Pillarguritoppen og Thokampen
med bygdeborg og Marcello Haugens hytte "Sameti"

(Fotturer og stier i og nær Otta)
   Pillarguritoppen

 

 
Steinindustrien i Sel har lange tradisjoner. For rundt et tusen år siden ble det brutt kleberstein til gryter på Åsåråsen og det skal siden den tid ha vært en tilnærmet kontinuerlig drift på skifer og kleber, hevdes det.

Forekomstene ved Pillarguritoppen har svært lenge vært en viktig ressurs for Otta/Sel - og Ottaskiferen er i nyere tid også blitt en viktig eksportvare. 

I 1875 solgte 9 gårder i Sel skiferrettighetene sine til selskapet "Sel skiferbrudd" og med det startet en utnyttelse av forekomstene i større målestokk. Til å begynne med ble skiferen fraktet ut av distriktet på vinterføre - til Eidsvoll og Veblungsnes, - men da jernbanen kom til Otta i 1896 tok den over skifertransporten. Med jernbanen fikk en også en kraftig oppsving i skiferindustrien.

 

 

 

Det er flere veivalg som fører til Pillarguritoppen. For den som er sprek er det mulig å gå fra Hjellum - fra "Stistart 3" er det ca 2 km i temmelig bratt terreng (stigningen er på 565 høydemeter). 

Den som er litt makelig anlagt kan kjøre bilveien opp fra Hjellum - nesten opp til skiferbruddene på toppen av åsen. Her er det to muligheter - "Stistart 2" og "Stistart 1" - vi velger den øverste - "Stistart 1" - Klebermyra. Den er godt merket og det er mulig  å parkere bilen der stien begynner.  

 


 

Her tar stien av fra bilveien.

Du finner en solid tavle her med kart og informasjon om turstien til Pillarguritoppen og Thokampen, med bygdeborg og Marcello Haugens hytte, Sameti  

 


 

Klebermyra. Navnet skriver seg fra tidligere bryting av kleberstein og produksjon av klebersteinspeiser i dette området.

 


 

Stien er stort sett godt merket og grei å ta seg fram på. Den går gjennom lett kupert skogsterreng, først litt nedover - og etter en stund litt oppoverbakke til setrene nær Thokampen, en god kilometer fra der du parkerte bilen.

 

Like før du kommer til  setrene krysser du en stripe med skrapskifer.

  


 Turmosetra, ned til høyre ligger Haugaløkkensetra, 
til venstre, litt høyere opp ligger Ottbragdsetra.
(Litt nærmere Pillarguritoppen finner du  
Endrestadsetra, - her ble det i tredveårene 
visstnok spilt inn en norsk spillefilm.)
 

I nærheten av Thokampen kommer du til tre setrer, Ottbragdsetra, Hjellumsetra og Haugalykkjesetra. Her har det i følge informasjonstavla vært seterdrift i godt over 200 år, men i dag er det bare den ene seterkvea som onnes.

I aprildagene i 1940, under den tyske invasjonen, flyktet folk fra nede i dalen inn på setrene. Under de verste kamphandlingene huset for eksempel Haugalykkjesetra alene 36 mennesker.

På informasjonstavla vil du kunne lese mer om denne setergrenda.

Her ligger det flere tømmerhus, både av eldre og nyere dato, - med skifertak.
Den ene endeveggen på huset over er også kledd med skiferplater.


 

Ottbragdsetra

 

Andre etappe følger (klikk her) ...