Arkiv - eldre artikler og tidligere nyheter.

                   

     
  Julegåvetips  
       
  Dersom du vel noko frå boktilbodet til Heidal Historielag eller Sel Historielag, er du med og støttar det arbeidet desse laga gjer for å ta vare på lokalhistoria vår.

Utflytte Selværer set òg pris på stoff om heimbygda si.

Med ønskje om ei god jul og eit fredfylt nytt år frå Sel Historielag til alle !


Bureisarboka til Heidal Historielag

 


Firehundreårsmarkeringa legg vekt på fred og forsoning - og kulturelt samkvem med Skottland. Les meir

     
 

(20. desember 2011)

 
     
 
 
     
  Medlemsmøtet på Romundgard 19. september 2011
       
 

En spesiell takk til Paal Romundgard
som stilte Romundgard til disposisjon for Historielaget, og gjorde det mulig for oss å oppleve et av de stedene i Gudbrands-dalen som er dypest forankret i dalens historie, og som svært mange har lest og
hørt om. Les mer


(Foto: Kåre Simenstad)
     
     
 
 
 

Årboka for Gudbrandsdalen
er no i bokhandlane på Otta
og andre stader i Gudbrandsdalen og Lillehammer

(lagt ut 15. oktober 2011)
 

 

300 sider med variert stoff frå heile dalen
- og enda fleire foto og illustrasjonar.

Redaktør: Kristian Hosar
Hosar mottok i 2008 Kongens fortenestemedalje i gull
for arbeidet sitt som journalist, forfattar og for sitt lokalhistoriske engasjement.

Artiklar av Arnfinn Engen, Egil Ulateig, Camilla Berg Hansen, Tore Pryser, Jon Ødegård, Jan Vidar Lie Pedersen, Arvid Møller, Kristian Hosar, Bjarne Fredriksen, Brynjulv Aartun, Ivar Teigum, Iver Forseth, Margaret Mingay Eggen, Gunnhild Holmen, Øystein Andersen, Trond Feiring, Rolf Rasch-Eng, Asbjørn Haverstad, Gunnar Løvlund, Erik Holø, Steinar Åge Brenden, Hans Erik Kjosbakken, Jon Åsvold,  Tord Buggeland og Stein Ringen. Dikt av Lisbet Lid Venås og Rolf Vang.

 
 

 
 

Ei framifrå gåve til utflytta Gudbrandsdøler og andre som kjenner seg knytt til dalen
- og ikkje minst til deg som bur her.

Saman med dei 78 tidlegare utgåvene utgjer årboka ein kulturskatt som få bygder i
landet har maken til.
 

 
       
 

Dølaringen bokutsal
- like ved Stortorget i Lillehammer

Eit lokalhistorisk senter for distriktet - her
kan du få kjøpt det aller meste av lokallitteratur frå historielaga i dalen.

Opningstider:
Måndag 11-14
Tysdag  11-14
Onsdag 11-14
Torsdag 14-17


Foto: lånt frå Årbboka

 
     
       
 

Ved å kjøpe årboka støtter du òg Gudbrandsdal Historielag 
og det arbeidet som vert lagt ned for å ta vare på - og formidle kulturarven vår.

 
     
  Noko av innhaldet:  
       
  Ei sjukehistorie i Vågå for 100 år sidan Øyerelevar vart både lomverar, Geiranger-jenter  
  Forhistorisk jordbruk i Fron og hardingar  
  Rinskvin, østers og skilpadde i Vågå Storofsen og andre storflaumar  
  Eit råk frå Fåberg til Vestfjellet Ein trekunstnar frå Ringebu  
  Marcello og første verdskrigen Kven var Halvard Storm?  
  Gifta seg på halvvegen Sørensens siste konsert  
  Korporalen på Fron prestegård Mogop  
  Siamesiske tvillingar på Dovre To kvinnemodellar hos Olav Aukrust  
  Landets minste by i Ringebu Ottadølene på domkyrkja i Oslo  
  Herleg kvile og velsmakande mat i 70 år Minst 65 kistebrev i norddalen  
  Kringen gjennom 400 år Eit negativt bilete av Bøverdalen  
  Stor markering av 1814 i fylket Levemåten hos dølene før og nå  
  Dølene gjorde militært opprør Eit statussymbol i Vågåkyrkja  
  Kongeleg bilkusk i Ottadalen 300 års krig om ein bokstav og ei steinrøys  
  Bilproduksjon på Fossbergom Britisk skipsoffiser i Øvre Svatsum  
       
     
 
 

Fotoutstilling i Ottatunet
- under Ottamartnan 30. sept.-2. okt.

 

(lagt ut 27. september 2011)
 

  Sel Historielag tar med takk imot gamle og nyere bilder fra Otta og Sel kommune. Vi håper også at så mange som mulig vil hjelpe oss med gjenstander til utstillingen under 400-årsmarkeringen av Skottetoget neste år. Les mer om det på Skottetogsidene.  
 

Les mer om Sel Historielag og se flere gamle bilder på Historielagets hjemmesider:

http://www.otta2000.com/SEL_HISTORIELAG/index.htm

 


Foto: Palmar Ruste

     
 
 

Bilder til Nord-Gudbrandsdal
Lokalmedisinske senter
(lagt ut 22. september 2011 )
 


Nina Lauvstad - Lizt Rammeverksted

     
 

Litt om arbeidet med bildene, hvem gjorde hva? Les mer

 
     
 
 
     
 

Sel Historielag
- en sjelden anledning -
Medlemsmøte mandag 19. september kl. 19.00 på Sel
Romundgard

 
       
 

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til en trivelig kveld.

Som vanlig gratis for medlemmer.
For nye medlemmer gjelder kontingenten også for 2012 (kr. 100,-). Høsten 2011 blir da gratis)

Program:

Gamle og nyere bilder fra Sel.
(Takk til Bjørn Holen og Ingrid Sørlie Dokken for hjelp med stoff)

Foredrag om steinindustrivirksomheten
på Sel v/ Kjell Voldheim

Salg av kaffe og biteti – og det blir god anledning til interessant prat over kaffekoppen.

Det blir også loddsalg med bl. a. fruktkorg og bokpremier

 
 

Bli kjent med din egen kommune.

Vet du hvem dette er?

 
     
  Vi håper du vil hjelpe oss med å formidle informasjon om møtet til de av medlemmene våre som ikke har tilgang til Internett.  
     
 
 
     
 

Bergverksuke 2011
8.-11. september

 


Foto: Terje Kleiven, Lalm

     
 

Utstilling, foredrag, geologi- og mineraltur til Botthaugen.   Tur fra Sagflaten til Vågå-rusten i samarbeid med Vågå Historielag - med tema kleberdrift og taubane mm.

Les mer om programmet her
 

 
 
 
   

  Malcolm Sinclair, the Earl of Caithness, hereditary chief of Clan Sinclair, legger ned blomster ved Sinclairs grav ved Vik i Kvam, til toner fra Chris Maile og Sarah-Jane Summers. 
(28. august 2011)
 
 
 
     
  Sel Historielag vil med dette takke DnB NOR for støtte til skrive-konkurransen med ti tusen kroner.

Vi takker også avisene Norddalen og GD, samt Skottetogsamlingen i Kvam og Pillargurikomiteen som har tidligere gått inn med støtte til konkurransen.

Skrivekonkurransen er vinklet mot Skottetoget og/eller Slaget i Kringen. Vi ser gjerne at 400-årsmarkeringens betoning av fredelig sameksistens inngår som et element – men du får her temmelig frie tøyler. Det åpnes for seriøse bidrag, humoristiske bidrag – eller fri fantasi.

En del informasjon om det som skjedde og mytedannelsen rundt dette finner du på www.kringen1612.no . Vi rår til at du setter deg litt inn i dette før du starter skrivingen.

Les mer om skrivekonkurransen

   
 
 
   
  Sel Historielag har fått 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB NOR
     
  Bakgrunn:

I vinter informerte ordfører Dag Erik Pryhn historielaget om Sparebankstiftelsens prioriterte formål i 2011 og formidlet informasjon om når en søknad måtte være levert. Det ene formålet i år var "Kulturminner".

 
     
  Sissel Berg hadde tidligere formulert ønske om oppussing og lyssetting av støtta til 400-årsmarkeringen i 2012.
Dette var kort tid før fristen for søknader gikk ut - og etter en litt hektisk prosess - hvor både  Kjell Voldheim og Kari Hølmo Holen var viktige bidragsytere, fikk historielaget sendt inn den elektroniske søknaden samt bildemateriale til stiftelsen.

Vi vil også rette en takk til distriktsbanksjef for Gudbrandsdal  Ole-Jan Ellefsrud for støtte i søknadsperioden.

Blant 1700 (et tusen sju hundre) søknader ble Sel Historielag valgt ut som en av de heldige mottakerne ved denne anledningen.

Sel Historielag har fått tildelt 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til restaurering og lyssetting av Kristen Holbøs Kringenstøtte fra 1912.

Faksimile av oppslaget i Norddalen
torsdag 9. juni 2011

   
   Utarbeiding og oppsetting av informasjonstavler om det som skjedde i Kringen i1612 inngår også i dette arbeidet.

Dette er en stor og verdifull gave til arbeidet med 400-årsmarkeringen i 2012 - og Sel Historielag takker for at Sparebankstiftelsen støtter dette arbeidet på en slik måte!

Det forelå planer om å restaurere støtta i 2006 - men en manglet midler til å gjøre det. Nå gjør denne gaven det mulig.

Du kan lese mer om støttene i Kringen her

 

     
     
 
 
     
  Heidal Historielag - DET FØRSTE AMERIKABREVET
  Fredag 17. juni og sundag 19. juni 2011
     
  Dette bør du sjå dersom du har høve til det!

Heidal Historielag ynskjer velkomen til skodespelet "DET FØRSTE AMERIKABREVET" - dramatisering av ei forteljing av Kristian Prestgard (1866-1946)

Framsyning i tunet på Sygard Harildstad i Heidal.

Les meir

Litt om Kristian Prestgard kan du lese her.

(Lagt ut 9. juni 2011)

 


Frå tunet på Søre Harildstad.

     
 
 
     
  Onsdag 15. juni kl. 1700 - Gamle foto fra Otta og Sel kommune på biblioteket
     
  Historielaget viser en del gamle og ikke fullt så gamle bilder vi har fått inn - på storskjerm på biblioteket.

Vi vil gjerne ha hjelp til å tid- og stedfeste bildene og til å navngi noen av de personene vi ser.

Dette arbeidsmøtet er åpent for den som har lyst til å være med. Det er selvsagt gratis inngang.

 

Bildeutsnittet til høyre er fra Kringen i 1962 eller 1963
- hvem er de tre mennene i forgrunnen?

På møtet fikk vi vite at personen i midten er Jan Magne Ruud og personen til høyre er Ole Martin Ruud, - men personen til venstre vet vi ennå ikke hvem er.
Takk til Jostein og Ove Ruud for opplysningene.

 

     
 
 
     
  Torsdag 9. juni - Lesja Historielag - Foredrag om norske drikkeskikker
gjennom 1000 år - og om rakefiskens historie.
     
  Astri Riddervold kommer til Lora torsdag 9. juni

Astri Riddervold er både kjemiker og magister i etnologi.
I 1995 ble hun som den første tildelt Ingrid Espelid Hovigs pris for formidling av norsk matkultur!

Påmelding og informasjon:

Oddvar Romundset tlf 480 43 824
Odd Reidar Hole     tlf 612 43 066

Les mer her

(Lagt ut 6. juni 2011)

     
 
 
     
  Etterlysning 1

"Denne sukkerkoppen står hos bror min på Selsverket. Meiner å ha sett fleire slike i området - og at det derfor står ein lokal kunstnar bak.
Under koppen står det 1891, elles ingenting. Vil vere glad om Historielaget kunne gje meg opplysningar om dette."

Mvh
Ola Dahl
Kvam

 

Etterlysning 2

Hei!

Eg har eit spørsmål: Like over Ormeli i Fortun omkom 10 - 14 personar i eit uver. Ca 1850-1890, og dei skulle visstnok til Amerika. Dei er ikkje frå Lom, veit dykk noko om dette?

Mvh
Eldar Eggen,
Skjåk

Lagt ut 22. mai 2011
G.N.

 

     
 
 
     
  Styremøte 19. mai 2011 - Møtereferat

Saker:

 1. Innkommet post
 2. Pilegrimsleden, roder
 3. Årsmøte i GH, ref v. Geir
 4. Eventuelt

Les mer på aktivitetssiden

(Lagt ut 22. mai 2011)

     
 
 

"Skottetoget"
Skrivekonkurranse - 7500 kroner, 1 iPad og 1 iPod som premier
- fordelt på en konkurranse for de videregående skolene
og en konkurranse for ungdomsskolene i Gudbrandsdalen

Les mer om skrivekonkurransen her...

 

Sel Historielag, Skottetogsamlingen og Pillargurikomiteen


Ruinene etter Castles Sinclair & Girnigo (Wikipedia)

 
I 2012 er det 400 år siden Slaget i Kringen.
I forbindelse med markeringen inviteres elever ved de videregående skolene i Gudbrandsdalen - og andre som liker å skrive - til en skrivekonkurranse – vinklet mot Skottetoget og/eller Slaget i Kringen.

Vi ser gjerne at 400-årsmarkeringens betoning av fredelig sameksistens inngår som et element – men du får her temmelig frie tøyler. Det åpnes for seriøse bidrag, humoristiske bidrag – eller fri fantasi.

Informasjon om det som skjedde og mytedannelsen rundt dette vil du finne på  www.kringen1612.no. Vi rår til at du setter deg litt inn i dette før du starter skrivingen.

 
 

 

Innleveringsfrist 1. januar 2012
 

 
 
Avisen GudbrandsdølenDagningen melder at de vil støtte skrivekonkurransen med en iPad (lesebrett/PC - utstyrt med berøringsskjerm) som premie. Norddalen følger opp - og gir en iPod (en harddisk- eller flashbasert musikkspiller).
GD vil også publisere vinnerbidrag på sine nettsider:
www.gd.no

Sel Historielag åpner da også en klasse for elever ved ungdomsskolene - og går inn med ytterligere 1500,- kroner i premiepenger. 
Les mer
 
     
     
     

Følgende bidrar med premiemidler:
 

       

 
 
 

(lagt ut 01.05.2011) 

 
 
 

Kulturprisutdeling

Kulturprisen for 2010 ble tildelt Odd og Per Bakke, Otta lørdag 30. april.
De fikk prisen for sitt store og omfattande lokalhistoriske arbeid gjennom mange år.
 

