Aktiviteter og møter

     

Se startsiden

     
 
 
     
  Medlemsmøte mandag 19. september 2011 kl. 19.00 på Romundgard  
     
  Stor takk til Paal Romundgard som lot oss få oppleve den vakre bygningen og det gamle interiøret på denne gården som har så mye historie knyttet til seg.

Her møttes bøndene i 1612, her overnattet Sinclair og skottene og her startet Christopher Bruun den første folkehøyskolen i Norge.

Det ble en sjelden anledning for historielaget - Paal ga de mange frammøtte en spennende innføring i gårdens historie - før programmet fortsatte med visning av gamle og nyere bilder fra Sel og foredrag om steinindustrivirksomheten på Sel ved Kjell Voldheim

Det hele ble avrundet med kaffe og biteti som historielaget spanderte, loddsalg og trivelig samvær.

Ekstra trivelig for laget var det også at vi fikk flere nye medlemmer denne kvelden.


En spesiell takk til Paal Romundgard!
- Men også takk til Bjørn Holen, Kjell Voldheim og alle de andre
fra Sel som med innspill og informasjon gjorde dette til
en minneverdig kveld! (Foto: Kåre Simenstad)
   
     
 
 
  Styremøte 19. mai 2011 - Møtereferat

Styremøte på Sel bibliotek, Otta, torsdag 19. mai 2011 kl 15.00 – 16.00

Disse møtte: Geir Neverdal, Bjørn Engehagen og Kjell R Voldheim
Forfall: Gro Heitkøtter, Kåre Simenstad, Dag Haugaløkken og Arne Halvorsen

 

Saker:

  1. Innkommet post

  2. Pilegrimsleden, roder

  3. Årsmøte i GH, ref v. Geir

  4. Eventuelt

1: Kjell refererte sakene fra postlisten:

 

Innhold

Datert

Oppfølging

1

Arild Teigen:

Reg. av sivile krigsdøde i G.dalen

04.04 .11

Saken overlatt Reidar Lonbakken for oppfølging

2

Einar M Paulsen: Nicolaus Grein

04.04.11

Kjell

3

Sel kommune: navnesak Mysuseter

12.04.11

Svar sendes Sel kommune

4

Eldar Oddbjørn Eggen: Ulykke i Fortun

22.04.11

Nettside

5

Hålåseter: ”En liten gave”

28.04.11

Geir. Ok

6

Ola Dahl: sukkerkopp

02.05.11

Nettside

7

Per Bakke: takkebrev

04.05.11

-

8

Esben Birkeland: Tekniske og industrielle kulturminner

09.05.11

Kjell

9

Einar Paulsen: Nicolaus Grein

13.05.11

Kjell

10

Ola Rosten: ”Rast”

15.05.11

Gjensvar: ønsker å få oversendt manus

11

Hålåseter: ”En liten gave”

16.05.11

Geir. Ok

12

Noralv Veggeland: Ola Dahl

18.05.11

Gjensvar e-post

Det ble fort klart at den avsatte tiden til styremøtet var altfor knapp, og vi rakk bare å gå gjennom postlisten.

Pg.a. forfallet til møtet så vi også at møtene må holdes på kveldstid og i et annet lokale. Kjell kontakter Grand for neste styremøte. Det ble ikke satt noen dato for neste møte.

Otta, 19.05.2011

Kjell R Voldheim
Leder

Veggumsvegen 4
2670 OTTA
901 69268
kjr-vold@online.no

 
 
 
     
     
 

Årsmøte 2011- Sel Historielag

Godt frammøte

Årsmøte på Selsro: Mandag 14. mars kl. 1900:
Bjørn Engehagen ønsket velkommen til de ca 40 tilstedeværende før han ga ordet til sekretæren. Laget mintes Rolf Ulvolden som gikk bort i februar - og takket Ivar Breden for innsatsen gjennom mer enn 11 år i styret. Deretter ble en bildepresentasjon av det som laget hadde arbeidet med i 2010 vist .

     
 

Bjørn Engehagen orienterte om budsjettet og gikk igjennom resultatregnskapet for 2010:  Laget har en solid økonomi, selv om det pr 1. januar 2011 gjensto å betale en regning til AIT for trykk av bok nr. 4 i serien Gåmålt og nytt frå Sel på ca 130.000 kr. (Den er nå betalt).

Kåre Gravå la så fram valgnemndas innstilling.

De andre som var på valg i styret hadde sagt seg villige til å ta en periode til.

 
 
Som nytt styremedlem etter Ivar Breden foreslo valgkomiteen Kjell Voldheim. Vararepresentanter til styret: Odd Arne Fosså, Eldbjørg Sletten og Ingebjørg Torgersrud.
Som revisorer foreslo de gjenvalg på Steinar Grønn og Rolv Øvstedal.
I valgkomiteen ble gjenvalg på Kåre Gravå foreslått og som ny medlem der: Ivar Myrum. De enkelte valg ble deretter gjort med akklamasjon.

Etter valget tok tidligere fylkeskonservator, historiker og forfatter Arnfinn Engen forsamlingen med på en reise gjennom Gudbrandsdalen - hvor vi fikk et sjeldent innsyn i områdets kulturhistorie, bygningshistorie m.m. - med vekt på vårt eget nærmiljø.

Stor takk til Arnfinn for at han tok seg tid til dette!

Det hele ble så avrundet med kaffe og trivelig samvær - samt boksalg og utlodding av fruktkorg m.m.

Vi benytter også anledningen til å takke de av medlemmene som på årsmøtet bidro med kopier av gamle bilder og bilder som vi kunne avfotografere.

Ref. Geir Neverdal
(sekretær)
 

  (Lagt ut 23. mars 2011)  
     
 
 
 
     
  Medlemsmøte – mandag 24. januar - kl 19.00 på Selsro
(Som vanlig var det gratis adgang for medlemmer)
 
     
 

Frammøtet var svært godt - mellom 40 og 50 personer var tilstede på møtet.

Margit Hansens gamle bilder

Vi viste en del av Margit Hansens gamle bilder fra 1920-1940-tallet med kommentarer fra Margit selv, Per og Odd Bakke, Bjørn Engehagen og Bjarne Fredriksen.


Utsmykking av LMS - Historielagene

Deretter tok vi opp historielagenes rolle i utsmykkingen av pasientrommene på det lokalmedisinske senteret - og viste noe av det fotomaterialet/med tekster som vil bli brukt der.
Her har historielagene i regionen i samarbeid bidratt med fotoperler fra de siste hundreogtjue årene.
Stor takk til alle de som i historielagene i Skjåk, Lom, Vågå, Lesja, Dovre, Heidal og Sel har sittet og plukket ut bilder og skrevet tekster til disse.

Forstørringene er nå klare - det gjenstår å få rammet inn bildene slik at de kan henges opp på pasientrommene.
 

Skrivekonkurranse - førstepremie på 3000 kroner

Vi utlyste i samarbeid med Skottetogsamlingen i Sinclair på Kvam en skrivekonkurranse om Skottetoget i 1612.
Mer om dette kommer senere.


Åresalg

Denne gang ble det også åresalg. Blant gevinstene var fruktkorg, poteter fra Kåre Simenstad,  håndmåla gjenstand fra Gro Heitkøtter og bøker.


Kaffe og biteti

Vi spanderte også denne gang kaffe og biteti – og det ble anledning til interessant prat over kaffekoppen.

Neste medlemsmøte blir årsmøtet den 14. mars. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.
Informasjon om årsmøtet blir snart lagt ut.
Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

Da det ikke er alle som har tilgang til internett ser vi gjerne at du sprer informasjon om årsmøtet til dem du kjenner.


(Lagt ut 15. februar 2011)


Epleblomster
Et lite sommerminne i mørketida.


