2015

NB! Faukstad

Nokre foto frå tidlegare utstillingar finn du nede på sida .

                   
 

Arkiv


2013

 

Sjoa og Heidal Gammeltekniske Forening,
ønskjer alle interesserte velkomen t
il ”gåmmålteknisk”utstilling på
Smedsmo Camping & Fritid, Vågå

 

 
    Laurdag 27. juli 2013 kl. 09.00 – 17.00
Sundag 28. juli 2013 kl. 09.00 – 16.00


Utstilling av gamalt teknisk utstyr. Den årlege utstillinga til Sjoa og Heidal Gammeltekniske Forening
   
             
 

 

 
                   

Arkiv:

2011

                   

 

Sjoa og Heidal Gammeltekniske Forening,
ønskjer alle interesserte velkomen t
il ”gåmmålteknisk”utstilling på
Smedsmo Camping & Fritid, Vågå

 

 
    Laurdag 23. juli 2011 kl. 09.00 – 17.00
Sundag 24. juli
2011 kl. 09.00 – 16.00

Utstilling av gamalt teknisk utstyr. Den årlege utstillinga til Sjoa og Heidal Gammeltekniske Forening
   
             
 

 

 
 

 

Medlemsbrev:

Kjære ”gåmmåltekniske” medlemmar. Juli 2011


Invitasjon til årets utstilling 2011.

Dette blir også i år på Smedsmo Camping i Vågå i to dagar.

Laurdag 23. juli kl. 09.00 – 17.00

Sundag 24. juli kl. 09.00 – 16.00

Som tidlegar år er det kjærkome å sjå noko nytt under utstillingane våre og gjerne tips om ymse aktivitetar. Alle som tek med traktor, maskiner eller anna utstyr vil få gratis oppstillingsplass. Har du evt. noko liggjande som du ikkje veit kva det har vore brukt til, så ta det med.
Likeeins treng vi ”rariteter” som kan brukast til spørjekonkurransen vår, meld frå og vi tek godt vare på godbitane som kjem inn til utstillinga.
Har du i den vennekrets nokon som har maskiner eller redskap/ utstyr, kan du også invitere desse med.
Likeeins er det for deleseljarar, desse har fri tilgang på utstillingsområdet.

Ope helg i Heidal: Eiga utstilling i Faukstadmo laurdag 20. august.
Det er kjærkome om fleir av medlemmane tek del denne dagen og bidreg med fleir utstillingsobjekter frå Heidal/ nærområdet.
Det blir nok same opplegget som i fjor, med ymse mekanisk og smaksprøver av ymse mat.
Kan i same slengen nevne at vi har fått rydda litt meir plass ovanfor ”Holenlageret” og at ulike teikninger
av museumshusa nå er klare.

Aktuelle arrangement: Offisiell opning av ”Gammelsaga” i Tangen på Hedmark.
Det er sett i stand ein lokomobil til dragkraft for saga og dette blir nok ein gåmmålteknisk kulturdag av dei sjeldne.Kontaktperson er: Reidar Bakken frå Brumunddal - 47677093 –
Skogamessa, Dovreskogen laurdag 13. august. Livleg brukt- og antikkmesse m. ein del mekanisk.

Mekkekveldar framover:
Fram til november blir det kun mekkekvelder på fredagskveldane. Vi må nå prioritere å få ferdig ”Rundnåså- bussen” og Ford 8 N traktoren. Når desse er ferdige, må vi gå i gang med Case traktoren. Veit at det er mange som håper at denne snart får verkstadplass.

Fortsatt god sommar og vi i styret håper at mange av dykk blir å sjå i Vågå!
Kontaktpers: Roy Myrum 996 44 978 / Kåre Simenstad 996 22 976
 

 
                   
 

 

 

 

Sjoa og Heidal Gammeltekniske Forening,
ønsker velkommen til gammeltekniskutstilling på
Smedsmo Camping & Fritid, Vågå

 
     
 

 Smedsmo Camping ligger ved Shell-stasjonen i Vågå, ved riksvei 15, ca 31km vest for Otta.
For bestilling av overnatting ring : Jostein på 952 02025.
 

 
 


Foto: Magne Teigen


Lørdag 31. Juli - kl. 10.00 - 17.00
Søndag 1. August - kl.10.00 - 16.00

Det stilles ut gamle traktorer og annen
gammel jord- og skogbruksredskap, med mere.
Delemarked.

Arr. Sjoa & Heidal Gammeltekniske Forening.

Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com
 

 

 

 
 

Kjære gammeltekniske venner!
 

Når vi nå skriv 2010 er vi inne i eit jubileumsår att og feirer altså 20 år. Sjoa og Heidal Gammelteknisk forening starta opp i 1990 og har hatt jamt arbeid for å bevare og syne fram noko av vår felles landbruksmekaniske historie.
 

