen sjølskriven prolog av godt merke. Moromannen Svatsumslien, alias Thorleif Nilsen frå Lillehammertraktene, var kjent frå radio og underheldt. Han var nok trekkplasteret den gongen. Det var store ting å få oppleve folk som hadde "vore i radioen". Svatsumslien sto på scena i vindjakke og med ryggsekk og var nok ein variant av den meir kjente Brattbakken til Halvtan Heggtun.
Otta guttemusikk som var relativt nystarta, spelte under marsjen over til synna brua og opna seinare dansen med å spela valsen "Lake Hamilton". Deretter var det Reidar (Stenersen) og Johs (Lønnberg) på trekkspel og gitar som spelte til dans slik dei stort sett gjorde på Solvang og andre stader gjennom heile 50-talet. Så vidt eg forsto gjekk det hardt på skosolane under dansen på den grove støypen, så da vart det kanskje mykje halvsoling av sko for gitarist og skomakar Johs i vekene etterpå."
 

 

 

Takk til Ole-Petter Hansen for informasjon om bruballet og og åpningsfesten.
(Oppdatert 25. mars 2015 - GN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt fra brubildet.

 

 

 

 

 

(16. mars 2015 - GN)

 

 


 

 

 

 

 

Den første speidertroppen på Otta - 1946

 

 

 

Faksimile fra Dagningen 28. februar 1976

Dette er en kopi fra avissiden.
Dersom noen har originalbildet og vil gi oss et foto av det - evt. la oss skanne det, vil vi kunne legge ut en bedre versjon. (GN)

 

 

 

 

 

Det var i 1946 det startet. Ruth Thorsen gikk rundt og samlet en liste over jenter på Otta som ville bli speidere.
Gunnår Østvang ble den første lederen - med Martha Nårstad Rusten som assistent.
 

 

 

I følge Dagningen ser vi i bakerste rekke fra venstre Ragnhild Uldalen, Gunnår Østvang og Martha Nårstad.
Neste rekke: Ruth Thorsen, Elisabeth Seeberg, Bjørg Glosli?, Johansen, Kari Voldheim, Arnhild Turmo,
?Turmo, og Kirsten Jordet.
Tredje rekke: En fra Selsverket, Solveig Nordnes, Paula Flåten, Ruth Bismo, Liv Myhre, Margot Sveine, Jorunn Lereggen og en ukjent.
Foran: Ingebjørg Pedersen, Kari Uldalen, en fra Selsverket, en ukjent, Ellen Signe Køhn, Kari Pedersen, Ragnhild Ulvolden og ? Rukin.

Oppdatering:
Nr 27 er Ruth Solveig f. Rukin (på Selsverket), hun ble gift med Reidar Myhre og bodde hele livet på Otta (Hjellum)
Takk til Anne Rukin som sendte oss opplysningene.
(13. april 2015)

Takk til Morten Tullut som skaffet oss bilde og informasjon!

 

 

 

 

 

Vi tar med takk imot korrigering og utfyllende informasjon om de navnene som mangler i reportasjen i Dagningen.

 

 

 

 

 

(13. mars 2015 - GN)

 

 


 

 

 

 

 

Bredebygden ca 1920

 

 

 

 

 

 

Har noen en formening om hvem vi ser på bildet?
(Lagt ut 11. mars 2015 - GN)

"Bak rattet og eiger av denne Studebaker 1919 m. er Anders Hovde f. 1869. (Ottas fyste drosje).
Ved hans side, dottera Anna Karine gift Madslien f. 1911.
I baksetet: Dama t.v. med barn på fanget veit eg ikkje kven er, men ho til høgre er Julie Hovde f. 1882 med sønnen Arne Hovde f. 1917 på fanget."

Tusen takk til Randi Hovde Ulheim som sendte oss opplysningene mindre enn et døgn etter at bildet ble lagt ut! (Oppdatert 12. mars 2015 - GN)

 

 


 

 

 

 

 

Historielagets juleutstilling i Otta Amfi

 

 

 

 

 

 

Historielagets juleutstilling viser karikaturtegninger av ansatte på Otta Auto 1951 forteller Palmar Ruste.
Ta en titt på disse når du har en pause i juleforberedelsene.

Takk til Palmar Ruste og Helge Bakken.

(Lagt ut 21. desember 2014 - GN)

 

 


 

 

 

 

 

Otta Guttemusikk- Papirinnsamling

 

 


(Faksimile fra Dagningen 6. november 1954)

 

 

 

 

Kan noen hjelpe oss med navn på de ivrige musikantene?

 

 

 

 

 

Litt tidligere hadde de samlet inn for 1000 kroner - og nå var de i gang på nytt, ivrige i tjenesten. De måtte ha inn penger for å kunne betale det de var skyldige på nye instrumenter, fortalte de.

Takk til Morten Tullut som skaffet oss bilde og informasjon.

(Lagt ut 31. oktober 2014)

Ny informasjon:
Fra venstre - nr 1 ukjent (kanskje Kjell Lien?), nr 2 Odd Johansen (bror til Rolf), 3 Asbjørn Magnussen, nr 4 Leif Engemoen.

Takk til Bjørn Ole Olstad, Rolf Johansen, Bjørn Rusten og Rolf Nårstad for hjelp med navnene.

(Lagt ut 6.. november 2014)

 

 


 

 

 

 

 

November 1953 - Ottagymnasiaster i gamle drakter

 

 


(Faksimile fra Dagningen 7. november 1953)

 

 

 

 

Gymnasiastene ved Gudbrandsdal offentlege landsgymnas på Vinstra hadde feiret stort karneval med drakter bl. a. fra attenhundretallet.
"Gymnasiastene fra Otta vakte alminnelig oppsikt på stasjonen da de kom tilbake søndag formiddag i sine besteforeldres eller oldeforeldres festantrekk",
forteller Dagningen.