Margit Hansen forteller om de gamle bildene

     
 
 
       
 

Styremøte - Sel Bibliotek
22. november 2010 1730-1900

Disse møtte (dvs. hele styret): Bjørn Engehagen, Ivar Breden, Gro Heitkøtter, Arne Halvorsen, Dag Haugaløkken, Geir Neverdal

 

Saker:

 
     
  1) "Gåmålt og nytt frå Sel" nr 4 – pris, salgsopplegg og godtgjøring

Vedtak:
Samme pris og opplegg som tidligere.

2) Lanseringsmøte for bok

Vedtak:
Boklansering på Grand 29. november kl 18.

3) Orientering: Lansering av Skottetogsidene.
    Skottetogsidene, en foreløpig versjon, ble lagt ut på nettet den 12. november, på adressen
    www.kringen1612.no .

4) Orientering: Framvisning på Ottatunet
    Fredag 3. desember viser Sel Historielag presentasjonen "Otta - fra grend til by" på Ottatunet.

5) Innkjøpsforslag: Forsterker + høyttaler

Vedtak:
Styret vedtar å kjøpe inn forsterkerutstyr til bruk på medlemsmøtene.

6) Tilbud om kinoplakater og informasjon fra Solvang

Vedtak:
Bjarne Fr., Bjørn E. og Geir N. tar kontakt med Tor Høye og arkiverer plakatene i historielaget samlinger.

7) Hva skal vi gjøre med det gamle kinoutstyret?

Vedtak:
Dette avklares med Bjarne og kommunen/kulturhuset?

8) Solur i Gudbrandsdalen – Prosjekt Lesja
    Historielaget er blitt spurt om de har informasjon om gamle solur i Gudbrandsdalen.

Vedtak:
Vi legger ut en etterlysning på nettsidene og spør medlemmene på neste medlemsmøte.

9) Informasjon om "Skottetoget"
   
Vi kontakter historielagene i Ringebu og Dovre/Lesja med spørsmål om de har
    informasjon knyttet til hendingene i 1612 og 300-årsmarkeringen i 1912.
 

Et par spørsmål til slutt:
Når ble Loftsgårdsbrua bygd?
Har du bilder av tidligere martnaskomiteer som du kan tenke deg å dele med oss og andre?

Ref. Geir Neverdal

 

 

     
 
 
       
  Referat fra medlemsmøtet 25 oktober 2010 kl. 1900

Godt frammøte
Noen og førti personer fulgte Palmar Rustes bildeforedrag på Selsro mandag kveld. Vi fikk se bilder fra Sel og Otta, fra kleberbrudd, onnearbeid, vedkjøring med okse, trusking, Pillarguri-prisutdelinger, Kongesteinen, konsert i Selskirka, Ottamartnan og mye mer.
Flere av bildene var prisbelønte.

 
  Bjørn Engehagen takket Palmar og overrakte en "flytende blomsterbukett" før forsamlingen benket seg rundt bordene med kaffe og kringle.

Det ble også tid til en orientering om "Bjørnsonsykkelen" fra 1907 - gaven til Anders Stokkeland, og litt om innholdet i den nye "Gåmålt og nytt"-boka.
Bokarbeidet pågår nå for fullt - og komiteen satser på å få den i salg ca 1. desember.

 

 

Ved halv ti-tida pakket vi sammen etter nok en trivelig kveld.

Ref. Geir Neverdal (sekretær)

(Lagt ut 26. okt. 2010)

 

Et nydelig motiv fra Sel
(Foto: Palmar Ruste)

 
 
 

Styremøte - Sel Bibliotek
16. august 2010 1730-1900

Disse møtte (dvs. hele styret): Bjørn Engehagen, Ivar Breden, Gro Heitkøtter, Kåre Simenstad, Arne Halvorsen, Dag Haugaløkken, Geir Neverdal

 

Saker:

 
       
  1) Fottur til Fugleskjellesetra

Vedtak:
Arne Halvorsen leder fottur til Fugleskjellesetra førstkommende søndag 22. august.
Samkjøring fra Ottatunet. Ta med kaffe og biteti. Frammøte kl 1000. Avlyses ved sprutregn

2) Orientering: Oppsummering av arbeidet med pilegrimsleden denne sommeren.

Ny brosjyre dekker leden fra Otta til grensa mot Dovre. Behov for merking ved Jørundgard?
Etterfylling av brosjyrer på Selsverket og på Sel.

3) Bokprosjektet

Arbeidet med ny "Gåmålt og Nytt"-bok går videre - planlegges ferdig til jul.

4) Årsmøtet i Gudbrandsdal Historielag

Vedtak:
Vi sender tre representanter til arsmøtet i Vågå.

5) Bilder til kalender - Sel spel- og dansarlag

Vi stiller bilder fra fotosamlingen til rådighet for en kalender som Sel spel- og dansarlag ønsker å gi ut - og takker samtidig Arne Grindstuen for bidrag til historielagets fotosamling!

6) Bilder postkort - Utstilling ved 400-årsmarkeringen for slaget i Kringen i 2012

Egen gruppe arbeider med dette - Kjell Sandum, Stian Høglien og andre samlere bidrar med ekspertise og foto. Nytt møte planlegges senere denne høsten.

7) Medlemsmøte i oktober?

Vedtak:
Neste medlemsmøte finner sted i oktober.

8) Nettsted for Skottetoget/Slaget i Kringen i 1612

Vedtak:
Vi kjøper domene/webserverplass for nettsidene om "Skottetoget" - En foreløpig versjon av disse publiseres i løpet av høsten.

9) Fotografering

Vi er så heldige å ha flere tilbud om avfotografering av gamle album. Vi vil så snart tiden gjør det mulig forsøke å få gjort dette.

10) Pilegrimsledentur

Vi håper å kunne tilby en guidet fottur langs en av delstrekningene til Pilegrimsleden gjennom Sel - en dag været er gunstig.


Ref. Geir Neverdal
 

 
       
 
 
  Referat fra medlemsmøtet 6. mai 2010

Foran et godt besatt lokale - nesten 50 personer var tilstede - fortalte Odd Bakke fra postverkets historie. Vi fikk også se glimt fra Otta og Heidal for 30 år siden - og hvordan brevet fra barnebarnet i Oslo kom fram til besteforeldrene på Leirflata i Heidal. Lyden var imidlertid svak - så til neste gang må vi skaffe oss et bedre forsterkersystem.
Postsmester Odd Bakke måtte under filmopptakene den gang steppe inn som postsjåfør og kjøre postsekkene til OKB-bussen - som brakte dem videre til en av de tidlige post-i-butikkversjonene på Leirflata.

Vi fikk etterpå se bilder fra den gang posten var i Bakkegården og utviklingen med en dobling av antall ansatte ved Otta postkontor fra 1962 til på 1990-tallet.
Alle de 12 som var avbildet på fotoet fra 1962 og de 25 fra 1990-tallet ble identifiserte. Mange er daglig å treffe på Otta.
En avdeling med eldre bilder fra Otta vakte også minner - og mange av de tilstedeværende bidro med gode historier, både fra flommen i 1938, rivingen av Grandlåven (som forøvrig fikk nytt liv som reparasjonstømmer på Maihaugen), Moens brusfabrikk, Otta skole, tidlig traktorbruk i innhøstningen på Nedre Dahle, arbeid i kleberbrudd og mjølking på Sel - for å nevne noen.

 


Odd Bakke er en usedvanlig sprek og oppegående
pensjonist - for tiden ivrig opptatt med innsamling av
stoff til neste historielagsbok som kommer til jul i år.

 
 

En orientering om sommerens program m.h.t. Pilegrimsleden og om Jim Olsons besøk på Otta ble det videre tid til.