Museumstomt

I jubileumsåret har vi nådd ein milepel, nemleg å få tak i eiga museumstomt i Faukstadmo i Nedre Heidal. Nå står byggesøknad og vidare planlegging for tur.


Utstillinga:

Utstillinga vår blir tradisjonell i Vågå på Smedsmo Camping:

Laurdag 31. juli                      kl. 9 – 17
Sundag  1. august                   kl. 9 – 16

Har du høve til å ta med maskiner og utstyr er det veldig bra. Vi treng variasjon og må helst ha noko nytt kvart år. Mange av foreningas medlemmar har arbeidd jamt og trutt med den riktig gamle Bolindermotoren frå Lesjaverk/ Thøring og Thøring. Vinter og vår har gått med og nå står den startklar til utstilling. Likeså har råolje- Tryggmotoren vår fått ny lakk med flott dekal og framstår nå skinnande blank og fin.

Gråtasslotteriet er nå trekt og den heldige Gråtassvinnar er Ole Flatmark frå Fåberg. Gevinstane blir formelt overlevert laurdag ettermiddag.

Laurdagskvelden er tradisjonell grillkveld i godt sosialt lag og i høve 20 årsmarkeringa vil foreninga spandere ein god dessert til alle frammøtte. Grillmat reknar vi med at kvar enkelt har ansvaret for. Vi set opp eit ganske stort telt, så forholdet rundt arrangementet skulle gå bra. Kanskje det blir eit lite attendeblikk på desse 20 åra også.

Ting som skjer framover:

Ope helg i Heidal
Ope helg i Heidal er laurdag 14. august. Vi stiller opp att i Faukstadmo og det skal m.a. vera open gard i Uppistugu Faukstad. Vi tek også sikte på at smiu skal vera  i drift denne dagen  og dette burde dei fleste medlemmane få med seg.

 

Museumsplanar
Orienteringsmøte vedr. våre museumsplanar i Faukstadmo: Utpå hausten må vi prøve å få arrangert eit informasjonsmøte der ordførar, formannskap, lag og foreningar og bygdefolket samlast for å få innblikk i våre tankar vedr. museumstiltaket og få innspell frå andre.

Nærare informasjon seinare.

Beste helsing styret.

 
 
 

 

 
 

Vågå 31. juli 2010

 
 

 

Bildet viser noe av utstillingsområdet ved Smedsmo Camping i Vågå

 
 
 

Overrekkelse av Ferguson. Den ble vunnet av Ole Flatmark fra Fåberg, fotograf ved
Norsk Veimuseum ved Hunderfossen. Foto: Magne Teigen

 
     
 

Austin 7 - Årsmodell 1927 4 cyl. 750 ccm 10 HK
Eier: Kjell Ingebretsen 1389 Heggdal. Restaurert av eier i 2002-2005.

 
 
 

Bolinder råoljemotor/glødehodemotor fra ca 1912-1915. Foreningen fikk tak i denne hos Thøring
på Lesjaverk senhøsten 2009. Motoren har fram til ca 1946 vært brukt i Tresfjord og ble deretter
 nyttet til drift av sagbruk hos Thøring.

 
 

Utstillingen har også andre tilbud

 
 
 

Denne plogen kommer fra Kringen i Sel. Den er laget av Oliver Chilled Plow Works South Bend Indiana
i 1895. (Studebaker biler ble produsert i samme by.) Plogen er en av de eldste laget har.

 
     

 

Noen av traktorene. Den til høyre er en 1918/1919 Buick
ombygd til traktor. Foto: Magne Teigen

 
     
 

Nærmest kamera, en Agria Skogsdrott 1963-modell, deretter følger en 1959 Hummel DE 52,
en 1957 Holder ED 10 og en 1960 Agria 2800

 
 
     
 

En populær person ved utstillingen var smeden, Odd Morken fra Sel.
Dampmaskinen som driver essa er bygd av Reidar Bakken fra Brumunddal i perioden 1991-1994. 

 
 
 

Motorsagene tilhører en av de unge medlemmene i foreningen, Torgeir Steineidet fra Murudalen.

 
 
     
  Noen av lagets medlemmer på utstillingen.  
 
Kåre Simenstad på førstepremietraktoren
 
Denne gressklipperen krevde nok sin kvinne eller mann.
 
 

Saluttkanonen tilhører det Waageske Compagnie og Svartkrutlag.

 
 
 

Dette er den gamle logoen - Laget feirer i år 20-årsjubileum.

 
 

 

Takk til Magne Teigen for hjelp med bildetekstene og tekniske opplysninger!

 
                   
                   
 

Web:
www.otta2000.com