Ny bok i år  frå Sel Historielag (2002) 
 

Rondane
 
Gåmålt og nytt frå Sel

 Bind II

 

 

 

 

 

               

Nesten 400 sider med lokalstoff frå Otta og Sel.
Ei bok for alle som bur i Sel, og ei framifrå gåve til utvandra selverar.
Nytt høvet - kjøp ho medan ho framleis er å få tak i!

  

Frå Forordet:
"Dette er tredje boka i serien om stoff frå Sel som Sel historielag har gjeve ut i seinare tid.

Den første, "Otta gjennom 100 år", kom til hundreårsjubiléet for Otta i 1996, den andre, "Gåmålt og nytt frå Sel", kom ut hausten 1999.

Som dei to forgjengarane inneheld denne boka stoff frå både eldre og nyare tid. Denne gongen har oppdyrkinga av Selsmyrene fått ein brei plass i boka, saman med artiklar om folk som utvandra frå Sel.  Vi reknar oss ikkje ferdige med det sistnemnde temaet, så er det nokon som har stoff om, og fotografi av selverar som har emigrert, vil vi be om at dette blir levert inn til historielaget.

I tillegg til dei nemnde innlegga er det med mange andre interessante emne, og dessutan ein del småforteljingar - "krydder" - for at ikkje boka skal bli alt for høgtideleg. Vi har óg henta ein del av stoffet frå gamle årbøker (Årbok for Gudbrandsdalen),  stoff som tidlegare er levert inn av selverar frå og om Sel, for vi har sett det som ein fordel å samle dette på ein plass, slik at ein lettare kan finne fram til det ..."

I artikkelen "Bredebygden - nedlagte plasser og bruk - og folket som bodde der" - fortel Per Bakke om tilhøva og utviklinga i Øverbygden, på austsida av dalen - frå Kringlia i nord til Fronsgrensa i sør (50 sider).

Sjå heile innhaldslista

I redaksjonsnemnda:
Gunvor Tofte
Johan Lie
Steinar Grønn
Ola Bergum
Kåre Bakke

Meir informasjon om 
boka kan du få hjå 
Bjørn Engehagen
(Kasserar i Sel historielag)
Tlf 61 23 06 98ISBN: 82-994014-2-9
Pris: Kr 200,-

Boka er å få kjøpt hos :
Otta Libris 
og i
Notabene 
i Ottatunet

 

 

   
  
         

 


Riksveg 50 gjennom Bredebygden, her frå tretti-førtiåra, hadde ein annen standard 
enn dagens Europaveg. I bakgrunnen Øverbygden med sine mange bruk. 
(Foto: Normanns Kunstforlag A/S - frå Per Bakkes artikkel om Bredebygden)
 

 
 


Nedre Næprud - ca 1960?
(Foto frå Per Bakkes artikkel om Bredebygden -  utlånt av Hans K. Næprud)
 

 

Selsmyrene sett frå Rondanevegen
  


Foss ved Peer Gynt-hytta i Rondane

               

 

 

Innhaldsliste


    

Gudbrandsdalen
Olav Kringen
7 Oksedriften i Musvolldalen
Oskar Rønningen
249
Amerikafeber - utvandring frå Sel til Amerika
Kåre Bakke
8 Gåmålt frå Sel
Torgeir T. Nygaard
251
Utvandrar og heimføding
Frå "Dølagjenta" 1906
11 Reiseskildring
Innlevert av Oddvar M. Plassen
258
Heimgrenda
Hans Kvehaugen (Levert inn av Ola Tamburstuen)
12 Historiske glimt frå Selsverket
Syver Ulvolden
266
Folkevandring 13 Måsåtåking i Mysusæterfjeillé
Kjell Arne og Per Bakke
270
Fyrste Heimen
Ola Haugen, Sel
15 Ei skjebne frå Skjenna
Ola Tamburstuen
277
Liste over utvandringa frå Sel til Amerika 1854-1930
Samla av Gunvor Tofte
16 Tre bibelske namn
Ola Tamburstuen
278
Syver Olsen
Gunvor Tofte
30 Huusmands Contrakt
Levert av Ola Tamburstuen
279
Peder Sagflaten
Jakob Sagflaten
32 Overtru, eller-
Rolf Ulvolden, Kåre Bakke
282
Olav Ottheim
Utdrag av brev til Ola Bergum, oversett av Gunvor Tofte
36 Magnus Berg - billedhuggeren med "de sterkt rystende hender"
Rolf Ulvolden
285
Næprudfamilien som utvandra til Amerika
Marit Breden Romsås
37 Matauk og smørkø - noen minner fra siste verdenskrig
Reidar Lonbakken
288
Thora Rovang, f. Bergum
Ola Bergum
41 Prolog ved fredsjubiléet 8. mai 1995
Reidar Lonbakken
290
Kristen Slåen
Inger Jeilen
43 Ved en britisk soldats minnestein
Reidar Lonbakken
292
Eli Dahlelien
Utdrag av brev til Gunnar Ottosen, om sett av Gunvor Tofte
45 Du skal gå med vårens banner
O. A. Torgersrud
293
Frå Teigen til Amerika
Gunvor Tofte (Oppskrift etter Ivar Eglum)
47 90-åring fra Nord-Sel i kulturens tjeneste
Arne Grindstuen
297
300-års mindet om Skotteslaget
Ivar Kleiven - innlegg i Decorahposten
49 Sel Musikkforening 80 år 20. mars 1993
Lars Riise Pedersen
300
Dengang et amerikabrev var en begivenhed
Decorahposten nr 35, 14.12.1909
51 Til "Kongens by" med grønnrussen først på 1960-tallet
Bjarne Fredriksen
302
Gudbrandsdalslaget i Amerika 53 Kafé-liv
Arvid Jacobsen
306
Hos gudbrandsdøler i Amerika
Kåre Johan Bakke, Hamar
55 Variasjon over kjent tema (Dølagjenta 1961)
Arvid Vårhus
315
Trøndere og Døler i vesterled
Jacob Bergum
65 Å - Otta vår by er så stor
tekå - levert inn av Astrid Linløkken
317
Dei som drog nord - og vestover
   Utvandring frå Veggumsgrenda 
   til Helgeland
Synnøve Solbakk (født Teigen)
72 Byen ved Rondane
Bjarne Fredriksen
319
Ragnhild Hansdotter Uldalslien - født i Sel 1844
Levert av Kari Bakke Storvik
79 "Otta-graut" kokt i Ottagrytun
Ivar Hanslin
323
Snarprat med Olaf Olsen fra Dyping i Steigen
Artikkel frå "Nordlands Framtid
81 Otta Knivklubb
Inger Grindhaugen
325
Utvandring til andre prestegjeld i Norge
Gunvor Tofte