 

 

"Vandrende leksikon og historiefortellere
fikk Kulturprisen 2010"

 

Les mer om kulturkvelden og kulturprisutdelingen på selhistorie.no

 
     
 
 
 

(lagt ut 26.04.2011) 

 
 
 

Kulturprisutdeling

Kulturprisen for 2010 blir tildelt Odd og Per Bakke, Otta.

De får prisen for sitt store og omfattande lokalhistoriske arbeid gjennom mange år.
Variert kulturkveld med revyinnslag, musikk, sang og dans.
Gratis inngang
Åpen kafe/kantine

Arrangør: SEL KOMMUNE, KULTURKONTORET

Sted: Otta kulturhus

Tid: lørdag 30. april 18:00

 

 

     
 
 
     
     
  Styret i Sel Historielag i 2011

Styret i Sel Historielag består av følgende personer: Arne Halvorsen, Bjørn Engehagen, Dag Haugaløkken, Geir Neverdal, Gro Heitkøtter, Kjell Voldheim og Kåre Simenstad.

Styret har i dag konstituert seg - og har fordelt oppgavene på følgende vis: Kjell Voldheim går inn som styreleder og sekretær. Geir Neverdal er engasjert i arbeidet med 400-årsmarkeringen i Kringen. Bjørn Engehagen fortsetter som kasserer.

(Lagt ut 4. april 2011)

Da det for tiden er svært mye å gjøre, vil oppdateringen av nettsidene skje noe sjeldnere i tiden som kommer.

     
     
 
 
     
  Øyer og Tretten Historielag har fått nye nettsider

Les mer på nettsidene

(Lagt ut 25. mars 2011)

     
 
 
     
 

Takk!

Vi vil med dette takke Rolf Ulvoldens etterlatte
- og alle som har bidratt - for gaven til Sel
Historielag i forbindelse med Rolfs begravelse.

Vi har fått overført 14.040,- kr. til historielaget.
Dette er svært mye penger, og vi vil gjøre det
vi kan for at de skal komme lokalsamfunnet
til gode gjennom det arbeidet laget utfører.

Styret i Sel Historielag.

(Lagt ut 23. mars 2011)

     
 
 
     
 

Årsmøte 2011- Sel Historielag

Godt frammøte da Arnfinn Engen kåserte om:"Gudbrandsdalen - en kulturhistorisk veiviser"

Les mer på aktivitetssiden

(Lagt ut 23. mars 2011)

     
 
 
 

Fra 350-årsmarkeringen i Kringen i 1962
 

Les mer på fotosiden

     
 
 
     
 

Årsmøte med Arnfinn Engen
– mandag 14. mars - kl 19.00 på Selsro (Otta)

 

 
   

Arnfinn Engen
- er tidlegare fylkes-konservator, mangeårig redaktør av "Årbok for Gudbrandsdalen", for-fattar og historikar. Han er dessutan ein av bidrags-ytarane til "Store norske leksikon". mellom anna med fagartiklar om historiske personar og hendingar knytta til Gudbrandsdalen.
 

"Gudbrandsdalen - en kulturhistorisk veiviser"

"Søker man byggeskikk for gard og kirke, treskurd, rosemaling og bunader, er her grundig kunnskap å finne"

"Som vegviser i egentligste forstand er de siste 170 sidene viktigst. Her tar Engen for seg hver enkelt av de 12 kommunene: Noe statistikk, mye bygnings- og kirkehistorie/beskrivelse, og ikke så lite om de mest interessante turistattraksjonene. En forberedende lesning her vil garantert gi merutbytte av reisen gjennom dalen" (Ivar Olstad)

"Boka er blitt eit usedvanleg flott dokument om landets flottaste dalføre, dalen vår. Den er flott illustrert og i det heile godt fortalt. Eit must for alle som er glad i historie, for dei som gjerne vil vite litt, men ikkje nødvendigvis alt om Gud-brandsdalen." (Bjørn Sletten i Dølen)

"Boka har som siktemål å gi eit utdrag av det beste i kulturhistoria i Gudbrandsdalen, det største dalføret i landet.
Håpet er å bidra til ny innsikt i dalen, både for dei som bur der og for tilreisande." (Norsk kulturarv)

 

(Lagt ut 15. februar 2011)

Da det ikke er alle som har tilgang til internett ser vi gjerne at du sprer informasjon om medlemsmøtet til dem du kjenner.


Som vanlig gratis adgang for medlemmer.

 • Vanlige årsmøtesaker
   

 • Arnfinn Engen (red.) forteller om : "Gudbrandsdalen - en kulturhistorisk veiviser."
   

 • Vi spanderer også denne gang kaffe
  og biteti 
  – og det blir anledning til interessant prat over kaffekoppen.
   

 • Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende før 1. mars.
   

 • Det blir også loddsalg med bl. a. fruktkorg og bokpremier

  Det blir anledning til å kjøpe boka på årsmøtet.
   

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.

Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

     
 
 
     
  Rolf Ulvolden

"VERKINGEN og ottaværen Rolf Ulvolden var lokalhistorisk engasjert og tok flere initiativ som vi kan huske han for etter at han døde 21. februar. Han stod i spissen for å få reist en byste av verkingen Paul Botten-Hansen ved Sel kirke, og han var sentral i arbeidet med å få Pillarguri på sokkel ved Grand. Rolf Ulvolden bidro også med artikler i Historielagets bøker ..."

Les Per Bakkes artikkel på selhistorie.no

 

(Lagt ut 27. februar 2011)

     
 
 
     
 

"Skottetoget"
Skrivekonkurranse - 6000 kroner i premier

Innleveringsfrist 1. januar 2012

Les mer om skrivekonkurransen her... 

 
 
 
     
 
 
     
 

"Gåmålt og nytt frå Sel" nr 4 - les mer

 
   
 
 
  Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen 26. januar 2011   

 

Arrangert av: Maihaugen, Oppland fylkeskommune, Gudbrandsdalsmusea og Gudbrandsdal Historielag.

Et seminar kan være så mangt - fra et langt yrkesliv vet en at kvaliteten ofte varierer og nytteverdien kan være liten.
- Slik  var det ikke på Maihaugen i går.
Her hadde arrangørene samlet en rekke svært kunnskapsrike foredragsholdere med stor evne til - og erfaring i - å formidle stoffet sitt. ...

To av foredragsholderne kom fra Sel: Kjell Voldheim og Ivar Teigum.

Les mer ...

(Lagt ut 27. januar 2011)

   
 
 
  Medlemsmøte – mandag 24. januar - kl 19.00 på Selsro
Som vanlig gratis adgang for medlemmer.
 
     
 


Margit Hansens gamle bilder

Vi viser en del av Margit Hansens gamle bilder fra 1920-1940-tallet med kommentarer fra Margit selv, Per og Odd Bakke, Bjørn Engehagen og Bjarne Fredriksen.


Utsmykking av LMS - Historielagene

Deretter tar vi opp historielagenes rolle i utsmykkingen av pasientrommene på det lokalmedisinske senteret - og viser noe av det fotomaterialet/med tekster som vil bli brukt der.
Her har historielagene i regionen i samarbeid bidratt med fotoperler fra de siste hundreogtjue årene.
Stor takk til alle de som i historielagene i Skjåk, Lom, Vågå, Lesja, Dovre, Heidal og Sel har sittet og plukket ut bilder og skrevet tekster til disse.
 

Skrivekonkurranse - førstepremie på 3000 kroner

Vi utlyser i samarbeid med Skottetogsamlingen i Sinclair på Kvam en skrivekonkurranse om Skottetoget i 1612.


Åresalg

Denne gang blir det også åresalg. Du kan bl.a. vinne fruktkorg, poteter fra Kåre Simenstad,  håndmåla gjenstand fra Gro Heitkøtter og bøker.


Kaffe og biteti

Vi spanderer også denne gang kaffe og biteti – og det blir anledning til interessant prat over kaffekoppen.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.

Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

Da det ikke er alle som har tilgang til internett ser vi gjerne at du sprer informasjon om medlemsmøtet til dem du kjenner.


(Lagt ut 13. januar 2011)


Epleblomster
Et lite sommerminne i mørketida.


Margit Hansen forteller om de gamle bildene

     
 

 

 
 
 
     
     
  En stor takk - Bidrag til fotosamlingen

Sel Historielag vil med dette takke Bjørn Holen og Ingrid Fredheim, Arne Bergsvendsen og Per Bratbakken for bidrag til fotosamlingen til Sel Historielag.

Arne Bergsvendsen har gitt oss flere hundre gamle postkort fra Sel og Otta.

Per Bratbakken har sendt oss to CD-er med over 200 gamle bilder fra Otta og Mysuseterområdet, innskannet fra gamle album.

Bjørn Holen og Ingrid Fredheim lot oss få avfotografere mange gamle bilder fra Sel, kleberindustrien og gamle gjenstander. - Dette kommer vi tilbake til i artikler senere.
 

 


"Solbakken" på Sel - fra filmen "Synnøve Solbakken"
Skaffet av Ingrid Fredheim og Bjørn Holen på Sel

  Fotomaterialet kommer godt med både i bok- og internettsammenheng. Det blir lettere å illustrere artikler  - og
ikke sjelden er disse bildene unikater som representerer kulturhistoriske verdier det er viktig å få tatt vare på.

(Lagt ut 15. desember 2010)

     
 
 
     
  Vågå Historielag - ny nettside  
     

 

Her kan du lese om "Jutulen", Jutulheimen og fotoprosjektet.
Laget har gått til innkjøp av fotoscanner, og har planer om å invitere folk i Vågå som har bilder med ukjente folk og steder. Bildene vil bli lagt ut på nettsida til historielaget.
Vi gratulerer og ønsker lykke til med det videre arbeidet!
(Lagt ut 10. desember 2010)

     
 
 
     
  Invitasjon til Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen 26. januar 2011  
     
 

Gudbrandsdal historielag, saman med Maihaugen og Oppland fylkeskommune, arrangerte i januar 2010 eit godt besøkt og vellykka seminar om lokal- og regionalhistoriske emne frå Gudbrandsdalen. Etter dette har vi kome til at vi vil arrangere liknande seminar årleg, i januar månad.
Gudbrandsdal historielag, nå saman med Maihaugen, Oppland fylkeskommune og også Gudbrandsdalsmusea, har såleis planlagt nytt seminar på Maihaugen onsdag 26. januar 2011.

Seminarbrosjyre kan hentast fram her - eller på heimesida til Gudbrandsdal Historielag: www.gudbrandsdalhistorielag.no.

NB Stor spennvidde: Frå arkeologi over klima til bergverk og handel. Mellom mange kunnskapsrike foredragshaldarar finn vi òg to frå Sel: Kjell Voldheim føreles om "Det gudbrandsdalske bergverk", og Ivar Teigum om "Handel/handelsvegar og marknader"

Påmelding innan 7. januar 2011
påmelding skjer til Maihaugen, 61 28 89 00 eller post@maihaugen.no  

Stabbur på Maihaugen

Vi håpar det blir minst like god deltaking på seminaret i 2011 som sist, og ser fram til godt frammøte frå alle lokale historielag i Gudbrandsdalen.

 

(Lagt ut 09. desember 2010)

     
 
 


Nå i bokhandelen

Gåmålt og nytt frå Sel nr 4
400 sider - med 270 foto og illustrasjoner.
Vi har klart å holde den gamle prisen: Kun kr.
250,-

  En oversikt over innhold og bidragsytere finner du her
Samme side innholder også tilleggsinformasjon og rettinger
 
     
     
 
 
     

Vi gratulerer!

Kulturprisen for Sel kommune i 2010 går til brørne

Odd og Per Bakke
mangeårige medlemmer av Sel Historielag

  Begge to har lagt ned eit stort og omfattande arbeid gjennom mange år for å få samla og skrive ned lokalhistorie frå Sel kommune.

Begge to har deltatt aktivt i arbeidet for Sel historielag, og vore gode bidragsytarar for fleire av Sel historielag sine bøker og andre skrift. Vidare er det lagt vekt på formidling også ved informasjon som er lagt ut på heimesida www.selhistorie.no.

Odd er også kjent som ”Otta-vandringens far”, da han på 90-talet hadde mange vandringar gjennom Otta sine gater, og dermed gjorde lokalhistoria kjent for fleire.

Prisen er på kr. 5000

(Lagt ut 11. november 2010)

 
 
     
  Etterlysning! - Gamle solur i Gudbrandsdalen

Vi har i dag fått inn spørsmål om noen kjenner til gamle solur i Gudbrandsdalen.

I Nord-Gudbrandsdalen kan kleberstein ha vært brukt til dette. - Men det finnes mange andre varianter av solur.

Dersom du vet noe om dette, ber vi om at du tar kontakt med en i styret i historielaget.

 

(Lagt ut 11. november 2010)


Solur finnes i flere varianter. Dette er en av dem.
Illustrasjonsfoto fra Wikipedia
 
 
     
  Årbok for Gudbrandsdalen 2010 er no i butikkane  
     
  Årbok for Gudbrandsdalen 2010 - Det er mange som kvart år ser fram til dette. Nokre samlar og har skaffa seg ein komplett serie med alle de 78 bøkene - andre nøyer seg med dei seinare utgåvene. Frå pressemeldinga:

Årbok for Gudbrandsdalen er komen med sin 78. årgang.
Boka vart starta i 1930 og er utgjeven kvart år sidan bortsett frå dei to siste krigsåra.
Årboka i år er av dei tjukkaste gjennom heile boksoga, vel 300 sider med artiklar frå 20 skribentar. Artiklane er frå Fåberg i sør til Lesja og Dovre i nord og vest.
Siste verdskrig er handsama i fleire artiklar i samband med 70-årsminnet for det tyske overfallet på Norge.

  Det er ein omfattande artikkel om kongeflukta og dei sju-åtte dagane da både kong Haakon, kronprins Olav, statsminister Nygaardsvold og mange frå regjeringa budde på Otta, Vågå og Lesja. ”Da Norge vart styret frå Otta og Vågå,” er tittelen på artikkelen, som i stor grad byggjer på dagboksnotata til oberst Nikolai Ramm Østgaard, kronprins Olavs adjutant. Les meir ...

 

 
 
 
     
  Referat fra medlemsmøtet 25 oktober 2010 kl. 1900

Godt frammøte
Noen og førti personer fulgte Palmar Rustes bildeforedrag på Selsro mandag kveld. Vi fikk se bilder fra Sel og Otta, fra kleberbrudd, onnearbeid, ved-kjøring med okse, trusking, Pillarguri-prisutdelinger, Kongesteinen, konsert i Selskirka, Ottamartnan og mye mer.
Flere av bildene var prisbelønte. Les mer ...