Før kaffen ble Odd Bakke overrakt blomster av Bjørn Engehagen, Deretter fulgte åresalg - de ble revet bort så fort at en del av oss måtte klare oss uten. :-)
Flere hadde med bilder og album som historielaget får avfotografere. - Foto som ble gjenstand for ivrig diskusjon rundt kaffebordene.
Det ble i det hele tatt en trivelig kveld og det dro ut før vi ruslet hjem.

Ref. Geir Neverdal (sekretær)

 

 
       
 
 
       
 

Medlemsmøte - Torsdag 6. mai - kl 19.00 på Selsro

Odd Bakke viser en kortfilm fra postgangen fra Oslo til Otta og videre til Heidal. Her deltar aktører fra Sel og Heidal.. Han forteller også litt fra lokal posthistorie.
Vi vil videre vise noen gamle bilder fra Otta.
Denne gang blir det åresalg og kaffe og biteti.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig samvær.
Nye medlemmer kan tegne medlemskap på møtet (100 kr for et år).

(Lagt ut 01. mai 2010)

 

 
     
 
 
     
  Styremøte – Grand
15. april 2010 
kl. 18.

Disse møtte (dvs. hele styret): Bjørn Engehagen, Ivar Breden, Gro Heitkøtter, Kåre Simenstad, Arne Halvorsen, Dag Haugaløkken, Geir Neverdal

 

 
  Saker:
 
   
  1) Pilegrimsleden
Pilegrimsleden opplever rekordstor internasjonal interesse fra turoperatør, presse og media foran vandresesongen 2010.
Vi får journalistgrupper fra de store turistlandene i Europa på vandring gjennom deler av dalen, det skal lages fjernsynsprogrammer, bok, daglige radioprogram på italiensk radio i en måned (RAI) og det kommer vandrergrupper fra USA. - Dette kan bli av betydning for turistbedriftene  – og også for næringslivet i området.
Det er derfor viktig å få ryddet og merket leden godt.

Vedtak:
Vi går over - og merker og rydder strekningene to ganger i løpet av sesongen (det vanlige er en gjennomgang)
Bjørn Engehagen, Ivar Breden, Kåre Simenstad, Dag Haugaløkken og Geir Neverdal fordeler strekningene mellom seg.

 
 

Første gjennomgang foretas i løpet av mai.
Dersom noen kan tenke seg å hjelpe til med dette kan de ta kontakt med styret i Historielaget.

Ved andre gjennomgang (juni?) vil vi også tilby andre å følge med på en vandring gjennom det stykket av Pilegrimsleden som vi da rydder.

Vi vil gjerne ha en tilbakemelding om merking skulle ha blitt borte - eller om det er behov for ekstra rydding noen steder i løpet av sesongen.

 
 

2) Medlemsmøte i mai - Odd Bakke – Foredrag om postens historie i Sel

Vedtak:
Vi arrangerer et medlemsmøte i mai der Odd Bakke forteller om dette og det blir vist gamle bilder fra Sel. Vi har også fått ønsker om åresalg på dette møtet – og vil få til det.

 

3) Skjøtselsplan for Kulturstien på Rustom
Vi har fått en henvendelse om vi kan ta på oss rydding og skjøtsel av kulturstien.

 
       
 

Vedtak:
Vi er positive til dette. Bjørn og Ivar vurderer hva som må gjøres etter å ha snakket med Kjell Voldheim.

 
       
       
 

4) Jim Olsen
Jim Olsen – leder for Gudbrandsdalslaget i USA kommer torsdag 22 april på besøk for å bli orientert om planer for Kringenmarkeringen i 2012. Gudbrandsdalslaget i USA planlegger tur til Kringen i 2012.

Vedtak:
Vi informerer Jim om Historielagets rolle i dette og tar oss av ham fram til møtet på Rådhuset senere på dagen. Jon Selfors stiller opp med gratis overnatting for ham til fredag.

 

5) Fotogruppa
Fotogruppa – CD med bilder fra Palmar Ruste

 
 

Vedtak:
Vi ber Palmar om å fortelle om bildene mens medlemmer av fotogruppa skriver ned informasjonen etter hvert som vi viser bildene på storskjerm.

 
       
  6) Gamle album
Historielaget har fått tilbud om å fotografere av flere gamle album

Vedtak:
Per Bakke og G. Neverdal tar seg av dette.

 
  7) Gåmålt og Nytt 2002
Vi har kjøpt en DVD med digitale versjoner av artiklene fra Gåmålt og Nytt 2002.

Vedtak:
Da denne boka nå er ferdigsolgt, vil vi etter hvert gjøre artiklene tilgjengelig for alle på historielagets nettsider.
Der vi har fått nytt bildemateriell vil vi - hvis tiden strekker til - legge inn noen ekstra illustrasjoner i tekstene.

 
       
  8) Bunad fra 1912-markeringen
For en tid siden fikk Sel kommune en bunad i gave fra Kristine Grøneng på Hamar. Denne ble laget spesielt til Kringenmarkeringen i 1912.
Vi er blitt bedt om å skaffe informasjon om denne bunaden – den vil være med i den utstillingen som Sel Historielag arrangerer ved markeringen i 2012.

Vedtak:
Vi tar kontakt med Kristine og Lars Grøneng med tanke på et intervju og en artikkel om bunaden. På nettsidene vil vi også etterlyse informasjon om en tilsvarende mannsbunad som ble laget til samme anledningen.


 
       
  9) Hans Peter Schnitler Krag (1794-1855)
Vi har nå avfotografert Krags samling av Kringenfortellinger fra 1840
"Sagn, samlede i Gudbrandsdalen om slaget ved Kringlen den 26de august 1612, og udgivne i forbindelse med hvad historien beretter om denne tildragelse"
De førti sidene med gotisk skrift skulle vi gjerne fått skrevet inn i et word-dokument.

Vedtak:
Dersom noen av historielagets medlemmer kunne tenke seg å hjelpe oss med dette arbeidet, vil vi sette ned en gruppe som digitaliserer teksten med tanke på bruk i forbindelse med Kringenmarkeringen i 2012.

Orienteringssaker:

1) Barndomsminner fra Oppland
Bok: Barndomsminner fra Oppland m/CD.
Historielaget støttet utgivelsen av denne boka og har fått et eksemplar med CD til samlingen sin.

 
  2) Selsverket Kirke - Foredrag søndag 25. april.
Vi er bedt om å bidra med en lysbildepresentasjon av historien til kirka på Selsverket. Dette finner sted søndag den 25. april.
 
       
  3) Olav Kringens skrivarstugu
Vi vil se nærmere på om det er behov for oppussing og skilting her.
 
       
  Møtet sluttet kl. 2030

Ref. Geir Neverdal
 

 
 
 
  Sel Historielag - Årsberetning 2009

Året 2009 har vært preget av mange saker, men særlig av at vi i august mistet Ola Tamburstuen så brått.
Når det gjelder aktiviteter kan vi melde at salget av John Leirens filmer på DVD gikk godt og Historielaget fikk gode tilbakemeldinger i forbindelse med den.

På medlemsmøtet i februar fortalte Jan Vidar Lie Pedersen om boka "Drama i dalen b.2 : fra heksebrenning i 1618 til dambrudd 1976".
I februar ble vi også registrert som Grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Du kan nå støtte Historielaget uten at det koster deg noe.
På årsmøtet i mars tok Jakob Sagflaten i sitt lysbildekåseri oss med på en flott reise gjennom Jotunheimen.

Bygdebok for Vågå og Sel
Ivar Teigum fullførte med det fjerde bindet bygdebokprosjektet for Vågå og Sel – og med det er et stort arbeid brakt vel i havn.

