Historikk - Sel Historielag

                   
 

 

Sel Historielag er nå (2008) vel 20 år gammelt.

Her følger litt av forhistorien til laget. - Vi vil etter hvert legge ut mer om
sakene laget har arbeidet med i disse 20 årene.
 

 

 

Olav Råstad

Sel Historielag er et av dalens yngste. Det var først i 1987 det ble fart i tingene, da formannen i Gudbrandsdal Historielag, Olav Råstad fra Vågå sendte dette brevet til en del personer i Sel:

Side 1 i den gamle protokollen. - Utdrag fra brevet som førte til at Sel Historielag ble dannet.

 

Det første møtet - 4. desember 1987

Nedenfor følger referatet fra det første møtet, den 4. desember i 1987. Her ser vi at listen over personer som møtte - og interimstyret som ble satt ned - inneholder navn som har hatt svært mye å si for laget i de vel 20 årene det har eksistert.

 

Disse var med på det første møtet.

 

 

Fra venstre: Odd Bakke, Arne Jørgen Rønningen, Marit Breden Romsås, Olaf Sørli, Ola Tamburstuen.
Fra det første styret mangler her: Mabel Berg, Karine Madslien og Jakop Eide.