på Maihaugen 26. januar 2011

Arrangører:
Maihaugen, Oppland fylkeskommune, Gudbrandsdalsmusea og Gudbrandsdal Historielag

 


Arnfinn Engen under sitt foredrag om "Skysstasjonar i Gudbrandsdalen"
 

  Tekst+Web: Geir Neverdal - www.kringen1612.no - www.otta2000.com  
 
 

 

"Eit skjærande godt seminar!" (overhørt kommentar)

 
     
 
 
 

Et seminar kan være så mangt - fra et langt yrkesliv vet en at kvaliteten ofte varierer og nytteverdien kan være liten.
- Slik  var det ikke på Maihaugen i går.
Her hadde arrangørene samlet en rekke svært kunnskapsrike foredragsholdere med stor evne til - og erfaring i - å formidle stoffet sitt.

Godt gjort er det også å sette sammen et program som holder oppmerksomheten til forsamlingen over så lang tid (seminaret varte til litt før seks om ettermiddagen - avbrutt av en times pause for lunsj).

De enkelte foredragene varte en halv time - en fornuftig lengde. Det gir mulighet for større variasjon, og temaene kan belyses fra flere sider. Positivt er det at tidsrammene her ble holdt.
 

 
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

             Arne Skuterud
    Leder i Gudbrandsdal Historielag
   og Dølaringen ønsket velkommen

Stor økning i deltakerantallet - 200 tilhørere i salen.

Dette er andre året Gudbrandsdalsseminaret arrangeres.
- Og det borger godt for fortsettelsen at vertene kunne bokføre en økning i deltakerantall på over 50% (- fra 70 i fjor til 110 i år).
Dessuten fikk 90 vgs-elever overvære klimaforedragene til Espen Finstad, Atle Nesje og Øyvind Nordli.

Spennvidden var stor - fra de tidligste tider - over bergverk og handel - til klimatiske fremtidsutsikter både for resten av verden og for dette området vi bor i.

Framtidsvyer gir også bruken av ny teknologi.
Med laserskanning av kulturminner får både arkeologer og forvaltningsmyndigheter et nytt redskap som vil forenkle arbeidet i årene som kommer.

 
     
 
 
   

 

 
 

Arkeologi

 
   

 

 
 
 
       
 

Lars Pilø (Oppland fylkeskommune):
foto lånt fra Oppland fylkeskommunes sider

"Laserskanning av kulturminne"

 
       
 
 
       
 

Jostein Bergstøl (Kulturhistorisk museum i Oslo):

"Samar på Dovrefjell og i Sør-Norge i forhistorisk tid og mellomalderen."

 
       
 
 
       
 

Nina Hildre (Oppland fylkeskommune)

"På sporet av fleire samiske kulturminne i Oppland - kva ser ein etter?"

 

       


(Nina Hildre)

       
 
 
   

 

 
 

Klima

 
   

 

 
 
 
       
 

Espen Finstad (Oppland fylkeskommune):

"Snøfonnarkeologien i Oppland - fortid og framtid på Norges tak"

 
       

(Espen Finstad)
       
 
 
       
 

Atle Nesje (Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen)

" 'Den vesle istida' - klima og verknader"

 

       


(Atle Nesje)

       
 
 
       
 

Øyvind Nordli (Meteorologisk institutt):

"Frå den vesle istida til den moderne varmetida.
Meteorologiske og menneskeskapte drivkrefter for klimavariasjonane"

 

       
 
 
   

 

 
 

Bergverk og handel

 
   

 

 
 
 
       
 

Kjell Voldheim (Gudbrandsdalsmusea)

"Det gudbrandsdalske bergverk"

 

       
 
 
       
 

Knut Sprauten (direktør i Norsk Lokalhistorisk Institutt):

"Koparverka på Røros, Kvikne og i Folldalen på 1700-talet - ein marknad for gudbrandsdøler?"

 

       
 
 
       
 

Ivar Teigum (Gudbrandsdal Historielag)

"Handel / Handelsvegar og marknader"

 
       

Kvernsteinproduksjon (Ivar Teigum)
 
 
       
 

Arnfinn Engen:

"Skysstasjonar i Gudbrandsdalen"

 

       

Fra Bredevangen sør for Otta (Arnfinn Engen)
       
     
                   
 

Tekst+Web: Geir Neverdal - www.kringen1612.no - www.otta2000.com