     
 
 
  Medlemsmøte – mandag 25. oktober - kl 19.00 på Selsro
Som vanlig gratis adgang for medlemmer.
 
     
 

Palmar Ruste viser gamle (og nyere bilder fra Sel (Nord-Sel) og Otta. Her er det mye interessant å se.

Bokkomiteen vil også orientere om ny Gåmålt og Nytt-bok som vil være i salg før jul.

Kaffe og biteti
Vi spanderer denne gang kaffe og biteti – og det blir anledning til interessant prat over kaffekoppen.
 

 

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.

Dyr sykkel for 103 år siden?
Har du forresten hørt om sykkelen som amtsskolestyrer Stokkeland fikk av Bjørnstjerne Bjørnson?

Vi viser foto av det som er igjen av den. Sykkelen ble benyttet av Stokkeland i arbeidet med å organisere opptogene på Otta under Kringenmarkeringen i 1912.
Sykkelen kostet den gang en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, hevdes det.
I dag ligger en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn noe over 350.000 kroner.
 

Da det ikke er alle som har tilgang til internett ser vi gjerne at du sprer informasjon om medlemsmøtet til de du kjenner.

Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

(Lagt ut 17. oktober 2010)


Tore kvesser ljå
På et tidligere historielagsmøte viste vi dette bildet som Palmar hadde tatt.
 

 

 
 
 
     
  Hvor fortalte Engebret Hougen  P. Chr. Asbjørnsen sagnet om Pe(e)r Gynt?
 
 
  Engebret Hougen fra Sel var kilden til Peter Chr. Asbjørnsens fortelling om Per Gynt i "Anden samling" av hans Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn. Engebret var den gang 15 år gammel.
 
 
  I et brev (datert den 26. mai 2010) til Sel kommune ved ordfører Dag Erik Pryhn forteller Frik Hougen følgende:  
     
 

Jeg har fått tak i turistbrosjyren "Rondane 2008" som sikkert vil komme godt til nytte når jeg i sommer skal ta med min sønn og barnebarn på "pilegrimsferd" til Høvringen og Sel, min oldefar Engebret Hougens hjembygd.
Jeg må imidlertid få korrigere en alminnelig feilinformasjon i omtalen av Peer Gynt hytta (s.19), en feil som for øvrig P. Chr. Asbjørnsen er opphavsmannen til:
I august 1842 satt Asbjørnsen på "Laargard"
(vår utheving) i to døgn sammen med den 15 år gamle Engebret som fortalte eventyr som han selv hadde hørt av foreldre og besteforeldre, både Peer Gynt og mange andre. Om dette forteller Engebret selv i et brev til moren mange år senere. Brevet er gjengitt i sin helhet i min bestefar Knuts biografi over sin far i 1934, og jeg vedlegger fotokopi av de gjeldende sider av boken.
Det er vel fåfengt å håpe at den offisielle versjon om møte i en hytte "under Rondane" kan bli rettet, men det har kanskje allikevel en lokalhistorisk interesse å vite hvordan det virkelig foregikk?

Med vennlig hilsen
Frik Hougen
(Sign.)


Engebret Hougen  (født 26. des.1826 i Sel, død 1891)
Portrett fra Skilling-Magazin 30. mai 1891
(Bilde lånt fra Wikipedia)
     
  Det viser seg altså at Asbjørnsen ikke alltid tok det så nøye med detaljene.
Nedenfor refereres fra det brevet Engebret Hougen selv skrev til sin mor i 1876 (eller like etterpå). Hun bodde da på Skaugen i Bamble:

"I sidste brev, som vi fik idag fra Knut, fortæller han, at han har været i Kristiania Theater og seet "Peer Gynt". Kan du hugse, Mor, da jeg i 1841, eller naar det var 1), stod på Nerigarda og vatna, - saa kom Thor Øigarde gaaende fra Laargard og sagde: "kast Sjeltræko, Gut, og gaa ned aat Laargard att aat 'om Asbjørnsen, og fortælj ham alle de Eventyr Du kan;  - jeg har lovt ham at Du skal komme." Saa gik jeg hjem og tok paa mig det bedste jeg havde, gik ned til Laargard og kom til Asbjørnsen og fortalte Eventyr i to Dage. Medens jeg fortalte, sad der en lang Engelskmand og glode paa mig og stregede paa et Papir. Siden har jeg tænkt at han bestemt sad og tegnede mig af paa Papiret. Da jeg var kommen i Gang med at fortælle, kom Thor Øigarde ind og sagde: "Har du ikke nu faat Gut som kan fortælje Eventyr?" "Jo," svarte Asbjørnsen.
Det første jeg fortalte var om Per Gynt
, og til denne fortælling satte jeg et Par andre Historier, som du og Far hadde fortalt, om Vala-Budeiene, Kristofer Eldförpungen og sligt noget. Alt dette har Asbjørnsen ladet trykke i en Bog, som er meget morsom at læse; - han har naturligvis digtet meget meget til, og digtet op noget om en naragtig Skolemester og sligt noget for at gjøre det mere morsomt, og om eventyret om Peer Gynt har han sagt , at Per Fugelskjelle fortalte ham det i en Renshytte under Rondene.
Men selve Eventyret er Ord til andet sligt, som jeg fortalte ham det..

Dette Eventyr har en av Norges aller største Digtere, Henrik Ibsen, digtet om igjen og gjort noget aldeles merkeligt af, og dette Henrik Ibsens Digt er det, som nu opføres paa Kristiania Theater og bliver omtalt, ikke alene her i Landet, men ogsaa af Udlændinger, som noget af det merkeligste og vakreste som er seet.

Kongen har været i Theatret og sagt, at han vil faa det opført ogsaa i Stockholm. Theatermalerne har nu stelt det til saa mageløst  vakkert, at man kan sidde og se midt ind i Rondene og tror man er i Høvringsfjeldene, og saa har en stor norsk Tonedigter, Edvard Grieg, sat en saadan vakker Musik og Toner til, saa det skal være rent vidunderligt at høre og se. Men er det ikke rart, at dersom Du og Bedstemor ikke havde lært mig dette Eventyr, og jeg ikke havde fortalt Asbjørnsen det, saa havde Henrik Ibsen ikke skrevet sin Peer Gynt,. som nu er i alles Munde i Norge, Sverige og Danmark, og som vel siden vil blive kjendt over hele Europa! Jeg kan ikke mindes at jeg hørte Per Gynt af andre end Dig og Bedstemor. Kan du hugse hvor du hørte og lærte det? Det var formodentlig Gammel-Hougen som havde fortalt det. - -" ("Engebret Hougen - Hans liv og virke", s.11f.)

1) Halvorsens Forfatterlleksikon sier 1842, hvilket vel er det rigtige.

For å summere opp: Det var Engebret Hougen, ikke Per Fugelskjelle som fortalte P. Chr. Asbjørnsen beretningen om Per Gynt. - Og dette skjedde ikke ved Peer Gynt hytta i Rondane men på Laargard på Sel (tidligere Nord-Sel).

(Lagt ut 3. okt. 2010)

 
     
 
 
     
  Fotoutstilling på Ottamartnan

(Lagt ut 1. okt. 2010)

 
 


Et utsnitt av fotoutstillingen på Ottamartnan før dørene ble åpnet

     
 
 
     
 

Hedalens Hotel

Dette bildet fekk vi av Ola Blekastad for
nokre dagar sidan.

Les meir på fotosida

 

(Lagt ut 28. sept. 2010)

     
 
 
  Martnan 2010 - Fotoutstilling  
 
Sel Historielag er blitt bedt om å bidra med en utstilling av gamle og nyere martnasbilder - og vil også i år være å finne i Ottahallen.

Vi ønsker oss fremdeles flere martnasbilder - og tar med takk i mot slike!

 


1900-1902
En hesteutstilling feires?

  Fra venstre: Ola Veggum 1887-1968, Syver Veggum 1847-1920, ukjent, ifølge påskriften er person nummer fire Trond Loftsgård? 1877-1932 - andre mener bestemt at dette er Hans H. Lie (fotografen), Sigurd Blekastad 1876-1958, ukjent, Lensmann Johs. Haugen 1873-1945. Ola Veggum, til venstre, holder vel en sløyfe fra utstillingen i hånda. (Fotograf skal være Hans H. Lie)

(Lagt ut 20. sept. 2010)

 
     
 
 
     
  Byjubileet og Pillarguridågå 2010 - Fotoetterlysning  
     
  I forbindelse med byjubileet er Sel Historielag interessert i bilder av det som skjedde på Otta disse dagene.
Dersom du har bilder fra jubileet som du kan tenke deg å dele med oss, er det fint om du tar kontakt med en i styret. Vi trenger bilder som illustrasjoner til bokartikler og internettsider.
 
 

     
 
 
  Boka "Bureising i Heidal" - Heidal Historielag  
     
  Etter tre års systematisk arbeid og ei lang rad møter og intervju la Historielaget i Heidal sin bokkomité fram resultatet i ei samling på Rindvang torsdag 12.august, boka "Bureising i Heidal".

Boka er på rundt 160 sider og inneheld ei mengd bilete og kart, artige historier og omtale av kvart enkelt bruk og eigarane. - Eit viktig bidrag til lokalhistoria vår!

Les meir hos Heidal Historielag


Illustrasjon lånt fra Heidal Historielag sine nettsider
  (Lagt ut 04. sept. 2010)  
 
 
     
  Sel Historielag vil med dette få rette en takk til en av sine medlemmer  
     
  Jon Selfors har ved flere anledninger bidratt til det arbeidet historielaget gjør, - noe han selv ikke ønsker noe oppstyr om.

Vi finner det likevel på sin plass her, å takke, både for bidrag til seterboka, hjelp i forbindelse med besøk fra Gudbrandsdalslaget i USA, bokpakker han har donert til laget - og for at han i forbindelse med Pillarguri-dagenes avslutning stilte Skottetogsamlingen til disposisjon og inviterte Pillargurikomiteen, styret i Sel Historielag, de tilreisende medlemmene av Sinclairklanen og Caledonian Society på "kål"-servering og kaffe der.
Og ikke nok med det - Jon inviterte de tilstedeværende til en tilsvarende tilstelning i 2011 - "same procedure next year".
Historielaget fikk her en god anledning til å knytte forbindelser til Skottland og The Caledonian Society i Oslo.

(For den som er ukjent med gamle matretter fra Gudbrandsdalen:
"Kål" er en kraftig kjøttsuppe som består av salt kjøtt, hel byggryn,
gule erter, gulrøtter og poteter)


Fra Skottetogsamlingen på "Sinclair" i Kvam.
"Kål" falt i smak hos både skotter og nordmenn!
  (Lagt ut 03. sept. 2010)  
 
 
 

  Fra kransnedleggelsen ved Sinclairstøtta i Kvam 

(Søndag 29. aug. 2010 kl. 14.00)
 

 
  Ved høytideligheten i Kvam spilte Chris Maile mens jarlen av Caithness, Malcolm Sinclair (medlem av the House of Lords) - og hans sønn la ned krans ved monumentet ved Vik i Kvam.

Etterpå stilte Jon Selfors opp med servering av tradisjonsretten "kål" i Sinclairsamlingen. Her var medlemmer både av Sinclairklanen, Caledonian Society i Oslo, Pillargurikomiteen og styret i Sel Historielag tilstede.

Norman Henderson viste en nydelig fotopresentasjon fra Skottland, - før det hele ble rundet av med kaffeservering.

(Lagt ut 29. aug. 2010)

 
     
 
 
     
   
  Sandbu og Kleppe i Vågå - Årsmøte for Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen 28. aug. 2010  
     
  Stort frammøte
Det var et stort frammøte da Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen arrangerte årsmøte i Vågå.

Etter en omvisning på Sandbu i Vågå, der Ivar Lillebråten orienterte om gården, forflyttet deltakerne seg til Gammelkleppe.

Etter orienteringer ved Arnfinn Engen og eieren av Gammelkleppe, Dag Lindvig, ble kaffe og biteti servert.

Fotoarkiv
Kristian Hosar viste bilder og foredro om fotoarkiv og muligheter til å skaffe bilder til årbøker og andre publikasjoner - før selve årsmøtet startet.

Sammenslåing av lag?


Kristian Hosar
  Årsmelding og regnskap ble gjennomgått - og forsamlingen gikk deretter over til drøfting av et forslag om å slå sammen Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen til en organisasjon.

Medlemmene i Dølaringen diskuterte dette først, og ved den påfølgende avstemningen gikk 17 medlemmer inn for dette mens 13 stemte mot.
Da det imidlertid var krav om 2/3 flertall, ble utfallet en fortsatt deling i to lag.

Årboka for 2010
Kristian Hosar, årbokredaktøren, orienterte om årboka for 2010. Denne er ferdig - og forventes å være i salg rundt 1. oktober. Boka er fyldigere enn i fjor - og ser ut til å inneholde mye spennende stoff.

Heving av kontingenten
Før møtet ble hevet vedtok forsamlingen en heving av kontingenten fra 200,- til 300,- kroner i året for lagene.
Valgene ble også gjennomført - med akklamasjon.
(Les mer om valgene på Gudbrandsdal Historielag sine nettsider)

Påfølgende middagsservering og kaffe i de trivelige gamle lokalene var en opplevelse i seg selv. Her har vertskapet, Ingun og Dag Lindvig lagt ned et stort arbeid for at gjestene skal føle seg vel. Imponerende er også det restaureringsarbeidet som er gjort her!

(Lagt ut 28. aug. 2010)

 
     
 
 

Dag Lindvig
Eier av Gammelkleppe

Arne Skuterud
Leiar i Gudbrandsdal Historielag og Dølaringen
 


Fra omvisningen på Sandbu

     
 
 
 

27. august kl 16.00 "Otta fra grend til by" i OttaTunet

  OttaTunet - Sel Historielag

Sel Historielag viser tekst og bilder fra Otta gjennom de siste vel hundre årene: "Otta fra grend til by" og fra det nye nettstedet om "Skottetoget 1612" Sted: OttaTunet, 27. aug. kl 16.00

("Skottetoget" blir gjort tilgjengelig på nettet i løpet av høsten.)