Bakerste rekke fra venstre: Per Egil Grotnes, Trygve Magnussen, Olav Kleiven og Harry Nystuen.
Foran står Greta, Hedlund og Aud Nårstad.

Takk til Morten Tullut som skaffet oss bilde og informasjon.


(Lagt ut 14. oktober 2014)

 

 


 

 

 

 

 

Juli 1964 - Centrum magasin på flyttefot

 

 


(Faksimile fra Dagningen 24. juli 1964)

 

 

 

 

Da det nye Centrum Magasin skulle bygges i 1964 ønsket Trygve Ekre å drive butikken videre mens byggingen av det nye pågikk. Han tok derfor kontakt med byggmester Jon Rukin og spurte om det lot seg gjøre å flytte den gamle butikken hel.
Rukin jekket opp huset, la jernbaneskinner under og fikk bulldosereier Hoff med på laget. I løpet av noen timer hadde de 109 hestekreftene flyttet bygningen 40 meter og handelen kunne fortsette.

I bakgrunnen ser vi samvirkelagsbygningen, i dag en del av Amfi/Ottatunet.

Takk til Morten Tullut som skaffet oss bilde og informasjon.


(Lagt ut 6. oktober 2014)

 

 


 

 

 

 

 

Sjøfly på Lågen - ved campingplassen i Kringen

 

 

 

 

 

 

Vet du noe om dette bildet, - når det ble tatt, under hvilke omstendigheter, personer på bildet etc?

Takk til Stig Pettersen som har skaffet bildet.

(Lagt ut 22. september 2014)

 

 


 

 

 

 

 

Otta brannvesen i 1944

 

 

 

 

 

 

Bildet ble visstnok tatt under en øvelse og viser en stor del av Ottas mannlige befolkning. I bakgrunnen Shell-stasjonen og ysteriet. Klikk på bildet for en litt større versjon.

Dette er et av de bildene som utgjør Sel Historielags bidrag til utsmykningen av det lokalmedisinske senteret på Otta.

(Lagt ut 9. mai 2014)

 

 


 

 

 

 

 

Rast ved Kringenstøtta i 1934

 

 

 

Dette bildet viser en rast ved Kringenstøtta i 1934.  Informasjon om personene på fotoet finner du til høyre.

Takk til Palmar Ruste som har sendt inn bildet.

 

 

 

 

 

 

(Lagt ut 21. oktober 2013)

 


 

 

 

 

 

Badeplassen i Vesleelva - ved Fetbrua

 

 

 

Dette var en populær badeplass. Den lå like ved jernbanestasjonen på Otta. Bildet er tatt i juli 1940.
Takk til av Kåre Johan Bakke på Hamar som har lånt oss bildet. Takk også til Odd Bakke som har hjulpet til med å skaffe bildet.

(Lagt ut 13. oktober 2013)

 

 

 

 


Et utsnitt fra bildet over viser Fetbrua i bakgrunnen. Dette var en utliggerbru av tømmerstokker.
Personen som bøyer seg i forgrunnen er Odd Bakke.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Bredevangen 1940

 

 


Bredevangen - branntomt mai 1940

 

 

 

 

Bredevangen sør for Otta ble skutt i brann under kampene i 1940. Dette bildet viser branntomta og ble tatt av Kåre Bakke (bror til Per og Odd Bakke) i mai 1940.
Ungdommen på bildet er den 18 år gamle Odd Bakke som vikarierer som landpostbud, - her med postsekk på ryggen.

Takk til Kåre Bakke og Odd Bakke som har skaffet oss bildet.

 

 

 

 

 

(Lagt ut 10. august 2013)

 

 


 

 

 

 

 

Shellstasjonen på Otta

 

 

 

Shellstasjonen på Otta en gang i femti-årene.
Takk til Morten Tullut som har sendt oss bildet.

 

 

 

 

 

Morten kan fortelle følgende om bildet:

"Bildet er tatt ved Shell stasjonen på Otta, trolig i 50-årene. Bror til bestefaren min, Kåre Haugen f. 1930 står der sammen med 2 andre. Kåre er kledd i svart og har ryggen mot fotografen.
- Og jeg har fått vite en historie fra tyskernes overgivelse fra 1945 som involverer min bestefar Petter Tullut f. 1898:
På Shellstasjonen på Otta var det under krigen tysk vakthold fordi drivstofforsyningen var så viktig. Norske Shell A/S sitt distribusjonslager lå midt i Otta sentrum. Tankanlegget lå på samme tomt som bensinstasjonen. Der var det nedgravd tre bensintanker som hver rommet 10.000 liter.
Da tyskerne overga seg, fikk Petter i oppdrag av hjemmefronten å holde vaktholdet i og rundt bensinstasjonen. Petter avløste da den tyske vakten der."

(Lagt ut 9. juli 2013)

 

 

 

 

 

Til dette bildet har vi fått følgende tilleggsinformasjon:

Bussen i bakgrunnen på høyre side, tilhørte Otta Ysteri. Det var en 1953 Fargo,med registreringsnummer E-6377.
Den ble overført til Ottadalen Kommunale Billag den 18/1-1960.

Takk til Magne Teigen som har sendt oss opplysningene.
(Lagt ut 7. september 2013)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sel - fotballag. Ca1936??

 

 

 

På dette bildet ser vi følgende personer:

 

 

 

 

 

Bak, fra v.: Reidar Lindstad, Hermann Sten, Anders Laurgard, Iver Haugen, Hans Nuvstad, Harald Moen.

 

 

Foran, fra v.: Jakob Nuvstad, Kristian Haugen, Ragnar Fredheim, Erling Dahl, Magnar Dahl.

Takk til Bjørn Holen som skaffet oss bildet. Takk til Erik Lindstad for hjelp med navnene.