Rustgruvene – Kultursti og Pilegrimsleden
Ivar Breden og Bjørn Engehagen sto for rydding av kulturstien ved Rustgruvene - samt oppsetting av skiltene for tavlepunktene til kulturstien.
Historielaget sto også for ryddingen og nymerkingen av Pilegrimsleden gjennom Sel kommune.
En av de sentrale personene i Historielaget gjennom flere tiår, Kjell Voldheim ble hedret med Miljøprisen i Sel kommune, blant annet for Rustgruve-prosjektet og Kulturstien på Rustom.
Historielaget deltok også i møte på kommunehuset i Nord-Fron om ny og utvidet merking av Leden.
Laget ryddet og utførte mer omfattende merking av Pilegrimsleden gjennom Sel fra grensa mot Nord-Fron til grensa mot Dovre kommune i Rosten. Laget deltok også på befaring i Kringenområdet i flere omganger i forbindelse med planlegging av ny trapp for å forenkle tilgangen til Pilegrimsleden gjennom Kringen
Vi utarbeidet videre - i samarbeid med Sel kommune - en brosjyre over en av strekningene til Pilegrimsleden gjennom Sel.

Gudbrandsdalslaget i USA – 100 år
I juni ble vi invitert til et møte på Maihaugen for å orientere besøkende fra Gudbrandsdalslaget i USA om lagsarbeidet i Sel (de feiret i år 100-årsjubileum) og ble der overrakt et eksemplar av den amerikanske jubileumsboka og jubileumsnål - mens lederen, Jim Olson fra Gudbrandsdalslaget i USA fikk et utvalg av publikasjonene til Sel Historielag samt en DVD med John Leirens gamle filmer.
Vi har nå god kontakt med Gudbrandsdalslaget i USA og det foreligger der planer om å delta ved 400-årsmarkeringen i Kringen i 2012.
Jim Olson kommer til Otta i april for å bli orientert om forberedelsene til Kringen-markeringen i 2012.

Pipeløk
Undertegnede ble i mai kontaktet av Stephen Barstow i forbindelse med de rødlistede pipeløkbestandene i Sel kommune.
Stephen Barstow (prosjektleder for Genressurssenterets løkprosjekt i 2008 og 2009) besøkte Nord-Gudbrandsdalen og gjennomførte en befaring av noen av de viktigste pipeløkbestandene i juli 2009.
Historielaget - sammen med Hans Petter Schwencke arrangerte denne rundturen i Sel og Vågå. Vi ble vel i mottatt og fant fine bestander både på Søre Breden, Hole, Nordre Geitsiden, Nerøygarden (Sel) og Sve (Vågå). Vi fikk positive tilbakemeldinger på dette.

Andre møter
I samarbeid med Folkeakademiet Sel og Heidal arrangerte laget i juni møtet "Pilegrimen" på Jørundgard med Pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl.

Dag Haugaløkken og undertegnede var utsendinger til årsmøtet i Gudbrandsdal Historielag i Heidal
Omvisning i Heidalskirka og Bjølstadkapellet – deretter årsmøte på Søre Harildstad hvor vi orienterte om lagets arbeid.

NRK – innslag med Sel Historielag
I Østnytt den 28. juli 2009 ble Ola Tamburstuen intervjuet i forbindelse med E6-utbyggingen gjennom Kringenområdet i Sel.
For å bevare kulturminnene i Kringen-området går Historielaget inn for en tunnelløsning forbi Kringenområdet.

I Norge Rundt-programmet den 7. august 2009 deltok medlemmer fra Sel Historielag i et innslag om Marcello Haugens hytte "Sameti" på Thokampen ved Otta.
Lillehammer og Fåberg Historielag besøkte også Sameti – de fikk her omvisning av Dag Haugaløkken.

Ola Tamburstuen
Det var et stort sjokk for oss alle da Ola så plutselig gikk bort.
Etter styremøtet tirsdag 18. august fikk han et kraftig hjerneslag og døde neste morgen.
Han ble minnet med et minutts stillhet på forrige medlemsmøte.
Minneord og en artikkel om Ola ligger ute på Historielagets nettsider.

Ottamartna’n - fotoutstilling
Sel Historielag ble av Martnaskomiteen i 2008 bedt om å bidra med en utstilling av gamle bilder fra Ottamartnan og martnaslivet ved martnan i 2009.
Med god hjelp av mange - og særlig avisa GD med Kristian Hosar og Asbjørn Ringen kom vi til slutt i mål. Det ble en utstilling som vi har fått gode tilbakemeldinger på.
Vi fikk i denne omgang inn rundt 60 bilder (det kom også inn svært interessante bilder under martnan).
Vi benytter denne muligheten til å minne om at vi hele tiden tar i mot martnasbilder for neste utstilling.
Vi ønsker også informasjon om tidligere martnaskomiteer og oversikter over medlemmer av disse - gjerne med foto.

Oppsummeringsmøte om Pilegrimsleden (desember 2009)
I desember deltok vi på et oppsummeringsmøte om Pilegrimsleden i Sel Rådhus med Rådgiver for Pilotprosjekt Pilegrimsleden.
Her ble erfaringene med årets vandresesong - og utfordringer i 2010 drøftet.
Bruken av leden øker (10.000 i Oppland) men Kringenområdet og E-6-utbyggingen er problematisk. Neste sesong blir spennende: Voksende interesse - Innovasjon Norge vil gå tungt inn med markedsføring av vandrekampanjer nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeid med Heidal Historielag om ny DVD
En gledelig nyhet er at vi neste gang får et samarbeid mellom Heidal Historielag og Sel Historielag om DVD-en. Det vil gi en bredere dekning av det som har skjedd i Sel kommune de siste 50-60 år.

Arkiv fra krigens dager
Takket være Rolf Ulvolden ble arkivet med foto av nesten alle innbyggerne i Sel i 1940-årene berget for ettertiden. Madslien ba ham for en del år siden om å oppbevare kassettene da han hadde en tørrere kjeller som ikke var flomutsatt.
Rolf gjorde flere forsøk på å få noen til å ta ansvar for kassettene men først da han tok kontakt med Bjarne Fredriksen ble det fortgang i arbeidet.
Historielaget ved Bjarne Fredriksen, Bjørn Engehagen og undertegnede har nå avfotografert de gamle identitetskortene. Vi har i dag ca 6600 filer med dette materialet.
Takk til Sel Lensmannskontor - for kontorplass, hjelp og stor tålmodighet under fotograferingen av arkivet.

Ny Bok
Arbeidet med ny bok går videre. Bjarne Fredriksen leder bokkomiteen.
I løpet av året er nye artikler og nye bilder kommet inn.
Vi har innhentet tilbud på trykking – og vil når vi har fått redigert stoffet og samlet illustrasjonsmateriale, komme med en ny utgave av ”Gåmålt og nytt frå Sel”. Dette er imidlertid en tidkrevende oppgave. Vi håper å ha en ny utgave klar til jul.

Gamle foto
Vi får også jevnlig inn gamle bilder. Blant andre har Stig Pettersen og Palmar Ruste
skaffet Historielaget DVD/CD-er med viktig fotomateriale. Stor takk til alle som bidrar her.
Disse bildene vil vi etter hvert benytte i bokform og/eller på internettsidene våre.

Kringenmarkeringen i 2012
Om vel to år er det 400 år siden dramaet i Kringen.
Historielaget er representert i arrangementskomiteen ved undertegnede.
Vi er her bl.a. bedt om å bidra med en utstilling som viser hva som skjedde ved markeringene i 1912 og i 1962/63.
Vi er avhengige av hjelp fra medlemmene med å skaffe til veie bildemateriale og dokumenter.

En utfordring for laget er det å bidra til løsninger som ivaretar Kringenstøttene og Kringenområdet i forbindelse med bygging av ny E6
Laget innser viktigheten av å få en bedre E6 – dette er her ved Otta særlig aktualisert av et forventet større trafikkvolum fra Vestlandet (Rv 15) når Kvivsveien åpnes - og vi støtter derfor en tunnel-løsning fra Vegstasjonen og fram til Rondaneveien.