     
 
 
     
  Fra Historielagets kjentmannstur til Fugleskjellesetra
22. august 2010

Utsiktspunktet ved Fugleskjellesetra

 

 

(Lagt ut 22. august 2010)

  På dette bildeutsnittet ser en litt av Selsvollene, Lågen og E6. På hitsiden av E6 ligger Fugleskjelle - 600 meter under oss.  
 
  Det ble en flott tur med Arne Halvorsen som kjentmann.

En halvtime i bilen brakte oss til Putten, hvor vi parkerte bilene. Derfra gikk vi den gamle seterveien ned gjennom bjørkeskogen til Fugleskjellesetra - med noen korte stopp der Arne orienterte oss om det vi så.

Ved Fugleskjellesetra ble ryggsekkene satt igjen, mens vi tok en avstikker til utsiktspunktet over dalen - litt nordenfor setra. Et stup på 600 meter ventet oss, men også et vidsyn fra Sel (tidligere Nord-Sel) til Selsverket, et fugleperspektiv på gårder og åkrer strødd utover de flere tusen mål store Selsvollene.
- Og gjennom det hele slynget Gudbrandsdalslågen og E6 seg som et blått og et grått bånd.

     
  Grisen som klatret ned  
     
  Arne fortalte blant annet om den gang den tidligere eieren, Marit, gikk/klatret ned den stupbratte snarveien fra Fugleskjellesetra - ned lia til Fugleskjelle:

Da hun vel var kommet ned til bruket nede i dalen og hadde gått inn på kjøkkenet der - kom grisen hun hadde oppe på setra ruslende inn etter henne.

Den hadde fulgt etter henne - og på et eller annet vis klart å komme seg ned den samme, nesten stupbratte stien som hun hadde gått.


En fantastisk utsikt over dalen er belønningen for den som tar turen hit.

     
 
 
     
     
     
  Lett fottur fra Putten til Fugleskjelle-setra med kjentmann Arne Halvorsen

Førstkommende søndag - 22. august.
Samkjøring fra Ottatunet, ta med kaffe og biteti.
Flott utsikt over Gudbrandsdalen, Sel og Selsvollene – 600 meter over dalbunnen.
Frammøte kl 10.00 ved Ottatunet  
  
(–avlyses ved sprutregn)         :-)

Alle ønskes velkommen!

 

 


Omtrent midt på dette kartet ser du både Putten og Fugleskjellesetra.
(Takk til Sel kommune for lån av kartet)
 

  (Lagt ut 18. august. 2010)  
 
 
  En stor takk - Bidrag til fotosamlingen

Sel Historielag vil med dette takke Ruth Mohaugen, Arne Grindstuen, Inge Leif Larsen, Kjell Sandum, Per Bakke og Stian Høglien for hjelp med gamle bilder fra Sel og Otta.

Dette kommer godt med både i bok- og internettsammenheng. Det blir lettere å illustrere artikler med bildemateriale - og ikke sjelden er disse bildene unikater som representerer kulturhistoriske verdier det er viktig å få tatt vare på.

Her viser vi et foto fra hver av samlingene. På Fotosiden finner du en større versjon av bildene
 


Fargelagt kort fra ca 1900
- et av mange foto som laget fikk fra Arne Grindstuen
  Sel Historielag vil legge vinn på å gjøre dette stoffet tilgjengelig både på internettsidene sine og i bokserien "Gåmålt og nytt frå Sel" - og det vil bli benyttet på medlemsmøtene. Vi vil svært gjerne ha innspill med informasjon om bildene.
 
 
  Noen av bildene som Kjell Sandum og Stian Høglien skaffet fra Kringenmarkeringen i 1912 vil bli brukt på det nye nettstedet om Skottetoget og slaget i Kringen som Sel Historielag arbeider med. En foreløpig versjon av dette vil bli lansert i løpet av høsten.

Når det gjelder gamle prospektkort/bilder fra 1912-markeringen har også andre samlere/bidragsytere sagt seg villige til å hjelpe til, - vi kommer senere tilbake til disse.

Utstilling i 2012

Ved 400-årsmarkeringen i 2012 vil det bli en større utstilling med kort fra disse samlingene og avisstoff etc. fra tidligere markeringer.
En egen gruppe med blant andre Kjell Sandum, Stian Høglien og undertegnede arbeider med innsamling av postkortdelen av dette stoffet - det vil bli et nytt møte senere i høst med flere bidragsytere.

Bildet til høyre er fra en samling gamle Otta-bilder laget fikk av Inge Leif Larsen.
(En større versjon av bildet ligger på fotosiden. Les mer der.)


Otta jernbanestasjon sto under vann i 1938
- fra en bildeserie vi fikk fra Ruth Mohaugen

     


Dette Kringenmotivet  er avfotografert fra Stian Høgliens samling av gamle postkort. Kortet er i svært god stand
og ble i 1899 sendt fra en B. Berg til konfirmanten Petra A. med et bibelord og ønsker om alt godt for fremtiden.

Samme motiv utgjør en del av Sel Historielags logo.
 

  (Lagt ut 13. august 2010)  
 
 
  Sjoa og Heidal Gammeltekniske Forening

arrangerte i overgangen juli/august gammelteknisk utstilling på Smedsmo Camping & Fritid, Vågå.

Foreningen gjør et stort arbeid for å ta vare på tidligere tiders maskiner og redskap - og planene deres for et gammelteknisk museum er kommet langt.
Blant svært mange interessante kjøretøy og motorer fant vi også denne gamle plogen fra Kringen i Sel.

Den er laget av Oliver Chilled Plow Works South Bend Indiana i 1895. (Studebaker biler ble produsert i samme by.) Plogen er en av de eldste laget har.
Les mer her ...

(Lagt ut 11. august. 2010)


 Plog fra Kringen i Sel.
Produsert i USA i 1895
 
 
  Veibygging fra Sjoa nordover mot Otta - "Baksideveien"

Les mer på fotosiden.

Takk til Margit Hansen som
har gitt oss bildet
 

 

(Lagt ut 25. juni. 2010)

 
 
 

Kringen - 800 dagar

Torsdag 17. juni er det 800 dagar (omlag
2 år og 2 månader) att til 400-årsmarkeringa i Kringen.
Slaget i 1612 var vel, i europeisk målestokk, ei mindre hending i ei tid med mykje ufred i Europa,  men det som skjedde der kom i ettertid til å få svært mykje å seia ut over det reint lokale.

Fredeleg sameksistens

I vår tid er det dei gode tilhøva vi har til dei som vi for fire hundre år sidan sloss i mot - og den store symbolverdien hendinga og mytane rundt ho fekk i nasjonsbygginga av Noreg som ein ønskjer å leggje vekt på i ei slik markering.

Vi lever i eit Europa der det er stor vilje til å løyse problem landa imellom på fredeleg vis. 
Det er ikkje så mange år sidan det ikkje var slik.
 

  Arbeidet for å unngå at ting som dette skjer på nytt - arbeidet for å unngå at lokale bønder og andre må gripe til våpen for å verje seg og sine tek aldri slutt. - Det er og eit viktig element i ei slik markering.

Les meir ...

(Lagt ut 17. juni. 2010)

 
 
 
 

Gudbrandsdal Historielag - nye nettsider

Gudbrandsdal Historielag  har fått nye nettsider.
Gudbrandsdal Historielag vart skipa i 1919. Laget har til føremål å arbeide for kultur og historie i Gudbrandsdalen. Laget legg vekt på å fungere som eit bindeledd mellom dei lokale historielaga i Gudbrandsdalen. Desse er medlemmer i Gudbrandsdal historielag. Laget arrangerer fellestiltak for lokallaga. Det er også høve til personleg medlemskap i laget.

(Lagt ut 17. juni. 2010)

 
 
 

Gruppebilde av Sel skolestyre fra 1930-årene.

Hvem ser vi på dette bildet - bakerst til venstre Arthur Janson, Pål Drivenes ...?
fotosiden finner du større versjoner av bildet.

Takk til Marit Stormorken som har lånt oss bildet.

(Lagt ut 09. juni. 2010)

     
 
 
 

Bergverksuke i Sel fra 7– 13 juni 2010

Sel kommune har bergverk og steinindustri som særlig anvarsområde innen Verdiskapningsprogrammet i Nord-Gudbrandsdalen (VSP).

I forbindelse med Kulturminneåret 2009, hadde VSP og Sel kommune satt som prioritert tiltak å arrangere Bergverksuke 2009.
Arrangementet ble en svært vellykket og Sel kommune ønsker å ha det som et fast årlig tiltak.

Guidede turer til utvalgte bergverkslokaliteter i kommunen

Foredragsrekke med emner fra bergverk og steinindustrien

Bergverk i Sel kommune, utprøving av undervisningsopplegg for 5. årstrinn i grunnskolen. Otta skole.

Utstillinger

Åpne bedrifter

Les mer og se programmet for Bergverksuka

(Lagt ut 01 juni 2010)

 


Fra Åsåren Gruve, 1600-talsgruva
Foto: Dr. ing. Sjur Dagestad, 1993
 

 
 

 

Pilegrimsleden gjennom Sel kommune

Sel Historielag er i ferd med å rydde og merke Pilegrimsleden gjennom Sel for sesongen 2010. Bjørn Engehagen og Ivar Breden rydder to av strekningene mens Kåre Simenstad, Dag Haugaløkken, Per Bakke og undertegnede tar de resterende to.

Internasjonal oppmerksomhet
Leden vil i sommer få besøk bl. a. av journalistgrupper fra de fleste store turistnasjonene i Europa, noe som kan gi ringvirkninger også for lokale bedrifter og næringsliv. (Les mer ...)
 


Dag Haugaløkken (t.v.) og Per Bakke ved grensa mot Nord-Fron
  Et fint turtilbud
Vi håper så mange selværer (og andre) som mulig vil benytte seg av dette turtilbudet som i Sel strekker seg fra grensa mot Nord-Fron i sør til grensa mot Dovre kommune i nord.  Les mer ...
(Lagt ut 29. mai 2010)
 
     
 
 
  Referat fra medlemsmøtet 6. mai 2010

Foran et godt besatt lokale - nesten 50 personer var tilstede - fortalte Odd Bakke fra postverkets historie. Vi fikk også se glimt fra Otta og Heidal for 30 år siden - og hvordan brevet fra barnebarnet i Oslo kom fram til besteforeldrene på Leirflata i Heidal. Lyden var imidlertid svak - så til neste gang må vi skaffe oss et bedre forsterkersystem.
Postsmester Odd Bakke måtte under filmopptakene den gang steppe inn som postsjåfør og kjøre postsekkene til OKB-bussen - som brakte dem videre til en av de tidlige post-i-butikkversjonene på Leirflata.

Les mer ...
 

 
 
 

Medlemsmøte - Torsdag 6. mai - kl 19.00 på Selsro

Odd Bakke viser en kortfilm fra postgangen fra Oslo til Otta og videre til Heidal. Her deltar aktører fra Sel og Heidal.. Han forteller også litt fra lokal posthistorie.
Vi vil videre vise noen gamle bilder fra Otta.
Denne gang blir det åresalg og kaffe og biteti.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.
Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

(Lagt ut . mai 2010)

     
 
 
 

Album med bilder fra flommen i 1938

Liv Stokke har gitt Historielaget tilgang til et album med bilder fra flommen i 1938.

Stig Pettersen har skannet inn 11 av disse bildene.
Vi viser på fotosiden to av dem - men kommer ved en senere anledning til å lage en artikkel om flommen og vil da benytte resten.

Bildet til høyre viser mor til Liv, Helmi (Fredheim)Stokke, i ferd med å forsere flomvannet ved Østlandskebygningen. Les mer

(Lagt ut 30. april. 2010)

     
 
 
 

Kyrkja på Selsverket
Lysbildeforedrag sundag 25. april

For ei tid sidan vart Sel Historielag bedt om å lage ein lysbildepresentasjon om kyrkja på Selsverket. Denne vert vist sundag kveld etter gudstenesta som tek til kl. 19.00.

Står ho på rette tomta? Kvifor rustar ikkje jarnet i tårnspiret? Kvifor måtte mange av dei som budde i Bredebygden reise til Kvamskyrkja?
Kva var grunnen til at ein ikkje lenger ville nytte kyrkja ved Romundgard? Kvar gjekk vegen mellom Sel og Selsverket på 1600-talet?

 

Stor takk til Marit Stormorken som skaffa mykje informasjon – mellom anna manuskripta til Pål Drivenes frå feiringa i 1952 - og notatboka til Johan Nygaard, fyrste ordføraren i Sel og klokkar gjennom meir enn førti år (1875-1916).

(Lagt ut 22. april. 2010, oppdatert 25. april)

 
 
 

 

Pilegrimsleden 2010
Stor internasjonal medieoppmerksomhet

I en pressemelding fra Pilotprosjekt Pilegrimsleden fortelles det om stor internasjonal medieoppmerksomhet.

Verdifull markedsføring

Dette kan få betydning for regionene i vårt distrikt - Nord- og Midtgudbrandsdalen.
En pressedekning av det omfanget som skisseres her vil være viktig også for næringslivet i dalen - markedsføringsverdien for distriktet er stor - en tilsvarende kampanje ville ha kostet millionbeløp!

Les mer ...

Fra Pressemeldingen
Vandrepakker à en uke
RAI UNO - Italiensk radio sender daglige reportasjer i en måned fra vandringen
Tyske journalister på pressetur i Oppland i  juni
Nordmanns-Forbundet i Seattle i USA arrangerer 10-dagers gruppeturer à 20 personer

Spanske journalister på pressetur i Oppland
Franske turoperatører?
Spansk pilegrimsforening planlegger tur for minimum 200 deltakere i 2011
TV-program ”Veien til Nidaros”
Praktbok på tysk om Pilegrimsleden mellom Domkirkeodden og Nidaros

 (Lagt ut 21. april. 2010)


Utsikt retning Bredebygden fra Pilegrimsleden ovenfor Varphaugen
 
 
 
  Styremøte – Grand
15. april 2010  kl. 18.
 

Disse møtte (dvs. hele styret): Bjørn Engehagen, Ivar Breden, Gro Heitkøtter, Kåre Simenstad, Arne Halvorsen, Dag Haugaløkken, Geir Neverdal  
Les mer ...

Saker:
1) Pilegrimsleden 2010
2) Medlemsmøte i mai
3) Skjøtselsplan for Kulturstien på Rustom
4) Jim Olsen
5) Fotogruppa
6) Gamle album
7) Gåmålt og Nytt 2002
8) Bunad fra 1912-markeringen
9) Hans Peter Schnitler Krag (1794-1855)

Orienteringssaker:
1) Barndomsminner fra Oppland
2) Selsverket Kirke - Foredrag søndag 25. april.
3) Olav Kringens skrivarstugu

(Lagt ut 21. april. 2010)

 
 
 

Besøk fra Gudbrandsdalslaget i USA

Den 22. april kommer lederen for Gudbrandsdalslaget i USA, Jim Olson til Otta for å bli orientert om planer for 400-års markeringen i Kringen.