(Lagt ut 26. oktober 2012, oppdatert 12. november 2012)

 

 


 

 

 

 

 

Ottadalens sanitetsforening på tur i 1937

 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening
er årets mottaker av Pillarguriprisen under 400-årsmarkeringen av slaget i Kringen

 

 

 

 

 

Dette bildet som Terje Bekkemellem har sendt oss skriver seg fra en tur Ottadalens sanitetsforening gjorde i 1937 - hvor de blant annet besøkte Høvringen. Terjes bestemor, Mathea Bråten, er med på bilde nr 2, under. Hun har hvit hatt med sort hattebånd.
Kjenner du noen av de andre på bildet?

Takk til Terje Bekkemellem - som også har sendt oss en rekke bilder fra steinindustrien - disse vil vi komme tilbake til senere.

(Lagt ut 04. juli 2012)

 

Takk til Magne Teigen for følgende informasjon om bildet over! - Han sammenligner det med bildet på denne siden:

Bilen kan være den samme på de to bildene, da er det en 1926/27 Studebaker, som tilhørte OGS.
OGS hadde 7 stk. slik åpne 7-setere.

(Lagt ut 10. november 2012)
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Første mai 1930

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til Terje Bekkemellem som har skaffet oss bildet!

(Lagt ut 30. april 2012)

 

 

 


 

 

 

 

 

Et gammelt skolebilde fra Otta

 

 

ca. 1949-1950
- det er fra trappa på Otta skole med J.Kvåle som lærer
 

 

 

Hvem kan hjelpe med navn - og informasjon om når og hvor dette bildet er tatt?
Læreren bakerst til høyre er Kvåle, og flere av disse elevene er kjente personer på Otta i dag.

Takk til Terje Bekkemellem som har skaffet oss bildet!

(Lagt ut 30. april 2012)


Løsning - Takk til Astrid (Myhre) Eriksen, Terje Lindby og Per Bakke:

Nederst fra venstre:
Martha (Haugen) Nårstad, Bjørg (Myhre) Jacobsen, Agnes (Randen) Tho, Ingrid Østvang, Liv (Korsvoll) Malnes, Marit Oustad, Kari A. Vangen, Ingrid (Josten) Lien,

2dre rekke fra venstre:
Asbjørn J. Lien, Knut Ole Hjelvik, Greta Elisabet (Hedlund) Myhre, Aud Guldbrandsen, Solveig (Hølmo) Bergheim, Palmar Formofetten, Bjarne Båtstad,

3dje rekke fra venstre:
Ola A. Nysæter, Ola Tamburstuen, Harald Tangen, Harry Nymoen, Ola Sevald Bergum, Trygve Magnussen, Terje Lindby

4de rekke fra venstre:
Sigmund S. Bråten, Olav Kleiven, Svein Glosli, Olav Granrud

(Lagt ut 23. januar 2014)

 

 

 


 

 

 

 

 

Bilpioneren på Otta, Jakob Kleiven (1901-1996)

 


Jakob Kleiven i arbeid - sannsynligvis en gang mellom 1918 og 1922.
Bildet er tatt av Paul Kleiven, Lalm, levert av  Jakob Kleiven, en yngre slektning, også fra Lalm
- og skannet og sendt inn av Palmar Ruste
Takk går til disse!

 

 

 

 

Følgende er sakset fra siste "Gåmålt og nytt frå Sel - Bind IV" (Les mer om boka her):
(Den kan kjøpes her)

 

 

 

 

 

Bilmekaniker Jakob Kleiven (født 6. sept. 1901) var fra Lalm og som 14-15 åring fulgte han med under byggingen av kraftstasjonen i Eidefossen da han interesserte seg for bl.a. bensinmotorene og annet teknisk materiell som ble brukt der.
Som 16-17 åring kom han i lære ved Lillehammer Bilverksted. Deretter jobbet han på verksted hos Pettersen på Vinstra før han i 1921 slo seg ned på Fåberg med eget bilverksted. Her ble han i tre år før turen gikk tilbake til heimbygda med jobb hos Ragnvald Berg i Vågå. På den tiden gikk det mest i motorsykler som det var mange av men det var også noen som hadde bil. Grusvegene var dårlige og det ble mange punkteringer og slanger som måtte lappes i tillegg til reparasjonene.

På Otta var det ikke noe privat bilverksted og Jakob begynte i 1928 så smått i en av garasjene på Grand hotell. I 1929 fikk han leid huset etter Lie sitt fotoatelier som ble gjort om til verksted med plass til et par biler eller motorsykler. I 1931 fikk han kjøpt tomt av Østlandske slik at han fikk bygd både privatbolig og verksted samtidig som gata ble åpnet i det samme området. Allerede i 1931 hadde han tre ansatte som hadde gått i lære her og som lærte av egne feil uten at sjefen bebreidet noen. Antallet var økt til 4-5 da krigen kom i 1940. På denne tiden var timeprisen for reparasjoner to kroner. For enkelte ble dette likevel for dyrt og det ble lenge å vente på oppgjør. Jakob hadde selv en 1919 modell motorsykkel og en T-Ford som også ble brukt av reparatørene.

Under krigen ble bildeler mangelvare. Det var derfor godt å ha en skraphaug å ta av til reparasjoner. Bensin ble også mangelvare. Verkstedet fikk bare litt bensin til bilberging. Resultatet ble at verkstedet bygde sin egen knottfabrikk og at de hadde en som bare drev med knott. Dette var i grunn billig drivstoff. På de store generatorene kunne man kjøre 10-12 mil på en fylling. Som filter i generatorene brukte man kongler. Verkstedet hadde to biler som gikk på knott. Det ble ofte lange dager og arbeid utover nettene.

Etter krigen kom utviklingen med nye hjelpemidler og det var mange som hadde råd til å kjøpe seg en bil. Jakob hadde lang erfaring og var kjent for å være grundig. Et fint arbeid var viktigere for ham enn å tjene penger. Resultatet var at da Møller i 1960 skulle opprette et agentur for salg av Volkswagen her i dalen falt valget på Otta Auto. Jakob sier selv at han ikke var noen selger så dette overlot han til sin sønn Olaf. Antall ansatte var nå på det meste 17.