Skottetogsamlingen
I løpet av året har vi også fotografert Sinclairsamlingen hos Jon Selfors i Kvam – bilder og informasjon vil bli brukt i en presentasjon om Skottetoget i forbindelse med markeringen i 2012.

Klær/bunader, oppskrifter og husgeråd
Kanskje kan det være en tanke å få samlet mer stoff om disse tingene her i distriktet - før de går i glemmeboka? Vi ønsker også å få skrevet flere artikler om kvinners liv og virke i tiden som kommer.
Mer informasjon om laget og lagsarbeidet finner du på nettsidene til Sel Historielag: http://www.otta2000.com/SEL_HISTORIELAG/index.htm

En takk til alle dere som har støttet opp om laget og gjort det mulig å ta vare på - og formidle noe av kulturarven vår.

Geir Neverdal
(Sekretær)

 

 
 
 
 

Årsmøte 2010 - Sel Historielag

Godt frammøte - og det i konkurranse med OL-overføring av skiskyting fra Vancouver

Årsmøte på Selsro: Torsdag 18. februar kl. 1900:
Arne Halvorsen ønsket velkommen til de ca 40 tilstedeværende før han ga ordet til sekretæren som viste en bildepresentasjon av det som laget hadde arbeidet med i 2009.

 
 

Deretter orienterte Bjørn Engehagen om budsjettet og gikk igjennom resultatregnskapet for 2009 - før Kjell Voldheim la fram valgnemndas innstilling. Laget har en solid økonomi og det kan komme godt med når vi nå planlegger en ny utgave av Gåmålt og nytt frå Sel.


Lederspørsmålet:

Styret hadde på forhånd drøftet lederspørsmålet og oversendt valgnemda et forslag som så ble lagt fram for årsmøtet:

Vi vil se det som en god løsning hvis Kjell Voldheim kunne tenke seg å stille som formannskandidat for neste periode.
Han har gjennom mange år gjort en stor innsats for historielaget og Sel kommune og vil etter vår mening være et ypperlig valg.
Dersom det for Kjell av arbeidsmessige årsaker ikke er mulig å ta på seg denne oppgaven nå, kan vi som styre i en mellomperiode være villige til å ta et kollektivt ansvar for at oppgavene blir gjort – slik det har fungert etter at Ola døde.
Kasserer Bjørn Engehagen og sekretær Geir Neverdal har sagt seg villige til å fungere som kontaktpersoner for laget i denne overgangsperioden. 

Styret i Sel Historielag

Dette godkjente årsmøtet.
For Kjell tilsa imidlertid arbeidssituasjonen at det i inneværende periode ikke var mulig å ta på seg vervet - og i en mellomperiode ble derfor ovenfor nevnte løsning valgt. Kjell gikk så gjennom de enkelte valgene.

Alle som var på valg i styret hadde sagt seg villige til å ta en periode til.
Som nytt styremedlem etter Ola Tamburstuen foreslo valgkomiteen Gro Heitkøtter.  Som nye revisorer foreslo de Steinar Grønn og Rolv Øvstedal. De enkelte valg ble deretter gjort med akklamasjon.

Ny i styret ble som nevnt Gro Heitkøtter - hun har siste år sittet som første vararepresentant. Vi fikk også to nye vararepresentanter, Odd Arne Fosså og Eldbjørg Sletten mens det ble gjenvalg på Ingebjørg Torgersrud.

 

 
  Arnfinn Engen - "Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen"

Etter valget ga Arne Halvorsen ordet til tidligere fylkeskonservator, historiker og forfatter Arnfinn Engen som med vakre bilder fra de gamle skysstasjonene i Gudbrandsdalen og Ottadalen ga oss en interessant innføring i hvordan dette systemet var bygd opp og hadde fungert.
- Krydret med utdrag fra tidlige reiseskildringer om hvordan den tidens "turister" hadde opplevd livet på skysstasjonene - og ikke minst de sanitære og hygieniske tilstandene på enkelte av stedene. Stor takk til Arnfinn for dette kåseriet.

Det hele ble så avrundet med kaffe og trivelig samvær. Det må legges til av da kaffeserveringen begynte fikk vi flere SMS-meldinger som fortalte at Tora  Berger hadde tatt gull. Det gjorde ikke stemningen dårligere!

Vi benytter også anledningen til å takke de av medlemmene som på årsmøtet bidro med kopier av gamle bilder og bilder som vi kunne avfotografere.

Ref. Geir Neverdal
(sekretær)
 

 


 
 
 

 

Medlemsmøte på Selsro
onsdag 27. januar 2010 kl. 1800

Referat

Ola ble minnet
Formannen, Arne Halvorsen ønsket de mellom 30 og 40 tilstedeværende velkommen og deretter fulgte et minutts stillhet for å minnes Ola Tamburstuen.
 

 

 

Bjarne Fredriksen
- innledet med en orientering om bakgrunnen for arkivet fra krigstiden. Han trakk videre linjene fram til dagens overvåkningssamfunn med identifikasjonskort, personnummer og kameraer i banker, forretninger, ved bensinstasjoner - ja, nesten på hvert gatehjørne i enkelte byer.
Til og med her i småbyen Otta er antallet overvåkingskamera uventet høyt.

Egen videoprojektor
Deretter viste Historielaget en presentasjon med et utvalg av bildene fra arkivet.
Historielaget har investert i en egen videoprojektor for å kunne vise foto, film, dokumenter og internettsider i stort format på medlemskveldene.

Fotoarkivet
De enkelte personene ble koblet med noen opplysninger om liv og virke - og en del gamle foto fra Otta før i tida. Godt voksne medlemmer av historielaget supplerte med tilleggsopplysninger.
Det viste seg også at noen av medlemmene hadde tatt vare på sitt personkort fra krigstida - og vi fikk avfotografert disse.

Kopier
En del medlemmer hadde også ønske om en kopi av foto av eldre slektninger. (Vi hadde lovet å prøve å skaffe medlemmer som ønsket dette kopier av kortene til to slektninger tilsendt på e-post.)

I ettertid har vi forsøkt å finne de personene som ble notert på listen denne kvelden - og i de fleste tilfellene har vi lykkes.
Noen personer oppholdt seg nok i andre lensmannsdistrikt da arkivet ble laget - og da vil de være registrerte der. Andre kan ha havnet på feil sted i kassettene - og da vil vi ikke finne dem før hele fotosamlingen er alfabetisert eller lagt inn i en database (det tar tid å lete igjennom 6600 foto ). Disse må vi komme tilbake til siden.

Etter presentasjonen ble kaffe og biteti servert og praten gikk livlig om gamle dager.

Ref. Geir Neverdal
 

 


Nils Berg (43)
- født i Hjemnes? (Gjemnes?) i Øre i 1898. Han kom 1. august i 1940 fra Vestlandet for å bli prest i Sel.
 

       
 
 

 

Styremøte på Selsro 20. januar 2010
kl. 1800

Disse møtte: Arne Halvorsen, Ivar Breden, Dag Haugaløkken, Bjørn Engehagen, Geir Neverdal.

Formannen, Arne Halvorsen ønsket velkommen
før sakene ble gjennomgått.

 
 
Sak 1

Neste medlemsmøte

Vedtak:
Vi arrangerer et medlemsmøte på Selsro onsdag 27 jan. 2010 der vi viser et utvalg av kortene vi har avfotografert.
 

Sak 2

Årsmøte 

Vedtak
Årsmøtet arrangeres i februar - onsdag 17 eller torsdag 18. februar er passende datoer.
 