Det var Kringen-laget, senere Gudbrandsdalslaget i USA som samlet inn en stor del av de pengene som den nye Kringenstøtta til Kristen Holbø kostet i 1912.

Som tidligere nevnt kom presidenten i laget, pastor Thorkveen, til avdukingen ved 300-årsmarkeringen - og laget planlegger nå en ny tur til 400-årsmarkeringen i 2012.

Jim Olson er også mannen bak jubileumsboka (100-årsboka) til det amerikanske Gudbrandsdalslaget.

Les mer om Gudbrandsdalslaget i USA her.

  (Lagt ut 13. april. 2010)


Jim Olson
 
 
  Sel Historielag - Årsberetning 2009

Året 2009 har vært preget av mange saker, men særlig av at vi i august mistet Ola Tamburstuen så brått.
Når det gjelder aktiviteter nevnes i stikkordform:

Grasrotmottaker
Bygdebok for Vågå og Sel
Rustgruvene – Kultursti og Pilegrimsleden
Gudbrandsdalslaget i USA – 100 år
Pipeløk
Andre møter
NRK – innslag med Sel Historielag
Ola Tamburstuen
Ottamartna’n - fotoutstilling
Oppsummeringsmøte om Pilegrimsleden
Samarbeid med Heidal Historielag om ny DVD
Arkiv fra krigens dager
Ny Bok
Gamle foto

 

Kringenmarkeringen i 2012
Skottetogsamlingen      

Les mer

(Lagt ut 13. april. 2010)   

 
 

 

Et gammelt album med over 50 foto, de fleste fra 1920 og 1930-årene.

Takk til Margit Hansen for at hun lot oss avfotografere bildene - og for hjelp med identifiseringen - for en enestående hukommelse!
 

fotosiden finner du en større versjon av bildet.

(Lagt ut 16. mars. 2010)

 
 
 

Bredebygden.com - nye artikler i januar 2010

Nørdre Haugen
Opplysninger om gardssalg i 1851 er levert av Hans Petter Engh, Ski
Nedre Brenden
Opplysninger om etterkommere etter Eldri og Jo er levert av Åse Isaksen, Oslo
Vagtmesterfamilien
Vagtmesterfamilien Andersen
ved Sells Distriktsfængsel

Les mer på bredebygden.com

(Lagt ut 25. feb. 2010)


Bredebygden
 
 

 

Pilegrimsleden - 2009 en oppsummering

Oppsummeringsmøte i Sel Rådhus
Her ble erfaringene med årets vandresesong - og utfordringer i 2010 drøftet.

 


Romundgard
(bilde lånt fra Wikipedia)

  Bruken av Leden øker
Behov for flere overnattingssteder
Romundgard
Jørundgard
Merking
Det digitale kartverket
Mange kulturminner
Ny E-6 og Kringen
Rosten
Framtidsutsikter
Pilegrimssenter
Noen bilder
 

Les mer ...

(Lagt ut 23. feb. 2010)

 
 
 
 

Referat fra årsmøtet 18. februar 2010

Godt frammøte
Årsmelding
Lederspørsmålet
Valg
Arnfinn Engen
- "Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen"

Les mer ... 
(Lagt ut 22. feb. 2010)

 
 
  Kultursti - startside
Kultursti del 2- Tavlepunkt 2-8
Kultursti del 3 - Tavlepunkt 9-14
Kultursti del 4 - Tavlepunkt 15-18
Fra åpningen av kulturstien - 2009
  1   Start / Parkering
2  
Gruvedrift
3  
Berghalder og gruvevann
4  
Stollpåhugg fra ca. 1650
5  
“Untere Rösch”
6  
Sakkerhus
7  
Bergrom og sjakter
8  
“Lichtloch”
9  
Øvre Rustgruva
10 Pumpemaskin
11
Pumpesjakt
12
“Lichtloch”
13
Bergrom
14
“Mysuholet”
15
Damanlegg
16
Vetahøe
17
Fangstanlegg for elg
18
Bukkedalen
 
 
 

Årsmøte i Sel Historielag torsdag 18. februar 2010 kl. 19.00 på Selsro.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

- Vanlige årsmøtesaker
- Arnfinn Engen forteller om Skysstasjoner i
  Gudbrandsdalen

- Kaffeservering
Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende før 10. februar.


Det blir anledning til å kjøpe boka på årsmøtet.

Arnfinn Engen
- er tidlegare fylkeskonservator, mangeårig redaktør av "Årbok for Gudbrandsdalen", forfattar og historikar. Han er dessutan ein av bidragsytarane til "Store norske leksikon". mellom anna med fagartiklar om historiske personar og hendingar knytta til Gudbrandsdalen.
 

"Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen"

Skysstellet, den gamle transportordninga for reisande før bilen og jernbanen kom, er eit tema som det er skrive lite om både i rikshistoria og i lokalhistoria. Dette kan vi undre oss over når vi ser kor viktig ordninga med skysstellet var på mange område. Det var vesentleg for administrasjonen av landet at embetsmenn kunne reise. Det var avgjerande for framveksten av turismen på 1800-talet at turistane fekk transport også i innlandet, ikkje berre med båtar langs kysten. For dei fastbuande bøndene var skyssplikta ei plage. Men med opprettinga av dei faste skysstasjonane var skysstellet også ei kjelde til inntekt for mange. På skysstasjonane vart det bygd store hus som seinare var opphav til hotell og reiselivsverksemder.

            Ikkje minst i Gudbrandsdalen er historia om skysstellet eit spennande tema. Dalen var ei hovudferdselsåre gjennom landet, og fleire av dei mest kjente skysstasjonane i landet låg her. Skysstasjonane var ofte avgjerande for kvar dei seinare jernbanestasjonane vart lagt, og dermed styrande for framveksten av tettstadene i dalen.

            Denne boka er den første samla framstillinga av dette temaet i Gudbrandsdalen, og er rikt illustrert med historiske teikningar og fotografi.
 

 (Lagt ut 4. feb. 2010)
 

Det var skysstasjoner bl. a. på Laurgård, Mo (Selsverket), Loftsgård og Nordre Bredevangen.

GD om boka: Verdifull historie

"Skysstasjonane ... var eit sentralt tema i mange av reiseskildringane som vart skrevne på 1800-talet og ikkje reint få kunstnarar og fotografar fanga inn motiv på tur gjennom dalen, eller ved opphaldet på ein skysstasjon. Mange av desse bilda er å finne att mellom desse permene, og er med på å gjera boka om skysstellet i Gudbrandsdalen til god og viktig lokal- og rikshistorie."
 

Nokre klipp frå Per Bakkes artiklar på www.selhistorie.no :

"Laurgård på Nord-Sel hadde skysstasjon og post i 1854."
"Loftsgård Skysstasjon ble etter kontrakt med Knud Loftsgaard opprettet i 1896."
"På Nord-Sel var det således både skysstasjon, post og butikk på Laurgard, og slik var også på Moen (Mo) på Selsverket og på Nordre Bredevangen i Bredebygden."
"I Mo var det skysstasjon og det førte med seg stor trafikk. Det var stor do der, visstnok en sjuseter. Her satt det karer og kvinnfolk side om side."

 
 

 

Referat fra medlemsmøtet på Selsro - onsdag 27. januar 2010

- Ola ble minnet
- Bjarne Fredriksen orienterte om bakgrunnen for
  arkivet fra krigens dager.
- Presentasjon av et utvalg av bildene - med
  Historielagets nyinnkjøpte videoprojektor.
- Kaffeservering og trivelig samvær.
Les mer ...

 

 
 

 

Kafeer og losjihus på og rundt Otta i over hundre år

"Otta og omegn hadde 31 kafeer og losjihus mellom år 1900 og 2000. Til tider var det åtte-ni samtidige kafeer. Det skriver lokalhistoriker Per Erling Bakke som har tatt et dypdykk i Ottas kaféliv de siste hundre årene. ...

Kafeene var en viktig ressurs for stedet, samtidig som de var god tilleggsnæring for de mange familiene som dreiv disse stedene. Flere av kafeene tilbød også losji. De kom som en naturlig følge av utviklingen etter at jernbanen kom hit i 1896."

Les mer på selhistorie.no

(Lagt ut 2. feb. 2010)
 


Sagatun (foto lånt fra www.selhistorie.no )
 
 
 

Heidal Historielag - gamle foto

Arne Randen frå Heidal Historielag har gjort eit stort arbeid med å digitalisere og tilpasse arkivbilda frå krigstida.
Dei viser dei vaksne personane som da budde i gamle Heidal kommune. Desse bilda har han no gjort tilgjengeleg på nettet. Han skriv mellom anna:

"Det har vore eit svært omfattande arbeid, men vi trur mange vil finna det både interessant og artig å sjå att slekt og sambygdingar, folk ein har høyrt om men aldri sett"

Les meir og sjå dei gamle bilda frå Heidal her

(Lagt ut 2. feb. 2010)
 


'Faksimile' av startsida til Heidal Historielag
 
 

 

Lite nytt fra Statens vegvesen om Otta-tunnel

Vegvesenet trenger lengre tid på å utrede E6-tunnel
mot Otta
 

Mandag kveld fikk kommunestyret en orientering om
ny E-6 fra Solhjem til Otta

Les mer i GD

 

(Lagt ut 2. feb. 2010)

 

     
 
 
 

Medlemsmøte - Onsdag 27. januar - kl 18.00 på Selsro

Historielaget har lagt ned mye arbeid i å avfotografere bildene og identitetskortene fra krigens dager.
(Alle innbyggere over 15 år i Sel kommune)

Vi vil på medlemsmøtet onsdag den 27. januar vise fram en del av bildene og fortelle litt om det vi fant.


Det blir anledning til å kjøpe kaffe og biteti.

Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

(Lagt ut 21. jan. 2010)

Arkivet er ennå ikke alfabetisert - det består i dag av ca 6600 filer - og det er tidkrevende å finne fram til enkeltpersoner.

På møtet vil historielagsmedlemmene likevel - i denne omgang - få anledning til å bestille to bilder av slektninger fra arkivet (gratis).

For å få dette til, må vi på møtet få en e-postadresse som bildene kan sendes til - og nøyaktig navn og helst fødselsår på de to personene en ønsker bilde/kort av.

Når vi har fått alfabetisert arkivet vil det bli lettere å finne fram enkeltpersoner - men materialet er så stort at dette vil ligge nokså langt fram i tid og være avhengig av personer som vil/kan utføre arbeidet.
Med tiden ønsker vi å gjøre materialet tilgjengelig for alle.

 
 
 

Bildearkiv fra 1940-åra

Historielaget ved Bjarne Fredriksen, Bjørn Engehagen og undertegnede er nettopp ferdig med å avfotografere det gamle arkivet som ble funnet i en kjeller på Otta for en tid siden.
Arkivkortene er siden blitt oppbevart på Sel lensmannskontor. Kassettene skal imidlertid etter avtale med Statsarkivet sendes til Statsarkivet på Hamar så snart Sel Historielag og Heidal Historielag er ferdige med registrering av opplysningene.

Under krigen var Sel og Heidal fremdeles to kommuner - men begge sognet til lensmannskontoret på Otta. Arkivet består derfor av sju kassetter med kort fra Sel og tre kassetter med kort fra Heidal.


Ingen sensitive opplysninger

Kortene inneholder ikke sensitive opplysninger - de ble brukt som identifikasjonspapir under og i en stund etter krigen.
I en tid da fotoapparat ikke var alle manns eie finner en her en unik samling av bilder. Alle personer over 15 år i kommunen skulle nemlig registreres, - for noen av dem er dette kanskje det eneste fotoet som eksisterer.
 

 

En stor takk til Sel Lensmannskontor. De har stilt opp med kontorplass,  mye tålmodighet - og vært svært hjelpsomme disse ukene. En spesiell takk til de som stilte med servering siste dagen!

 


Foto, fødested, bosted og yrke

Materialet gir dessuten opplysninger om fødested og bosted. Det kan gi nyttig informasjon om tilflytningen til Otta og Sel. Hvor kom de fra - og hva arbeidet de med - de som befolket det som etter hvert ble stasjonsbyen Otta? Yrke blir nemlig også oppgitt.
Det er også interessant å se hvordan yrkesforskjellene var for kvinner og menn. Bare et fåtall kvinner førte opp noe annet enn husmor eller hushjelp i rubrikken for yrke.

Noen yrker eksisterer ikke lenger - han som var knotthugger ville nok ha lite å gjøre i dag.
Det er også påfallende hvor stor - og viktig arbeidsplass jernbanen på Otta var - og det store antallet menn som var sysselsatt i jordbruket.

Interessant er det også å se hvor tallrike mange av familiene var.


6600 filer

Hvert kartotekkort måtte fotograferes to ganger - det var informasjon både på forsiden og baksiden.  I tillegg ble selve bildet på ca 1240 av kortene fotografert en gang til for å få et bedre resultat.  Alt i alt sitter historielaget igjen med omkring 6600 filer og informasjon om vel 2600 personer, det vil si - så og si alle innbyggere over 15 år i Sel kommune i krigsårene. De siste kortene ble faktisk laget så sent som i 1946 - over et år etter at krigen tok slutt.


Mye arbeid står igjen

Svært mye arbeid står imidlertid igjen.
Alle disse 6600 filene har i dag bare et nummer som navn, kortene lå ikke alfabetisk sortert under den enkelte forbokstav. Hver fil må derfor gis riktig personnavn for å være lett søkbar når bildet/informasjonen skal finnes. Det arbeidet begynner vi med ut på nyåret. Hvert foto må dessuten "skjæres ut" og justeres for at resultatet skal bli bra. Det vil ta tid og blir kanskje en oppgave for andre. Det viktigste er imidlertid at materialet er tatt vare på og digitalisert. Det kan da i neste omgang benyttes i trykte publikasjoner - og i nettsammenheng.


En del av materialet presenteres på neste medlemsmøte

Vi vil dessuten over nyttår presentere en del av materialet på neste medlemsmøte i Historielaget - da vil vi også - så langt vi makter - hjelpe enkeltpersoner med en kopi av gamle slektninger.


