www.links4students.com

Gran Canaria

www.norwegen1.com


Otta - byen ved Rondane
 

Tusenårsstedet i Sel
- den tidligere Jernbaneparken på Otta åpnes etter omfattende anleggsvirksomhet

12 oktober 2002


               

Siden inneholder en del bilder og tar litt tid å laste ned


  

Etter lang tids anleggsarbeid gjenåpnes  stasjonsparken på Otta, tusenårsstedet i Sel kommune. 
Nyåpningen er resultatet av et samarbeid mellom Handelsstanden på Otta, Staten/Aetat og Sel Kommune.

Det hele startet med taler av Ole Aasaaren, Steinar Turmo og ordfører Ola Svaet  fra paviljongen i sentrumsparken. Medlemmer av teaterlaget sang 'Rallarvise' og det var innslag ved Kristin Stubberud og Truls Gjefsen. "Røysheimgamla hadde også sine kommentarer til det som foregikk, - før Otta Musikkforening rundet av denne delen av programmet. Deretter gikk det et folketog til stasjonsparken hvor resten av åpningen fant sted..

  


Mange hadde møtt fram for å være med på på dette. 
De fikk høre Ole Aasaaren, lederen for tusenårskomiteen i Sel,
fortelle om bakgrunnen for arbeidet - og etter at Ola Svaet 
hadde klippet over båndet, var representanter for NSB og tidligere tiders 
anleggsarbeidere de første som  tok parken i bruk.

For NSB stilte Edvin Johansen, Jon Jordet, Torgeir Kristiansen, 
Oddvar Nysæter og Magne Thøring - og de tidligere ordførerne
Jarle Fossehagen og Ivar Grindstuen opp, alle i full uniform.

Under åpningen her underholdt også Otta Musikkforening
- og Pillarguri (Heidi Pram) blåste på lur.

Etterpå var det uteservering for alle i parken

Bildene nedenfor viser hvordan det så ut her i månedsskiftet mai-juni i år. 
Mye ble gjort i tiden fram til Ottamartna'n i begynnelsen av oktober ...

 

- og etter stor innsats de siste dagene er parken nå tatt i bruk.

Det er satt opp lekeapparater for ungene.
Disse ble fort populære.

Her står også Olav Bismos bauta

 

Klebersteinskulpturene er laget av to kunstnere fra Estland, Ain Ilves og Raimo Kuusik, som arbeidet på Otta sommeren 2002.


  

Noen av de lerkegranene som ble plantet da jernbaneparken første gang ble anlagt har klart seg gjennom skiftende tider og er i dag viktige elementer i den nye parken.

I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet har det også foregått en utdanning av anleggsgartnere og steinarbeidere. Denne leder fram til fagbrev for de personene som har deltatt i arbeidet - forteller prosjektleder Odd Tangen.
Denne kompetansen vil Otta og Gudbrandsdalen kunne ha nytte av - også i årene som kommer.

 

Den vakre Ottaskiferen er brukt både i inngangspartiet fra stasjonsområdet og i andre deler av parken.

 

Hvem utførte arbeidet?
 

Her har vi noen av de karene som har gjort stasjonsparken til det den er i dag.

 

 

Litt historie
 

Takk til Stian Høglien som skaffet bildet
 
  Jernbaneparken/Stasjonsparken ble anlagt like etter at jernbanen kom til Otta (1896).
Anlegget ble tatt godt vare på av tilreisende jernbanegartnere som stelte parken hver vår og sommer.
De mange vakre parkanleggene som omkranset stasjonsbygningene rundt omkring i Norge representerte noe nytt og annerledes.
Plener, rosebed, busker og hageganger hørte med, og som regel var flaggstangen sentralt plassert i parken. En flink stasjonsmester satte sin ære i å holde området ryddig og velstelt, men så hadde han også som regel en stor stab som kunne gjøre jobben, forteller Lokalhistoriewiki.
Ved enden av parken sees Mostugubui, senere Otta Apotek.

Per Bakke:
 
     
  "Sigurd Blekastad startet med butikk på Mostugu på slutten av 1860-årene. Den gamle Mostugubui måtte i 1896 flyttes på sørsiden av vegen for å gi plass for jernbaneparken. Her kom det etter datidens målestokk opp et moderne landhandleri med eget bakeri og med hotellvirksomhet i 2. etasje, inntil hotellet stod ferdig i 1897.

Samme året døde stortingsmann Sigurd Blekastad. Enka, Lina Blekastad, drev butikken fram til i 1902, da sønnen Ivar Sigurdsen Blekastad overtok. I 1903 ble det spørsmål etter lokaler til et nytt apotek som skulle åpnes på Otta. Hele butikkbygningen ble nå leid bort til apotek med leilighet i 2. etasje for apotekeren. Derved opphørte Mostugubui etter 35 års drift."
(Per Bakke/selhistorie.no)

 
 
 

Arkivbilde fra høsten 2010
 


(oppdatert 8. des. 2016)

 

               

Rondane sett fra Tjønnbakken