Utsikten mot Otta sentrum fra Marcello Haugens hytte på Thokampen

Pillarguritoppen og Thokampen
med bygdeborg og Marcello Haugens hytte "Sameti"

DEL 2

Fotturer og stier i og nær Otta
  Pillarguritoppen

 

 

Fra setrene kan du enten gå til toppen av Thokampen med bygdeborgruinene og Marcello Haugens hytte - eller du kan gå runden om Pillarguritoppen og så gå opp til Thokampen på tilbaketuren. 
Her velger vi å gå om Pillarguritoppen først.

 

 

 

Like etter at du har forlatt setrene passerer du et av de bruddene som fremdeles er i drift. Et skilt her advarer om sprengningsfare. 

 


  

Veien ned til Pillarguritoppen går forbi gamle og nye brudd. Du finner her flere informasjonstavler om skiferdriften. Blant annet fortelles det at en dyktig mann tidligere kunne hogge 60-80 hanskebakheller til takskifer om dagen.

Da en vossing i 1884 konstruerte den første skifersaksa, ble det imidlertig en kraftig økning i produksjonen. Nå kunne én mann klippe opptil 400 heller om dagen.

 


 

Noen hundre meter videre, på vei ned mot Pillarguritoppen, er det satt opp et gedigent skiferbord med tilhørende benker for den som ønsker en rast.

 


  

Snart forlater du skiferbruddene og følger en grasvokst skogsvei før du går de siste meterne langs stien opp til selve Pillarguritoppen.

 


 På oppdrag fra Sel Historielag laget Jørgen Letrud den nye Pillarguristøtta 
 - etter at den gamle, som hadde stått der i ca 100 år, ble ødelagt.
 

På kanten av stupet står denne skiferstøtta. I bakgrunnen ser du Rondane. 
Her finner du også en utførlig beskrivelse av slaget i Kringen, 26 august i 1612, da skottehæren på 350 mann under ledelse av Georg Sinclair ble stoppet av 450 døler fra Lesja, Dovre, Vågå, Sel, Fron og Ringebu.

I ettertid har det utviklet seg mange legender knyttet til dette slaget, forteller informasjonstavla. Historien om Pillarguri dukket først opp på 1800-tallet, hevdes det.

I sokkelen til denne skiferstøtta ligger en bok, - der de som ønsker det kan skrive noen ord.

  


 

Bildet over viser utsikten fra Pillarguritoppen mot Bredebygden, omtrent 600 meter under oss. Helt til venstre skjærer dagens Europavei seg gjennom Kringen.


 

Utsikten mot Otta og Selsverket. I bakgrunnen ligger Rondane.

 

Tredje etappe følger (klikk her) ...