Som illustrasjon følger en kopi av et av kortene:
 

 

Lærer Arthur Janson var i mange år en kjent person i Sel kommune. Han var aktiv i mange sammenhenger, bl. a. søkte han rundt 1920 - sammen med  K.M. Bø og O.G. Moen om «Tilladelse til at drive Kinematograf paa Otta» forteller Bjarne Fredriksen i artikkelen "Romantikk i Kinomørket".
Fra 1. jan. 1926 til 31. des. 1934 var han også ordfører.
Arthur Janson ble født i Drammen i 1887 og døde i november 1949. Han er gravlagt på Selsverket.

 

(Lagt ut 10. des. 2009)

 
 
     
 

Gudbrandsdalslaget i USA

Sel Historielag har nå fått tilsendt jubileumsprogrammet til Gudbrandsdalslaget i USA
Det er mye interessant stoff knyttet til hundreårsjubileet som vi etter hvert vil legge ut her.


Som tidligere nevnt samlet de som en av sine første oppgaver inn penger til Kristen Holbøs Kringenmonument - og lederen for laget - Pastor Thorkveen kom i 1912 til Norge for å delta i markeringen
Her fikk de norske flagg fra 14 sogn i Gudbrandsdalen og Kong Håkon VII ga Thorkveen St Olavs Orden.

To linker:
Gudbrandsdalslaget
Gudbrandsdalslaget Charter Member Project(slektsforskning)

(Lagt ut 26. nov. 2009)
 


Gudbrandsdalslagets fane skriver seg fra 1969.
 
 
 
     
 

Heitkøtterkveld på Otta - søndag 22. november

PÅ SOLVANG OTTA

SØNDAG 22. NOV. KL 1900

Kom og opplev Norman, Olaf og Fredrik Heitkøtter sine fantastiske bilder.

Vi viser også filmen "Kviskring i vindsus".

Inngang: Vaksne kr 150. Barn gratis.

Det blir anledning til å kjøpe boka ”Dei gav oss ein arv” med 15% rabatt.

Gro Heitkøtter ** Terje Kleiven ** Tor Alvheim

Les det som Ola Tamburstuen forteller om Norman Heitkøtter i denne artikkelen.
Les om Nasjonalparkriket.
(Lagt ut 16. nov. 2009)

 


Her finner du en oversikt over bøker skrevet av
Heitkøtter, Fredrik  -  Heitkøtter, Norman  -  Heitkøtter, Olaf

 
 
 

Øyaområdet på slutten av 1960-tallet

På denne tiden var det ingen idrettshall, ingen kunstgressbane og ingen svømmehall. Det var imidlertid vann i utendørsbassenget midt i bildet.
Vi ser den gamle grusbana og klubbhuset til Otta idrettslag til venstre i bildet. Til høyre for klubbhuset ligger den "nye" ungdomsskolen. Samfunnshuset (kulturhuset) som vi ser en del av helt til venstre i bildet var også reist.
På andre siden av elva er en i ferd med å bygge den "nye" E-6en. Tidligere riksvei 50 ble beholdt som lokalvei.
(Lagt ut 14. nov. 2009)
 


En større versjon av bildet ligger på fotosiden
 
 
 
 

Årbok for Gudbrandsdalen 2009

Godt salg i Sel av Årbok for Gudbrandsdalen.
En av de trofaste lokale årbokselgerne i Sel solgte i løpet av kort tid alle de førti eksemplarene han hadde tatt imot.

Årets utgave spenner vidt og innfrir absolutt de forventningene vi har til boka.
Det er mange som hvert år ser fram til dette. Noen samler og har skaffet seg en komplett serie med alle de 77 bøkene - andre nøyer seg med de senere utgavene - men alle setter pris på dette møtet med Gudbrands-dalskulturen.

Innholdsfortegnelse på nettet for 77 årbøker

Den innholdsfortegnelsen over alle tidligere artikler som er lagt ut på nettet er også til stor hjelp. 
 

 

Med tiden får vi kanskje mulighet til å søke i hele tekstmaterialet?
Det vil i så fall utgjøre en svært innholdsrik database med informasjon om Gudbrandsdalen og gudbrandsdølenes liv.

 
Litt av innholdet i 2009-årboka:
 
 
 

Fransk mote i Vågå
En grønn bok og en brubygger (O. Damstuen og Sundbrua)
Spøkelsessoldater i Kvam
Knust glas og ljåblad i vegen
Gjorde bygdekulturen populær (Børt-Erik Thoresen)
Bybudeier på Dovre
Turistvertane bygde kraftverk
OL-samling på Fokstugumyra
Sisselrot
Noko å dele
Fisk og bygsling i Rondane
(lagt ut 8. nov. 2009) 

Barbro Tronhuus Storlien
Erik Holø
Egil Ulateig
Jan Vidar Lie Pedersen
Kristian Hosar
Agnethe Weisser
Arvid Møller
Leif T Hage
Lisbet Lid Venås
Rolf Vang
Trygve Hesthagen

     
 
 
  Raphamn – fra seterstul til rekreasjons-område -  av Per Erling Bakke

Allerede tidlig på 1700-tallet var det seter på Raphamn. Den første hytta ble satt opp omkring 1924, og takket være sommervegen fra 1950-tallet utviklet seterstulen seg videre med private hytter og hotell. Med helårsveg og sin nære beliggenhet til Otta er Raphamn et populært mål for både dagsbesøkende og de mange som har dette fjellområdet som sitt faste rekreasjonssted.

MAIRO: Det er navnet på den første hytta på Raphamn. Tomta ble fradelt Ulmo seterteig i 1924, Les mer på selhistorie.no
(lagt ut her 5. november 2009)

 


Hotellet på Raphamn - mars 2004


Raphamn - august 2007
 

 
 
  Fotoutstilling ved Ottamartnan i 2009

Sel Historielag ble av Martnaskomiteen bedt om å bidra med en utstilling av gamle bilder fra Ottamartnan og martnaslivet.
Det så lenge ut til å bli en vanskelig oppgave - men med god hjelp av mange - og særlig avisa GD med Kristian Hosar og Asbjørn Ringen kom vi til slutt i mål. Det ble en utstilling som vi har fått gode tilbakemeldinger på.

Sel Historielag og Ottamartnan vil rette en takk til følgende personer/institusjoner for utlån av bilder og hjelp med å finne bilder
(i alfabetisk rekkefølge):

Asbjørn Ringen
Bjarne Fredriksen
Dag Haugaløkken
Einar Johnsgård
Eystein Lie
Jan Vidar Lie Pedersen
GD
Guri Velure (Maihaugen)
Jørn Dissen
Kristian Hosar
Kristian Sagflaten
Odd Gunnar Martinsen
Ola Grøsland
Olga Bråtesveen
Per Bakke
Sel bibliotek
Sel kommune
Per Steinar Løkken
Solveig Marstein
Stig Pettersen

Vi fikk i denne omgang inn rundt 60 bilder (det kom også inn svært interessante bilder under martnan).

Noen fargebilder - og noen få svart/hvitt bilder som kom inn for sent til å få laget gode print - vil bli tatt med ved neste martnasutstilling.
 


Et utsnitt fra fotoutstillingen i hallen

Vi benytter denne muligheten til å minne om at vi hele tiden tar i mot martnasbilder for neste utstilling (og en mulig bok om Ottamartnan om noen år).

Vi ønsker også informasjon om tidligere martnaskomiteer og oversikter over medlemmer av disse - gjerne med foto.

(lagt ut 3. november 2009)

 Illustrasjonsbilde (fra Ottamartnan i 2004)

 

 
 
  “REIRET” - Milorg. hytta  i Uldalen i Sel.
av Reidar Lonbakken


Historisk bakgrunn
Okkupasjon
Quisling - Østfronten
De første organiserte motstandsgruppene
Gudbrandsdalen med Lillehammer, Gausdal,
Ottadalen og Lesja

“Reiret” - Oluf Havn
Oppgaver

Olav Bismo
En kommunal oppnevnt gruppe skal ta vare på “Reiret”
- Vi må lære av fortida

Wilhelm Molberg Nilssen (“Lilleby”)
Einar Thorsrud (“Møller”)
Finn Bjørn Johnsen (Snekker`n)

Kodeark
(lagt ut 5. oktober 2009)
 

“REIRET” - Milorg. hytta  i Uldalen i Sel
 
 
 
  Brånålykkja (Brånåløkken)
av Per Bakke

"Det har vært to Brånålykkje-plasser, Øvre og Nedre. De lå nord- og nedenfor Solhjemsbergum på øversida av det gamle råket, 450 meter over havet. Nå går det bilveg forbi de gamle tuftene..."
Les mer

Artikkel av Per Bakke på selhistorie.no.
(lagt ut 5. oktober 2009)
 
 
 
 
  Resvoll-Holmsen, Hanna  (1873-1943)

- naturverneren som reddet Sjodalen og Gjende
- den første kvinnen i Norge med botanikk som
  hovedfag
- hun registrerte plantelivet på Svalbard og ble
  invitert til fyrst Albert I av Monaco.  Les mer


Arvet hun morens lidenskap for planter?
Skolegang og sykdom i Kristiania
Latinartium og studier
Realfagstudent
Svalbard - Fyrst Albert I av Monaco
Fargefotografering - en pioner
Åpningen av det oseanografiske museet i Monaco.

Beste matematisk-naturvitenskapelige eksamen
Fjellstudier ved Tesse i Nord-Gudbrandsdalen
Universitetsstipendiat i 1915 - Dosent i 1921
Hannas pionerinnsats for å verne norsk natur - Den første
norske naturverner
Gjende og Sjodalen vernes

 
 
 
 
 

Ingar forteller historien om Stampen

"På 1600-tallet ble det anlagt kobberverk ved Stampen ved Ula på Selsverket, og på 1800-tallet var det både mølle, stamping og sagbruk i drift på Stampen. Ingar Stampen forteller her historien til næravisa Nordalen."
Artikkel av Solrun S. Snilsberg i Norddalen

Fra rundt 1920 og til ut på 1960-tallet ble det også produsert strøm ved et mindre kraftverk her.

Med bedre lønnsomhet i småskalakraftverk aktualiseres også planer om ny strømproduksjon på Selsverket.


Les mer hos selhistorie.no

Litt høyere oppe i Ula ligger Uladammen, fangdammen som skulle forebygge flomskader på Selsverket og hindre oppdemming av Gudbrandsdalslågen.

Les mer om Uladammen (otta2000.com).

 
 
 
 

Ola Tamburstuen til minne

Det var et stort sjokk for oss alle da Ola så plutselig gikk bort.
Forrige tirsdag kveld (18. august) hadde han innkalt til styremøte. Han hadde som vanlig forberedt alt godt - og etter at vi var ferdige med sakslisten ble vi sittende en stund og prate sammen om løst og fast før vi pakket sammen og gikk hver til vårt.
Blant annet hadde han fått til en avtale med Maihaugen og det var meningen at vi noen dager senere skulle reise dit for om mulig å finne bilder fra Ottamartnan i arkivet.
Slik ble det ikke – han fikk et kraftig hjerneslag om kvelden og døde neste morgen.

Ola vil bli dypt savnet!

 

 

Han var en drivende kraft da Sel Historielag ble stiftet i 1987. Han ble den første formannen i laget, en stilling han også har innehatt de siste 13 årene. I mer enn 20 år har han altså brukt det meste av sin fritid til beste for laget og lokalsamfunnet.
Arbeidet med innsamling av stoff til bokutgivelsene og dobbel-DVDen med John Leirens filmer samt restaureringen av Marcello Haugens hytte på Thokampen, arbeidet med gatenavn og rydding av pilegrimsleden er saker som har stått sentralt og som han satte stor pris på å arbeide med.
De siste ukene var han to ganger å se i fjernsynsprogram fra NRK. – En gang i forbindelse med Sameti - og sist da han tok opp bevaring av Kringenområdet og Kringenstøttene i forbindelse med E6-utbyggingen.
Sel Historielag vil takke for den store innsatsen du har gjort for å ta vare på historien vår og arbeidet du har gjort for å formidle kunnskap om den til oss som er her i dag!
Vi vil også takke Gerd for den støtten hun har vært for Ola og oss i historielaget i alle disse årene.

Sel Historielag v. styret

(lagt ut 2. september 2009)
 

 
 
 
 

Styremøte på Selsro 18. august 2009 kl. 1800

- Kringenområdet - veiutbygging
- Kjentmannsturer
- Årsmøte i Gudbr. Historielag/Dølaringen
- Lilleh. og Fåberg historielag tur til Sameti
- Forespørsel i forb. med Pillarguridagene 2009
- Martnasbilder
- Gudbrandsdalslaget i USA - Møte på
  Maihaugen i sommer
- Pilegrimsleden - merking
 Les mer
 

 
 
 
 

Sel Historielag i Norge Rundt 

I Norge Rundt-programmet den
7. august 2009 deltok medlemmer fra Sel Historielag i et innslag om Marcello Haugens hytte "Sameti" på Thokampen ved Otta.

Klikk her for å se innslaget.
Klikk her for å se hele Norge Rundt fra 7. august.

Norge Rundt-programmene til NRK er blitt sendt i over 30 år. - Første gang høsten 1976.
I alt er det hittil blitt laget over 1200 episoder. (Wikipedia)
(lagt ut 13. august 2009)
 


Sameti
 
 
 
 

Sel Historielag i Østnytt

Ny E6-trasé gjennom Kringen

I Østnytt den 28. juli 2009 ble leder i
Sel Historielag intervjuet i forbindelse med E6-utbyggingen gjennom Kringenområdet i Sel

Kringenstøttene
Slaget ved Kringen (Wikipedia)

Klikk her for å se innslaget.
Klikk her for å se hele Østnytt fra 28. juli.

(lagt ut 13. august 2009)

 
 
 
 

Gudbrandsdalslaget i USA feirer i år 100-årsjubileum.

Det ble dannet i Minneapolis. 12. september 1909 regnes som stiftelsesdato.
Laget var en sammenslutning av Fargo-laget i Nord-Dakota og Kringen-laget i Wisconsin med Pastor Lars P. Thorkveen som den første presidenten (president fra 1909 til han døde i 1923).

Laget skulle holde ved like båndene til Norge og være et sted hvor innvandrerne fra Norge, og da særlig Gudbrandsdalen kunne møtes.


100-årsjubileet


feires den 5. - 8. august i St. Paul. Les mer om programmet her (engelsk tekst).

Presidenten, Jim Olson har, sammen med en gruppe deltakere fra laget vært på et lengre besøk i Gudbrandsdalen i sommer. De er nå vel tilbake i USA. En rapport fra besøket kommer senere.
 

