www.links4students.com  www.otta2000.com  www.grancanaria2000.com 
 

Pillarguritoppen

Pillarguritoppen

Fotturer og stier i og nær Otta

 
  NDEKS:

 

 

       
Kultursti - Rustgruvene og Vetahøe

Rustgruvene 1
Rustgruvene 2
Rustgruvene 3
Rustgruvene 4

Tidlig på 1600-tallet ble det funnet kobbermalm her på Rusthøa. Det ble satt i gang gruvedrift, og et lite bergverkssamfunn ble etablert ved Ulas utløp i Lågen ved dagens Selsverket.
Kong Christian IV satte tyske bergfolk til å lede oppbyggingen og driften av verket som fikk sine kongelige privilegier i 1642. Driften var underlagt overdireksjonen på Kongsberg Sølvverk.

   

 

 
Formolia - Skardranden -
Putten

Dette er den gamle seterveien til Skardsetrene og Putten. Her gikk de også når de skulle til fjells for å jakte, - eller hente mose til krøtterfor.

       
Pillarguritoppen-
Thokampen

I liene rundt Otta er det mange stier fra den tiden skiferbruddene var den viktigste arbeidsplassen her. Bruddene lå ofte uveisomt til og folk måtte gå lange og bratte veier til og fra arbeid.
 
En av de "veiene" som ble brukt, kommer ned nederst i Liavegen. At den tunge skiferen på 1930-tallet ble kjørt ned disse bratthengene fra
Kleivrudåsen med hest, virker i dag nesten utrolig.
Den som ønsker det kan følge stien til topps - fortsette et stykke langs den nye bilveien  - og så følge stien ned langs Dahleåa til Dahleflata og gå tilbake til Otta den veien.

Pillarguritoppen og Thokampen er et annet område med mange gamle stier knyttet til steinindustri, seterdrift  - og tidligere tiders forsvarsverk. Her er det flere valgmuligheter. En kan starte nede i dalen - fra Hjellum - eller gå fra parkeringsplasser nærmere Pillarguritoppen.

1. Setrene ved Thokampen
2. Pillarguritoppen
3. Bygdeborg og "Sameti", Marcello Haugens hytte
Otta-Kleivrudåsen-
Dahle -Otta
1. etappe
2. etappe
3. etappe
4. etappe
 
  Horgenområdet 
ved Nord-Sel

På Rondanekartbladet til Statens Kartverk finn du 'Horgisætrin' litt nordvest for Nord-Sel - i retning Jetta. For å koma dit lyt du køyre E6 gjennom Rosten.
Eit par kilometer nord for Høvringsvegkrysset tek vegen til Horgen av til venstre.
 

 

       
  Viewpoint Snøhetta/ Tverrfjellhytta på Hjerkinn - Fottur

"Villreinsenteret ble kåret til verdens beste besøkssenter ved den store arkitektkonkurransen i Barcelona" World Architecture Festival
Les hva verdens mest besøkte arkitektnettsted skriver.
Snøhettas Tverrfjellhytte beste nordiske bygg