Sak 3

Opplegg for årsmøtet

Vedtak:
Vi tar kontakt med Arnfinn Engen og undersøker om han kan tenke seg å fortelle om skysstasjonene i Gudbrandsdalen på dette møtet.
 

 

Deretter ble en del av kortene og bildene fra arkivet vist med den nyanskaffede videoprojektoren.

 
 


Møtet ble avsluttet ca 20.00

Ref. Geir Neverdal

 

 
 
 

 

Styremøte på Grand 3. november 2009
kl. 1800

Disse møtte: Arne Halvorsen, Ivar Breden, Dag Haugaløkken, Bjørn Engehagen, Gro Heitkøtter, Geir Neverdal.

Formannen, Arne Halvorsen ønsket velkommen
før sakene ble gjennomgått.

 

 
 
Sak 1 Boklansering på Solvang i November
Vi legger ut invitasjon til historielagsmedlemmene til lanseringen av boken om Heitkøtterbrødrene på nettsidene til historielaget.
 
Sak 2 E6-utbygging
Arne Halvorsen orienterte om Kringenområdet og E6-planene.
 
Sak 3 Evaluering av prosjekter innenfor Verdiskapningsprogrammet på kulturminneområdet - Prosjekt 06037 Sameti
Dokumentasjon av gjennomført arbeid - innsending av fotodokumentasjon av istandsettingsarbeider.

Vedtak:
Dag Haugaløkken, Ivar Breden og Bjørn Engehagen skaffer til veie fotodokumentasjon og beskrivelse av gjennomførte arbeider og hva som står til rest.
 

Sak 4 Fotografering av gammelt arkiv
Bjørn E. og Geir N. orienterte om avfotografering av det gamle arkivet fra 1941-1946. Dette arkivet inneholder bilder av alle innbyggere i Sel kommune som den gang var 15 år eller eldre. For en del var dette kanskje det eneste fotoet som eksisterer, det var slett ikke alle som hadde tilgang til fotoutstyr på den tiden. Arkivet er imidlertid stort - flere tusen kort må fotograferes (forside og bakside) - så det vil ta tid før vi er ferdige.
 
Sak 5 Markering av Anders Sandvigs 150-årsminne i 2012
Komiteen for folkegave til Maihaugen ber om støtte til et monument på Maihaugen til minne om grunnleggeren Anders Sandvig. Monumentet er beregnet å koste en million kroner og det er til nå samlet inn vel 850 000 kroner.

Vedtak:
Anders Sandvig har vært sentral i arbeidet med å ta vare på kulturarven vår - uten Sandvig ville svært mye ha gått tapt. Det er i stor grad hans fortjeneste at vi i dag har Maihaugen - et av de finest museumsanleggene i Skandinavia.
Vi vil støtte tiltaket - og tar kontakt med historielagene i nærheten for å undersøke hvilket beløp vi skal bidra med.
 

Sak 6 Ny DVD til jul?
Tor Alvheim og Bjarne Fredriksen melder at ny DVD med gamle filmer fra Sel er i rute.

Vi vil i år ta kontakt med Heidal Historielag med tanke på et samarbeid om DVD-en.

Tillegg: Tiden ble litt for knapp. Det trengs mer tid for å få prosjektet i havn. Den gledelige nyheten er at vi neste gang får et samarbeid mellom Heidal Historielag og Sel Historielag om DVD-en. Det vil gi en bredere dekning av det som har skjedd i Sel kommune de siste 50-60 år.
 

Sak 7 Brev fra Oppland Bygdekvinnelag
Bjørn Engehagen refererte brev fra Oppland Bygdekvinnelag med søknad om støtte til bokprosjektet "Den glemte barnekulturen" - bok og CD med sanger samlet inn i Oppland.

Vedtak:
Bokprosjektet støttes med kr 1000,- + kjøp av bok og CD
 

Sak 8 Sel Historielag - videoprojektor.
Det er behov for en videoprojektor for å vise foto, gamle filmklipp, internettsider m.m. på medlemsmøter og ved presentasjoner andre steder i kommunen. Styret diskuterte mulige løsninger til anskaffelse.
 
 
 

Møtet ble avsluttet ca 21.00

Ref. Geir Neverdal

 

 
 
 

 

Styremøte på Selsro 18. august 2009
kl. 1800

Disse møtte: Ola Tamburstuen, Arne Halvorsen,
Ivar Breden, Dag Haugaløkken, Bjørn Engehagen, Kåre Simenstad, Geir Neverdal.

Formannen, Ola Tamburstuen ønsket velkommen
Deretter: kaffeservering

 

 
 
Sak 1 Kringenområdet - veiutbygging

Ola Tamburstuen orienterte.

Vedtak:
Styret er bekymret for en utbyggingsversjon som i så sterk grad vil berøre viktige kulturminner og ber om at området - med tilgang og parkeringsmuligheter må sikres på en måte som ikke forringer Kringenstøttene og den gamle Kongeveien/Pilgrimsleden. En tunnel-løsning forbi området fram til riksvei 15-krysset/rundkjøringen ved brua over Lågen ser vi som en god løsning. Vi viser ellers til tidligere brev og intervju med historielagets formann.
 

Sak 2 Kjentmannsturer

Historielaget planlegger to turer i løpet av høsten:

1) Tur til Blomseterdalen
2) Tur til Fugleskjellesetra

Dato vil bli gjort kjent her og i lokalavisa senere.
Frammøte vil bli på Tunet parkering.

Tillegg: Disse turene må vi sannsynligvis utsette til neste år - nærmere opplysninger kommer i lokalavisa og på nettsidene til historielaget.
 

Sak 3 Årsmøte i Gudbrandsdal Historielag/Dølaringen

Møte i Gudbrandsdal Historielag i Heidal lørdag 29 august kl 1100.

Vedtak:
Sel Historielag sender Dag Haugaløkken og Geir Neverdal til dette årsmøtet.
(Referat kommer senere)
 

Sak 4 Lillehammer og Fåberg historielag tur til Sameti

Lillehammer og Fåberg historielag har tatt kontakt mht. tur til Sameti 20. september.

Vedtak:
Dag Haugaløkken blir med som guide.
 

Sak 5 Forespørsel i forbindelse med Pillarguridagene 2009

 Vi er blitt kontaktet med forespørsel om vi kan stille med stand og folk i Ottatunet.

Vedtak:
Dette er vi svært positive til - vi ønsker et samarbeid om Pillarguridagene men vi trenger litt mer tid på oss for å få frigjort folk og laget et opplegg for det. Så hvis det er ønskelig vil vi prøve å få på plass noe for Pillarguridagene i 2010.
 

Sak 6 Martnasbilder

Tur til Maihaugen og GD for å finne bilder til den planlagte utstillingen av gamle og nyere martnasbilder.

Vedtak:
Ola tar kontakt om tidspunkt.
 

Sak 7 Gudbrandsdalslaget i USA - Møte på Maihaugen i sommer

Møtereferat - Sel Historielag sine utsendinger (Bjørn Engehagen og untertegnede) orienterte om lagsarbeidet i Sel. Vi ble der overrakt et eksemplar av den amerikanske jubileumsboka og jubileumsnål - mens Jim Olsen fra Gudbrandsdalslaget i USA fikk et utvalg av publikasjonene til Sel Historielag samt en DVD med Jon Leirens gamle filmer. Vi har nå god kontakt med Gudbrandsdalslaget i USA og det foreligger der planer om å delta ved 400-årsmarkeringen i Kringen i 2012.
 

Sak 8 Pilegrimsleden - merking

Laget har også i sommer merket og ryddet Pilegrimsleden gjennom Sel. Noen få stolper har begynt å råtne - disse må skiftes ut eller er alt skiftet ut. Den nye merkingen med bruk av "hengere" bidrar til en bedre merking av leden - og vi håper disse får henge i fred.
 