Etter krigen ble bilen allemannseie og etter hvert fikk Otta flere bilselgere og verksteder. Til slutt hadde vi ”Bilbyen Otta” med Bjørner Killi med flere bilmerker, Ford bilforretn., Volvo person- og lastebilverksted, Otta bilsenter, Iver Bil, Øya Bil, Skjåk verksted, Biltilsynet og NAF-avdeling.
Otta nov. 2009
Marit og Jakob jr. Kleiven

(Lagt ut 20. mars 2012)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sel Ungdomslag 1898

 

 

NB! Klikk for stor versjon av bildet.
Klikk for stor versjon av bildet.

 

 

 

 

Her tar vi med et bilde av Sel Ungdomslag fra 1898.
Det er tatt i Øiom. Laget var stiftet i 1888 så dette var vel nærmest ett tiårsjubileum forteller Per Bakke.  På baksiden av bilderammen er navn på personene skrevet . Bildet henger også på Solvang i stor størrelse, men trolig uten tilhørende navn.

Originalbildet tilhører Marit Oustad. Takk til Marit Oustad og Per Bakke som skaffet bildet.

Her finner du et bilde av baksiden med navnene.
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sel Fortsettelsesskole 1917

 

 


 

 

Andre rekke: Olava Olstad, Alma Rusten, Ella Sørlie, Christian Bøe, Jenny Løberg?, Solveig Saastad Rusten, Sigrid Loftsgård.
Første rekke: Ragnhild Havn, Marit Kleiven, Gudrun Kleiven, ukjent, Astrid Smedsrud, Ragna Magnussen, Anna Ruud.

Fotograf er HH Lie.

 

 

 

 

 

Takk til Ola Bergum som har skaffet bildet.
Takk til Per Bakke for informasjon om årstall m.m..
 

 

 


 

 

 

 

 

Arbeidslag på Raumabanen i 1930-årene?
 

 

 


Dette bildet er levert av  Erik Lindstad


Personene er forsøkt nummerert i ettertid. Skriv til oss dersom dette ble helt feil i forhold til tallene nedenfor. (28. april 2013)

 

 

 

 

Et gammelt bilde fra 1930?-årene, der noen fra Bredebygden, Otta, Selsverket og Ottadalen er med.
Erik Lindstad mener det er fra den gang de arbeidet med Romsdalsbanen.

Foran fra venstre: 1 Hans Nårstad2?,  3 Tullut,  4 Anders Båtstad,  5 Tullut,  6?,

I midten fra venstre: 1 Trolig Johan Smedsrud,  2?,  3 Nårstad,  4 Havn,  5 Sverre Lindstad,  6 Oskar Fossehagen

Bakerst fra venstre :1?,  2?,  3 Reidar Dahl,  4 Anton Tullut,  5?,  6?,

Kan noen hjelpe med resten av navnene? Ta kontakt med Per Bakke eller undertegnede.

 

 

 

 

 

Byggingen av Raumabanen skjedde mellom 1912 og 1924. Banen ble åpnet i 1924.
Mellom 550 og 615 mann arbeidet til enhver tid med byggingen av banen i disse årene. 7 arbeidere mistet livet under anleggstida, og er hedret med en minnestein som står på Verma stasjon. Du kan lese mer om Raumabanen her

 

 

 

 

 

Takk til signaturen jor-sme for informasjon om nr 1 i midten, Johan Smedsrud.

 (Oppdatert 20. desember 2012)

 

 

 

 

 

Den 25 april 2013 fikk vi følgende opplysninger fra Stein T.Karlsen:
Personen med mønstrede genser (Nr 3) bak den sittende med lys sixpence, er Hans Havn. Far til Ingar Havn.
Det er muligens Kristian Havn (Nr 5), som står to plasser til høyre. Den lille mannen med hatt og frakk. Begge jobbet ved jernbanen. og bodde på Otta.
Nummer en bakerst stående fra venstre er Bernt Jakobstad.
Takk til Stein T. Karlsen for hjelp med identifisering.

(Oppdatert 28. april 2013)

 

 

 

 

 

 Den 17. september 2020 fikk vi følgende opplysninger fra Oskar Fossehagen: «Han som er merket med et rødt sekstall må være min bestefar, Oskar Fossehagen. På bildet er han veldig lik min far, Jarle Fossehagen.
Han var født i 1907 og døde av tuberkulose i 1948. Opprinnelig kom han fra Hundorp og navnet hans er noen steder oppgitt til; Oskar Johannesen Fossehagen (Tofthagen).»

 

Takk til Oskar Fossehagen for hjelp med identifisering.

(Oppdatert 19. september 2020)

 

 


 

 

 

Gravfølge - men hvor?
 

 

 

Vi vil gjerne ha hjelp til å tid- og stedfeste dette. Dersom du vet noe om bildet eller personer her, ber vi om at du tar kontakt med undertegnede - eller andre i styret for Historielaget. (GN)
Takk til Gunhild Lornstad som har gitt oss bildet.

"Bildet av gravfølget ser ut til å være fra Nedre Kolbotn på Selsverket, rett ved siden av Uladammen og på veien opp mot Kampen. Personen ved sidene av presten ser ut til å være lærer Pål Drivenes. Vil tro bildet er fra krigen eller rett før. Altså 1930-40 årene."

Takk til Stig Pettersen for rask tilbakemelding og informasjon.

 (Lagt ut 30. oktober 2011)

 

 

 

 

 

Ny informasjon:
Olav Barhaugen har gjort en del forespørsler i forbindelse med bildet - og fikk denne oppklaringen fra Knut Ola Linløkken:

"Bildet er av gravfølget til Maria Kolbotten i 1930. Hun var søster av bestefar Ola i Linløkken og gift med Ola Lien. De bodde på nedre Kolbotten, som du ser i bakgrunnen i bilde. Maria var mor til Marit Bosåen (gift med Halvor Bosåen) og bestemor til Mari Berg og Ragnhild Jordet.
Det er oldefar Imbert Uldalen som kjører hesten. Bak hesten står Oluf Havn. Ellers er bilde for uskarpt til å dra kjensel på de andre i gravfølget"

Takk til Olav Barhaugen og Knut Ola Linløkken for hjelp med informasjonen.