2012 - ny tur til Kringen og Gudbrandsdalen?

Gudbrandsdalslaget i USA er interessert i planene for Kringenmarkeringen i 2012. Laget spilte en viktig rolle ved 300-årsjubileet i 1912 (se tekst i ramme til høyre). Det snakkes derfor om en mulig tur til Norge i forbindelse med neste markering.

Takk til Gudbrandsdalslaget i USA for tillatelse til å publisere informasjon fra tidsskriftet 'Gudbrandsdalslaget BREV'.

(lagt ut 25. juli 2009)
 

Pillargurinål
Dette er jubileumsnåla som alle medlemmer får ved hundreårs-
feiringen i St. Paul. Den er tegnet av Jeff Anderson.
Les mer (engelsk tekst).

Tette bånd til Gudbrandsdalen - Pillarguristøtta til Kristen Holbø ved Kringen i Sel.

Pastor Lars Paalson Thorkveen var som nevnt den første presidenten - og en av de første oppgavene var å samle inn 200 dollar til reising av Pillarguri-støtta ved Kringen i Sel.
(En stor sum for hundre år siden - monumentet kostet den gang 2250,- kroner + 400,- kroner til kunstneren Kristen Holbø, forteller Ola Tamburstuen).
 

Thorkveen reiste tre år senere over til Norge for å være til stede da Kong Håkon 7. avduket minnesmerket i Kringen i 1912.
(Edna og Georg Gilbertson "Bygdelag i Amerika"  - omsett av Per  Åsmundstad  i Årbok for  Gudbrandsdalen 1982, s.108)

 
 
 
 

Rustom - en engelsk soldats grav

29. april 1940 falt den engelske soldaten Laurence Mc Keown i en trefning på Rustom ved Otta.
Det tok 55 år før slektningene i England fikk vite hvor dette skjedde.

Soldaten som falt på Rustom het Laurence Mc Keown. Han ble født den 27 sept. 1910, var gift og hadde en mindreårig datter.
Han hadde tjenestegjort i 5 år i The Green Howards i India.

Til minnestunden i 1997 skrev Ola Tamburstuen denne artikkelen ... les mer.

(lagt ut 19. juli 2009)

 
 
 
 

Maihaugen 23. juni - møte mellom representanter for Gudbrandsdalslaget i USA og lokale historielag i Gudbrandsdalen

Det ble et trivelig møte med hyggelige samtaler og utveksling av erfaringer.
De lokale historielagene ble overrakt jubileumspins og et eksemplar av den amerikanske jubileumsboka
- mens utgaver av lokale årbøker og andre publikasjoner fra Gudbrandsdalen nå finner veien til USA.

Gudbrandsdalslaget i USA feirer hundreårsjubileum.
I den anledning er en gruppe av medlemmene på besøk i Norge og Gudbrandsdalen. De har en lengre stopp på Lillehammer (Maihaugen og arkivene der), - og de besøker i følge planen blant annet Espedalen, Sør-Fron, Kvam,  Dovre, Graffer og stavkirkene i Ringebu og Lom.

Ysteriet og Nisseloftet i Heidal, samt Jørundgard og krigskirkegården på Sel inngår også i reiseruten.

Mer om Gudbrandsdalslaget og jubileumsturen kan du lese her (engelsk) (lagt ut 23. juni 2009)

 


Medlemmer fra Gudbrandsdalslaget i USA sammen med
representanter for historielag i Gudbrandsdalen og Lillehammer


Leder for Gudbrandsdalslaget i USA - Jim Olson og Bjørn
Engehagen fra Sel Historielag

 
 
 
 

Jørundgard
 

Onsdag 24. juni kl 1900

"Pilegrimen"

Pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl forteller om den vandrende pilegrimen.


Arr.: Folkeakademiet Sel og Heidal og
Sel Historielag
 

 
 
 
  BERGVERKSUKE - KULTURMINNEÅRET 2009

Arrangeres fra 2. – 6. juni 2009 - Sel kommune i samarbeid med Verdiskapningsprogrammet

- Fotoutstilling ”Sel kommune – 1000 år med stein”
- ”Koparverket i Sel - historia”
- "1000 år med kleber”
- ”Vi former i kleber” utstilling av elevarbeider
- Granit-Kleber as holder åpne dører
- Minera holder åpne dører  Les mer

Offisiell åpning av kulturstigen ”Kulturminneområde Rustgruvene”. Åpningen foretas av ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn.
Etter åpningen -  guidet tur gjennom den 6 km lange turstigen.

 (lagt ut 26. mai 2009)
 


Rustgruvene ved Otta
(Nede i dalen ligger tåka tett.)
 
 
 
  Bygdeboklansering

Siste bind av "Bygdebok for Vågå og Sel" av Ivar Teigum lanseres fredag kveld og er i salg fra lørdag på disse stedene:

Otta
Notabene
Libris
Heidal
Heidal Håndverkstun
Fantasihuset Heidal

Der kan du også få kjøpt de forrige bindene.

Bind 1 tar for seg de tidligste tider
Bind 2 dekker 1600-talet til 1907
Bind 3 Vågå
Bind 4 Sel og Heidal

(lagt ut 15. mai 2009)


Illustrasjonsfoto
 
 
 
  Styremøte på Selsro 11. mai 2009 kl. 1800

- Fotoinnsamling - Martnasbilder
- Rydding av Pilegrimsleden og stien ved Rustgruvene -
  samt oppsetting av skiltene for Rustgruveprosjektet
- Gudbrandsdalslaget i USA feirer i år 100-års jubileum
- Kjentmannsturer
- Bygdeboklansering
- Ny bok?
- Sameti                     Les mer.

 
 
 

 

Martnasbilder - Etterlysning

Ottamartnan AS og Sel Historielag planlegger en fotoutstilling ved martnan høsten 2009.

Dersom du har bilder med et eller annet motiv fra martnaslivet før i tida eller i nyere tid, ville vi sette stor pris på om du lot oss få fotografere av bildet/bildene slik at vi kan lage en kopi til utstillingen. Alt er av interesse.
- Du behøver ikke å gi fra deg fotoet - vi kan - om avstanden ikke blir for stor - komme og fotografere bildet på stedet.
Du kan også fotografere det av selv og sende det til oss som vedlegg til en e-post. Adressen er  
Ta kontakt med formannen, Ola Tamburstuen eller
en av de andre i styret: Bjørn Engehagen, Ivar Breden, Dag Haugaløkken, Kåre Simenstad, Arne Halvorsen, Geir Neverdal.
(lagt ut 10. mai 2009)
 

 
 
 
 

Kjell Fjerdingren og Lady Sinclair

Denne vel to meter høye treskulpturen er laget av kunstneren Oddvin Parr
(Han har også skåret ut 12 scener fra "Peer Gynt")

Skulpturen er å se i skottetogsamlingen i vertshuset Sinclair i Kvam.

Det tok nesten sju år fra han ble spurt om å lage noe i tilknytning til Skottetoget i 1612 - til verket var ferdig.

Han ble inspirert av den rollen Lady Sinclair ble til del i den historiske overleveringen. Les mer under Severdigheter.

(lagt ut 3. mai 2009)


Takk til Jon Selfors for lån av bildet
 
 
 
 

Jernbanen åpnet for hoteller på Otta

Jernbaneutbyggingen til Otta i 1896 åpnet for hotelldrift ved åmotet mellom Ottaelva og Lågen. Allerede ved århundreskiftet hadde stedet tre hoteller: Otta Hotel, Grand Hotel og Bjørkheim Hotel.
Artikler ved Per Erling Bakke (selhistorie.no)

Hotelldrift ved åmotet
Otta Hotel:

Hotelldriften på Mostugu flyttet til nytt bygg (2)
Sigurd I. Blekastad:

Stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta
Grand Hotel: brant ned i 1909

Knud Loftsgaard bygde det tre etasjer store Grand Hotel
Trond Loftsgaard:
- sentral i utviklingen av reiselivet
Knud Trondsen Loftsgaard:
- lokalpolitiker, hotell- og og handelsmann
Bjørkheim Hotel: med eget avlastningshotell
Søstrene Forberg fra Skjåk bygde i 1899 Bjørkheim Hotel NY
(Oppdatert 18. mai 2009)
 


Postkort (utsnitt): Ola Tamburstuen

 
 
 
 

Besøk fra Gudbrandsdalslaget i USA (100 år)

Hundreårsjubileum for Gudbrandsdalslaget i USA.
I sommer kommer 13 medlemmer på besøk til Norge og Gudbrandsdalen. De skal ha en lengre stopp på Lillehammer (Maihaugen og arkivene der), - og de besøker i følge planen blant annet Espedalen, Sør-Fron, Kvam,  Dovre, Graffer og stavkirkene i Ringebu og Lom.

Ysteriet og Nisseloftet i Heidal, samt Jørundgard og krigskirkegården på Sel inngår også i reiseruten.

Mer om Gudbrandsdalslaget og jubileumsturen kan du lese her (engelsk) (lagt ut 27. april 2009)


Faksimile - fra gudbrandlag.org

 
 
 
 

En av pionerene da Gudbrandsdalen tok steget inn i maskinalderen.
 
Fram til rundt 1950 ble det meste av gravearbeid, nydyrking, veibygging og massetransport i Gudbrandsdalen utført med håndmakt og hest. Trillebår, stubbryter og i noen sammenhenger en enkel skinnegang med vogner var vanlige redskaper.
Så sent som da Dalekleiva på Otta (dagens riksvei 15) skulle utvides først på 1950-tallet var dette arbeidsmåten.
(otta2000.com) Les mer (lagt ut 24. april 2009)

 
 
  Den skal tidlig krøkes ...
Skoene frøs fast til gulvet
Tømmerkjøring fra Murudalen til Slangen
Øvre Vinstra-utbyggingen
Damkrona ved Øyvassosen
Samvirkelagsbussen
Ulykke i tunnelen
Verden rundt - på en oljetanker
Harpefossutbyggingen -
Kraftstasjonen og Dammen

Egen bedrift
 
 
 
 
 
 
 

Krigspåsken 1945

Engebret Ulvolden minnes krigspåsken 1945  (selhistorie.no) (lagt ut 23. april 2009)

1928: Min første påske på Mysuseter

Påsken 1928 bodde sju-åringen Oskar Rønningen og hans to brødre på fem og åtte år alene i kokhuset på Ner-Havnsetern. (selhistorie.no) (lagt ut 23. april 2009)

(Bildet er lånt fra selhistorie.no)

 
 
 

 

Bedriftsstafett på Otta i 1950- og1960-åra

"Bedriftsstafett på 3 x 5 km var veldig populært på Otta i slutten av 1950-åra og først på 1960-tallet.

Elveisen var trygg og snøforholdene var stabile.

På det meste var 15 bedriftslag med gamlekara ute og trente etter mørkets frembrudd.
Det var ikke vanlig på den tiden at vel voksne karer var ute og løp eller gikk på ski for å gå fort. Da kunne en bli ”mobba” som er dagens uttrykk."

Les mer hos selhistorie.no. Artikkel skrevet av Ola Tamburstuen.

(Takk til Bjarne Fredriksen og selhistorie.no for lån av bildet)

(lagt ut 14. april 2009)

 

 

 
 
 

Bueie-folket

"I folketellingen i 1900 finner vi en liten familie fra Sel bosatt på Hammer gård i Nedre Stjørdal. Det er John og Ragnhild Bueie med datteren Marie."
(lagt ut 12. april 2009)

Les mer hos www.bredebygden.com


Takk til Sel kommune for lån av kart
 
 
 

 

Pikenere - fotsoldater i skottetogtida, rundt 1612

Pikenere (navnet kom via tysk fra gammelfransk 'piquenaire', av 'piquer' = stikke) var betegnelsen på soldater som var  utstyrt med pike, et 4-6 m lang spyd.
På 1600-tallet utgjorde pikenere sammen med musketerer (skyttere) hovedparten av infanteriet.
I 1612 var den skotske kongen - James VI, også konge over England - under navnet James I. Han ble kronet til engelsk konge da Elizabeth den første døde i 1603.
Da Schøning i årene 1773-5 reiste rundt i Gudbrandsdalen og Hedemarken fant han store våpensamlinger på to gårder: Hos fogden Hartmann på Lunde i Fåberg - og på Sandbu i Vågå. Begge steder så Schøning hjelmer. - En av hjelmene er med tiden kommet til de Sandvigske Samlinger på Maihaugen. I tillegg til spyd og hjelm bestod utrustningen av et sverd, brystharnisk, lårskinner og armskinner med skulderkrager.
(lagt ut 2. april 2009)
 

En skotsk/engelsk pikenerhjelm


Den avbildete pikenerhjelmen kan sees i Sinclair-samlingen "Skottetoget 1612" hos Jon Selfors i Vertshuset Sinclair på Kvam.
Takk til Jon Selfors for lån av bildet
 
 
 
 

Uladammen ved Selsverket

Like nord for Otta, på Selsverket, renn sideelva Ula ut i Lågen.
Ula har opp gjennom tidene ofte laga vanskar. Ho renn gjennom lange strekningar med leirblanda grus, - og i vårflaumen vart delar av denne massen frakta ned i hovuddalføret. Her la grusen seg att, Lågen vart demd opp - og Selsmyrene overflømde.
For å unngå dette bygde ein i 1878-79 - med statlege midlar - ein dam som skulle fange opp grusmassane før dei kom så langt at dei gjorde skade.

I årboka for Gudbrandsdalen (1961) fortel signaturen T.N. om ein stor flaum i Ula.
Elva tok da til å grave på Brustugulykkja. Etter ei tid braut ho gjennom steinforbygginga som bøyde straumen sørover før ho rann ut i Lågen ...
Les meir 
(lagt ut 2. april 2009)
 


Uladammen - Mininiagara ved Selsverket
 
 
 
 

Årsmøtet 2009 - 31 mars.

Ola Tamburstuen ønsket velkommen til de vel 20 tilstedeværende før han ga ordet til sekretæren som leste årsmeldingen. Deretter orienterte Bjørn Engehagen om budsjettet og gikk igjennom resultatregnskapet for 2008 - før Kjell Voldheim la fram valgnemndas innstilling. Denne ble vedtatt med akklamasjon.
Etter kaffepausen tok Jakob Sagflaten oss med på en flott reise gjennom Jotunheimen ...
Les mer
(lagt ut 31.mars 09)


Jakob Sagflaten
 
 
 
 

 

Severdigheter - og personer/hendinger
med tilknytning til Sel/Nord-Gudbrandsdalen

En foreløpig versjon er nå lagt ut. Sidene er i oppbyggingsfasen. - Mer kommer etter hvert - men det vil ta tid, da dette er nokså arbeidskrevende. Nye artikler må skrives der det ikke foreligger publisert stoff på nettet. Tilveieskaffing og tilpasning av bildemateriale er heller ikke alltid enkelt.