 
 

Møtet ble avsluttet ca 20.00

Ref. Geir Neverdal

 

 
 
 
 

Styremøte på Selsro 11. mai 2009
kl. 1800

Disse møtte: Ola Tamburstuen, Arne Halvorsen,
Ivar Breden, Dag Haugaløkken, Bjørn Engehagen,
Geir Neverdal.

Formannen, Ola Tamburstuen ønsket velkommen
Deretter: kaffeservering

 

 
 
Sak 1:
 

Fotoinnsamling - Martnasbilder

Orientering om hva vi har av bilder. Litt er kommet inn men vi trenger mer.
Ola refererte brev fra Eystein Lie. Hans bestefar, fotografen Hans H. Lie fra Vinstra sto bakerst på bildet historielaget viste i GD-artikkelen.
En annonse fra oktober 1908 forteller at Lie dette året tok bilder under "Markedet på Otta" ... "Alle, som vil glæde sine Paarørende i Amerika og andre Steder med et Billede til Jul, maa da møde frem."
Kanskje finnes noen av disse bildene i et album eller i en ramme i Nord- eller Midt-Gudbrandsdalen?

Vedtak
:
Vi arbeider videre med å skaffe bilder - og tar et møte senere for å gå igjennom det vi har. Det blir en fotoutstilling på martnan til høsten.
Sel Ungdomsskole stiller lokale til rådighet.

 

Sak 2:
 

Rydding av Pilegrimsleden og stien ved Rustgruvene - samt oppsetting av skiltene for Rustgruveprosjektet

Vedtak:
Historielaget tar på seg arbeidet.

Strekningen Fron grense til Varphaugen ryddes av Dag Haugaløkken og Geir Neverdal
Varphaugen - Solhjem ryddes av Ivar Breden og Bjørn Engehagen
Rosten ryddes av Arne Halvorsen og Bjørn Engehagen
 

 

Sak 3:
 

Gudbrandsdalslaget i USA feirer i år 100-års jubileum

Orientering:
De arrangerer i den anledning en 17-dagers tur til Gudbrandsdalen og Norge.
Sel Historielag er bedt om å sende representanter som kan fortelle litt om laget og lagsarbeidet til et møte på Maihaugen den 23. juni.

Vedtak:
Bjørn Engehagen, Geir Neverdal og Dag Haugaløkken reiser til Lillehammer

 

Sak 4:
 

Tur

Vedtak:
Historielaget vil også i år arrangere kjentmannsturer.
Foreløpig program (dato og tidspunkt kommer senere):

1) Putten - Fugleskjellesetra: Kjentmann Arne Halvorsen
2) Blomseterdalen og Fellessetra: (Bestemmes senere)

 

Sak 5:
 

Bygdeboklansering

To personer fra historielaget er invitert til lanseringen.

Vedtak:
Ola Tamburstuen og Bjørn Engehagen møter for historielaget.

 

Sak 6:

Ny bok?

Bjarne Fredriksen ber Styret avklare om bokkomiteen skal fortsette arbeidet med stoff til en ny historielagsbok i 2010. Det er blant annet samlet inn en del stoff om bedrifter og håndverkere.

Vedtak:
Styret ønsker at arbeidet fortsettes. Formannen ber om et møte i den anledning.

 

Sak 7: Sameti

Dag Haugaløkken ber om at det tas et initiativ til å renske opp rundt Marcello Haugens hytte på Thokampen

Vedtak:
Historielaget arrangerer en dugnad for å få dette gjort.

Møtet ble avsluttet ca 19.30

Ref. Geir Neverdal

 

 

     
 
 
 

Årsmøte 2009 - Sel Historielag

Årsmøte på Selsro: Tirsdag 31. mars kl. 1900:
Ola Tamburstuen ønsket velkommen til de vel 20 tilstedeværende før han ga ordet til sekretæren som leste årsmeldingen (se nedenfor). Deretter orienterte Bjørn Engehagen om budsjettet og gikk igjennom resultatregnskapet for 2008 - før Kjell Voldheim la fram valgnemndas innstilling. Alle har sagt seg villige til å ta et år til. Innstillingen ble deretter vedtatt med akklamasjon.
Etter kaffepausen tok Jakob Sagflaten oss med på en flott reise gjennom Jotunheimen. Bilder og beretninger fra flere tiår med turer på kryss og tvers gjennom en av de vakreste naturparkene våre gjorde inntrykk. Gjendesheim, Besseggen, Eidsbugarden, Vinjestugu, Turtagrø, Fanaråken, Olavsbu, Skagastølstindene, Leirvassbu, Bøvertun, Svellnosbreen - for bare å nevne noen få av stedene.
 


Jakob Sagflaten
 
 

 
 

Aasmund Olavson Vinje gav området navnet Jotunheimen
Ved Eidsbugarden hotell er det reist et minnesmerke over Vinje, hogd i granitt.
Foto: Jakob Sagflaten (Utsnitt)

 
 

 
 


Årsmelding for 2008 – Sel Historielag

Sel Historielag har hatt to medlemsmøter og tre styremøter i 2008. Laget var også representert ved flere møter i forbindelse med arbeidet med filmene til John Leiren.
I desember ble det arrangert framvisning av en del av filmene for presse og bidragsytere til filmprosjektet – i kommunestyresalen på Sel rådhus.

Historielaget har ryddet pilegrimsleden gjennom Sel, i sommer som tidligere år, og vi har ryddet traseen for kulturstigen til Rustgruvene. Arbeidet med merking av stigen og oppsetting av tilvisningsskilt fortsetter på forsommeren 2009.

Laget har videre stilt opp med vakter i Sel kirke på lørdager og søndager i juli måned. – Vi har hjulpet diakon Sæther med foto og tekstmateriale til et påtenkt åremålshefte for 80-åringer i Sel, og stilt fotomateriale til en kalender til rådighet for Otta Lions.

Under Ottamartna’n fikk vi tildelt stand i Ottahallen og solgte der historielagets bøker. Vi er også blitt forespurt om vi neste gang kan bidra med en fotoutstilling av bilder fra tidligere martnaer, noe vi vil forsøke å få til.

Det store løftet i 2008 var å få ferdig en dobbel-DVD - ”Gløtt og Glimt fra Sel” – med John Leirens filmer. Den ble en salgssuksess og vi hadde i februar 2009 solgt mellom 400 og 500 stykker.

Arbeidet med en ny bok fortsetter. Odd Bakke, Bjarne Fredriksen, Torgeir Kristiansen og Arne Jordet samler stoff knyttet til næringsutviklingen på Otta – håndverksbedriftene, småbedriftene og familiebedriftene - fra først på 1900-tallet til 2000 med tanke på en utgivelse i 2010.

Vi vurderer også å gi ut en ny DVD – der mer av filmmaterialet til John Leiren gjøres tilgjengelig.

I 2008 fikk laget sitt første æresmedlem – Odd Bakke. Han ble overrakt diplom og blomster på årsmøtet i april.

I desember åpnet historielaget egne internettsider.
Vi har der et godt samarbeid med selhistorie.no og bredebygden.com.

400-årsmarkeringen for Kringen (2012) nærmer seg og laget har så smått begynt å gjøre seg noen tanker om det.

En takk til Sel kommune, Granit-Kleber AS og Minera Norge AS Skifer & Naturstein AS, Otta Handels- og Næringsforening, Tor Alvheim og alle dere andre som har støttet oss gjennom året.

Otta 31. mars 2009
Geir Neverdal
Sekretær


 

 
 

 

 
 


Jan Vidar Lie Pedersen

- er kjent fra NRK og et omfattende  forfatterskap. Bl. a.:

"Byen og bilen". Dølaringen, 1995
"Møter med Marcello : en mystisk mann i et merkelig hus". Dølaringen, 1997
"Drama i dalen : fra drap i Nord-Fron 1694 til flom på Tretten 1995". Dølaringen, 2007
"Drama i dalen: b.2 : fra heksebrenning i 1618 til dambrudd 1976". Dølaringen, 2008

Han er også redaktør for "Veteranvognføreren"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra medlemsmøte på Selsro: Tirsdag 24. februar kl. 1900.