 
(Lagt ut 29. oktober 2012)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Torvald Bergum (t.v.) og Kristian Sagflaten handler hest på Ottamartnan

 

 


Bildet ble tatt ca 1978
Takk til Kristian Sagflaten som har gitt oss bildet.

 


Kristian solgte her ”Blakken” – en nøysom fjording til Torvald. En betingelse for handelen var at Kristian leide fjordingen ned til den gamle Kringenstøtta. Der tok så Torvald over.
Han brukte hesten bl. a. til å kjøre vedlass (langved på bukk og geit) til Otta.
(Lagt ut 22. oktober 2011)
 

Dette bildet var en del av årets martnasutstilling i Ottatunet, men på grunn av stort tidspress fikk vi ikke lagt ut teksten til alle bildene.
Jeg legger derfor i tiden som kommer ut noen av disse på fotosiden med tilhørende tekst.

 

 

 

 

 

 


 

 

Fengselet i Bredebygden

 


Bildet ble tatt sommeren 1965

 

 

 

 

Per Bakke forteller i artikkelen om Bredebygden (Gåmålt og Nytt II) at Paul Olsen var med og bygde fengselet på Bredevangen. Det ble ferdig sommeren 1865. Arktitektene var de samme som tegnet Botsfengselet i Oslo.
I 1940-årene ble det brukt som kvinnefengsel under Bredtvedt kvinnefengsel i Oslo. Edvard Breden solgte da et stykke utmark som ble opparbeid til luftegard for fengslet.
I 1949 opphørte fengselsdriften og bygningen ble tatt i bruk av helsevesenet i Oppland og gjort om til sykehus for folk med psykiske lidelser, beretter Aud Sandbu på nettstedet bredebygden.com.
Bygningen ble revet i 1979, en omstridt avgjørelse.
Les mer på bredebygden.com.

I dag er den store sveitserbygningen foran fengselet truet. En vakker bygning i god stand som det er et sterkt ønske om å bevare for ettertiden.

 

 

 


 

 

 

 

Fra skottebesøket i 1963 - et år etter 350-årsmarkeringen i Kringen
 


Klikk for en større versjon av bildet
 

 

Takk til Ola Blekastad som på årsmøtet sist mandag skaffet oss 5 flotte bilder fra markeringen i 1962 og skottebesøket året etter - i 1963. Noen av disse kommer vi også til å benytte på skottetognettstedet: www.kringen1612.no
 

 


Klikk her for en større versjon av bildet.

 

 

 

 

Vi etterlyste navn på de tre som kommer gående litt til venstre i bildet.

På fotomøtet 15 juni 2011  fikk vi vite at personen i midten er Jan Magne Ruud og personen til høyre er Ole Martin Ruud, - men personen til venstre vet vi ennå ikke hvem er.
Takk til Jostein og Ove Ruud for opplysningene.

 

 

(Lagt ut 17. mars 2011)

Siste (17 febr. 2012): Gåten er løst! - Det viser seg at personen til venstre er en yngre utgave av Kjell Voldheim!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Reparasjon av tårnet på Sel kirke
(Selsverket)

 

 

Dette var en luftig arbeidsplass!
 

 

 

For en del tiår siden ble tårnspiret tatt ned for å bli reparert. Det viste seg da at det var smidd av tilnærmet rustfritt stål - på 1740-tallet! (Reidar Lonbakken forteller mer om dette i siste "Gåmålt og nytt"-boka)

Drivenes skriver at Engebret Leirholo og Ola Bekken (Bækken) på 1890-talet kledde tårnet og tårnfoten med sinkplater.
Om Ola blir det andre steder fortalt at da han var ferdig med arbeidet klatret han opp på kula på spiret, slo føttene rundt spiret og satt der. - Det ble heist opp en flaske med kaffe til ham, og denne drakk han, sittende der oppe på kula!
(Årbok for Gudbrandsdalen 1980, s. 176)

(Takk til Stian Høglien som har gitt bildet til historielaget)
 

 

 

(Lagt ut 17. februar 2011)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sæta og Wangen på 1960-tallet

 

 

 

 

 

(Lagt ut 05. januar 2011)

 

 

 

 

 


 

 

Synnøve Solbakken

 

 

 

Dette bildet fra garden på Sel der deler av den svenske filmen "Synnøve Solbakken" (Bjørnstjerne Bjørnson) ble tatt opp i 1919. Eksteriør-opptakene ble altså gjort i Gudbrandsdalen.
Svenskenes Synnøve Solbakken løste startskuddet for nasjonalromantikken i norsk film.

(Takk til Ingrid Fredheim og Bjørn Holen som skaffet bildet.)

(Lagt ut 15. desember 2010)

 

 

 

 

 


 

 

Hedalens Hotel

 

 

 

 

 

Dette bildet fekk vi av Ola Blekastad for nokre dagar sidan. Det viser "Hedalens Hotel" og er kanskje frå rundt 1920??. På denne nettsida står det at hotellet vart bygd i 1898 - og at ein den gong nytta tømmer frå ein låve på Nord-Faukstad. Dersom du har informasjon om hotellet vil vi gjerne at du tek kontakt.
(Takk til Ola Blekastad)

(Lagt ut 28. september 2010)

 

 

 

 

 


 

 

Otta ca 1900
 

 

 

Fargelagt kort fra ca 1900.
Brustad, huset ved siden av Lågenbrua ble bygget i 1897. Det gamle Grand-hotellet står fremdeles, det brant ned i 1909.
(Takk til Arne Grindstuen som har gitt oss kortet)

(Lagt ut 13. august 2010)
 

 

 


 

 

 

 

 

Kringen - en gang mellom 1860 og 1899
 

 


 

 

 

Dette Kringenmotivet  er avfotografert fra Stian Høgliens samling av gamle postkort (Samme motiv utgjør en del av Sel Historielags logo). Det er i svært god stand og ble i 1899 sendt fra en B. Berg til konfirmanten Petra A. med et bibelord og ønsker om alt godt for fremtiden.
(Takk til Stian Høglien og Kjell Sandum for hjelp med gamle postkort)

(Lagt ut 13. august 2010)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Hvem ser vi på dette bildet?
 