Vi tar med takk imot forslag til oppføringer.
Dersom du har opplysninger i forbindelse med dette - eller finner feil i det som er lagt ut - vil vi gjerne at du sender oss en e-post eller tar kontakt med noen i styret på annet vis. Du kan bruke denne e-postadressen.
(lagt ut 31.mars 09)
 

 
 
 
 

Årsmøte - Sel Historielag

Årsmøte på Selsro: Tirsdag 31. mars kl. 1900.
- Vanlige årsmøtesaker
- Lysbildekåseri ved Jakob Sagflaten
- Kaffeservering
Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende før 26. mars.

Vel møtt!
(lagt ut 20.mars 09)

 
 
 
 

Sagflaten - saganlegg for kleberstein - et kulturminne i fremste rekke.

A/S Østlandske Stenexport ble stiftet i november i 1915 for å ta hånd om de rike klebersteinsforekomstene på Bårstad og ”Åsen”.
Transporten fra ”Åsen” til Otta ble nok i drøyeste laget for allerede i 1922 var aktiviteten her flyttet til nytt saghus på Sagflaten. ...
Norsk Bergverksmuseum konkluderer m.a. med at saganlegget på Sagflaten ”-fremstår som et enestående kulturminne-” og ”-anser anlegget på Sagflaten som verneverdig i fremste rekke-”
Les Kjell Voldheims notat om Sagflaten (Verdiskapningsprogrammet).
(lagt ut 29.mars 09)
 

 
 
 
 

Otta - Skøyteby på kvileskjær

Frå slutten av femtitalet og fyrst på sekstitalet var Otta ein aktiv skøyteby, og var samanlikna med store arenaer som Alma Ata og Davos. - Artikkel av Guro Vollen i Vigga. (selhistorie.no) (lagt ut 29.mars 09)

 
 
 
 

Otta fra tettsted til småby
Arne Jordet
- er en av de som spilte en sentral rolle da Otta utviklet seg til et handelssentrum i andre halvdel av 1900-tallet. Les mer

 
Han visste usedvanlig tidlig hva han ville bli.
Brua over Ottaelva - risikofritt var det ikke
Sommerjobb på Leiren
Drømmen blir virkelighet
Coopen - Eget slakteri
Rasjoneringstid
Haugens handelsskole - Nye utfordringer fristet
Otta Jernvare - Ny bransje
1960 - Lillehammer eller - selvstendig næringsdrivende?

Forretningen fikk navnet K. Bakkes eftf. Arne Jordet.
En uskreven lov
1975 - AJO (Arne Jordet Otta)
Samfunnsengasjert - Otta Musikkforening, Otta Røde Kors
Fiskekonkurranse -  med ettertraktet premie
Lions
Tidlig miljøarbeid
Parkering, parkering, parkering -
avgiftsfri!
Han har alltid likt å arbeide med tre 
(lagt ut 26.mars 09)


Arne Jordet
 
 
 

 

Grasrotandelen - Sel Historielag er nå registrert og finnes i listen hos Norsk Tipping

Fra 1.mars kan du som spiller selv bestemme hvor noe av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Her kan du se hvordan du støtter laget ditt når du spiller
Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet deg til. En forutsetning er at mottakeren er registrert i Frivillighetsregisteret og godkjent som grasrotmottaker.
Når du skal levere spill fra og med mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping.no eller på mobilen.

En stor takk til den som vil støtte oss i arbeidet vårt.
(lagt ut 15. mars 09)

Her finner du informasjon om hvordan du blir grasrotgiver.
Du får også hjelp i butikken hos tippe-kommisjonæren din.

 
 
 
 

Kringen i Gudbrandsdalen

Malt av Joachim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz Frich (1810-1858).
Maleriet kan sees i Sinclair-samlingen "Skottetoget 1612" hos Jon Selfors i Vertshuset Sinclair på Kvam.
"Frich reiste i Gudbrandsdalen i 1845 med bidrag fra Fortidsforeningen. Hovedverket til Frich er utsmykningen på Oscarshall" (Kilde "Skottetoget 1612)
I Store Norske Leksikon kan du lese en lengre artikkel om Joachim Frich. - Han var bl.a. en av stifterne av Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 1844 og satt som medlem av direksjonen frem til sin død. (snl.no)
Du kan lese mer om støttene i Kringen her.
(Lagt ut 17. mars 2009)
 


Klikk for en større versjon av bildet på fotosiden
(Takk til Jon Selfors for lån av bildet)
 
 
 
 

Skiidrett og lysløype Synna brua

"Skidretten blomstret på Otta i 1960- og 1970-årene. Barn og unge i hopetall møttes til ukentlige gatelangrenn Synna brua. Skiaktiviteter hører likevel mer heime i skisporet. Ildsjeler fra Rondane skiklubb og Otta Lions Club satte dermed i gang dugnad for å skaffe Otta ei lysløype" - Artikkel av Ola Tamburstuen. Les mer hos selhistorie.no
(lagt ut 15. mars 09)
 

 

I dette området ble lysløypa bygget høsten 1969. Dette bildet av området er fra 1949. - Utsnitt av et Widerøfoto. Klikk på bildet for en større versjon.
I dette området ble lysløypa bygget høsten 1969
Bildet av området er fra 1949. - Utsnitt av et Widerøe-
foto. Klikk på bildet for en større versjon.
 
 
 
 
 

Øyaområdet på Otta i 1949

Dette var før industriutbyggingen startet i Øya. Stadionanleggene og skolebyggingen kom også senere.
Like etter krigen var dette for en stor del ennå jordbruksland og det ble hentet ganske mye fór fra dette området.
Otta Sag dekket den gang en mye mindre del nærmest jernbanen og den eneste brua ut til Øyaområdet ser ut til å gå fra veien ved saga - på vestsiden. Senere ble det støpt ei ny bru på sørsiden, omtrent der innkjørselen til Otta Sag ligger i dag, - før dagens veiløsning langs Skansen kom, og Vesleelva ble fylt igjen/lagt i rør.
(lagt ut 9. mars 09)
 


Øyaområdet i 1949 - Klikk på bildet for en større versjon
(utsnitt fra et Widerøe-foto)
 
 
 
 

Filmframvisning på Otta gjennom 100 år

I forbindelse med arbeidet med John Leirens filmmateriale og dobbel-DVDen "Gløtt og Glimt fra Sel" gjør historielaget Bjarne Fredriksens artikkel om Otta kino tilgjengelig på nettet. John Leiren var i mange år kinosjef ved Otta Kino.
Les mer
(lagt ut 5. mars 09)


Solvang - kinolokale fra 1924 til 1969
(foto Bjarne Fredriksen)
 
     
 
 
 

Vi minner også om Per Erling Bakkes artikkel om tidligere aviser i Nord-Gudbrandsdalen

I februar 2009 er det 70 år siden skjåkværen Eiliv Bakke startet egen lokalavis på Otta. Demokratenes Blad, med Bakke som ansvarlig redaktør, kom med sitt første nummer 22. februar 1939.
Norddalen hadde omsider fått sin første lokalavis.
Les mer

(
lagt ut 5. mars 09)...........


Kjell Arne og Per Erling Bakke
(Takk til avisa Norddalen for lån av bildet)
 
     
 
 
  Referat fra medlemsmøte på Selsro: Tirsdag
24. februar
(Les mer)
(lagt ut 26. feb. 09)
   

 

 

 
 
 
 

Medlemsmøte - Sel Historielag

Medlemsmøte på Selsro: Tirsdag 24. februar kl. 1900.

Medlemskap kan også tegnes på møtet.
Vel møtt!
(lagt ut 10. feb. 09)

Jan Vidar Lie Pedersen er kjent fra NRK og et omfattende  forfatterskap. Bl. a.:

"Byen og bilen". Dølaringen, 1995
"Møter med Marcello : en mystisk mann i et merkelig hus". Dølaringen, 1997
"Drama i dalen : fra drap i Nord-Fron 1694 til flom på Tretten 1995". Dølaringen, 2007
"Drama i dalen: b.2 : fra heksebrenning i 1618 til dambrudd 1976". Dølaringen, 2008

Han er også redaktør for "Veteranvognføreren"

 
     
 
 
  Intervju med Ola Tamburstuen
Ola Tamburstuen forteller litt fra oppvekst og ungdomsår  på Otta og litt om arbeidet i Sel
Historielag
Les mer
(lagt ut 12. feb. 09)

Når tok du til å interessere deg for lokalhistoria?
Hvordan var det å vokse opp på Otta?
Normann Heitkøtter
Pillarguribakken – kun ett renn
Ib Schønberg og Fangstmenn i Rondane
Kleberbruddet i Grandalen

Visergutt på samvirkelaget - dynamitt og sirup
Hvilke muligheter hadde du?
Den største forskjellen på Otta rundt 1950 og Otta i dag?
To skjeer med en spesiell forhistorie
Hvilke saker har vært viktige?
Fakkelstafetten

Les også Norddalens artikkel om Ola (torsdag 12. februar 09)

Klikk for å lese artikkelen
I dette huset ved den gamle Lågenbrua er Ola født. Da dette bildet ble tatt
var det så å si ingen bebyggelse sør for brua på andre siden av elva.
I dag er huset borte, erstattet av E6 med travle trailere og annen trafikk.

 
 
 
     
 

Verdiskapningsprogrammet - Orienteringsmøte

Sel kommune og Verdiskapningsprogrammet
inviterer alle interesserte til orienteringsmøte om Verdiskapningsprogrammet og planer for det
gamle saganlegget  på Sagflaten.

Vi hører gjerne dine synspunkter.
Vi møtes på Skihytta (Sagflaten),
tirsdag 10. februar kl. 19.00

Program:
·       
Orientering om Verdiskapningsprogrammet
·       
Saganlegget, litt historie
·       
Vernestatus
·       
Tilstandsvurdering
·       
Arbeid framover – riving eller vern og bruk

Kaffe og biteti
Arr.: Sel kommune og Verdiskapningsprogrammet
 

(lagt ut 7. feb. 09)
 

 

 
 
 
Vi har også fått en samarbeidsavtale med Bredebygden Lokalhistoriske Selskap. På
 Artikler 3  finner du en innholdsfortegnelse over artiklene på bredebygden.com. Mye interessant stoff med hovedvekt på plasser og gårder i Bredebygden. Takk til Hans-Olav Hansen-Møller og Bredebygden Lokalhistoriske Selskap. (lagt ut 5. feb. 09)
 
 
 
 
 
Referat fra styremøte 2. februar 2009 (lagt ut 3. feb. 09)
 
 
 
 
 


Kjell Arne Bakke har sagt seg villig til å lage en egen innholdsfortegnelse over artiklene på selhistorie.no - som vi kan bygge inn i sidene til Sel Historielag.
Innholdsfortegnelsen er ordnet både geografisk og tematisk og gir tilgang til svært mye informasjon om Otta og Sel.
Du finner den på denne siden  - se også
 Artikler 1  i linkstripen øverst og nederst på sidene. Takk til Kjell Arne og Per Erling Bakke. (lagt ut 25. jan. 09)
 

 
 
 
 
Geiranger for 110 år siden.
110 år gamle "fargefoto" fra Norge
På Flickr.com har det amerikanske "Library of Congress" lagt ut noen håndkolorerte foto fra 1890-1900, tatt av amerikanske turister i Norge.
(13. jan.09)
Les mer nederst på fotosiden.


 
 
 

Klikk for en større versjonJohn Leirens dobbel-DVD - historiske filmopptak  fra Otta og Sel - egner seg godt som gave.

John Leiren. - Klikk for større versjon av bildet.

 

 

I salg fra Otta Libris og Notabene Otta-tunet 
fra og med tirsdag 9. desember.

 

 

 

Les hva avisa Norddalen skriver
(Faksimile Norddalen 11. desember 2008  - Takk til
Norddalen for lån av bilde.)                            

Prosjektet er nå i havn.
Ola Tamburstuen, formann i Sel Historielag, forteller at prosjektet nå er i havn.
En dobbel-DVD (to timer, pris kr. 250,-) med filmer som
John Leiren har tatt er klar til salg fra
Otta Libris og
Notabene Otta-tunet  fra og med tirsdag 9. desember.

Tor Alvheim
Tor Alvheim.
De gamle filmene til John Leiren
er digitalisert og redigert av Tor Alvheim. Et utvalg på nesten to timer er klart for salg på DVD 9. desember. En enestående sjanse
til å gjenoppleve noe av det som har skjedd på Otta i andre
halvdel av 1900-tallet.

 

Kjente ottaværer kommenterer
Filmene er pålagt lydspor der en rekke personer fra Otta forteller om det vi ser. John Leiren kommenterer selv ca 45 minutter av opptakene. Han forteller om seg selv og det han har filmet.

Vi får se - og høre - om landbruk, industri, skole, barnehage, byggeprosjekter, arrangement etc. på Otta og i Sel kommune.

Hans Svastuen forteller om Selsvollene, mekaniseringen og driften der - og brøyting av Liavegen med livet som innsats.

Olav Tøndel blir intervjuet om byggeprosjekter og vannverket - og livet på Otta.

Olav Kleiven tar bl.a. for seg bil og reparasjoner i gamle dager - krydret med gode historier.

Videre blir Ingrid Leiren intervjuet - og Kjell Voldheim orienterer om steinindustrien, Sagflaten, taubanen og drifta der.

God gammel janitsjarmusikk i filminnslag med Otta musikkforening.

Ingrid Leiren og Bjarne Fredriksen under visningen av DVD-en.Bjarne Fredriksen
Intervjuer i mange av innslagene er Bjarne Fredriksen, som også har lagt ned mye arbeid for å gjøre dette tiltaket mulig.

Bidragsytere
Bidragsytere til prosjektet er
Sel Historielag, Sel kommune, Granit-Kleber AS og Minera Norge AS Skifer & Naturstein AS.
En takk til Otta Handels- og Næringsforening som sponset annonse i GD.

 

Klikk for en større versjon av bildet.Kan bestilles hos Bjørn Engehagen, kasserer i historielaget

Telefon 61 23 06 98
Mobiltelefon 902 51 247
E-post:
bjengeh@online.no
 

Sel Historielag har også bøker som egner seg godt som gave - Les mer her.