83

Selsjordøyene - et lokalt Marismas
Norman Heitkøtter
328
Bredebygden - Nedlagte plasser og bruk og folket som bodde der
Per Bakke

107

Ode til Einangsstraumen 331
Buflåten, Slette og Skalet
Gunvor Tofte
157 Litt om fisk og fiskestell i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger fra først på 1950-åra
Norman Heitkøtter
332
Skreden (Skriu) Br.nr. 227 Gr.nr. 1 på Otta
Erik I. Lindstad
166 Den omvendte elgjakta
Arvid Vårhus
338
Dølavise
Johan Nygaard
169 Hjellom eller øvre Ottbragde
Kåre Bakke
341
Fyrste ordføraren i Sel
Frå "Årbok for Gudbrandsdalen" 1961 - Martinus Høgåsen
171 Blindtarm-operasjonen
Kåre Bakke. Illustrasjon: Arvid Vårhus
353
Uladammen
Johan A. Lie
176 Ulvetid
Kåre Bakke
354
Selsvollane - frå sumpmark til åkerland
Hans Formo
185 Dahlegrenda - Litt om folket som har budd i grenda
Gunvor Tofte
355
Brev frå "Sellsnæpe" te "Sellsnæpe"
Utdrag frå "Sellsnæpa" 17. feb. 1925
224 Johan Dalby - til minne
Norman Heitkøtter
380
Bygging av ny veg i Verkensbakkom
Oskar Rønningen
226 En kjempe fra Värmland
Reidar Lonbakken
382
Gammelveigen åt Mysusætrom
Torgeir T. Nygaard
227 Tarzan i taklampa
Kåre Bakke. Illustrasjon: Arvid Vårhus
385
Langs den gamle setervegen til Raphamn
Ola Bergum
233 Dein fyste apoteker'n på Ottun
Ola Tamburstuen
386
Utbedring av vegnettet i Sel i etterkrigsåra
Ola Dahl
238 Setri
Utdrag frå "Dølagjenta"
387
Gamalt vatningsanlegg i Sel
Ola Bergum
245 Rettingar 388
Gardskar og sveiser i Skjena
Oskar Rønningen
248


Tips:

Dersom du leiter etter eit ord, eit uttrykk, eller ein link på ei side med mykje tekst kan du gjera følgjande:
Hald nede
Ctr-knappen på tastaturet og trykk f
Da vil følgjande sprette opp:

Skriv inn søkjeord/uttrykk og trykk "Søk etter neste". 
Du vil da bli vist neste førekomst av ordet/uttrykket 

 

Bedrifter 

Kommunikasjon (Buss/Tog etc.)

Sport/Idrett/Foreninger/Lag

Forretninger

Reiseliv/Turisme

Stat/Fylke

Helsetjeneste/Legekontor

Sel Kommune

Utenlandske sider 

Hjemmesider

Skoler/Undervisning

Diverse (art. etc.)

 

 

www.norwegen1.com
www.links4students.com
www.grancanaria2000.com
www.otta2000.com
  
www.grytting.com

 

(Dette nettstedet har ikke ansvar for innholdet på de sidene det lenkes til)

© 

Start