 

 

Bildet står også i "Glimt fra Otta gjennom 115 år" (Otta Kameraklubb 1980)  og der står følgende navn, forteller Per Bakke:
Fra venstre: Imbret Ottekra Havn, Fredrik Breden, Per Nygården, Ola Blekastad, Loftsgård, Kleivmellom, Knut Loftsgård, Pål Båtstad, Fru Jørstad.

Sittende: Gunnar Moe og Jørstad

Bildeteksten er upresis, da det er 10 personer fra venstre, men bare ni navn. De to damene i dørgløtten (vinduet) er ikke navngitt, forteller Per. (Kan noen hjelpe med identifiseringen av den tiende personen og de to damene?)

 

Bildet er fra Ottekren (Ottekra) ca. 1900 iflg. boka


(Takk til Inge Leif Larsen som har gitt oss dette bildet)

(Lagt ut 13. august 2010)

 

 


 

 

 

 

 

Flommen i 1938
 

 

 

Otta jernbanestasjon 1938. Skinnene sto under vann - men sovevogner ble brukt til å huse personer som hadde måttet forlate hjemmet på grunn av flommen.
(Takk til Ruth Mohaugen som har gitt oss bildet)

(Lagt ut 13. august 2010)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Veibygging fra Sjoa nordover mot Otta - "Baksideveien"
Ca 1930?
 

 


 

 

"Nyheimsveien" - nordover fra Kolobrua. - Baksideveien ble ferdig etter krigen. Før det var det bare en kjerrevei her.
Arbeidere fra venstre: 1: Nils Nyheim. 2: Asbjørn Tangen. 3: Ukjent. 4: Kristian Hansen. 5: Erik Lund
6: Torvald Rustbakken. 7: Ukjent 8: Petter Stubberud. 9: Ola (Øverjordet) Solhøy
Kan noen hjelpe med flere navn?
(Takk til Margit Hansen som har gitt oss bildet)

(Lagt ut 25. juni. 2010)

 

 

 

 

 


 


Gruppebilde: Lærer- og skolestyremøte 1932
- klikk på bildet for å få opp en større versjon.
Takk til Marit Stormorken som lånte oss bildet.

 

Her ser vi en del personer som mange av de godt voksne i Sel forhåpentligvis vil dra kjensel på. Fra venstre -

Bakre rekke:
Arthur Janson - Pål Drivenes - Knut Bakke - Johan Kvåle - Nils Taraldset - Nils Grotnes - Bernhard Lien  - Kristen Øiberg - Birger Reitan

Fremre rekke:
Ruth Kjorstad - Kari Ulmo - Marit Kleiven - Gunvor Reitan - Gunhild Sørlie - Andres Bye - Kristian O. Lien - Ola Næprud - Erik Veggumsløkken - Sigurd Stampeløkken - Iver Solhjem - Ingebret Svastuen

Takk til Marit Stormorken, Marie Øiberg og Per Bakke for hjelp med navnene.

(Lagt ut 09. juni. 2010, oppdatert 10. juni 2010 -  Se også Gåmmålt og nytt 2005 side 162 )

 

 

 

 

 


 

 

 

Noen bilder fra flommen på Otta i 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv Stokke -  album med bilder fra flommen i 1938

Stig Pettersen har skannet inn 11 av disse bildene fra  flommen i 1938.
Vi viser her to av dem - men kommer ved en senere anledning til å lage en artikkel om flommen og vil da benytte resten.

Utsnittet til høyre viser mor til Liv, Helmi (Fredheim) Stokke, i ferd med å forsere flomvannet ved Østlandskebygningen. Den huser i dag Aktiv Otta - og ligger like ved jernbaneover-gangen i sentrum av Otta.
I 1938 var dette også kontorene til Nordre Gud-brandsdalens Kreditbank.

På dette tidspunktet fløt Ottaelva og Lågen nesten sammen i Otta sentrum.

Takk til Liv Stokke og Stig Pettersen for bilder og informasjon

(Lagt ut 30. april. 2010)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Liv forteller at gutten som lener seg til portstolpen på østsida av gata ved Kafe Kvil er den dengang 9 år gamle Kalle Jordet.

(Lagt ut 30. april. 2010)

 

 

 

 

 


 

 


Påskebilde - ca 1935
 

 

Her har vi tidsriktig utstyr - nikkers, treski, skikkelige beksømsko og bambusstaver med runde trinser. Bildet viser Ivar Haugaløkken på ski ved Thosetrene.  Nærmest Ivar ser vi Nedre Tho-setra, rett bak ligger Nygardssætra - og i bakgrunnen, til høyre i bildet ligger Øvre Tho-sætra.
Enda lenger bak, ute av syne finner vi Vikesetra.

Takk til Dag Haugaløkken for påskebildene og informasjon om dem.

(Lagt ut 30. mars. 2010)

 

 


 

 


Påskebilde - ca 1935
 

 

Underholdningen er sikret med sveivegrammofon  og 78-plater av skjellakk.

Bildet er fra Kringsetrene og viser Klara (1908-2004) og Olav (1905-1975) Tullut på setra. Klara sitter forrest og Olav lengst til høyre. De er her avbildet sammen med to påskegjester (vet noen navnene på disse?) og en hund som muligens het Tass eller Tufs. Klara var en institusjon på Kringsetrene og hadde også servering av kaffe og vafler - samt salg av mineralvann og sjokolade til de som ønsket det.

