Mobil: 976 91 297

Gardbrukar  - Ruste ved Vinstra

Telefon: 61 29 12 97

  

Midtskog Hytteservice, Ruste ved Vinstra

Midtskog Hytteservice Ruste ved Vinstra

Ragnhild og hanen sommaren 2000
 

Ann-Kristin på Fagerli
 

Garden heiter Vestre Lunde.  Den har 174 mål dyrka mark og 826 mål produktiv skog.  Mjølk og kjøtt utgjer hovudproduksjonen. Kyrne er på setra på Fagerli kvar sommar - frå St. Hans til midten av september.

Tjøstolv, født 16. januar 2001

Setra på Fagerli

Setra på Fagerli

 
 

Midtskog Hytteservice, Ruste ved Vinstra

 

Pål Midtskog
Ruste 2640 Vinstra

E-post
pmidts@frisurf.no

Tlf. 61291297
Mob.97691297

 
Snøbrøyting
transport jord/grus
Levering av ved
villmarkspanel

  
portstolpar
takåsar
tretjære
naturstein til muring

Tilsyn og oppfyring
 
Mobil: 976 91 297 

E-post: pmidts@frisurf.no

 Telefon: 61 29 12 97

Web:
www.otta2000.com

www.grancanaria2000.com
www.links4students.com
www.norwegen1.com
Geir Neverdal
 (Lektor)
www.elg.no

 

Start