Pillarguritoppen og Thokampen
med bygdeborg og Marcello Haugens hytte "Sameti"

DEL 3

(Fotturer og stier i og nær Otta)

 

 

Vi velger å følge den andre stien tilbake til setrene og Thokampen - fra Pillarguritoppen går stien da et lite stykke gjennom skogen nedover lia, i retning Otta, før den flater ut - og deretter klatrer opp mot setrene igjen.

Der terrenget flater ut litt, passerer du en lang rad med skiferheller som står på kant. Det kan se ut som et forsøk på å demme opp en myrdam:

 

 

Stien er godt merket med rødmalte trelegger, røtter eller stener, i tillegg til oppsatte skilt. 

 


  

Etter å ha passert setrene på nytt, velger vi stien mot Thokampen. Den skråner svakt nedover før vi kommer bort til selve toppen,  her går det bratt oppover - og det er lett å skjønne hvorfor dette stedet ble valgt som tilfluktsted i tidligere tider. Bygdeborgen her måtte være lett å forsvare, samtidig som den ga (og gir) et godt utsyn over begge dalførene.
De fleste av bygdeborgene skriver seg fra tiden 400 -550 år etter Kristus.

Stien er sikret med kjetting som er boltet fast i fjellet.
 


 

Imponert blir en av de karene som bar opp tømmeret, de andre materialene, inventaret og redskapen som skulle til for å bygge Marcello Haugens Sameti på toppen av Thokampen.

 


  

Sameti har en praktfull beliggenhet - på en gang lunt skjermet og med en utrolig utsikt over de to dalene som møtes her på Otta, - og en solgang som vi som bor nede i sentrum bare kan drømme om. 

Også her finner du informasjonstavler med den historiske bakgrunnen for bygdeborgen og en kort oversikt over Marcello Haugens liv og virke.

 


    

Murrester ved toppen av Thokampen

  


 

Bildet over viser utsikten mot Otta og Rondane fra skiferbordet ved Sameti på Thokampen


 

Utsikten mot Ottadalen fra Thokampen. Til høyre ser du Dahle.

Etter å hvilt litt ved skiferbordet går turen tilbake til setrene og gjennom skogen tilbake til parkeringsplassen ved "Stistart 1"

Denne runden rekker en fint på en ledig ettermiddag. Avstandene er ikke lange og terrenget er greit å gå i med vanlige sko. 

 

Tilbake til begynnelsen av turen ...

Tilbake til www.otta2000.com ...

c