(Lagt ut 30. mars. 2010)

 

 


 

 

 

Otta skiferbrudd - foto fra 1949

"Etter at jernbanen ble ført fram til Otta i 1896, ble det nærmest en eksplosjon i utviklingen av steinindustrien rundt Otta. Ved siden av Sel skiferbrudd, som var kommet i gang allerede i 1875, fikk vi nå en rekke etableringer innen skiferindustrien:
Midt i Otta sentrum på Ottekrens eie, startet Otta skiferbrudd opp sin drift i 1899, og bruddet var i drift til langt opp på 1970-tallet" forteller Kjell Voldheim i boka "Otta gjennom 100 år".
I dag er bruddet delvis fylt igjen og området er lagt ut til tomter for eneboliger, rekkehus og boligblokker.

(Lagt ut 26. mars. 2010)

 

 


 

 

 


Vi fikk rask tilbakemelding da vi ba om hjelp til å identifisere personene på bildet.
 

 

Person nr.1 fra venstre er Valborg Bråthen, så følger Kåre Bekkestuen?, Ruth Bekkestuen, Helene Bråthen og Johannes Weseth. Bildet er tatt rundt 1939-40.
Takk til Ruth Mohaugen for hjelp med å identifisere personene!
 

 

 

Et gammelt album med over 50 foto fra 1920 og 1930-årene.

Takk til Margit Hansen for at hun lot oss avfotografere bildene - og for hjelp med identifiseringen - for en enestående hukommelse!
Bjarne Fredriksen, Per Bakke, Odd Bakke og Bjørn Engehagen skrev ned informasjonen etter hvert som Margit fortalte - og bidro også med supplerende informasjon. Samme kveld skrev de så alt inn på PC og sendte det inn med e-post - slik at det nå er arkivert hos Historielaget.

(Lagt ut 16. mars. 2010)

 


 


Huset ved den gamle Lågenbrua i 1942
 

 

Et sjeldent bilde som viser den gamle Loftsgårdsbrua (trebrua) - og byggingen av den - i 1942 - nye betongbrua over Lågen. I dag er trebrua borte - men en kan se rester av stolpene når det er lite vann i elva.
Betongbrua fungerer i dag som fotgjengerbru. Mer om Brustad, huset mellom bruene nedenfor.

Dersom noen har opplysninger om hvem som utførte arbeidet på brua, vil historielaget gjerne få informasjon om det.

Takk til Stig Pettersen som skaffet bildet.
(Lagt ut 13. mars. 2010)

 

 


 


"Brustad" - huset ved den gamle Lågenbrua rundt 1915?
 

 

Bildet er tatt en eller annen gang mellom 1913 og 1927 .
Langs veien rusler ei ku og veibredden er ikke all verden. Inngangsdøra åpner rett ut i hovedveien gjennom Gudbrandsdalen - trafikken var ikke noe stort problem på denne tida.

Det var heller ikke mange hus å se på den andre siden av Lågen (tyder på at bildet kanskje er tatt rundt 1915?

Huset ble bygget på slutten av 1800-tallet (1897) av en ved navn Steen, forteller Arne Stampeløkken. Min bestemor og bestefar kjøpte det tidlig på 1900-tallet (Kristine og Lauritz Olsen). Det var et mindre hus sør for hovedhuset som de leide bort, i tillegg leide de også ut litt av hovedhuset. (I 1937 ble Ola Tamburstuen - mangeårig formann i Sel Historielag født der.)
Mor forteller at de rømte huset ved krigsutbruddet og bodde en periode oppe på Rusten.
 

Etter krigen kjøpte Nils Grotnes bygningen og satte den opp igjen i det vi i dag kaller Ola Dahls gate. Det er nå huset til Thomas Dokken.

Der hvor huset sto går dagens E6 - og beitende kyr er erstattet med travle trailere og annen trafikk.

(Takk til Arne Stampeløkken for informasjonen)

(Lagt ut 11. mars. 2010)
 

 


 


Detalj fra Otta sentrum - 1953
 

 

Dette flybildet viser området der Centrum Magasin står i dag. Det ble tatt 15. september 1953. Det lille huset midt i bildet ble flyttet i forbindelse med nybygget. Det ble drevet forretning der under byggingen, men huset ble så ødelagt av en brann.
I nedre del av bildet ser vi den delen av Samvirkelaget som også ble flyttet da Samvirkelaget bygde nytt. Denne flyttingen kan du se på DVD-en med John Leirens gamle filmer. I andre etasje på dette bygget bodde like etter krigen bestyrer Østvang og samvirkelagets pølsemaker. Samvirkelaget hadde faktisk eget slakteri på denne tiden. Det befant seg nederst til venstre i den delen av bygningen som ligger i nederste billedkant.
(Lagt ut 8. mars. 2010)

 


 


John Leiren
 

 

Her har vi et foto av den den gang 20 år gamle skiferarbeideren John Leiren (f. 1921, d. 2005). Han  la senere ned et stort arbeid for å dokumentere det som skjedde på Otta og i Sel med filmkameraene sine. I 2008 ga Sel Historielag ut en to-timers DVD med filmkutt fra 1950 og 60-tallet. I mange år sto han også for kinodriften på Otta. Les mer om dette i Bjarne Fredriksens artikkel.
(Lagt ut 13. feb. 2010)

 


Øyaområdet på slutten av 1960-tallet

På denne tiden var det ingen idrettshall, ingen kunstgressbane og ingen svømmehall. Det var imidlertid vann i utendørsbassenget midt i bildet.
Vi ser den gamle grusbana og klubbhuset til Otta idrettslag til venstre i bildet. Til høyre for klubbhuset ligger den "nye" ungdomsskolen. Samfunnshuset (kulturhuset) som vi ser en del av helt til venstre i bildet var også reist.
På andre siden av elva er en i ferd med å bygge den "nye" E-6en. Tidligere riksvei 50 ble beholdt som lokalvei.
(Lagt ut 14. nov. 2009)
 


 


"Kringen i Gudbrandsdalen"

Malt av Joachim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz Frich (1810-1858).
Maleriet kan sees i Sinclair-samlingen "Skottetoget 1612" hos Jon Selfors i Vertshuset Sinclair på Kvam.
I Store Norske Leksikon kan du lese en lengre artikkel om Joachim Frich. - Han var bl.a. en av stifterne av Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 1844 og satt som medlem av direksjonen frem til sin død. (snl.no)
Du kan lese mer om støttene i Kringen her.