Ola Tamburstuen ønsket velkommen til de mellom 35 og 40 tilstedeværende før han ga ordet til Jan Vidar Lie Pedersen.

Det ble et interessant og spennende foredrag om menneskeskjebner knyttet til hendinger i Gudbrandsdalen - fra uoppklarte forsvinningssaker til russiske krigsfangers skjebne i krigsårene.
Lie Pedersen evnet å gi et innblikk i disse sakene som gikk dypere enn de store avisoverskriftene som vi lett fester oss ved.
Tydelig ble det også at det er mennesket bak historien som er viktigst. Det er så ofte de svake i samfunnet som bærer de tyngste børene.
Spesielt nevnte han hvor utsatt kvinnene før i tiden var. - I farskapssaker/saker der de fikk barn utenfor ekteskap ble hun hardt straffet. Lange fengselsstraffer var ikke uvanlig - i enkelte tilfeller dødsstraff - mens mennene stort sett gikk fri.
Det var heller ikke noe støtteapparat som hjalp en enslig kvinne i en slik situasjon - for mange ble det et svært vanskelig og slitsomt liv.
Så sent som i 1890-årene ble kvinner fengslet i slike saker.

I pausen var det anledning til å kjøpe boka: "Drama i dalen 2" - og da han ble spurt, kom det fram at Lie Pedersen er i gang med å samle stoff til et bind 3. Det ser vi fram til.

Denne gangen spanderte historielaget kaffe og kringle på de frammøtte. Ivar Breden og Bjørn Engehagen organiserte åresalg før ordet ble gitt til Tor Alvheim.

Tor viste et utdrag på 45 minutter av dobbel-DVD-en med John Leirens filmer "Gløtt og Glimt fra Sel".
Han har gjort et stort arbeid med digitalisering, intervjuer og redigering av dette materialet.
Stoffmengden er omfattende og det ligger til rette for en ny DVD når Tor får gjort ferdig de andre prosjektene han holder på med. (Denne kvelden kom han så å si direkte fra Oppdal hvor han hadde gjort opptak for steinindustrien.)

Etter trekning av gevinstene ble alle ønsket vel hjem av Ola.

Til slutt minner vi om årsmøtet som vil bli avholdt i løpet av mars.
(Lagt ut 26. feb. 09)

 
 

Styremøte på Selsro 2. februar 2009 kl 18.00

Disse møtte: Ola Tamburstuen, Ivar Breden, Dag Haugaløkken, Arne Halvorsen,
Bjørn Engehagen, Geir Neverdal.

Formannen, Ola Tamburstuen ønsket velkommen
Deretter: kaffeservering

Sak 1:
 

Medlemsmøte

Vedtak:
Det blir et medlemsmøte i februar.
Foreløpig program:
Jan Vidar Lie Pedersen bes om å holde et foredrag om boka "Drama i dalen 2".
Visning av noen av John Leirens filmer.
Kaffe og utlodning.

 

Sak 2:
 

Kulturstigen ved Rustgruvene – Brev fra Sel kommune
Takk for rydding av kulturstigtraseen.
Spørsmål om vi til våren også kan ta på oss merking av stigen og oppsetting av tilvisningsskilter m.m. - og om vi vil ha utbetalt godtgjøring nå.

Vedtak:
Historielaget tar på seg arbeidet.
Vi venter med oppgjøret til vi har gjort arbeidet ferdig.

 

Sak 3:
 

Salget av John Leirens filmer på DVD

Orientering:
Salget har gått over all forventning.
Mange gode tilbakemeldinger.

 

Sak 4:
 

Årsmøte

Vedtak:
Det avholdes som vanlig i mars - dato kommer senere.
Vi tar kontakt med Ivar Teigum og ber ham om å fortelle litt om den nye bygdeboka.
Mer om program senere.
Brev sendes til valgkomiteen med liste over de som er på valg.

 

Sak 5:
 

Telefon fra Lions Club Otta – Ønske om å få låne bilder fra historielaget til kalender.

Vedtak:
Innvilges - historielaget ber om at bildene merkes med ”Utlånt av Sel Historielag”.

Møtet ble avsluttet ca 19.30

Ref. Geir Neverdal

 

 

 
 

 

Styremøte på Selsro 12 november 2008 kl 18.00

 

Disse møtte: Ola Tamburstuen, Ivar Breden, Dag Haugaløkken Kåre Simenstad
Arne Halvorsen, Bjørn Engehagen, Geir Neverdal

 

Formannen, Ola Tamburstuen ønsket velkommen

Deretter: kaffeservering

 

Sak 1:

Ottamartnan 2008

Historielaget fikk gratis stand av martnaskomiteen.

Inntekt ca kr. 6000,- på salget av bøker etc.

Historielaget ser gjerne at vi får delta på samme vilkår neste år.

Forespørsel om historielaget kan stille med en fotoutstilling av gamle

martnasbilder neste år (2009)

 

Vedtak: Vi undersøker om vi kan skaffe til veie passende bilder.

 

Sak 2:

Rustgruvene.

Rydding av natursti fullført.

 

Sak 3:

 

Sameti - Thokampen

Jørgen Letrud har fått kjørt ned materialer som ble til overs og ryddet opp etter arbeidet der.

 

Sak 4:

Hjemmeside

Historielaget diskuterte behovet for egne hjemmesider.
 

Vedtak: Laget ønsker å få laget nettsider. Geir Neverdal får i oppgave å lage disse.

 

Sak 5:

John Leirens gamle filmopptak fra Otta

Tor Alvheim har digitalisert og redigert John Leiren sine filmer.

En DVD på nesten to timers varighet vil bli ferdig i begynnelsen av desember.

Historielaget får rett til å selge DVD-kopier av filmen.

 

Vedtak: Historielaget arrangerer et møte før jul der filmen vises – i to deler – med salg i pausen. (filmen vil være en fin julegave)

 

Sak 6:

Fotosamling

Kåre Simenstad: Magne Teigen har en stor fotosamling – historielaget bør ta kontakt med ham når det gjelder bilder av eldre maskiner etc..

 

Sak 7:

Jan Vidar Lie Pedersen

Jan Vidar Lie Pedersen kontaktet Ola Tamburstuen med tilbud om et foredrag om boka "Drama i dalen 2".

 

Vedtak: Historielaget tar i mot tilbudet.

 

Møtet ble avsluttet ca 19.30

 

Ref. Geir Neverdal

 

 
                   
 

Årsmøte i Sel Historielag, mandag 7.april 2008.
 

 
     

 

Valgnemndas innstilling til valg:

Styret.
Ola Tamburstuen, leder, gjenvalgt for 1 år.
Arne Halvorsen, gjenvalg valgt for 2 år.
Kåre Simenstad, ny, valgt for 2 år.
Geir Neverdal, ny, valgt for 2 år.

Ikke på valg (for perioden 2007 – 2008)
Bjørn Engehagen
Ivar Breden
Dag Haugaløkken.

Vararepresentanter til styret, valgt for 1 år
Gro Heitkøtter, ny.
Ingebjørg Torgersrud, ny.
Magny Slaaen, gjenvalg.

Revisorer, valgt for 1 år.
Jostein Ruud
Otto Josten

Valgkomite, valgt for 2 år.
Kåre Gravå, ikke på valg (2007 – 2008)
Bjørg Hernes, ny.
Kjell R Voldheim, gjenvalg


For valgkomiteen,

Kjell R Voldheim