(Takk til Jon Selfors for lån av bildet. Lagt ut 17. mars 2009)

 


 


Bading i Vesleelva i Øya - elvebredden overfor saga - like sør for den gamle brua (rundt 1950).

Bading like sør for den gamle brua ut i Øya-området (sees på bildet under). Sannsynligvis i slutten av førti-årene eller begynnelsen av femti-årene. På varme sommerdager kunne det være stor aktivitet og mye folk her. (Foto: Ola Tamburstuen)
(Lagt ut 15. mars 2009)


 


Øyaområdet på Otta i 1949

Dette var før industriutbyggingen startet i Øya. Stadionanleggene og skolebyggingen kom også senere.
Like etter krigen var dette for en stor del ennå jordbruksland og det ble hentet ganske mye fór fra dette området.
Otta Sag dekket den gang en mye mindre del - nærmest jernbanen, - og den eneste brua ut til Øyaområdet ser ut til å gå fra veien ved saga - på vestsiden.
Senere ble det støpt ei ny bru på sørsida, omtrent der innkjørselen til Otta Sag ligger i dag, - før dagens veiløsning langs Skansen kom og Vesleelva ble fylt igjen/lagt i rør.
Både Lågen og riksvei 50 (dagens E6) til høyre på bildet svinget nok mer på seg den gang enn i dag.
Utsnitt av et Widerøe-foto
(Lagt ut 9. mars 2009)


 

Otta rundt 1960

Otta sentrum før Vesleelva med badeplassen ble fylt igjen. På dette området finner vi  i dag kjøpesentrene Ottatunet og Sagtunet - jordet utgjør nå parkeringsplassen mellom disse to. Høgbrua går i dag omtrent langs venstre kant av det åpne jordet.
Bildet er en del av det foto- og filmmaterialet fra John Leiren som Sel Historielag får benytte.
Fotograf: John Leiren
 


 

Otta ca 1900
Jernbanen er kommet, men fotoet er tatt før det første Grandhotellet (midt i bildet) var ferdig. Hotellet
brant ned noen få år senere. Ellers er det få hus å se.
Dette bildet er lånt ut av Odd Jarle Haugaløkken


 

Kruke i Heidal

Bildet er fra Kruke i Heidal - og er sannsynligvis tatt i forbindelse med et besøk Marcello Haugen gjorde.
Det er mulig at hun som står nærmest "vasstroa" er Bertha Haugen, kona til Trygve.
Det var ikke innlagt vann på denne tida. Til venstre i bildet er 'vass-selaen' i bruk.
(Takk til Ragnhild Glad for informasjonen.)
Bildet er lånt ut av Dag Haugaløkken

 


 


Klebersteinsbrudd - Bårstad ved Lalm?
Bildet er lånt ut av Dag Haugaløkken
 


 


Mysuseter rundt 1930??
Bildet er lånt ut av Dag Haugaløkken


 


Otta sentrum i september 1953
 

 

- midt i bildet ser vi det gamle samvirkelaget. (På John Leirens DVD sees  opptak fra flyttingen av Samvirke-lagsbygningen.) Bussen kjører langs Storgata, retning jernbaneovergangen. Den krysser her Johan Nygårds gate. I dag ligger den nye delen av Ottatunet her.

Bildet er lånt ut av Sel kommune - det er hentet fra den fotosamlingen som kommunen kjøpte fri fra Widerøe's Flyveselskap.
 

 


 


Otta sentrum sett fra Hjellum, rundt 1960.
Omtrent midt i bildet ser vi at første byggetrinn er fullført av Haugens handelsskole - senere Husflidstugu.
Fotograf: John Leiren
 

 

 

 

 


 

 

 

Flere gamle bilder fra Otta, Sel og Gudbrandsdalen finner du på disse nettsidene:

 

 

 

Mange bilder fra Ottaområdet lagt ut på nettstedet Pysje alt
(Pysje alt-nettstedet er dessverre borte fra nettet
- tips oss dersom det igjen blir tilgjengelig)

 

 

 

 

Noen bilder fra Otta og Gudbrandsdalen på Otta2000
 

 

 

 

Over 130 bilder fra Otta (og Ottadalen) - Nasjonalbiblioteket (NB søket fungerer ikke alltid)
 

 

 

 

Nesten 600 bilder fra Sel kommune - Nasjonalbiblioteket (NB søket fungerer ikke alltid)
 

 

 

 

Over 600 bilder fra Vågå - Nasjonalbiblioteket (NB søket fungerer ikke alltid)
 

 

 

 

Nesten 200 bilder fra Høvringen - Nasjonalbiblioteket (NB søket fungerer ikke alltid)
 

 

 

 

Her finner du en samling med 640 gamle flyfoto fra Nord-Fron (noen er fra
Sjoa i Sel kommune og Skurdalsgrenda i Sør-Fron). De fleste skriver seg
fra 1959.
 

 

 

 

Det amerikanske "Library of Congress" har lagt ut noen håndkolorerte foto tatt av amerikanske turister i Norge fra 1890-1900 på Flickr.com. Dette er bilder fra flere steder i Norge (samt noen danske) - men foreløpig ikke noen fra Gudbrandsdalen. "Fargebilder" fra denne tiden er uansett noe spesielt - så ta en titt på dem.
Noen flere finner du her.
(13 jan. 09)